Voer

Voer nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Voer nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Voer nieuws

Nieuw concept Tönnies met lagere N-uitstoot

17-01-2019 - 0 reacties In Duitsland is een voerconcept ontwikkeld waarbij het aandeel soja in het voer is gehalveerd en vleesvarkens 30 procent minder stikstof uitstoten. De N-uitscheiding wordt daardoor verlaagd en de N-aanvoer uit varkensmest op akkerland verlaagd. Slachterij Tönnies gebruikt het voor het Toniso-concept.Minder mest


Minder voer, meer melk

16-01-2019 - 0 reacties Op globaal niveau ligt de focus in de fokkerij nu meer op voerefficiëntie dan ooit. De oorzaken zijn een schaarste aan landbouwgrond en de schreeuw om emissiereductie. De ontwikkeling van fokwaarden voor voerefficiëntie, lijkt echter maar gestaag te vorderen. Wat is de oorzaak? Lees verder ❯


Video: daglicht in nieuwe MDV-vleeskuikenstal

10-01-2019 - 0 reacties Auke en Wikje Cnossen kozen in hun nieuwe vleeskuikenstal voor daglicht, LED-verlichting en voerpannen, waarbij het mogelijk is 1,5 kilo voer over te doseren voor de eendagskuikens. Na de nieuwbouw houdt de familie 190.000 vleeskuikens in vijf stallen.


DistriTECH behoort ook tot de Joskin Groep

09-01-2019 - 0 reacties Import van onder andere: Brevglieri grondbewerking, zaaimachines, landschapmachines, klepelmaaiers en hakselaars. Evrard & Matrot zelfrijdende en getrokken landbouwspuiten. Hardi gedragen, getrokken en zelfrijdende landbouwspuiten. Monosem zaai- en schoffelmachines. Quicke voorladers en implements. Rauch kunstmest- en zoutstrooiers. Strautmann voer & voermengwagens, opraap- en silagewagens. Sulky grondbewerking, zaai- en bemestingsmachines.


PCB's in voer door siloverf

16-12-2018 - 0 reacties De met PCB besmette voeding werd verontreinigd door een coating van de silo's van de Agravis-mengvoerfabriek Ostwestfalen-Lippe GmbH in Minden.


Landschap Overijssel: voer discussie over wolf op basis van juiste informatie

13-12-2018 - 0 reacties "Wolven eten geen mensen, hekken hoeven geen twee meter hoog te zijn en het merendeel van de verwonde schapen is te wijten aan honden en niet aan wolven." Landschap Overijssel nuanceert onrust over wolven in het concept verkiezingsprogramma dat is gemaakt naar aanleiding van Het Verkiezingsprogramma van Overijssel. Volgens Landschap Overijssel moet de provincie de juiste boodschap over de wolf verkondigen.


‘Geen verband tussen ruw eiwitgehalte voer en melkgift’

05-12-2018 - 0 reacties Uit data van 80 rantsoenen blijkt geen verband te vinden tussen het eiwitgehalte in het voer en de melkgift. PPP-Agro advies stelt daarmee de uitspraak ‘eiwit is het gaspedaal van het rantsoen’ ter discussie.


Meer Duitse pluimveebedrijven op slot door verontreinigd voer

28-11-2018 - 0 reacties Pluimveebedrijven in de Duitse deelstaten Nedersaksen, Hessen en Saksen-Anhalt zijn op slot gezet doordat de kippen op de bedrijven PCB verontreinigd voer vraten van voerfabrikant Agravis.


Moderne varkensstal en goed voer als stevige basis voor groei

23-11-2018 - 0 reacties In Wehl staat het moderne vleesvarkensbedrijf van Norbert Steenbreker. Met zijn nieuwe vleesvarkensstal en gerenoveerde bestaande stallen verwacht hij technisch weer 15 jaar vooruit te kunnen en een goede groei te behalen.


Hoe nauwkeurig is uw brijvoerinstallatie?

21-11-2018 - 0 reacties Krijgen uw varkens wel de hoeveelheid voer die in het rantsoen is bepaald? Veel hangt af van de instellingen van de brijvoerinstallatie. Dat zijn er nogal wat. Dus waar moet je beginnen als je een afwijking constateert?


'Ik ben geen melkveehouder maar boer'

21-11-2018 - 0 reacties Hoe kun je je eigen grond het beste tot waarde brengen binnen de totale bedrijfsvoering? Door van te voren een duidelijk plan te maken wat voor voer je van welk perceel wilt halen. Dat was de boodschap van Erik Smale uit het Gelderse Joppe.


Zelf gebouwde Claas hakselaar aan het stoppelknollen blad oogsten

19-11-2018 - 0 reacties Loonbedrijf terhuf haalde zijn  eigen gebouwde Claas hakselaar weer van stal om het blad van de stoppelknollen te oogsten.Het blad om te gebruiken als voer voor de beesten om door de droogte ontstane tekorten hier mee aan te vullen


Pluimveebedrijven in Nedersaksen op slot door PCB verontreinigd voer

16-11-2018 - 0 reacties Negen pluimveebedrijven in de Duitse deelstaat Nedersaksen zijn op slot doordat ze PCB verontreinigd voer ontvingen van voerfabrikant Agravis. Het gaat zowel om leghennen-, vleeskuiken- als kalkoenbedrijven.


Lely-robot kan met goedkoper voer overweg

14-11-2018 - 0 reacties Een veelgehoord punt van kritiek op melken met robots is het feit dat er gebruikt wordt gemaakt van brok om (tijdens de melkbeurt) het dier te voeren. Lely introduceert daarom de zogenoemde 'Commodity feeder', waarmee ook droge en natte voergrondstoffen zijn te voeren.


Innovatie: doorzichtige inspectiedeurtjes voerinstalaties

07-11-2018 - 0 reacties Restanten, achtergebleven in voerleidingen, kunnen een bron van besmetting vormen voor voer van topkwaliteit. Vooral de bochten in droogvoersystemen van varkens zijn beruchte risicoplaatsen.


Gezonde darmen door secuur bijvoeren met brij

05-11-2018 - 0 reacties Niet minder dan vier keer per dag gaat Teus Bassa bij de biggen in de kraamstal langs met een brijmengsel. Een hoge voeropname van gezond voer is volgens hem bepalend voor de darmgezondheid en daarmee voor de technische prestaties van de biggen.


Een gat in de sneeuw pissen

02-11-2018 - 73 reacties Hij zit achter een paywall, maar ik deel hem hier volledig. Ik reken erop dat Co niet zo principieel is als het gaat om de Telegraaf

Originele beschrijving

De droogte, de brexit en de druk om steeds milieuvriendelijker te produceren stellen boeren voor grote uitdagingen. Landbouwvoorzitter en akkerbouwer Marc Calon schaakt op veel borden om er het beste uit te halen voor de boeren.

Marc Calon stapte in januari 2017 over als voorzitter van Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, naar land- en tuinbouworganisatie LTO, die net een lastige periode achter de rug had met veel onderling gedoe.

De strijd voor Nederland als landbouwnatie

Nu die organisatie nagenoeg helemaal staat, wordt de landbouw deze zomer door een nieuwe crisis getroffen: de enorme droogte. Die heeft complete oogsten vernietigd en snijdt met tientallen procenten in de inkomsten van boeren. „ Deze droogte was en is nog steeds extreem. Als je bij mij op de boerderij in Zuurdijk komt, daar is het hartstikke droog. In het westen vallen de problemen mee. In het noorden is de productie 20% minder. Grote klappen zitten in Salland, Achterhoek en het zuidwesten. In het oosten is het grondwaterpeil te laag en in het zuidwesten is het water te zout.”

Omringende landen trekken honderden miljoenen uit om boeren te compenseren. Nederland houdt de hand op de knip. Is uw lobby in Nederland mislukt?

„Wij hebben bewust niet de klassieke houding aangenomen van: wij boeren willen geld. Wij hebben er bewust voor gekozen om het onderzoek naar de droogteschade af te wachten. Wij willen geen generieke maatregel, maar een maatregel op maat. Het is op de ene plek erger da op de ander, dan moet je niet met gemiddelde werken. Wat ons wel teleurstelde, is dat landbouwminister Carola Schouten hier negatief in stond voordat het onderzoek af is.”

Ondertussen zitten de boeren in onzekerheid.

„Nee, we hebben drie dingen gedaan. De hoeveelheid mest die wij mogen uitrijden, willen wij over een langere tijd uitrijden. Het heeft geen zin om mest uit te rijden op droge grond. Dat punt is gehonoreerd. Voor Europese subsidies moeten wij groengewassen zaaien. Wij hebben gevraagd of dat ook gewassen mogen zijn die wij aan de dieren kunnen voeren, zodat wij onze voorraad veevoer kunnen aanvullen. Ook dat is gehonoreerd. Zo hoeven wij nooit zoals in Duitsland nu is gebeurd, melkkoeien te slachten omdat er te weinig voer is.”

Maar door de lagere productie nemen de prijzen toe. Is dat een voordeel?

„Nee, het meeste bestaat uit contracthandel. Heel leuk dat de aardappelprijs nu op 33 cent per kilo staat, maar met de fabriek heb je al een prijs van 8 of 9 cent afgesproken. Als een boer een beetje pech heeft, moet die zelfs hele dure aardappelen aankopen om aan de contractlevering te voldoen. En gewassen als suikerbieten en granen zijn commodities, dus afhankelijk van de wereldhandel en de olieprijs. Als de olieprijs stijgt, stijgt hun prijs ook. Die worden dan gebruikt voor brandstofproductie.”

Boeren hadden zich toch gewoon kunnen verzekeren?

„De brede weersverzekering is veel te duur. Daarom hebben ook maar 1700 van de 50.000 boeren er een afgesloten. Die verzekering is voor 60% gesubsidieerd door Brussel, maar Nederlandse boeren zijn de enigen die 21% assurantiebelasting moeten betalen. Daarnaast is het eigen risico 30%. Wij willen dat de assurantiebelasting geschrapt wordt en het eigen risico naar 20% gaat. Verder willen we met Financiën overleggen of boeren fiscaal uitstel kunnen krijgen, zodat ze dat geld kunnen reserveren en een buffer kunnen opbouwen voor een volgende tegenslag.”

Is de droogte en dat dit mogelijk vaker gaat gebeuren, de grootste dreiging?

„De grootste dreiging voor de Nederlandse landbouw is de Brexit. Het eerste probleem hebben we al gehad, de waardedaling van het pond. Onze bloemen en planten die daar in de winkel staan, zijn gewoon 20% duurder. Tweede effect praten we nu over. De operationele ellende. Kunnen de containers dadelijk in twintig seconden door of doen ze er twee dagen over? En dan heb je nog het gevaar dat de Britten lagere eisen stellen aan voedsel en voor goedkoper geproduceerd voedsel uit andere plekken in de wereld kiezen. Overal in Europa zie je mensen en partijen opstaan die willen dat de EU uit elkaar valt. Levensgevaarlijk!”

We hadden toch ook handel toen er nog grenspoortjes waren?

„Er is door het wegvallen van de grenzen veel meer nieuwe handel bijgekomen. Die valt gewoon weg als de grenzen terugkomen. Dat kost geld en banen.”

De Melkveehoudersbond en Pluimveehoudersbond vinden dat LTO veel te veel tegen de macht aan schurkt.

„Ja, ze kakken op ons, maar ze zelf pissen nog geen gat in de sneeuw. Wij zitten aan tafel in Brussel. Ik kan Phil Hogan (eurocommissaris Landbouw, red.) bellen, omdat ik zijn mobiele nummer heb. Eén punt hadden ze gelijk in: dat de organisatie sectoraal geregeld moet worden. Dat hebben we doorgevoerd, dus LTO Melkveehouderij gaat over melkveehouderij.”

Schouten is de populairste minister. Hoe is jullie relatie met haar?

„Ik ben blij dat er na zeven jaar weer een ministerie van Landbouw is. Schouten wil naar gesloten landbouwketens. Dat is prima, maar zij heeft geen geld en geen concreet uitvoeringsplan. Wij zijn al veel verder in wat wij willen bereiken dan Schouten. Wij willen als AgriNL in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. De regering zit nog steeds te zeuren of dat 49% of 50% moet zijn. Wij willen in 2050 zonder emissie produceren met hoogwaardige technologie. Wat Duitsers zijn voor machines, zijn wij voor voeding.”

Kunnen alle boeren daarin mee?

„Nee, maar dat is ook helemaal niet erg. In 1990 waren er 100.000 boeren, nu nog 50.000 en over 30 jaar zijn we nog nog een keer de helft van de boeren kwijt. Vroeger deed een boer vijftig koeien, nu is het gemiddeld honderd. Is dat slecht? Nee. De nieuwe stallen zijn beter voor de koeien zelf. Waterbedden waar ze op kunnen liggen, ze kunnen eten wanneer zij willen, ze kunnen gemolken worden wanneer zij zin hebben. De consument wil koeien in de wei zien, dus daarom doen wij koeien in de wei. Voor de koe en milieu is het veel beter dat die op stal staat. Maar een nieuw systeem is altijd beter dan het oude. Ik ben redelijk positief.”


Kaspositie zeugenbedrijf daalt - vleesvarkensbedrijven in de lift

29-10-2018 - 0 reacties De rekening-courant-positie van een gemiddeld varkenshouderijbedrijf is in het derde kwartaal van 2018 met 7.500 euro gedaald ten opzichte van einde tweede kwartaal en kwam eind september uit op bijna 11.500 euro. November vorig jaar piekte deze nog tot een niveau van gemiddeld bijna 50.000 euro. De gestegen kosten van voer en mestafzet en de gedaalde opbrengsten voor vleesvarkens en biggen zijn de belangrijkste oorzaken. Dat blijkt uit de liquiditeitsmonitor, een samenwerking tussen Wageningen Economic Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en ABN AMRO. De data zijn afkomstig van het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research.


Nieuwe Sieplo freesbak op RMV en Eurotier

27-10-2018 - 0 reacties SIEPLO, fabrikant van innovatieve voersystemen uit Lunteren, presenteert op de beurzen RMV Hardenberg en Eurotier Hannover de nieuwe SIEPLO freesbak. De nieuwe freesbak heeft een hoge freescapaciteit, wat zorgt voor het snel vullen van de volumebak. Daarnaast zorgt de frees voor een strakke kuil bij zowel gras als mais, zonder dat de structuur van het voer teveel beschadigd wordt.Volledig vernieuwd productHet nieuwste type frees, bekend van de SIEPLO mengdoseerbakken, is nu ook toegepast op de SIEPLO freesbakken. Hierbij is het gehele design herzien en zijn de volumes van de freesbakken…


Europees Parlement wil gebruik van gemedicineerd voer aan banden leggen

26-10-2018 - 0 reacties Veehouders in de Europese Unie mogen vanaf 2022 in principe niet meer preventief antibiotica toedienen aan groepen koeien, varkens of kippen om zo de prestaties te bevorderen of de gevolgen van slechte huisvesting te compenseren. Het gebruik van antibiotica is alleen toegestaan op basis van een attest van een dierenarts omdat er een hoog risico voor een infectie is vastgesteld. Het Europees Parlement heeft daar donderdag 25 oktober een akkoord over bereikt. De maatregel moet bijdragen aan de bestrijding van antibioticaresistentie binnen de voedselketen.