Voer

Voer nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Voer nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Voer nieuws

ABZ Diervoeding in Eindhoven wil meer klanten in krimpende markt

20-03-2019 - 0 reacties EINDHOVEN - Minder voer voor pluimvee. Een krimpende markt voor varkensvoer. ABZ Diervoeding zet in op groei van het aantal klanten en op maatwerk.


T0 in tarwe: roest en Septoria voorkomen - resistentievorming en advies

18-03-2019 - 0 reacties Voorkom niet alleen Septoria en roesten, maar ook resistentievorming door op tijd een T0 bespuiting in granen uit te voeren. Houdt de ziektedruk goed in de gaen en voer een T0-bespuiting uit zodra u aantasing gewaar wordt.


Blokvoedering als voerstrategie voor rendement

15-03-2019 - 0 reacties Naast het verstrekken van de juiste nutriënten is ook de manier waarop het voer bij de hen terechtkomt medebepalend voor het rendement. Een veelgebruikte strategie is blokvoedering. Lees meer...


Voer voor laatste 4 dagen vleeskuikens

11-03-2019 - 0 reacties ForFarmers heeft een voersoort ontwikkeld voor de laatste vier dagen van vleeskuikens. Doordat het voer geen hele tarwekorrels en weinig vezels bevat en een andere mineralenverhouding heeft, zijn de dieren sneller nuchter en fitter voor de laatste fase. Om gezond en veilig vlees te produceren


​Nieuwe mestvisie van LTO

10-03-2019 - 0 reacties De LTO-vakgroep Melkveehouderij wil een mestbeleid dat stimuleert om lokale kringlopen voor voer en mest te sluiten. Hiervoor is een efficiëntere benutting van stikstof en evenwichtsbemesting voor fosfaat nodig en een betere benutting van dierlijke


Varkens onder fosfaatplafond

28-02-2019 - 0 reacties De stikstofbenutting bij varkens bedraagt 39 procent. Minder varkens en minder fosfor in het voer zorgt ervoor dat de fosfaatproductie met 37,3 miljoen kilo zich onder het fosfaatplafond van 39,7 miljoen kilo bevindt.


Veehouders gokken op vroeg voorjaar

26-02-2019 - 0 reacties Het is nog altijd hetzelfde liedje op de voermarkt: er is weinig handel en de prijzen blijven zo goed als stabiel. Daarbij laten fouragehandelaren weten dat de (melk)veehouders gokken op een vroeg voorjaar en daardoor niet de noodzaak zien om voer bij te kopen.


Minder koper in voer gaat vleesvarkenshouderij groei kosten

20-02-2019 - 0 reacties Nijssen Granico levert sedert 13 februari 2019 allen nog premixen uit met de nieuwe, lagere koperwaardes. Vanaf 13 augustus 2019 moeten van de Europese Commissie alle voeders zijn overgezet naar de lagere koperwaardes.


Poll: Hebt u nog voldoende ruwvoer liggen?

19-02-2019 - 0 reacties Afgelopen jaar hebben melkveehouders door de droogte over het algemeen minder voer gewonnen dan andere jaren. Heeft dit ook gevolgen voor de huidige ruwvoerpositie? Melkvee.nl vraagt haar bezoekers of zij nog voldoende voer op het erf hebben liggen.


Zo teel je efficiënt mais

18-02-2019 - 0 reacties Snijmaïs produceert in een kort groeiseizoen een indrukwekkende hoeveelheid hoogwaardig voer met veel glucogene energie. De trend is dat de spelregels omtrent de teelt almaar strenger worden


Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager

15-02-2019 - 0 reacties De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2018 opnieuw gedaald. De productie bedroeg vorig jaar 160,7 miljoen kilo fosfaat. Dat is ruim 12 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Ook de stikstofuitscheiding is iets gedaald, maar ligt met 506,1 miljoen kilo nog wel iets boven het stikstofplafond van 504,4 miljoen kilo. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

De fosfaatproductie van de melkveesector bedroeg vorig jaar 77,4 miljoen kilo, 9,2 miljoen kilo minder dan in 2017. Hiermee ligt de fosfaatproductie in de melkveesector 9 procent onder het fosfaatplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo). De fosfaatproductie van vleesrundvee lag met 11,2 miljoen kilo iets hoger dan een jaar eerder.

Krimp veestapel
Tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018 nam het aantal melkkoeien met ruim 190 duizend af, een daling van 11 procent. Het aantal kalveren, pinken en vaarzen daalde in die periode met ruim 300 duizend, een daling van 25 procent. In 2017 werd het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij van kracht. Melkveebedrijven waren vanaf 2017 verplicht om melkkoeien en vrouwelijk jongvee af te voeren. Daarnaast hebben van de circa 16 duizend melkveebedrijven bijna 600 bedrijven kenbaar gemaakt dat ze met hun bedrijf willen stoppen. Door dit plan en de invoering van het fosfaatrechtenstelsel per 1 januari 2018 is de melkveestapel dus fors gekrompen.

Daling fosforgehalte mengvoer en ruwvoer voor melkvee
Het fosfaatreductieplan leidde naast een daling van de veestapel ook tot verlaging van het fosforgehalte in het mengvoer voor melkvee. Het fosforgehalte daalde van 4,3 gram per kilo in 2016 tot 4,1 gram per kilo mengvoer in 2018, een daling van ruim 4 procent.

Het fosforgehalte van gras en maïs, ander belangrijk voer voor melkvee, lag in 2018 onder het niveau van voorgaande jaren.

Iets lagere fosfaatproductie varkenssector
De fosfaatproductie door varkens daalde in 2018 licht door een geringe afname van het aantal vleesvarkens. De fosfaatproductie van de varkenssector kwam in 2018 uit op 37,3 miljoen kilo.

Varkenshouders werden door de regeling fosfaatreductieplan varkenshouderij gestimuleerd om over te schakelen op voer met een lager fosforgehalte. Dat droeg ook bij aan de daling van de fosfaatproductie in de varkenshouderij. Mede door deze maatregelen is de fosfaatproductie de laatste jaren gedaald tot onder het fosfaatplafond van 39,7 miljoen kilo.

Hogere fosfaatproductie leghennen, vleespluimvee juist lager
In 2018 steeg de fosfaatproductie van legpluimvee ten opzichte van een jaar eerder met 4 procent tot 21,1 miljoen kilo. In de vleespluimveesector daalde de fosfaatproductie echter met bijna 10 procent tot 6,5 miljoen kg. Deze veranderingen in de fosfaatproductie hangen vooral samen met een verandering van de wijze waarop de pluimveestapel wordt geteld. In de Landbouwtelling van 2018 is de opgave door de boer vervangen door een telling op basis van het Identificatie en Registratiesysteem voor pluimvee. Deze methodewijziging is vermoedelijk de oorzaak van de trendbreuk in het aantal vleeskuikens. In 2018 steeg het aantal leghennen met 3 procent tot 47,7 miljoen en daalde het aantal vleeskuikens met 10 procent tot 43,2 miljoen dieren. De totale fosfaatproductie van pluimvee lag in 2018 krap 1 procent boven het fosfaatplafond van 27,4 miljoen kilo.

De fosfaatproductie van overige diercategorieën zoals schapen, geiten, paarden, pony’s, konijnen en pelsdieren nam toe met 0,6 miljoen kilo tot 7,3 miljoen kilo (2018), onder andere door toename van het aantal schapen en melkgeiten.


Amerikaans onderzoek bevestigt dat varkenspest via voer kan verspreiden

15-02-2019 - 0 reacties Een onderzoek van Kansas State University bevestigt dat Afrikaanse varkenspest gemakkelijk kan worden overgedragen via de consumptie van besmet voer en vloeistof.


Gelderse pluimveehouder en mengvoerbedrijf onderzoeken gekiemd voer

13-02-2019 - 0 reacties Biologisch leghenbedrijf maatschap Borren uit Voorthuizen (GD) en mengvoerbedrijf Reudink uit Lochem doen onderzoek naar het kiemen van regionale diervoedergrondstoffen als gezond rantsoen voor kippen.


Biggenopfok, de nieuwe module E-learning Varkens is nu beschikbaar.

07-02-2019 - 0 reacties Wennen aan nieuw voer, een nieuwe omgeving en het verroveren van een plek in de groep zijn van invloed op een goede start van een opfokbig. In de nieuwe module van E-learning Varkens wordt uitgelegd hoe dit te bereiken.


Inkuilen 4.0

06-02-2019 - 0 reacties Op de 18e Internationale silageconferentie in Bonn kwamen eind vorig jaar diverse wetenschappers aan het woord die werken aan methoden en tools om voer van nog hogere kwaliteit voor het voerhek te krijgen. Ook werd uitsluitsel gegeven over hoever onzichtbare schimmel de kuil indringt. Lees verder ❯


Silageconferentie Bonn: 3D-kaart van de maiskuil

06-02-2019 - 0 reacties Als je om broei voor te blijven de voersnelheid in kaart brengt, is het behulpzaam als je de dichtheid (gewicht van een kubieke meter verdicht voer) van het ingekuilde voer weet. Bij een lagere dichtheid moet de voersnelheid immers hoger liggen.   Lees verder ❯


Fokkerij voor volk en vaderland

06-02-2019 - 0 reacties Fokkerij oefent de meeste invloed uit op productiegetallen. Factoren als voer, gezondheid, klimaat en management zijn belangrijk, maar beïnvloeden enkel het verschil tussen 70 en 90 procent van het fokkerijpotentieel.


Veehouder hoeft nog geen voer bij te kopen

05-02-2019 - 0 reacties De (melk)veehouders voelen nog geen druk om ruwvoer bij te kopen, zo melden diverse fouragehandelaren. Het resulteert wederom in een stabiele markt en de vraag rijst of er wel een tekort aan ruwvoer gaat ontstaan.


Voerleverancier? Uiterlijk 31 januari registreren

28-01-2019 - 0 reactiesLevert u voer voor staldieren en rundvee aan landbouwbedrijven? Dan geeft u hiervan jaarlijks gegevens aan ons door. Heeft u dit nog niet gedaan? Doe dit dan voor het einde van deze maand.


Video: Voerrobot die zelf uitkuilt in actie bij familie Van der Zijpp

25-01-2019 - 0 reacties Op het melkveebedrijf van Akke en Oane van der Zijpp in Bant is vier maanden geleden de derde Innovado van Nederland in gebruik genomen. Deze voerrobot verzorgt zelfstandig het gehele voerproces van uitkuilen tot voer aanschuiven.