Informatie

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Informatie. Informatie is een van de 15512 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Informatie nieuws

Agrifacts beticht PBL na grondige analyse opnieuw van misleiding

19-08-2019 - 0 reacties Door essentiële informatie te verstoppen in een rapport heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) opnieuw iedereen misleid. Dat stelt Stichting Agrifacts (STAF) na grondige analyse van het rapport ‘Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd’.


Column: Wetenschap, een zege of een last?

19-08-2019 - 0 reacties Wetenschappers zouden vooral juiste informatie moeten leveren op het juiste moment, zodat discussies breed gevoerd kunnen worden. Dat is niet het geval met werkdocument 347 over stikstof- en fosfaatexcretie in biologische en gangbare houderijsystemen.


Slachterijbouwer Marel wil geld verdienen aan slachtdata

07-08-2019 - 0 reacties Slachterijbouwer Marel wil data van machines delen met de consument. Het verkopen van informatie moet voor het bedrijf zelfs een nieuwe inkomstenbron opleveren.


Innovatiemissie Smart en Green Mobility Sydney - Smart Cities, Sydney

06-08-2019 - 0 reacties Bent u actief binnen het thema Smart Cities en dan specifiek binnen het thema Smart & Green Mobility, inclusief de data en informatie die hierin een belangrijke rol spelen? En zoekt u uitbreiding naar of zakelijke kansen in Australië? Ga dan mee met de innovatiemissie naar Australië!


Slachtmachinefabrikant wil geld verdienen aan slachtdata

06-08-2019 - 0 reacties Slachtmachinefabrikant Marel wil data van machines delen met de consument. Het verkopen van informatie moet voor het bedrijf zelfs een nieuwe inkomstenbron opleveren. Dat zegt het bedrijf in het Financieel Dagblad.


Varkens in Noord persbericht over hitte gebaseerd op vage aannames en onjuiste en suggestieve informatie

02-08-2019 - 0 reacties De informatie die Varkens in Nood via een persbericht de wereld instuurt over de gevolgen van de hoge temperaturen op het overlijden van varkens en koeien is grotendeels gebaseerd op halve aannames en onjuiste informatie blijkt uit een factcheck.


Test autonome Agrobotix combine Huizing Harvest

28-07-2019 - 0 reacties Hoe moeilijk kan het zijn om een combine autonoom te laten dorsen, er is maar één manier om erachter te komen ... Door het te doen, dachten ze bij HuizingHarvest. Afgelopen vrijdag was de eerste veldtest op weg naar de autonome maaidorser. HuizingHarvest viert zijn 10e verjaardag. Om dit samen te vieren, nodigen zij je graag uit om deel te nemen aan de HHX Agrobotix demo op 13 september 2019. Meer informatie over de agrobotix.nl


​CBb duikt dieper in MKZ-vraagstuk Kootwijkerbroek

25-07-2019 - 0 reacties College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft aanvullende informatie gevraagd aan de betrokken experts om een uitspraak te kunnen doen over de aanwezigheid van het MKZ-virus in 2001 in Kootwijkerbroek. Aanvankelijk zou de economische rechter


Milieu Centraal in de fout met milieu-impact dranken

24-07-2019 - 2 reacties Milieu Centraal zoekt in deze zomerse week de media met haar poster over de impact van drinken op het klimaat. ‘Genoeg drinken tijdens de hitte is belangrijk. Welke dorstlesser je kiest scheelt daarbij een slok op een borrel voor het klimaat’, aldus de milieuvoorlichter. Volgens Milieu Centraal is koffie verkeerd ‘de biefstuk onder de drankjes’.

STAF heeft de poster van Milieu Centraal nagewerkt en komt tot de conclusie dat er niets van klopt. Volgens STAF had er bij Milieu Centraal onmiddellijk een lichtje moeten gaan branden, toen bleek dat alle dranken op de poster samen een wekelijkse footprint hebben van nog geen 2 kilo CO2 (zie afbeelding). Eén week eten en drinken gaat namelijk gepaard met een footprint van zo’n 25 – 30 kilo CO2 per persoon, waarin drinken een aandeel heeft van zo’n 20 procent (5 tot 6 kilo CO2).

Bij Milieu Centraal is navraag gedaan naar de bronnen, waarop de organisatie zich heeft gebaseerd. Op basis van diezelfde bronnen heeft STAF de informatie op de poster nagewerkt. Daarbij is het beeld ontstaan dat Milieu Centraal de CO2 die veroorzaakt is in het buitenland (bij geïmporteerde producten, zoals koffie en wijn) buiten beschouwing heeft gelaten. Ook lijkt het erop dat Milieu Centraal is uitgegaan van een dagelijkse consumptie van 1 liter aan dranken, in plaats van 2 liter.

STAF heeft Milieu Centraal een rapportage gestuurd waarin de bevindingen en berekeningen van STAF inzichtelijk zijn gemaakt. Daarbij is de organisatie verzocht de foutieve informatie openlijk te rectificeren.


Site Friese veenweide gelanceerd

17-07-2019 - 0 reacties Provincie Friesland heeft een website over de Friese veenweide gelanceerd. Hierop staat onder meer informatie over onderzoeken naar maisteelt, boeren meten water en valuta voor veen.


Provincie lanceert site over Friese veenweide

17-07-2019 - 0 reacties Provincie Friesland heeft een website over de Friese veenweide gelanceerd. Hierop staat onder meer informatie over onderzoeken naar maisteelt, boeren meten water en valuta voor veen.


Save the date: Gulf Business Dialogue 2019

10-07-2019 - 0 reacties Bent u ondernemer met interesse in de zakelijke kansen in de Golfregio? Kom op 27 september naar Den Haag voor de Gulf Business Dialogue 2019.Bent u op zoek naar informatie over relevante marktontwikkelingen, plannen omtrent de Nederlandse deelname aan de wereldtentoonstelling EXPO2020 Dubai én ervaringen van collega-ondernemers? Dan staat u vast positief tegenover een middag vol kennisdeling over zakendoen in deze dynamische regio.


Column: Karin Bergmans-Elshof: Trek aan de schoolbel

10-07-2019 - 0 reacties Stichting Agrifacts zocht vrijwilligers om 200 lesboeken uit het basisonderwijs door te spitten op foutieve informatie over de landbouw en visserij. Toen ik de oproep las, besloot ik meteen om namens Team Agro NL mee te doen.


Schouten: NVWA registreert overgrote deel meldingen mestfraude vanuit Brabant

09-07-2019 - 1 reacties Minister Schouten heeft middels een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de aanpak van mestfraude een prioriteit heeft. Opvallend: middels de NVWA kwamen veruit de meeste meldingen in de periode tussen 2017 en heden uit de provincie Brabant. 

In Nederland is er een systeem dat burgers bij diverse meldpunten een mogelijke verdenking van mestfraude aan kunnen melden. Instanties waar dit bij kan zijn onder meer de NVWA, RVO, de politie, Waterschappen, omgevingsdiensten en gemeenten en bij diverse andere meldpunten als Meld Misdaad Anoniem, Milieu Klachten Centrale en Samen Sterk in Brabant. Als het gaat om zaken die betrekking hebben tot mestfraude, worden deze doorgezet naar de NVWA.

Meldingen overheidsinstanties
Binnen de genoemde overheidsdiensten hebben elk hiervan een eigen verantwoordelijkheid voor het toezicht op wet- en regelgeving. Zo hebben ze allen procedures ingesteld om alle meldingen zorgvuldig te kunnen beoordelen. Minister Schouten geeft aan dat het voor de hand ligt dat klachten over mestfraude gemeld worden, of terecht komen bij de NVWA, RVO.nl of de politie.

RVO.nl
Alle fraudesignalen die telefonisch, schriftelijk of via het digitale formulier 'melden mogelijke fraude' bij RVO.nl binnenkomen worden geregistreerd. Bij de melder wordt er vervolgens gecheckt of de bestaande wet- en regelgeving op een juiste manier is geïnterpreteerd. RVO.nl doet vervolgens onderzoek naar de melding en er zijn meerdere uitkomsten na een melding van vermoedelijke (mest)fraude mogelijk. Als er sprake is van een vermoeden van (mest)fraude wordt er aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Echter, het kan ook voorkomen dat een melding voor nader onderzoek wordt doorgezet naar de NVWA.

NVWA
De Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA ontvangt naast de meldingen van bedrijven en burgers ook informatie vanuit de eigen inspecteurs, anonieme informatie vanuit het TCI1, van andere opsporingsdiensten, van overheidsinstanties en Europese Onderzoek bevelen van andere landen. Binnen Gebiedsgericht handhaven en bij bepaalde risicogericht geselecteerde ondernemingen wordt door de NVWA al snel samengewerkt met andere toezichtspartners om zo de slagkracht en effectiviteit te kunnen vergroten.

Politie
Net als bij andere zaken kan men als burger melding maken van mestfraude via de website van de politie. Bij vermoedens en signalen van mestfraude wordt er altijd eerst contact gezocht door de politie met de NVWA en/of het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Zoals hierboven valt af te leiden kunnen diverse instanties meldingen met betrekking tot mestfraude ontvangen. Echter is er geen instantie die alle meldingen van alle andere instanties verzamelt. De verschillende instanties werken wel met elkaar samen aan de aanpak van (mest)fraude vanuit de Versterkte Handhavingsstrategie Mest.

Brabantse aangiften tussen 2017-2019
In de periode van de afgelopen tweetal jaren zijn er een aantal aangiften met betrekking tot mestfraude binnengekomen. Minister Schouten geeft in haar brief een verdeling van de aangiften per overheidsdienst aan voor de genoemde periode.

De NVWA heeft in deze periode in totaal 34 signalen in relatie met (mest)fraude vastgelegd. Daarvan hebben er 20 betrekking op de provincie Brabant, en dan voornamelijk het zuidoostelijke deel van de provincie. Deze signalen zijn voornamelijk afkomstig van de eigen inspectiediensten van de NVWA als afkomstig van de TCI.
Meldingen met betrekking tot mestfraude worden bij de politie niet geregistreerd, maar wel strafrechtelijke feiten zoals valsheid in geschrifte of oplichtingen. Een overzicht van de hoeveelheid aangiften van mestfraude is daarom niet kenbaar te maken. RVO.nl heeft in deze periode een 25-tal meldingen binnengekregen van mogelijke mestfraude.

Samenwerking met zuiderburen
Omdat de NVWA een duidelijk signaal afgeeft in aantal meldingen dat er vanuit Brabant is gekomen, geeft minister Schouten in haar brief aan dat dit de toezicht niet alleen tot Nederland beperkt. Brabant is een van de zuidelijke Nederlandse provincies en daarom vormt dit een reëel gegeven om aan te nemen dat de fraude zich mogelijk over de grens heen naar België kan gaan begeven. Schouten: "Tussen de Vlaamse en de Nederlandse controleautoriteiten is er regelmatig contact over de uitwisseling van grensoverschrijdende transporten (zowel import als export) van dierlijke mest. Door het kenbaar maken van deze gegevens krijgen de bevoegde autoriteiten zicht op de transporten en daarmee op de afnemers en gebruikers van de meststoffen.

Deze uitwisseling van data biedt inzicht om indien mogelijk gerichte onderzoeken te kunnen opstarten. Ook op dit vlak is er op operationeel niveau afstamming met de Vlaamse mestbank. Op mest importen vanuit België worden analyses uitgevoerd. RVO.nl onderneemt vervolgens actie als blijkt dat Belgische bedrijven hun grensoverschrijdende afvoer wel hebben geregistreerd in het Belgische Mestafzetdocumentenregister, terwijl die niet meer terug te vinden zijn in het Nederlandse vervoersbewijzen dierlijke mest (VDM) register.

Wil iemand een signaal van mestfraude melden, maar dit absoluut anoniem doen, dan kan dit bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA. Dit team werkt met informanten waar de identiteit ten alle tijde wordt afgeschermd. De identiteit van de melders is van cruciaal belang omdat er mogelijk verregaande consequenties meespelen wanneer hun identiteit bekend wordt. Denk hierbij aan ontslag, bedreiging of erger.

Bron: LNV


Klimaatakkoord: maatregelen haalbaar en betaalbaar

08-07-2019 - 0 reactiesIn het klimaatakkoord staan subsidies en programma's waarmee verduurzaming van gebouwen haalbaal en betaalbaar wordt. Lees de informatie van RVO.nl.


Minster Schouten gaat voor versnelde toelating biologische bestrijdingsmiddelen

06-07-2019 - 0 reacties LNV minister Schouten gaat zich (ook binnen de EU) inzetten voor een versnelde toelating van biologische / laagrisico- gewasbeschermingsmiddelen. Dit kan door gebruik te maken van de informatie van landen waar deze middelen al zijn goedgekeurd.


Gros schoolboeken bevat suggestieve en foute informatie over landbouw en visserij

30-06-2019 - 0 reacties De lesstof op Nederlandse basisscholen over de land- en tuinbouw is vaak subjectief, suggestief en op sommige onderdelen ronduit fout. Dat concluderen Stichting Agrifacts (STAF) en de visserijvakbond EMK.


Gros schoolboeken bevat suggestieve en foute informatie over landbouw en visserij

30-06-2019 - 0 reacties De lesstof op Nederlandse basisscholen over de land- en tuinbouw is vaak subjectief, suggestief en op sommige onderdelen ronduit fout. Dat concluderen Stichting Agrifacts (STAF) en de visserijvakbond EMK.


Ford 4600 en Fiat 60-90 hooi persen

29-06-2019 - 0 reacties Met de Frontacrobaat de zwaden maken en dan met de New Holland 276 Super Hayliner persen. De Ford 4600 en de Fiat 60-90 nog volop in actie om het werk klaar te maken, voordat ze volgende week op de New Holland Legendary Days zullen staan. De Legendary Days op de terreinen van Dorhout Mees in Biddinghuizen mag je zeker niet missen. Een tweedaags spektakel boordevol verrassingen in een feestelijke festivalsfeer, met doorlopend demo’s, animatie, kinderanimatie op zaterdag, partnerstands, braderie en een lekker foodtruck festival. Voor meer informatie ga naar


Uireka: ‘Koprot waarschuwingssystemen reageren alert, maar kunnen nog beter.’

29-06-2019 - 0 reacties De zogenoemde Beslissing Ondersteunende Systemen (BOS) van drie verschillende aanbieders geven goede informatie om koprot in uien te voorkomen. Desondanks zijn er volgens Uireka nog voldoende mogelijkheden en kansen deze systemen verder te finetunen.