Ruwvoer

Ruwvoer is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Ruwvoer en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Ruwvoer nieuws

Betere ruwvoervoorziening met precisielandbouw

27-11-2020 - 0 reacties Met plaatsspecifieke bemesting kun je zorgen voor een betere nutriëntenbenutting in grasland. Met precisielandbouwtechnieken kun je zo zorgen voor een betere kwaliteit ruwvoer.


Melkveehouder bouwt CO2-neutrale hooischuur

06-10-2020 - 0 reacties Op het melkveebedrijf van Aleid Blitterswijk uit het Utrechtse Werkhoven staat sinds kort een moderne hooischuur die volledig CO2-neutraal werkt. Deze manier van ruwvoer opslaan en voeren heeft als resultaat dat de koeien en de melk gezonder zij. En dat ook blijven, stelt Blitterswijk.


Grasland beregenen met grondwater tijdelijk toegestaan in Brabantse Wal

22-05-2020 - 0 reacties Vanwege de aanhoudende droogte staat waterschap Brabantse Delta tijdelijk het beregenen van grasland uit grondwater in natuurgebied Brabantse Wal toe. Dit is om ruwvoer voor koeien veilig te stellen en schade aan sportvelden te voorkomen.


Staatsbosbeheer moet schade door giftig voer voor twee derde vergoeden

16-03-2020 - 1 reacties Staatsbosbeheer moet twee derde van de schade betalen die fokbedrijf voor melkvee in 2000 leed aan zijn veestapel door een vermoedelijke vergiftiging van ruwvoer met Jacobskruiskruid. Dit heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op dinsdag 3 maart bepaald in een tussenuitspraak in een al sinds 2012 slepende hoger-beroepszaak. De hoogte van de schadevergoeding wordt in een later stadium bepaald.


‘Melk op basis van microbiologisch eiwit is de toekomst’

13-12-2019 - 1 reacties Als het melkveehouders lukt om een gezond bodemklimaat te krijgen, dan maken ze écht grote stappen voorwaarts. Dan creëer je een klimaat waarin aerobe bacterie-eiwitten omgevormd worden naar aminozuren voor de grasplant. ‘Het resultaat is beter ruwvoer met eiwit dat de koe één op één kan omzetten in melkeiwit, dus amper nog uitstoot van stikstof […]


Video: 'Niet schudden en zelf kuil aanrijden'

23-10-2019 - 0 reacties Om bij een bovengemiddelde melkproductie ook nog hoge gehalten te kunnen melken, heb je goed ruwvoer nodig, stelt Jeroen Bleijenburg.


Voerhandel kabbelt rustig voort

08-10-2019 - 0 reacties De handel in ruwvoer kabbelt deze week rustig voort. Hoewel her en der iets meer handel in snijmaïs is, zorgt dit niet direct voor hogere prijzen. Ook voor andere producten geldt dat vast wordt gehouden aan de prijzen van afgelopen week.


Dit zijn de kosten voor eigen ruwvoer

19-08-2019 - 2 reacties De totale kostenpost voor eigen ruwvoer bedroeg gemiddeld over de periode 2014 tot en met 2018 circa €4,88 per 100 kilo melk, zo blijkt uit een onderzoek van Alfa Accountants & Adviseurs. Vooral de kosten voor ruwvoer vormen een grote kostenpost.


Prijs weidehooi zet stapje omhoog

13-08-2019 - 0 reacties In de afgelopen weken is er weer wat neerslag gevallen in het land, waardoor de noodzaak om ruwvoer te kopen opnieuw is afgewend. Het merendeel van de prijzen blijft dan ook stabiel, al weet de prijs voor weidehooi wel een stapje omhoog te zetten.


Nog geen sprake van ruwvoertekort

12-08-2019 - 0 reacties Hoewel diverse veehouders in het oosten en noorden van het land de wintervoorraad al aan hebben gebroken, is er volgens fouragehandelaren nog geen sprake van een duidelijk tekort aan ruwvoer. Volgens hen is het in de laatste maanden van de zomer altijd wat droger, maar is dat dit jaar niet extremer dan in andere jaren.


Prijs voor bierbostel trekt verder aan

30-07-2019 - 0 reacties De handel in ruwvoer is niet spectaculair te noemen, al tonen de prijzen deze week wel een aantal kleine prijsmutaties. Er is bijvoorbeeld meer vraag naar bierbostel, terwijl de markt voor weidehooi opgedroogd is. 


Pas op voor giftig jacobskruiskruid in ruwvoer

25-07-2019 - 0 reacties GD waarschuwt veehouders goed op te letten op de aanwezigheid van jacobskruiskruid in voer.


Hitte laat markt ruwvoer nog koud

24-07-2019 - 0 reacties Het aanbod van stro en hooi komt op gang. De melkveehouder is echter wat afwachtend omdat er over het algemeen nog voldoende is. Toch verschilt de situatie regionaal sterk, omdat de ene regio simpelweg meer regen dan de andere ontving.


GD: ‘Let op jakobskruiskruid bij aankopen en winnen van ruwvoer’

24-07-2019 - 0 reacties De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) waarschuwt veehouders bij het aankopen of winnen van ruwvoer, op te letten of er jakobskruiskruid in voorkomt. Jakobskruiskruid is een giftig onkruid. Dieren die in de weide lopen, eten het kruid meestal niet vanwege de bittere smaak. Via kuil of


Stikstof- en fosfaatexcretie 2018, vijfjaarsgemiddelde

09-07-2019 - 0 reacties Stikstof- en fosfaatexcretie in 2018 per diercategorie op basis van een vijfjaarsgemiddelde samenstelling van ruwvoer.


Nieuwe gerstestro deze week op de markt

02-07-2019 - 0 reacties De handel in ruwvoer is relatief stabiel te noemen. Volgens de handelaren is nog steeds goed te merken dat er minder vee is in Nederland. Ook dient de eerste nieuwe gerstestro zich deze week aan, waar komt de prijs op uit?


‘Minder fosfor, meer stikstof in ruwvoer voor melkvee’

01-07-2019 - 4 reacties

Originele beschrijving

Het fosforgehalte van het mengvoer voor melkvee daalde in 2018 licht van 4,2 gram per kilogram in 2017 tot 4,1 gram per kilogram in 2018. In enkele jaren is het fosforgehalte van het mengvoer met 10% gedaald.


‘Minder fosfor, meer stikstof in ruwvoer voor melkvee’

01-07-2019 - 0 reacties Het fosforgehalte van het mengvoer voor melkvee daalde in 2018 licht van 4,2 gram per kilogram in 2017 tot 4,1 gram per kilogram in 2018. In enkele jaren is het fosforgehalte van het mengvoer met 10% gedaald. Dat meldt het CBS op basis van definitieve


Veehouders wachten nieuwe oogsten af

18-06-2019 - 0 reacties Veel melkveehouders wachten met het kopen van ruwvoer tot de nieuwe oogsten beschikbaar komen, zo is de opvatting van diverse fouragehandelaren. Dit zorgt er onder meer voor dat de prijs van stro onder druk staat.


‘Gras belangrijkste eiwitbron Europees vee’

13-06-2019 - 0 reacties Lokaal geteeld gras en ander ruwvoer is de belangrijkste bron (45%) van eiwitten voor Europees vee. En niet overzeese soja. Dat meldt het Vlaams Infocentrum Land- en tuinbouw (Vilt) op basis van cijfers gepubliceerd door de Europese Commissie. Door ruwvoeder voor het eerst mee te