Kippenmest

Kippenmest is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Kippenmest en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Kippenmest nieuws

Land zaaiklaar maken voor maïsspektakel bij Oldtimer-hakseldag in Dalen 2019

04-05-2019 - 0 reacties Met vereende krachten wordt het maisperceel klaar gemaakt om te zaaien. Drijfmest uitrijden, kippenmest strooien en direct ploegen, zodat volgende week de mais er in kan. Dit alles voor de Oldtimer-hakseldag 2019 in Dalen, met dit jaar een nog groter perceel ter beschikking dan vorig jaar.


Vaste mest strooien met Joskin Ferti Space Horizon

10-02-2019 - 0 reacties De Joskin Ferti-Space Horizon stalmeststrooier met strooitafel werd ontwikkeld om verschillende producten (stalmest, compost, restmateriaal, kalk, kippenmest en dergelijke) over grote breedte te strooien. De horizontale strooiwalsen en de strooitafel zorgen voor een goede verdeling, zelfs met een kleine hoeveelheid. De Isobus applicaties (via de FC4000 terminal) garandeert een nauwkeurige verspreiding. De strooiwalsen worden volledig door de aftakas (1.000…


Champost als organische bodemverbeteraar

05-11-2018 - 0 reacties Champost is een organische mestsoort afkomstig uit de champignonteelt. Het is de voedingsbodem waar champignons op groeien. Champost bestaat uit een mengsel van stro, paardenmest, kippenmest, kalk, veen en schuimaarde.


Koning opent compostfabriek

08-08-2018 - 0 reacties 13 april jongstleden opende koning Willem Alexander de nieuwe Indoor Verse Compostfabriek van CNC Grondstoffen in Milsbeek. Deze fabriek verwerkt 600.000 ton paarden- en kippenmest en gips tot doorgroeide compost voor de champignonteelt.


Vaste mest strooien met Joskin Ferti Space Horizon

24-07-2018 - 0 reacties De Ferti-SPACE Horizon stalmeststrooier met strooitafel werd ontwikkeld om verschillende producten (stalmest, compost, restmateriaal, kalk, kippenmest, enz.) over grote breedte te strooien. De horizontale strooiwalsen en de strooitafel zorgen voor een goede verdeling, zelfs met een kleine hoeveelheid. De ISOBUS applicaties (via de FC4000 terminal) garandeert een zeer nauwkeurige verspreiding. De strooiwalsen worden volledig door aftakas (1.000 omw) aangedreven…


Veel meer fipronil op uienzaad dan in kippenmest

12-03-2018 - 0 reacties Op uienzaad zit veel meer fipronil dan in kippenmest. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. „Daarmee zijn de regels voor pluimveehouders veel strikter dan voor akkerbouwers”, stelt Omroep Gelderland. De fipronilaffaire zorgde vorig jaar voor grote problemen bij veel Gelderse pluimveehouders.


Pleidooi voor centraal mengen fipronil-mest

12-02-2018 - 0 reacties LTO/NOP-bestuurder Bens: fipronil verontreinigde kippenmest centraal laten mengen met ‘schone’ mest.


Risico op ratten en stank door tonnen fipronilmest

12-02-2018 - 0 reacties Er ligt ruim 11.000 ton fipronilmest op boerenerven, het merendeel van de mest ligt in de Gelderse Vallei. Dat blijkt uit cijfers van het Poultry Expertise Centre in Barneveld.

Als de zon vaker gaat schijnen dan krijg je stankoverlast, is de angst van pluimveehouder Helmus Torsius. Hij staat tussen zijn mesthopen in Putten. 'Dat is toch niet normaal, ik kan de kippenmest voor de zomer niet kwijt. Straks krijgen we nog ratten.'

Hij heeft 200 à 300 ton mest liggen, afgedekt op zijn terrein. 'Ik wil het kwijt, maar moet negen maanden wachten. Dan pas is er plek bij de verbrandingsoven', aldus Torsius. Hij is één van de boeren die nog te maken heeft met het verboden middel fipronil dat in de stallen terecht kwam na een bloedluisbehandeling dat werd uitgevoerd door het Barneveldse bedrijf Chickfriend.

Nog steeds kampt de BMC Moerdijk, de verbrandingsoven waar vervuilde mest naartoe wordt gereden, met capaciteitsproblemen. Dat komt onder meer omdat de fabriek in mei voor onderhoud een aantal weken dicht gaat. Ook de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) erkent het mestprobleem en bevestigt dat meerdere boeren de vervuilde mest niet kwijt kunnen ondanks aangepaste maatregelen.


'Strenge mestnorm fipronil noodzakelijk'

29-11-2017 - 0 reacties De strenge normen voor fipronil besmette mest is noodzakelijk. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat fipronil schadelijk is voor waterdieren en insecten. Daarom is het van belang om tegen te gaan dat fipronil via verontreinigde kippenmest in het milieu terechtkomt. Verontreinigde pluimveemest moet worden verbrand omdat fipronil bij andere verwerkingsmethoden, zoals compostering of droging, onvoldoende wordt afgebroken.


Vuilverbrander doet proeven met verbranden fipronil besmette mest

08-11-2017 - 0 reacties Bij afvalverwerkingsbedrijf ARN in het Gelderse Weurt begint woensdag 8 november een proef met het verbranden van met fipronil vervuilde kippenmest. Pluimveehouders die fipronil besmette mest op hun bedrijf hebben liggen, mogen schone eieren namelijk niet vrijgeven.


Minister Henk Kamp stelt norm fipronil vast

18-10-2017 - 1 reacties Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) heeft de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vastgesteld op 5 microgram per kilo mest. Alle mest met een waarde boven 10 microgram, moet worden afgevoerd en verbrand.

Er wordt een meetonzekerheid gehanteerd, die zorgt dat de limiet uitkomt op 10 microgram. De norm van 5 microgram per kilo mest is gelijk aan de detectiegrens, de laagste waarde die gemeten kan worden in mestmonsters.
De vastgestelde norm sluit aan bij de waarden die ook in Duitsland en België worden gehanteerd voor kippenmest.


Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vastgesteld

18-10-2017 - 0 reacties Minister Kamp van Economische Zaken heeft de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vastgesteld op 5 microgram per kilo mest. Rekening houdend met meetonzekerheden betekent dit dat alle kippenmest met een gehalte fipronil boven 10 microgram per kilo mest moet worden afgevoerd en


Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vastgesteld

18-10-2017 - 0 reacties Minister Kamp van Economische Zaken heeft de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vastgesteld op 5 microgram per kilo mest.


Maximale waarde fipronil in kippenmest bekend

17-10-2017 - 0 reacties De norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest is vastgesteld op 5 microgram per kilo mest. Dat meldt minister Henk Kamp (Economische Zaken) op dinsdag 17 oktober.


Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vastgesteld

17-10-2017 - 0 reacties Minister Kamp van Economische Zaken heeft de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vastgesteld op 5 microgram per kilo mest. Rekening houdend met meetonzekerheden betekent dit dat alle kippenmest met een gehalte fipronil boven 10 microgram per kilo mest moet worden afgevoerd en verbrand.


Vlaanderen wil kosten verhalen op fipronil-schuldigen

30-08-2017 - 0 reacties Ook de diensten van de Vlaamse overheid zullen zich burgerlijke partij stellen in de zaak van de met fipronil besmette eieren. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege gezegd in het Vlaams Parlement. In verband met het probleem van de kippenmest die nogal drastisch maar wel conform de EU-wetgeving verbrand moet worden als er fipronil in gevonden wordt, kondigde de minister een overleg met de Europese Commissie aan. Met Europa zullen ook de toegelaten steunmaatregelen voor getroffen (pluimvee)bedrijven afgetoetst worden. Voor een schaderaming is het nog te vroeg.