2005

Volg al het nieuws over 2005, een van de 17346 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse 2005 nieuwsbrief.

2005 nieuws

Daling van uitstoot luchtverontreinigende stoffen gaat langzamer

30-11-2020 - 9 reacties De snelheid waarmee de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen naar beneden gaat, neemt af. Toch zal Nederland voor bijna alle stoffen, zoals verschillende stikstofoxiden, fijnstof en zwaveldioxide, voldoen aan de normen die de EU voor 2030 heeft gesteld. Alleen voor ammoniak is dat onzeker, concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het RIVM en TNO.

In 2030 mag Nederland nog 121 kiloton ammoniak uitstoten. Volgens de ramingen komt Nederland in dat jaar uit op 112 tot 124 kiloton. Bij tegenvallers haalt Nederland dat doel dus niet. De onderzoekers hebben ook bekeken hoe de uitstoot van verschillende stoffen sinds 2005 is gedaald. Uitstoot van stikstofverbindingen (NOx) door verkeer zijn in de periode 2005 tot 2018 drie keer sneller gedaald dan de uitstoot van ammoniak (NH3), een stikstofverbinding die vooral wordt veroorzaakt door de rundveehouderij.

Roetfilters en rundvee
Bij alle luchtverontreinigende stoffen gaat de uitstootdaling langzamer tussen 2018 en 2030 dan in de periode 2005-2018. Eerst daalde de uitstoot van stikstofoxiden 3,3 procent per jaar, tot 2030 is dat 1,8 procent per jaar. Voor ammoniak geldt dat de gemiddelde afname zakt van 1,2 procent per jaar naar 0,5 procent per jaar.

Dat de uitstoot minder snel afneemt, komt vooral doordat er op technisch vlak minder winst te boeken valt. Als voorbeeld geeft het rapport de verplichting om een roetfilter in dieselauto's te installeren. Daardoor is al 99 procent van het fijnstof in uitlaatgassen teruggedrongen.
In sommige sectoren is de uitstoot gestegen. Van 2005 tot 2018 steeg de uitstoot van ammoniak door de rundveehouderij met 12 procent. In de periode tot 2030 zal die uitstoot weer met tien procent dalen.

Het rapport rekent met maatregelen die op 1 mei van dit jaar "voldoende concreet én officieel bekendgemaakt" waren. In oktober diende minister Schouten van Landbouw een wet in om stikstof verder te reduceren. Daarom is het mogelijk, zeggen de onderzoekers, dat de uitstoot van ammoniak lager uit zal vallen dan nu berekend is.

Bekijk ook deze video van NOSop3, over waarom de boeren zo boos zijn over de plannen om stikstof te reduceren:


Er is vooral sinds vorig jaar veel discussie over de uitstoot van stikstof en ammoniak. De regering wil die sterk terugdringen, om nadelige effecten voor de natuur te beperken, maar veel boeren verzetten zich daar fel tegen.
Ook als alle EU-doelen worden gehaald, is het niet genoeg om te voldoen aan Nederlands eigen norm om de uitstoot van die stoffen te reduceren, stelt het rapport van PBL, RIVM en TNO: "Dit komt doordat de EU-richtlijn met emissiedoelen in beginsel niet is afgestemd op het halen van natuurdoelen maar op een vermindering van de gezondheidseffecten door luchtverontreiniging."


Steeds meer patenten aangevraagd in batterijentechnologie

22-09-2020 - 0 reacties De aanvragen van patenten voor batterijen en andere technologieën voor elektriciteitsopslag zijn tussen 2005 en 2018 wereldwijd jaarlijks met 14 procent gestegen. Dat is vier keer zo veel als het gemiddelde voor alle technologiegebieden. Dat melden het Europees Octrooibureau (EOB) en het Internationaal Energieagentschap (IEA) op basis van een gezamenlijk studie.


Aantal biologische bedrijven verdubbeld sinds 2010

05-05-2020 - 0 reacties Sinds 2010 is het aantal biologische land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen verdubbeld tot 562 actieve bedrijven in 2019. Het gaat om een gemiddelde groei van negen procent per jaar. Het totaal aantal landbouwbedrijven kent evenwel een dalende tendens. Sinds 2005 zijn ze met ongeveer een derde teruggelopen tot 23.361 bedrijven in 2018. Wel is de gemiddelde oppervlakte per bedrijf met bijna de helft gestegen in diezelfde periode. De gemiddelde oppervlakte per bedrijf is het grootst in Vlaams-Brabant en Limburg en het kleinst in West- en Oost-Vlaanderen.


NVWA attendeert op regels voor gebruik van oppervlaktewater in de aardappelteelt

14-04-2020 - 0 reacties De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) brengt de regels voor het gebruik van oppervlaktewater in de aardappelteelt nog eens onder de aandacht. Het gebruik van bronwater is niet aan fytosanitaire regels gebonden en is toegestaan. Sinds 2005 geldt voor de teelt van pootaardappelen in geheel Nederland een wettelijk verbod op het gebruik van oppervlaktewater bij de teelt van pootgoed. Het verbod geldt voor NAK-pootgoed, ATR-pootgoed én TBM-pootgoed. Het gebruik van oppervlaktewater voor gewasbespuitingen en het beregenen van pootaardappelgewassen is niet toegestaan. Ook beregening kort voorafgaand aan de teelt van pootaardappelen of kort voor het rooien is verboden.


Geschorste dierenarts uit Scheemda sjoemelde al jaren

29-02-2020 - 0 reacties Een dierenarts uit het Groningse Scheemda, die gisteren door de veterinaire tuchtrechter tijdelijk uit zijn beroep is gezet, blijkt al langer te hebben gesjoemeld met geneesmiddelen. In 2005 en in 2012 kreeg hij ook boetes opgelegd voor soortgelijke vergrijpen.


Aanhoudende pech voor tuinder met bouwplannen

19-12-2019 - 0 reacties Tholen - De ambitie was mooi. Een groot glastuinbouwbedrijf in de polder De Wilde Veenen, ten noorden van Moerkapelle. Een tuinder die daar drie percelen kocht, sloopte alvast de bestaande kassen om ruimte te maken voor nieuwbouw. Maar toen hij in 2005 een vergunning aanvroeg voor de bouw van een 3,3…


Amsterdam wil eind 2020 oude dieselauto weren

18-11-2019 - 0 reacties AMSTERDAM (ANP) - Binnen de Amsterdamse ringweg A10 mogen vanaf november 2020 geen oude dieselauto's meer rijden. Het stadsbestuur komt met een nieuwe milieuzone voor vervuilende personen- en bestelauto's die voor 2005 van de band zijn gerold. Alle Amsterdammers met zo'n oude dieselauto kunnen aanspraak maken op een subsidie voor de sloop van hun auto.
Het bericht Amsterdam wil eind 2020 oude dieselauto weren verscheen eerst op Nieuws.nl.


De stal voor één persoon

04-09-2019 - 0 reacties In 2005 namen Jarno en Mari het melkveebedrijf van Jarno’s ouders over. Toen werden op het bedrijf nog 40 koeien op de grup gemolken. Inmiddels melken ze 180 koeien in een nieuwe stal en arbeidsefficiëntie hun belangrijkste speerpunt. Lees verder ❯


Koe op ander dieet is één piste voor methaanreductie

26-08-2019 - 0 reacties Specifiek voor land- en tuinbouw beoogt het Vlaams Klimaatbeleidsplan richting 2030 een broeikasgasreductie van 26 procent ten opzichte van 2005. De rundveesector kwijt zich van een deel van die taak, en focust daarvoor op de methaanuitstoot van een koe. Over ‘klimaatslim’ melken, konden veehouders zich informeren tijdens de Veetournee in Melle en Geel bij het begin van de zomer. “De combinatie bierdraf en koolzaadschroot kwam als meest veelbelovende voederstrategie naar boven, met een hoge reductie van de methaanuitstoot (-10% à 13%) en van de totale koolstofvoetafdruk (-29% à 33%). Van de geteste additieven blijkt 3-NOP, of 3-Nitrooxypropanol, het meest beloftevol met een reductie van de methaanuitstoot van 23 procent”, citeren onderzoeksinstituut ILVO en het Departement Landbouw en Visserij hoopgevende resultaten.


Octrooiblog: Futuristisch fietsen

23-08-2019 - 0 reacties"There are nine-million bicycles in Beijing", zong Katie Melua in 2005. En of dat aantal nou klopt of niet, die fietsen moeten allemaal de lucht in, als het aan de Chinese overheid ligt. Luchtfietserij?


Acquisition of KTBA Compliance Group by Mérieux NutriSciences

12-07-2019 - 0 reacties Mérieux NutriSciences, an international company with more than 100 laboratories, has taken over all shares of the KTBA Compliance Group on the 1st of July 2019. KTBA has become a leading company in food safety and quality since 2005 with over 180 employees in the


Gouden Grutto voor veehouder uit Amstelland

22-05-2019 - 0 reacties De Gouden Grutto van Vogelbescherming Nederland gaat dit jaar naar melkveehouder Wes Korrel uit Ouderkerk aan de Amstel. De wisseltrofee wordt sinds 2005 uitgereikt aan boeren en ondernemers „die zich inspannen voor een toekomst vol boerenlandvogels.”


De nieuwe versie van ISO 22000: 2018. Wat wijzigt er?

02-05-2019 - 0 reacties KENNISPARTNER - In juni 2018 is de nieuwe versie van de ISO 22000-standaard uitgebracht. ISO 22000: 2018 annuleert en vervangt ISO 22000: 2005. Welke wijzigingen staan er in de nieuwe norm ten opzichte van de oude?


Danish Crown zet in op klimaatneutraal varkensvlees

18-03-2019 - 0 reacties De Deense slachterij Danish Crown wil de CO2 voetafdruk in 2030 gehalveerd hebben ten opzichte van 2005. In 2050 wil het in de hele keten omzetten in een zo klimaatneutrale productie. Dat is een behoorlijke ambitie.


Een nieuw biodiversiteitsplan: wie zorgt ervoor dat het deze keer wél slaagt?

14-03-2019 - 0 reacties Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Goed nieuws voor de dwergstern, de egel en vele andere bedreigde dieren. Of toch niet? In 2005 was er ook al een ambitieus én haalbaar deltaplan, ook opgesteld mét de landbouw. En dat heeft niets opgeleverd.


Veranderingen meten in biodiversiteit van een beschermd stuk Waddenzee vraagt lange adem

01-03-2019 - 0 reacties Wat gebeurt er onder water als een gebied lange tijd met rust wordt gelaten? Wageningen Marine Research deed in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de afgelopen vijftien jaar onderzoek naar een geulsysteem in de Waddenzee, ten zuiden van Rottumerplaat en Rottumeroog. Sinds 2005 vindt hier geen enkele bodemberoerende activiteit meer plaats. Zichtbare veranderingen blijken een kwestie van lange adem. Met pas na zeven jaar de eerste subtiele verschillen waaronder toename in biodiversiteit; meer soorten onderwaterdieren, en bij sommige soorten meer oudere individuen in vergelijking met referentiegebieden.


Omzet Franse fastfood-restaurants verdrievoudigde sinds 2005

21-11-2018 - 0 reacties


Bloemen houden van marketing

06-11-2018 - 0 reacties Bloemen houden van mensen, was dertig jaar lang een van de bekendste slogans in marketing. In 2005 werd dat Gek op bloemen. Daarna volgden nog vele varianten.


Fotoserie: Op de selectiekar bij René en André Leijten

02-07-2018 - 0 reacties Akkerwijzer brengt deze weken selectiekarren en hun gebruikers in beeld. In deze aflevering: René en André Leijten uit Kraggenburg (FL). Ze selecteren met een Steketee uit 2005. ‘Een al wat oudere kar, maar hij voldoet nog prima.’> Bekijk alle afleveringen in het Dossier Op de selectiekar> Wil jij ook met je selectiekar op de foto? Bel of app: 06-83798675 of mail: akkerbouw@agrio.nl> Lees verder bij de foto’s


Nu opengesteld: compensatieregeling zwangere zelfstandigen

11-06-2018 - 0 reacties Er is sinds kort meer bekend over de compensatieregeling voor vrouwen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 als zelfstandig ondernemer zwanger waren. Lees nu hoe u de compensatieregeling kunt aanvragen.