Veehouderij

Veehouderij nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Veehouderij nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Veehouderij nieuws

​‘Minder stalbranden geen reden om nu al achterover te leunen’

18-01-2022 - 0 reacties Brandveiligheid blijft een cruciaal thema in de veehouderij. 2022 moet het jaar worden dat er flinke stappen genomen gaan worden onder de regie van de minister van landbouw.


Column: Nieuwe minister, nieuwe kansen?

17-01-2022 - 0 reacties Krijgen we een nieuwe, sterke leider op het ministerie van Landbouw? Iemand die de potentie van onze huidige veehouderij kent of wil onderzoeken en een minder eenzijdig beleid voert?


​Minachtende toon over kalverhouderij op departement Rutte

16-01-2022 - 51 reacties De WOB-verzoeken die deze week naar buiten zijn gekomen, laten zien dat ambtenaren op diverse ministeries weinig vleiend over de veehouderij praten. Een mail van een topambtenaar op het departement van premier Rutte over de kalverhouderij is het meest stuitend.

Uit de WOB-verzoeken blijkt dat Haagse ambtenaren op diverse departementen ongewenste en waarschuwende informatie over de stikstofproblematiek weglaten en keuzes meermaals op emotionele gronden baseren zonder een feitelijke onderbouwing. De e-mailwisseling op 9 februari 2021 tussen een hoge ambtenaar op het ministerie van Algemene Zaken en een rijksambtenaar (een maand vóór het uitlekken van de scenariostudies over de kalverhouderij) laat aan duidelijk niets te wensen over. De mailwisseling ging over de Onderbouwing Langetermijnverkenning Stikstofproblematiek. Zonder verder commentaar volgt hier de mail:

Quote:
"Een ding mis ik nog steeds in de hele discussie en komt nu ook slechts heel zijdelings ter sprake. Ik snap de regionale insteek. En dat moet ook. Maar tegelijkertijd kun je ook de vraag stellen of alle deelsectoren in de landbouw even goed scoren in de MKBA. Op dezelfde manier als Lubach (terecht) vragen stelt bij de maatschappelijke meerwaarde van datacenters waar niemand werkt, die ook geen diensten leveren aan de Nederlandse samenleving, maar die wel zeer veel elektriciteit gebruiken met als gevolg dat wij miljarden subsidies uitgeven om aan duurzame energieopwekking om aan onze EU-verplichtingen te voldoen. Dat kan niet positief scoren in een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Hetzelfde vraag ik mij af bij de kalvermesterijen. Wat is de meerwaarde van deze sector voor Nederland als we de kalveren uit heel Europa hier naar toe halen; de weinige kalverhouders al decennia nauwelijks iets verdienen; en we de output tegen bodemprijzen exporteren en het verdienvermogen te gering is om zelfs maar minimale dierenwelzijnseisen te stellen. Tegelijkertijd legt de sector wel beslag op stikstofruimte die in andere sectoren veel productiever kan worden aangewend. Zou het ook niet redelijk zijn om een keer de vraag te stellen voor welke toekomstbestendige sectoren / activiteiten we de schaarse milieugebruiksruimte in dit land willen inzetten? Zou dat ook niet een vraag kunnen zijn waar we de discussie moeten beginnen. In plaats dat we met eindeloos subsidie-pleisters plakken, sectoren in de lucht houden waarvan je je echt kan afvragen of ze toekomstperspectief hebben."


'Het boerenerf, meer dan alleen melk'

11-01-2022 - 0 reacties Derdejaars studenten Dier- en Veehouderij van Hogeschool Van Hall Larenstein organiseren een webinar over de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij op 27 januari. Het online evenement vindt plaats van 19.30 tot 22.00 uur.


‘Leve de melkquotering’

09-01-2022 - 0 reacties Staarten tellen lost de stikstofproblemen in de veehouderij niet op.


Overleden veehouder uit Zuidveen nog één keer door geliefde stal om afscheid te nemen: ‘Alsof de koeien het hoofd bogen’

08-01-2022 - 0 reacties De uitvaart van oud-veehouder Gerrit-Jan van Dorsten (75) uit Zuidveen kreeg gisteren een bijzonder tintje. Van Dorsten werd - zoals hij wenste - nog eenmaal in een rouwauto door de stal gereden van de veehouderij die hem zo lief was. Dochter Alinda: ,,Het was alsof de koeien het hoofd bogen.’’


Focus 'agribashers' meer op zuivel

07-01-2022 - 0 reacties Het woord 'agribashing' wordt in België gebruikt voor het boeren de schuld geven van allerlei problemen, wat leidt tot negatieve beeldvorming. De boeren voelen zich onbegrepen. Dit speelt ook in Nederland. In de veehouderij richten actievoerders zich behalve op vlees ook steeds meer op zuivel. Deze week was het twee keer raak.


Anne Hilhorst van Wakker Dier heeft nog steeds kippenvel en ziet nieuwe toekomst

30-12-2021 - 0 reacties December 2021. We hebben ons door het tweede coronajaar heen geworsteld. Een jaar vol teleurstellingen en moedeloosheid. Een jaar zonder de saamhorigheid van 2020. Iedereen is er wel zo’n beetje klaar mee. En toch… ondanks dat alles voel ik vooral hoop. Want terwijl alle aandacht uitgaat naar Covid, vindt in de Nederlandse veehouderij stilletjes een aardverschuiving plaats. Dit jaar zou zomaar eens het kanteljaar kunnen zijn. Het begin van het einde van de vee-industrie zoals we die nu kennen.


Even voorstellen: HWWitteveen

29-12-2021 - 2 reacties Docent veehouderij en eigenaar van D25.


Randvoorwaarden Maatlat Duurzame Veehouderij voor paardensector niet realistisch

24-12-2021 - 0 reacties Stichting Milieukeur (SMK) breidt het certificatieschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij uit voor duurzamere paardenstallen. Door de overheid zijn een aantal...


Jaaroverzicht maart: 'Uitbreidingen in de veehouderij vrijwel onmogelijk geworden'

22-12-2021 - 0 reacties Het jaar 2021 loopt ten einde. De redactie van Veldpost blikt terug op het jaar 2021 door de drie best gelezen items per maand op een rij te zetten. Vandaag de maand maart.


Precisie veemanagement bij vleesvee neemt toe

13-12-2021 - 0 reacties Sensortechnologie in de veehouderij neemt snel toe. Toepassingen zijn nog spaarzaam.


Permanent drinkwater voor dieren en houdverbod voor dierenbeulen

08-12-2021 - 0 reacties De Tweede Kamer wil dat dieren in de veehouderij permanent toegang hebben tot drinkwater. Een motie van PvdD en CDA met die strekking is dinsdag aangenomen.


​Minister Grapperhaus aan de slag met dierenextremisme

07-12-2021 - 0 reacties Minister Ferd Gapperhaus (Justitie & Veiligheid) gaat aan de slag met de veehouderij om samen dierenextremisme aan te pakken. Dat meldt een groep belangenbehartigers na overleg met de minister. “De minister heeft gezegd naast onze boeren en tuinder


GroenLinks en PvdA willen snel streep zetten onder intensieve veehouderij

07-12-2021 - 0 reacties GroenLinks en de Partij van de Arbeid (PvdA) willen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de intensieve veehouderij in Nederland. Dat blijkt uit een 'progressief' oppositieakkoord dat beide partijen maandagmiddag hebben gepresenteerd.


Veehouderij

06-12-2021 - 3 reacties nieuweoogst.nl/nieuws/2021/…


Strengere regels biologische veehouderij vanaf 2022

06-12-2021 - 0 reacties De nieuwe Europese bio-verordening wordt, na een jaar uitstel, per 1 januari van kracht. Voor alle sectoren worden regels aangescherpt, maar de pluimveehouderij krijgt te maken met de meeste veranderingen.


Niet meer corona in Q-koortsgebied, volgens RIVM: 'Er werd vaker getest'

29-09-2021 - 0 reacties Volgens het RIVM zijn mensen die eerder Q-koorts hadden niet extra vatbaar voor het coronavirus. In de eerste coronagolf viel op dat er veel besmettingen waren in het gebied waar eerder Q-koorts hard toesloeg. Volgens het RIVM werden die mensen vaker op corona getest, waardoor besmettingen sneller aan het licht kwamen.
Het gebied rond Uden, Veghel en Sint-Oedenrode werd in 2009 getroffen door de Q-koorts. Precies dat gebied kleurde donkerrood op de coronakaart tijdens de eerste golf in 2020. "Dat kan geen toeval zijn", zei chirurg Ignas van Bebber uit Nuland destijds tegen Omroep Brabant. Volgens hem zijn er twee redenen waarom er zoveel coronabesmettingen in dit gebied waren:
De hoeveelheid fijnstof die in deze regio in de lucht zit, onder meer door de veehouderij en het verkeer. Mensen hebben vaker longklachten en zijn vatbaarder voor corona. Veel Q-koortspatiënten hebben longproblemen aan de ziekte overgehouden. Daarom zijn ze ook kwetsbaarder voor corona.Vaker getestHet RIVM veegt dat laatste argument nu, na onderzoek, van tafel. Wel is het zo dat Q-koortspatiënten vaker positief getest werden op corona, maar dat komt volgens het RIVM omdat ze vaker getest werden.
"Veel van deze hebben een of meer onderliggende aandoeningen. Hierdoor zullen zij in het begin van de epidemie waarschijnlijk vaker getest zijn op COVID-19. De testcapaciteit was toen nog beperkt, waardoor er vooral mensen met onderliggende aandoeningen werden getest", aldus het RIVM.
Verband luchtkwaliteitEr loopt nog een onderzoek over het verband tussen corona en de luchtkwaliteit. De resultaten daarvan worden volgend jaar verwacht. Hierbij wordt gekeken naar de luchtkwaliteit in heel Nederland en het aantal coronabesmettingen.
LEES OOK:
Waarom krijgen coronapatiënten wel wat Q-koortspatiënten niet kregen? Q-uestion is boos
Zijn Q-koortspatiënten gevoeliger voor corona? Lidia wil dolgraag meedoen aan onderzoek


Bronscheiding van mest: nieuwe inzichten

27-09-2021 - 1 reacties Op Verantwoorde Veehouderij schrijft Paul Galama van Wageningen Livestock Research over de kansen en problemen van het scheiden van mest aan de bron. Hij ziet perspectiefvolle oplossingsrichtingen maar meldt ook tegenvallers.


Roois varkensbedrijf werkt intensief samen met hogeschool; ‘We moeten jeugd betrokken houden’

09-09-2021 - 0 reacties SINT-OEDENRODE - De intensieve veehouderij staat onder druk. Berkhout Varkens in Sint-Oedenrode wil jonge mensen blijven stimuleren om voor het varkensbedrijf te kiezen en gaat een samenwerking aan met HAS.