Voer

Al het Voer nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Voer nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Voer nieuws

Lely-robot kan met goedkoper voer overweg

14-11-2018 - 0 reacties Een veelgehoord punt van kritiek op melken met robots is het feit dat er gebruikt wordt gemaakt van brok om (tijdens de melkbeurt) het dier te voeren. Lely introduceert daarom de zogenoemde 'Commodity feeder', waarmee ook droge en natte voergrondstoffen zijn te voeren.


Innovatie: doorzichtige inspectiedeurtjes voerinstalaties

07-11-2018 - 0 reacties Restanten, achtergebleven in voerleidingen, kunnen een bron van besmetting vormen voor voer van topkwaliteit. Vooral de bochten in droogvoersystemen van varkens zijn beruchte risicoplaatsen.


Gezonde darmen door secuur bijvoeren met brij

05-11-2018 - 0 reacties Niet minder dan vier keer per dag gaat Teus Bassa bij de biggen in de kraamstal langs met een brijmengsel. Een hoge voeropname van gezond voer is volgens hem bepalend voor de darmgezondheid en daarmee voor de technische prestaties van de biggen.


Een gat in de sneeuw pissen

02-11-2018 - 73 reacties Hij zit achter een paywall, maar ik deel hem hier volledig. Ik reken erop dat Co niet zo principieel is als het gaat om de Telegraaf

Originele beschrijving

De droogte, de brexit en de druk om steeds milieuvriendelijker te produceren stellen boeren voor grote uitdagingen. Landbouwvoorzitter en akkerbouwer Marc Calon schaakt op veel borden om er het beste uit te halen voor de boeren.

Marc Calon stapte in januari 2017 over als voorzitter van Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, naar land- en tuinbouworganisatie LTO, die net een lastige periode achter de rug had met veel onderling gedoe.

De strijd voor Nederland als landbouwnatie

Nu die organisatie nagenoeg helemaal staat, wordt de landbouw deze zomer door een nieuwe crisis getroffen: de enorme droogte. Die heeft complete oogsten vernietigd en snijdt met tientallen procenten in de inkomsten van boeren. „ Deze droogte was en is nog steeds extreem. Als je bij mij op de boerderij in Zuurdijk komt, daar is het hartstikke droog. In het westen vallen de problemen mee. In het noorden is de productie 20% minder. Grote klappen zitten in Salland, Achterhoek en het zuidwesten. In het oosten is het grondwaterpeil te laag en in het zuidwesten is het water te zout.”

Omringende landen trekken honderden miljoenen uit om boeren te compenseren. Nederland houdt de hand op de knip. Is uw lobby in Nederland mislukt?

„Wij hebben bewust niet de klassieke houding aangenomen van: wij boeren willen geld. Wij hebben er bewust voor gekozen om het onderzoek naar de droogteschade af te wachten. Wij willen geen generieke maatregel, maar een maatregel op maat. Het is op de ene plek erger da op de ander, dan moet je niet met gemiddelde werken. Wat ons wel teleurstelde, is dat landbouwminister Carola Schouten hier negatief in stond voordat het onderzoek af is.”

Ondertussen zitten de boeren in onzekerheid.

„Nee, we hebben drie dingen gedaan. De hoeveelheid mest die wij mogen uitrijden, willen wij over een langere tijd uitrijden. Het heeft geen zin om mest uit te rijden op droge grond. Dat punt is gehonoreerd. Voor Europese subsidies moeten wij groengewassen zaaien. Wij hebben gevraagd of dat ook gewassen mogen zijn die wij aan de dieren kunnen voeren, zodat wij onze voorraad veevoer kunnen aanvullen. Ook dat is gehonoreerd. Zo hoeven wij nooit zoals in Duitsland nu is gebeurd, melkkoeien te slachten omdat er te weinig voer is.”

Maar door de lagere productie nemen de prijzen toe. Is dat een voordeel?

„Nee, het meeste bestaat uit contracthandel. Heel leuk dat de aardappelprijs nu op 33 cent per kilo staat, maar met de fabriek heb je al een prijs van 8 of 9 cent afgesproken. Als een boer een beetje pech heeft, moet die zelfs hele dure aardappelen aankopen om aan de contractlevering te voldoen. En gewassen als suikerbieten en granen zijn commodities, dus afhankelijk van de wereldhandel en de olieprijs. Als de olieprijs stijgt, stijgt hun prijs ook. Die worden dan gebruikt voor brandstofproductie.”

Boeren hadden zich toch gewoon kunnen verzekeren?

„De brede weersverzekering is veel te duur. Daarom hebben ook maar 1700 van de 50.000 boeren er een afgesloten. Die verzekering is voor 60% gesubsidieerd door Brussel, maar Nederlandse boeren zijn de enigen die 21% assurantiebelasting moeten betalen. Daarnaast is het eigen risico 30%. Wij willen dat de assurantiebelasting geschrapt wordt en het eigen risico naar 20% gaat. Verder willen we met Financiën overleggen of boeren fiscaal uitstel kunnen krijgen, zodat ze dat geld kunnen reserveren en een buffer kunnen opbouwen voor een volgende tegenslag.”

Is de droogte en dat dit mogelijk vaker gaat gebeuren, de grootste dreiging?

„De grootste dreiging voor de Nederlandse landbouw is de Brexit. Het eerste probleem hebben we al gehad, de waardedaling van het pond. Onze bloemen en planten die daar in de winkel staan, zijn gewoon 20% duurder. Tweede effect praten we nu over. De operationele ellende. Kunnen de containers dadelijk in twintig seconden door of doen ze er twee dagen over? En dan heb je nog het gevaar dat de Britten lagere eisen stellen aan voedsel en voor goedkoper geproduceerd voedsel uit andere plekken in de wereld kiezen. Overal in Europa zie je mensen en partijen opstaan die willen dat de EU uit elkaar valt. Levensgevaarlijk!”

We hadden toch ook handel toen er nog grenspoortjes waren?

„Er is door het wegvallen van de grenzen veel meer nieuwe handel bijgekomen. Die valt gewoon weg als de grenzen terugkomen. Dat kost geld en banen.”

De Melkveehoudersbond en Pluimveehoudersbond vinden dat LTO veel te veel tegen de macht aan schurkt.

„Ja, ze kakken op ons, maar ze zelf pissen nog geen gat in de sneeuw. Wij zitten aan tafel in Brussel. Ik kan Phil Hogan (eurocommissaris Landbouw, red.) bellen, omdat ik zijn mobiele nummer heb. Eén punt hadden ze gelijk in: dat de organisatie sectoraal geregeld moet worden. Dat hebben we doorgevoerd, dus LTO Melkveehouderij gaat over melkveehouderij.”

Schouten is de populairste minister. Hoe is jullie relatie met haar?

„Ik ben blij dat er na zeven jaar weer een ministerie van Landbouw is. Schouten wil naar gesloten landbouwketens. Dat is prima, maar zij heeft geen geld en geen concreet uitvoeringsplan. Wij zijn al veel verder in wat wij willen bereiken dan Schouten. Wij willen als AgriNL in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. De regering zit nog steeds te zeuren of dat 49% of 50% moet zijn. Wij willen in 2050 zonder emissie produceren met hoogwaardige technologie. Wat Duitsers zijn voor machines, zijn wij voor voeding.”

Kunnen alle boeren daarin mee?

„Nee, maar dat is ook helemaal niet erg. In 1990 waren er 100.000 boeren, nu nog 50.000 en over 30 jaar zijn we nog nog een keer de helft van de boeren kwijt. Vroeger deed een boer vijftig koeien, nu is het gemiddeld honderd. Is dat slecht? Nee. De nieuwe stallen zijn beter voor de koeien zelf. Waterbedden waar ze op kunnen liggen, ze kunnen eten wanneer zij willen, ze kunnen gemolken worden wanneer zij zin hebben. De consument wil koeien in de wei zien, dus daarom doen wij koeien in de wei. Voor de koe en milieu is het veel beter dat die op stal staat. Maar een nieuw systeem is altijd beter dan het oude. Ik ben redelijk positief.”


Kaspositie zeugenbedrijf daalt - vleesvarkensbedrijven in de lift

29-10-2018 - 0 reacties De rekening-courant-positie van een gemiddeld varkenshouderijbedrijf is in het derde kwartaal van 2018 met 7.500 euro gedaald ten opzichte van einde tweede kwartaal en kwam eind september uit op bijna 11.500 euro. November vorig jaar piekte deze nog tot een niveau van gemiddeld bijna 50.000 euro. De gestegen kosten van voer en mestafzet en de gedaalde opbrengsten voor vleesvarkens en biggen zijn de belangrijkste oorzaken. Dat blijkt uit de liquiditeitsmonitor, een samenwerking tussen Wageningen Economic Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ABN AMRO. De data zijn afkomstig van het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research.


Nieuwe Sieplo freesbak op RMV en Eurotier

27-10-2018 - 0 reacties SIEPLO, fabrikant van innovatieve voersystemen uit Lunteren, presenteert op de beurzen RMV Hardenberg en Eurotier Hannover de nieuwe SIEPLO freesbak. De nieuwe freesbak heeft een hoge freescapaciteit, wat zorgt voor het snel vullen van de volumebak. Daarnaast zorgt de frees voor een strakke kuil bij zowel gras als mais, zonder dat de structuur van het voer teveel beschadigd wordt.Volledig vernieuwd productHet nieuwste type frees, bekend van de SIEPLO mengdoseerbakken, is nu ook toegepast op de SIEPLO freesbakken. Hierbij is het gehele design herzien en zijn de volumes van de freesbakken…


Europees Parlement wil gebruik van gemedicineerd voer aan banden leggen

26-10-2018 - 0 reacties Veehouders in de Europese Unie mogen vanaf 2022 in principe niet meer preventief antibiotica toedienen aan groepen koeien, varkens of kippen om zo de prestaties te bevorderen of de gevolgen van slechte huisvesting te compenseren. Het gebruik van antibiotica is alleen toegestaan op basis van een attest van een dierenarts omdat er een hoog risico voor een infectie is vastgesteld. Het Europees Parlement heeft daar donderdag 25 oktober een akkoord over bereikt. De maatregel moet bijdragen aan de bestrijding van antibioticaresistentie binnen de voedselketen.


Onderzoek toont verschillen in voersaldo tussen dochtergroepen

26-10-2018 - 0 reacties ‘Fokken op voederconversie biedt perspectief.’ Dit stelt Pieter van Goor, foktechnisch specialist van CRV. In praktijkonderzoek zijn tussen dochtergroepen van stieren verschillen in voersaldo gevonden tot meer dan 1,50 euro per koe per dag.Een jaar geleden startte CRV met het meten van de voeropname van individuele koeien op het bedrijf van de familie Alders in Overloon. Hierbij zijn opmerkelijk grote verschillen in voederconversie gevonden. De minst efficiënte koe haalt 1,2 kilo meetmelk uit een kilo voer, terwijl de meest efficiënte koe tot 1,9 kilo melk komt.


Varkenshouders herkennen te weinig voer gerelateerde afwijkingen

24-10-2018 - 0 reacties Varkenshouders kijken te weinig naar het voer, terwijl dat juist de basis vormt van een gezond en goed groeiend varken, dat zorgt voor een goed financieel resultaat. Dat is de ervaring van onafhankelijk voeradviseur Mary-Ann Bongarts van MAB Nutrition bv.


Cono gaat voor vlog-melk

24-10-2018 - 0 reacties Een verbod op glyfosaat vanaf 2020 en koeien die vanaf dan voer krijgen dat vrij is van genetische gemodificeerde organismen. Met dat laatste punt stelt de kaasmaker dezelfde eisen als veel Duitse consumenten, producten van vlog-melk.


Krijgt melkprijs steun uit onverwachte hoek?

19-10-2018 - 0 reacties Krijgt melkprijs steun uit onverwachte hoek?

De gemiddelde melkprijs in Nederland toont over september een stijging van ruim €2. De prijzen van zuivelfabricaten (melkvet) gingen in de afgelopen weken juist fors onderuit. Wat betekent dit voor de komende maanden, ook met betrekking tot de melkaanvoer. 

Over deze en andere belangrijke ontwikkelingen lees je meer in het trendrapport 'Krijgt melkprijs steun uit onverwachte hoek?' over de maand oktober. Het rapport is exclusief voor Melk & Voer Pro-abonnees.


'Gezondere leghennen dankzij vochtrijk voer'

19-10-2018 - 0 reacties „Dankzij het vochtrijke voer hebben we gezondere hennen, geen pikkerij, een iets lager voerverbruik per hen en iets lagere voerkosten”, zegt leghennenhouder Chiel Gielen uit Biddinghuizen (FL). Ook collega leghennenhouder Adriaan van Binsbergen uit Tholen (ZL) is enthousiast.


Kwaliteit ruwvoer behouden en beter benutten.

15-10-2018 - 0 reacties De kwaliteit van ruwvoer is een zeer belangrijk basiselement voor een goed bedrijfsresultaat.Als het voer uit de kuil wordt gehaald zijn er een aantal dingen belangrijk: Voersnelheid, een strakke vaste kuil en continu dezelfde voersamenstelling.  Flingk Machinebouw heeft begin dit jaar de KHXL kuilhapper op de markt gezet. Deze kuilhappers onderscheiden zich door de grote haphoogte en kleine hapdiepte. Door elke keer over een grote hoogte een dunne plak weg te snijden wordt de kuilwand sneller ververst. Hierdoor blijft het snijvlak van de kuil beter vers. En blijft de voersamenstelling…


Wortelvlieg voer voor discussie op peenmiddag

11-10-2018 - 0 reacties De beheersing van de wortelvlieg houdt de gemoederen in de peensector meer bezig dan de telers lief is. Gedwongen door regelgeving kijken telers en kwekers over de grenzen van de gangbare teelt naar mogelijkheden die de biologische sector hen kan bieden.


Nieuwe zeef voor pluimveevoerfabriek AR

10-10-2018 - 0 reacties In de pluimveevoerfabriek van AgruniekRijnvallei (AR) in Barneveld is een nieuwe zeef geplaatst in de biologische maallijn. Het doel hiervan is het verder verbeteren van de structuur van het biologische pluimveevoer. Met de nieuwe zeef komen er minder fijne delen in het voer terecht. De


‘Berengeurvoer’ praktijkrijp en kosteneffectief

09-10-2018 - 0 reacties De resultaten van het door Vitelia ontwikkeld ‘berengeurvoer’ is praktijkrijp en kosteneffectief. Bovendien laten de beren een bijna 60 procent reductie zien van de geur. Het voer is getest op twee bedrijven, bij in totaal ruim 2.200 dieren.


Anti-berengeurvoer bijna praktijkrijp

09-10-2018 - 0 reacties Voer dat berengeur voorkomt is bijna rijp voor de praktijkriijp. Connecting Agri & Food, Vitelia en VOF Michiels toonden in 2016 het effect van voer op berengeur aan. In 2017 is gekeken naar de kosteneffectiviteit ervan en nu in 2018 is het zo goed als rijp voor de praktijk.


Nieuwe zeef voor betere structuur biologisch pluimveevoer

08-10-2018 - 0 reacties AgruniekRijnvallei (AR) heeft een nieuwe zeef geplaatst in de biologische maallijn in haar pluimveevoerfabriek in Barneveld om de structuur van het biologische pluimveevoer te verbeteren. Met de nieuwe zeef komen er minder fijne delen in het voer terecht.


Nevedi neemt maatregelen tegen Afrikaanse Varkenspest

03-10-2018 - 0 reacties Vanwege de blijvende dreiging van de Afrikaanse Varkenspest (AVP) heeft Nevedi besloten om de bovenwettelijke hygiënemaatregelen uit te breiden naar Nederland. De maatregelen zijn nu ook van toepassing voor alle (voer)leveringen en bezoeken aan varkensbedrijven in Nederland. In België is inmiddels sprake van 28 besmettingen. De


Saldo vleeskuikens 1.400 euro hoger dan vorig jaar

29-09-2018 - 0 reacties Het saldo van vleeskuikens was in augustus 1.400 euro hoger dan dezelfde maand vorig jaar, vooral dankzij hogere opbrengsten. Ook de kosten van voer en eendagskuikens zijn gestegen. Het saldo ligt wel iets onder het langjarig gemiddelde. De resultaten zijn berekend voor een standaardbedrijf met gemiddeld 100.000 vleeskuikens, wat overeenkomt met bijna 120.000 opgehokte vleeskuikens per ronde.