Maisrassen

Al het Maisrassen nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Maisrassen nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Maisrassen nieuws

Top-4 vroege maisrassen voor 2022

24-01-2022 - 0 reacties Maistelers in Nederland kiezen steeds vaker voor vroegrijpe maisrassen. Vorig jaar werd maar liefst 70% van het areaal ingezaaid met ultravroege tot vroege rassen.


Topjaar maisrassen met zeventien nieuwkomers

13-12-2021 - 0 reacties Het is nog net geen record. Wel zijn er dit jaar met 17 nieuwe maisrassen een groot aantal nieuwkomers op de maisrassenlijst. Twee jaar geleden waren dit er 18. Doordat het weertype dit afgelopen jaar afweek van de voorgaande jaren worden de rassen iets meer allround.


‘Juiste hakselmoment verlaagt je voerkosten’

11-09-2019 - 0 reacties ‘De vroege maisrassen, dit jaar zeer veel gezaaid om voor 1 oktober te kunnen oogsten, zijn op veel percelen al rijper dan menigeen denkt. Maistelers doen er goed aan de afrijping van de mais goed te volgen om zo het optimale oogstmoment in te schatten.'


Vroege maisoogst ideaal voor inzaai gras-klaver

20-08-2019 - 0 reacties Door de inzaai van meer zéér vroege maisrassen en de warme zomer zal er veel snijmais al in september worden gehakseld. Een vroege maisoogst geeft ruimte voor de inzaai van gras-klaver. Tevens wordt voldaan aan de vanggewas eisen voor zand- en lössgrond.


Vroege maisrassen noodzaak in nieuwe mestbeleid

16-01-2019 - 0 reacties De maatregelen in het zesde actieprogramma gaan een grote impact hebben op de maisteelt op zand- en lössgrond. De eerste belangrijke verandering gaat per 2019 in en betreft de eisen omtrent het vanggewas.


Nieuw aanbevolen maisrassen op maisrassenlijst ILVO

21-12-2018 - 0 reacties De nieuwe ILVO rassenlijst 2019 is bekend en kan digitaal worden geraadpleegd. Op de rassenlijst voor 2019 staan 10 nieuw aanbevolen kuilmaisrassen en 6 nieuw aanbevolen korrelmaisrassen. Landbouwers kunnen beroep doen op de lijst om een bedrijfsspecifieke rassenkeuze te maken die onderbouwd is door objectieve


Maisrassen veredeld in en voor Nederland

12-12-2018 - 0 reacties Maïsrassen van nu hebben een enorme opbrengstpotentie, maar maken die alleen waar als ook de oogstzekerheid top is. Dat is de reden waarom LG haar rassen onder Nederlandse omstandigheden selecteert.


Droogte geeft goed beeld proefveld

05-09-2018 - 0 reacties In het Drentse Erm ligt een proefveld waar Jos Groten van Wageningen Plant Research onderzoek doet naar de diverse maisrassen.


Mais favoriet op het menu van de das

24-08-2018 - 0 reacties Met het groeiend aantal dassen in Nederland, wordt ook de schade aan de maisvelden groter. De zwart-wit marterachtige heeft het vooral voorzien op de kolven van de vroege maisrassen. Getroffen maistelers kunnen voor een schadevergoeding aankloppen bij het Faunafonds.


Vanggewas regels beïnvloeden rassenkeuze en zaaidatum

11-05-2018 - 0 reacties In het zesde Actieprogramma Nitraat moet voor 1 oktober vanggewas zijn ingezaaid, op zand en loss. Deze regel beïnvloedt de rassenkeuze en de zaaidatum. Wie niet kiest voor grasonderzaai loopt met de minder vroege maisrassen het risico dat de mais niet op tijd oogstrijp is, zeker in Noord-Nederland.


Nieuw kaliadvies snijmais

19-02-2018 - 0 reacties Het huidige kalibemestingsadvies voor snijmais is al enige decennia oud en is aan herziening toe. Er zijn tegenwoordig betere methoden van bodemanalyse beschikbaar, de huidige maisrassen produceren veel meer dan vroeger en bovendien is het huidige bemestingsadvies gebaseerd op proeven met korrelmais.


Maisrassen Millesim en LG 31.211 meest gekozen

02-02-2018 - 0 reacties Twee op de vijf maistelers hebben het maisras dat ze dit jaar willen gaan telen al gekozen.


Genetische vooruitgang mais geeft record nieuwe rassen

07-12-2017 - 0 reacties De genetische vooruitgang bij de ontwikkeling van maisrassen is zo groot, dat er dit jaar een recordaantal nieuwe rassen is. Daarbij zijn ook de opbrengst per hectare en de kwaliteit de laatste jaren sterk gestegen.


KWS: systeem rangschikking maisrassen vernieuwen

05-12-2017 - 0 reacties KWS Benelux pleit voor vernieuwen van het systeem waarin maisras wordt beoordeeld en gerangschikt.


Geen voordeel van mixen maisrassen

30-11-2017 - 0 reacties Een mix van maisrassen geeft geen beter resultaat dan gebruik van een ras.


Maisoogst kan in Zuiden van start

07-09-2017 - 0 reacties De zeer vroege maisrassen of mais die eerder in het groeiseizoen weinig last van de droogte heeft gehad in het zuiden van het land, kan worden gehakseld.


Verschillende rassen mais zaaien

22-03-2017 - 9 reacties Iemand ervaring of zijn mening bij het mengen van 2 maisrassen voor het zaaien?
Ene foa 180 andere foa 240.
Graag jullie mening.


Mais in het Noorden heeft nog tijd nodig

30-09-2016 - 2 reacties Wateroverlast van dit voorjaar zorgt nu voor een groot verschil in afrijping tussen Noord en Zuid.

Daar waar in het Zuiden en Midden de mais volop in de kuilen belandt, laat de mais in het Noorden nog even op zich wachten. Op veel percelen staat het gewas er nog groen, vitaal en absoluut niet rijp bij. Het drogestofpercentage op de proefvelden voor de Agrifirm Maismonitor in Marwijksoord (Drenthe) is afgelopen week met gemiddeld 2% gestegen. De DairyMais Vroeg en LG 30.209 zitten nu op 32,5 en 34% droge stof in de gehele plant. De latere rassen zitten op 29,5 en 30,2% droge stof. Het drogestofpercentage in de kolf ligt voor vrijwel alle maisrassen al op of boven de gewenste 55%.


Mais in Zuid Nederland bevat gemiddeld 35% ds

08-09-2016 - 0 reacties De mais in Zuid-Nederland is oogstrijp. Gemiddeld bevat het assortiment maisrassen op WUR proefbedrijf Vredepeel 35 procent drogestof, gemeten op 6 september. Het drogestofpercentage is 10 procent hoger dan een jaar geleden. 


Onderzoek naar maisrassen

28-01-2016 - 0 reacties Voor de derde jaar op rij houdt Geelen Consultancy een onderzoek naar de maïsteelt en dan met name naar de maïsrassen. Het onderzoek wordt ondersteund door een aantal maïszaadveredelingsbedrijven. Een aantal van de resultaten worden gepubliceerd op Melkvee.nl