Veehouderij

Veehouderij is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Veehouderij en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Veehouderij nieuws

Proefstalstatus voor gebruik van drijmestadditief van Agri Minerals

30-03-2020 - 1 reacties Agri Minerals uit Roosendaal heeft een proefstalstatus verkregen om voor de toepassing van het drijfmestadditief NO-CH om aan te tonen dat het gebruik van het middel de emissie van ammoniak verlaagt en daarvoor een definitieve vermelding op de lijst van de Regeling Ammoniak en Veehouderij te verkrijgen. De aanvraag wordt gedaan in een combinatie met het gebruik van een vloer met de Easyfixge rubberen toplaag van HCI, een geborgd doseersysteem en een sproeisysteem op de mestrobot van JOZ. De bedrijven zijn op zoek naar 4 geschikte proefstallen voor metingen.


Stikstofruimte veehouderij ontfutseld

27-03-2020 - 6 reacties Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen depositieruimte, die boeren door stikstofmaatregelen creëren, verschuiven naar andere sectoren zoals woningbouw en infrastructuur. Dit is het gevolg van de Spoedwet aanpak stikstof, die deze week in de Staatscourant is gepubliceerd.


Veehouderij mogelijk opgekocht voor stikstofruimte

26-03-2020 - 0 reacties De provincie Noord-Brabant zou het bedrijf met 365 stuks vee en 40 hectare grond moeten aankopen.


Mycoplasma kost Nieuw Zeeland al 75 miljoen euro

17-03-2020 - 0 reacties Mycoplasma bovis houdt de Nieuw-Zeelandse veehouderij nu al ruim 2 jaar bezig.


Fosfaat terugwinnen uit afvalwater, slib en mest

13-03-2020 - 0 reacties Fosfaat wordt steeds schaarser. Maar in Nederland produceert de veehouderij fosfaatrijke mest. Dat terugwinnen is voordelig.

Struviet is een mineraalverbinding van fosfaat, magnesium en ammonium. Het kan worden gewonnen uit slib dat overblijft na rioolwaterzuivering door er magnesiumzouten aan toe te voegen. De struvietkristallen slaan dan neer. Als dat ongecontroleerd gebeurt, in leidingen bijvoorbeeld, kunnen er verstoppingen ontstaan. Maar als je dat proces gecontroleerd uitvoert, blijven struvietkristallen over als bruikbare, fosfaatrijke meststof.


Ngo’s pleiten voor minder veehouderij in Europese Unie

29-02-2020 - 0 reacties Een samenwerkingsverband van twintig ngo’s, voornamelijk milieuorganisaties, wil dat de Europese Commissie het verminderen van de productie van vlees, zuivel en eieren opneemt in de Farm to Fork-strategie.


Veehouderij heeft andere stikstofcijfers dan RIVM

20-02-2020 - 0 reacties Eerst bezetten de boeren het gebouw van de RIVM met tractoren, nu bestoken ze het instituut met eigen onderzoeken. Zo komt vandaag het Mesdagfonds met eigen onderzoeken naar de stikstofuitstoot van boeren. Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO is een belangenorganisatie van melkveehouders. Uit berekeningen van de stichting blijkt dat boeren 23 procent van alle stikstof uitstoten, terwijl het RIVM 46 procent becijferde.


Schouten: 'betaalbaar beter boeren' biedt geen duurzaam perspectief voor de veehouderij

06-02-2020 - 0 reacties Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vindt dat het rapport 'Betaalbaar beter boeren', dat Ecorys in opdracht van Greenpeace heeft opgesteld, geen duurzaam perspectief voor de veehouderijsector biedt. Dat valt op te maken uit een brief aan de Tweede Kamer waarin de minister een reactie op het rapport geeft.


Provincie Noord-Brabant hanteert koop-pacht-aanpak om natuurinclusief boeren te stimuleren

06-02-2020 - 0 reacties De provincie Noord-Brabant koopt voor 30 miljoen euro aan landbouwgrond aan en verpacht die vervolgens terug aan de boeren. Dit stelt die boeren in staat om extra grond aan te kopen waarmee zij kunnen omschakelen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Deze stimulering van natuurinclusief boeren maakt onderdeel uit van het pakket aan ondersteunende maatregelen voor de transitie veehouderij.


ING: lage productiegroei agrarische sector

16-01-2020 - 0 reacties De productiegroei van de agrarische sector noteert dit jaar volgens grootbank ING slechts 0,5 procent. De groei wordt vooral in de intensieve veehouderij geremd door productieplafonds en het stikstofbeleid.


Halveren veestapel kost minstens 5 miljard

18-12-2019 - 0 reacties De veehouderij heeft een jaarlijkse productiewaarde van €10,5 miljard. 'Het halveren van de Nederlandse veestapel kost dus minstens €5 miljard', aldus Cor Pierik, landbouweconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op woensdag 18 december op het Nationaal Economisch Landbouw Congres in Amersfoort.


OM eist stillegging veehouderij vanwege erbarmelijke omstandigheden runderen

05-12-2019 - 0 reacties Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Zwolle geëist dat een veehouderij uit de gemeente Slagharen voorlopig wordt stilgelegd. Op de boerderij werden 71 runderen, waarvan 18 kalveren, gehouden onder zorgelijke omstandigheden. De runderen zijn na controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in beslag genomen en overgebracht naar een opvangstal. De rechtbank doet vrijdag 6 december uitspraak.


ABZ Diervoeding neemt voeractiviteiten H.W. Koning over

02-12-2019 - 0 reacties ABZ Diervoeding neemt de veevoeractiviteiten van Fa. H.W. Koning uit Winsum (Groningen) over. Toenemende regeldruk in de veehouderij en het ontbreken van bedrijfsopvolging heeft Fa. H.W. Koning doen besluiten een stapje terug te doen.


Raad van State kritisch over veevoermaatregel kabinet

27-11-2019 - 1 reacties De Raad van State is kritisch over het voorstel van het kabinet om enzymen in veevoer te stoppen. Dit is een van de maatregelen waarmee de coalitie op korte termijn de uitstoot van stikstof door de veehouderij wil terugdringen.


Toekomst van de veehouderij: ‘Niet minder boeren, maar minder dieren’

24-11-2019 - 0 reacties De overheid kan veel beter inzetten op minder dieren dan op minder boeren. Zo blijkt uit de afscheidsrede van hoogleraar Elsbeth Stassen over de toekomst van de veehouderij.


Veehouderij opnieuw onder stikstof en mestplafonds

21-11-2019 - 9 reacties De Nederlandse veehouderij zat in het derde kwartaal van 2019 opnieuw onder de sectorale stikstof- en fosfaatplafonds. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.


LTO: 'Vleestaks draagt niet bij aan verduurzaming'

13-11-2019 - 0 reacties Alle boeren willen een eerlijke prijs voor vlees en zuivel. Dat is essentieel voor de verdere verduurzaming van de veehouderij en een eerlijk inkomen voor boerengezinnen. Een vleestaks, zoals die nu door de True Animal Protein Price Coalition (TAPPC) wordt voorgesteld, draagt daar wat LTO Nederland betreft niet aan bij. Een heffing is volgens LTO niet de gewenste manier om verduurzaming vorm te geven.


'Veehouderij op drift': Landelijke Onderwijsdag Veehouderij

11-11-2019 - 0 reacties Floating Farm Rotterdam was het toneel voor de Landelijke Onderwijsdag Veehouderij op 5 november. Het programma bood bezoekers interessante inzichten en inspirerende workshops over innovaties voor een duurzame, toekomstbestendige veehouderij.


Presentaties beschikbaar landelijke onderwijsdag veehouderij

11-11-2019 - 0 reacties Innovatie stond centraat tijdens de Landelijke Onderwijsdag Veehouderij, die op 5 november plaatsvond op de 'Floating farm' in Rotterdam. Presentaties van de onderwijsdag zijn beschikbaar.


Landelijke Onderwijsdag Veehouderij: Veehouderij op drift

11-11-2019 - 0 reacties Innovatie stond centraal tijdens de Landelijke Onderwijsdag Veehouderij, die op 5 november plaatsvond op de 'Floating farm' in Rotterdam. Presentaties van de onderwijsdag zijn beschikbaar.