Compost

Al het Compost nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Compost nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Compost nieuws

WUR: "50%-vrijstelling fosfaatgebruiksnorm compost is te rechtvaardigen"

12-03-2021 - 1 reacties De wijze waarop fosfaat gebonden is in compost vermindert de kans op fosfaatuitspoeling en rechtvaardigt de 50%-vrijstelling. Dit blijkt uit het onlangs verschenen onderzoek ‘Fosfaatvormen in compost en andere organische meststoffen’ van de WUR. Het onderzoek, onder de aandacht gebracht door de Branche…


Kunnen er meer organische reststoffen in potgrond?

21-12-2020 - 0 reacties Potgrond bestaat uit een mengsel met bijvoorbeeld veen, kokos of houtvezels. Daaraan mogen ook organische reststoffen worden toegevoegd, maar tot een bepaald maximum. Reststoffen als compost, bermgras en gft kunnen namelijk negatieve effecten hebben op de kwaliteit van de potgrond. De Business Unit…


Meer os na jarenlang compost uit natuurgras

02-11-2020 - 0 reacties Jarenlang compost uit natuurgras toepassen op je land, wat geeft dat voor resultaat? Op het bedrijf van de familie Mulder in het Drentse Donderen constateren ze een dikkere en een minder indringingsweerstand biedende bouwvoor, zagen deelnemers aan het DAW-project Bodemverdichting Drenthe. De akkerbouwers en veehouders vergeleken de grond met een perceel dat niet zoveel organische stof kreeg toegepast. De eigenaar van dit perceel neemt de werkwijze van de familie Mulder over voor een bodem met meer leven, beter watervasthoudend vermogen en herstel van verdichtingen.


Aardappelen reageren beter op gift varkensdrijfmest in het voorjaar dan wintertarwe

12-11-2019 - 0 reacties Aardappelen reageren beter op een gift varkensdrijfmest in het voorjaar dan wintertarwe. Die voorlopige conclusie trekt Delphy op basis van de resultaten van een driejarige bemestingsproef binnen het interregionale project Leve(n)de Bodem. Voor deze proef op de Rusthoeve zijn 13 bemestingsstrategieën naast elkaar gelegd. Het ging daarbij om 2 doseringen drijfmest, compost, champost en geitenmest met daarnaast kunstmest, bodemverbeteraars en een 0-object.


'Vraag naar herwonnen meststoffen is sterk regiospecifiek'

11-10-2019 - 0 reacties Op dit moment is landbouw nog afhankelijk van niet-hernieuwbare bronnen voor kunstmest in de vorm van geïmporteerd fosfor en kalium. Minerale stikstof wordt met een hoge energie-input vanuit luchtstikstof gebonden. Inmiddels bestaan er alternatieven in de vorm van herwonnen meststoffen uit reststromen die in veel vormen beschikbaar zijn, zoals compost, struviet of de vloeibare stikstofmeststof ammoniumsulfaat. Niet alle herwonnen meststoffen zijn toepasbaar in elke situatie in elke regio van Noordwest-Europa. In het ReNu2Farm-project werd de regiospecifieke vraag onderzocht en in kaart gebracht.


Twee maal Claas Arion 650 met Strautmann Streublitz

07-10-2019 - 0 reacties Loonbedrijf van Dun aan het compost strooien


'Compost is beste bodemverbeteraar'

18-09-2019 - 0 reacties Het Belgische onderzoeksinstituut ILVO breidt de compostering uit en wijst op de potentiële kansen van compost. In vergelijking met andere bodemverbeteraars is een meeropbrengst van 15 procent mogelijk.


Compost zorgt voor 15% meer opbrengst in vergelijking met andere bodemverbeteraars

16-09-2019 - 0 reacties Vijftien jaar onderzoek en vier meerjarige veldproeven in Vlaanderen laten zien dat compost als bodemverbeteraar potentie heeft. “Compost verhoogt het organische stofgehalte of houdt het op peil, gaat bodemverzuring tegen, brengt alle nodige plantenvoedingsstoffen aan met een laag risico op uitspoeling en bevordert het bodemleven, wat de bodem op termijn weerbaarder maakt tegen ziektes", zegt Koen Willekens, compostexpert bij ILVO.


Joskin Ferti-Space 2 Horizon met Fendt 724 vario

08-09-2019 - 0 reacties Deze Joskin breedstrooier is van Flora Partners. Flora Partners houdt zich met name bezig met het kweken van heesters en coniferen in de vollegrond.Deze Joskin stalmest en compost breedverspreider met een inhoud van 30 kuub is een 3 asser voorzien van alle moderne technieken;- bandendrukwissel systeem met eigen compressor aan boord- geijkt weegsysteem zodat mest van derde verspreid mag worden- Muller GPS computer die het strooien op taakkaarten verzorgd- aansturing dmv Isobus via de originele Fendt terminal- hydraulisch geveerd en uitgevoerd met liftas…


Humus en het belang van C/N verhouding

02-07-2019 - 0 reacties De balans tussen opbouwen en afbraak van organische stof is belangrijk. Via gewasresten, organische mest, compost of groenbemesters kun je organische stof toevoegen aan je bodem.


Spanjaarden bewerken groentenafval tot schapenvoer

28-06-2019 - 0 reacties Het AGF-verwerkingsstation Frutilados in de provincie Almeria is begonnen groentenafval te bewerken tot schapenvoer. Deze activiteit maakt afval tot waarde én zorgt bovendien voor compost. Van 38.000 tot 50.000 ton afval kan voor 13.000 stuks vee voer met een hoge voedingswaarde gemaakt worden. De…


'Meeste compost is in hetzelfde jaar al CO2'

24-06-2019 - 0 reacties Door gebrek aan bodemschimmels kunnen veel zandgronden de organische stof niet vasthouden. 'De meeste compost is in hetzelfde jaar al CO2 geworden', zegt directeur Pius Floris van Plant Health Cure. Op de Themadag Bodem & Kringloop in Valthermond hield hij woensdag 12 juni een prikkelend betoog.


Meer inzet compost gewenst voor plantgezondheid

17-04-2019 - 0 reacties Branchevereniging Organische Reststoffen (BVOR) pleit in de Tweede Kamer voor meer ruimte voor compost. Vanuit het perspectief van plantgezondheid en bodemvruchtbaarheid is meer inzet van compost gewenst.


Bijna alles in de glastuinbouw kun je hergebruiken

05-04-2019 - 0 reacties Bladresten gebruiken tuinders als compost of als voer voor giraffen. Plantenpotten zijn gemaakt van gerecyclede toetjesverpakkingen. Tweede keus tomaten gaan in de soep. Het zijn maar een paar voorbeelden hoe tuinbouwbedrijven zorgen voor zo min mogelijk restafval. Komend weekend kun je tijdens Kom in de…


Nieuwe Rolland compost strooier

03-04-2019 - 0 reacties Q.J.Vink met New Holland T6090 20 ton per/ha groencompost strooien met de nieuwe Rolland compost strooier


Compost strooien met een Fendt 724 Vario

28-03-2019 - 0 reacties Gebr. Blankespoor B.V. uit Harskamp aan het compost strooien met een Fendt 724 Vario en een Tebbe meststrooier. Een Manitou verreiker vult de Tebbe.


‘Minder last van droogte met compost en Bokashi op Ebelsheerd’

13-03-2019 - 0 reacties Het effect van de droogte in 2018 was met name goed te zien in de resultaten van de proeven met compost en Bokashi. Dat zegt onderzoeksassistent Wouter Otto van proefbedrijf Ebelsheerd in Nieuw-Beerta.


Vaste mest strooien met Joskin Ferti Space Horizon

10-02-2019 - 0 reacties De Joskin Ferti-Space Horizon stalmeststrooier met strooitafel werd ontwikkeld om verschillende producten (stalmest, compost, restmateriaal, kalk, kippenmest en dergelijke) over grote breedte te strooien. De horizontale strooiwalsen en de strooitafel zorgen voor een goede verdeling, zelfs met een kleine hoeveelheid. De Isobus applicaties (via de FC4000 terminal) garandeert een nauwkeurige verspreiding. De strooiwalsen worden volledig door de aftakas (1.000…


Open dag Kuypers graszoden

31-01-2019 - 0 reacties Voor het kweken, aanleggen en onderhouden van gazon (zoden) is veel kennis nodig. Hiervoor was deze dag uitermate geschikt. Compost, kunstmest, beregening, maaiers, verluchters, zaai- en doorzaaimachines, beluchters en nog vele andere zaken passeerden hier de revue. Kleinere trekkers zoals, voor het eerst in Nederland, de Farmtrac 4x4 met brede bandjes en de grotere, die waren uitgevoerd met superbrede banden. Hierbij een kleine impressie van het gebeuren. 


Compost strooien met New Holland T 7.220

30-01-2019 - 0 reacties Strautmann mestverspreider aan het compost strooien, een JCB laadde de wagen mooi vol.