Gesprekken convenant dierwaardige veehouderij nog zonder resultaat

De gesprekken tussen ketenpartijen, dierenwelzijnsorganisaties en overheid om te komen tot een convenant dierwaardige veehouderij, hebben nog niet tot een resultaat geleid. Het was in eerste instantie de bedoeling dat er medio 2023 een convenant zou liggen, maar dat liep vertraging op. Op 7 december 2023 heeft voorzitter Elbert Roest zijn voorlopige conclusies aan LNV-minister Adema meegedeeld. Hij constateert dat de belangen van de deelnemers zeer verschillend zijn, waardoor de gesprekken moeizaam verlopen.Ook zijn de oplossingen van knelpunten ten aanzien van dierenwelzijn complex. Roest: "De wetenschap dat afgesproken maatregelen in wet- en regelgeving terecht kunnen komen, creëerde behoedzaamheid bij veel van de deelnemers." De demissionaire status van het kabinet helpt hier niet bij omdat er op dit moment geen concrete afspraken gemaakt kunnen worden met de overheid. Daarnaast heeft het stuklopen van het landbouwakkoord niet bijgedragen aan het vinden van oplossingen. De bedoeling was dat het convenant onderdeel zou gaan uitmaken van het landbouwakkoord. "Dat er geen afspraken tot stand kwamen, vergrootte de onzekerheid over de invulling en nakoming van de randvoorwaarden die voor de verdere ontwikkeling naar een dierwaardige veehouderij van belang zijn."De voorzitter constateert verder dat er tussen de deelnemers verschil van inzicht is over het tempo waarin de veranderingen doorgevoerd moeten worden en wat de tussenstappen zijn.Aan de gesprekken nemen deel Caring Farmers, CBL, COV, Dierenbescherming, Duurzame Zuivelketen, FNLI, LTO, LTO/NOP, NAJK, POV, SBK en het ministerie van LNV. De partijen willen wel doorgaan met de gesprekken en zullen dit de komende tijd ook doen.De gesprekken over het convenant startten in oktober 2022 onder leiding van Bram van Ojik. Dit voorjaar is hij opgevolgd door Elbert Roest. Het convenant moet uiteindelijk leiden tot afspraken over een dierwaardige veehouderij in 2040.

Deel dit artikel

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot onderdeel , dierenwelzijn , veehouderij , dierenbescherming , voorjaar , regelgeving , wetenschap , overheid , zuivelketen en Roest ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!

REACTIES
0
DEELNEMERS
0
WEERGAVES
147