Veehouderij

Recente nieuwsberichten m.b.t. Veehouderij

Nederland veeland maakt zich op voor de finale

24-05-2017 -

Op 7 juli aanstaande besluiten Provinciale Staten van Noord-Brabant over een pakket maatregelen dat lokale wetgeving tegen de uit de hand gelopen veehouderij mogelijk moet maken. Volgens de varkenshouders is het pakket onrechtmatig. Eenzelfde situatie doet zich voor in de Nederlandse melkveehouderij op nationaal niveau; daar is de volgende ronde aan de rechter. Nederland is begonnen aan de finale ontknoping van zijn veehouderijproblemen.


Nederland veeland maakt zich op voor de finale

24-05-2017 -

Op 7 juli aanstaande besluiten Provinciale Staten van Noord-Brabant over een pakket maatregelen dat lokale wetgeving tegen de uit de hand gelopen veehouderij mogelijk moet maken. Volgens de varkenshouders is het pakket onrechtmatig. Eenzelfde situatie doet zich voor in de Nederlandse melkveehouderij op nationaal niveau; daar is de volgende ronde aan de rechter. Nederland is begonnen aan de finale ontknoping van zijn veehouderijproblemen.


"Roep geïndustrialiseerde veehouderij halt toe"

24-05-2017 -

Naar aanleiding van de verkiezing van een nieuwe WHO-directeur publiceert de New York Times een open brief, getekend door meer dan 200 wetenschappers en beleidsexperten, die het nieuwe hoofd van de VN-organisatie aanmoedigen om het geïndustrialiseerde landbouwmodel aan te pakken omdat het een grote bedreiging is voor de volksgezondheid en het milieu. Ze pleiten onder meer voor een verbod op het gebruik van antibiotica als groeibevorderaars, sensibilisering rond de hoge Westerse vleesconsumptie en meer onderzoeksmiddelen voor plantaardige vleesalternatieven.


‘Wet veedichte gebieden in strijd met EU-recht’

23-05-2017 -

De interimwet veedichte gebieden slaat volgens de POV de plank volledig mis.

Het stellen van een maximum aantal dieren is volgens POV-voorzitter Ingrid Jansen in strijd met Europese verdragen. Het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) is er volgens Jansen op gericht de productiviteit van de landbouw toe te laten nemen en markten te stabiliseren. “En het is, met het oog op de Rechten van de Mens, zelfs discutabel of een overheid zich mag mengen in het eigendom van veehouders.”


Open dag MDV-roséstal Deurne

23-05-2017 -

De familie Bennenbroek uit Deurne (Nbr.) organiseert op vrijdag 26 mei een open dag voor haar nieuwe roséafmeststal. De stal, die ruimte biedt aan zeshonderd kalveren, voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV).


Geling Advies en Stalbouw.nl helpen veehouders bij reactie op Wet veedichte gebieden

18-05-2017 -

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken gaat provincies de mogelijkheid geven om te sturen op veedichtheid in verband met de leefbaarheid van het platteland. De wet biedt meer mogelijkheden om de veehouderij te begrenzen dan het eerdere voorstel van de Wet Dieraantallen. Er loopt een internetraadpleging voor wetsvoorstel van 11 april tot en met 23 mei. De adviesorganisaties Geling Advies en Stalbouw.nl hebben voor veehouders een reactie geschreven die ze kunnen downloaden, ondertekenen en indienen.


Dijksma wil veehouderij nog niet beperken

12-05-2017 -

En dit hangt ook nog boven ons hoofd:

Het is te vroeg om de veehouderij nu al beperkingen op te leggen om de uitstoot van methaan terug te dringen. Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma (I&M) zal de sector op termijn wel haar steentje moeten bijdragen om de emissie van broeikasgassen verder te verminderen.

De Tweede Kamer debatteerde donderdag over de meting van de methaanemissie in Nederland. Aanleiding was een artikel in de Correspondent. Daarin werd gesteld dat uitstoot van methaan in Nederland sinds 1990 niet met 43 procent is gedaald, zoals rekenmodellen aantonen, maar met 20 procent.

De Partij voor de Dieren vroeg naar aanleiding hiervan het debat aan. Kamerlid Esther Ouwehand riep Dijksma daarbij in een motie op om de veehouderij - in haar ogen de grootste producent van methaan - nu al beperkingen op te leggen. Dijksma stelt dat herkomst van methaan vaak niet is te achterhalen. Dit kan bijvoorbeeld ook uit natuurlijke bronnen komen of ontstaan door chemische processen in de lucht.


Bedrijfsbelang bij Q-koorts ondergeschikt

11-05-2017 -

De Tweede Kamer sprak woensdag over een nieuw rapport van ombudsman Reinier van Zutphen over de gevolgen van de Q-koorts. Tegelijk blijft het een afweging van de overheid om economische en volksgezondheidsbelangen af te wegen. Dat is het formele standpunt van de overheid. Van Zutphen zei dat, wat hem betreft, ‘het perspectief van de burgers of patiënt het zwaarst moet wegen’.

Meer: nd.nl/nieuws/economie/…


Nog geen datum voor proef mestexport met e-CMR

09-05-2017 -

Van Dam zegt bereid te zijn om een proefproject toe te laten waarin het systeem wordt getest. Over de invulling hiervan is hij in gesprek met betrokken partijen, waaronder de eigenaren van e-CMR. Het systeem is volgens Van Dam echter nog niet voldoende betrouwbaar om in te zetten in een proef.


Heel wat Waalse veehouders wanhoop nabij

08-05-2017 -

Als je hard werkt maar de prijzen tegenvallen, het weer de oogst verkwanselt of je met onvoorziene kosten af te rekenen krijgt, dan kan je je als land- en tuinbouwer ellendig voelen. In Vlaanderen kunnen landbouwers in moeilijkheden terecht bij Boeren op een Kruispunt, in Wallonië bellen landbouwers naar Agricall. Dat opvangnet blijkt broodnodig, zo staat te lezen in het Waalse dagblad La Libre Belgique, want “meer en meer boeren krijgen af te rekenen met depressies, burn-outs of overwegen zelfdoding”, zo klinkt het. Agricall begeleidde in 2016 in totaal 415 boeren.


Helaas ziet bijna niemand een mede-klimaatoplosser in de boer

28-04-2017 -

Goed interview met Hans Huibers:

“Zeven jaar geleden zeiden we dat we moesten stoppen met de concentratie van dieren in de intensieve veehouderij in Zuidoost-Brabant. Maar hier zie je de onmacht van de provincie. We zijn niet verder gekomen. De concentratie is doorgegaan. Dat is het gevolg van een onnavolgbaar beleid van de overheid. Eén jaar mag er weer niks, het andere jaar alles. Er worden geen keuzes gemaakt. Er zijn met de regels van toen megastallen bijgekomen. Saneren. De overheid moet geld op tafel leggen om dat op te lossen.”

“Maar de overheid heeft geen milieubeleid. Het is uitrookbeleid, boertje pesten.”

“De veranderde weersomstandigheden golven over ons heen. Je kunt ze proberen te pareren met drainage, sloten en allerhande andere noodmaatregelen. Maar op de lange duur red je het daar niet mee. De boer moet terug naar zijn rol als verzorger van de bodem, de dieren en planten in het ecosysteem. Het is een boer, geen ondernemer. Waarom zou hij een bedrijf moeten runnen met groei-ambities? Geef ons gewoon de kans om verzorger te zijn en betaal een reële prijs voor onze producten.”

Meer: nieuws.achmea.nl/het-leven-zullen-we-anders-moeten…


Weinig zorgen over veehouderij en antibiotica

28-04-2017 -

Door het lage gebruik van antibiotica zijn nieuwe reductieplannen in de melkveehouderij niet nodig. Toch is de sector nog niet klaar, zo zegt directeur Hetty van Beers van de SDa (Diergeneesmiddelen Autoriteit); ‘Het orale gebruik van droogzetters bij melkkoeien en het antibioticagebruik bij kalveren kunnen nog beter.’


Fijnstof: rol huishoudens veel groter dan veeteelt

25-04-2017 -

Huishoudens spelen een veel grotere rol in de emissie van schadelijk fijnstof in de lucht dan de veehouderij. Dat blijkt uit informatie van het Vlaamse onderzoeksinstituut ILVO, gepubliceerd door de Vlaamse landbouwnieuwsdienst Vilt.


‘Recht de rug, wees trots en pak leugenaars aan’

19-04-2017 -

Het beeld van de landbouw bepalen we zelf, schrijft columnist Hans Luijerink. ‘Recht de rug, wees trots en draag uit wat je doet!’
Drie miljoen mensen genieten ’s zondags van Boer zoekt Vrouw. Ze wentelen zich met plezier in het boerenleven, ook al wordt op de achtergrond wat commentaar geleverd op de ambities van David – die een groot varkensbedrijf wil opzetten – en het aantal koeien van knuffelbeer Olke in Texas.

Natuurlijk gaat er wel eens iets mis in de landbouw.

Meer: boerderij.nl/Home/Blogs/…


Vier partijprominenten proberen uit of het iets kan worden tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks

19-04-2017 -

Groen
Ger Koopmans is optimistisch. „Klimaatbeleid, daar komen we wel uit.” Hij stelt het zich zo voor: meer geld om CO2-uitstoot te verminderen, meer ruimte voor aardwarmte, Europese afspraken maken. „Want onderschat niet hoe raar het uitpakt in de helft van Nederland als je alleen nationaal maatregelen treft. Al vanuit Utrecht kun je tanken in Duitsland.”

Loek Hermans: „Dat is maar een deel van het probleem. Je kunt jezelf in Europa zo snel uit de markt prijzen en dan heb je geen verdienmodel voor nieuwe investeringen. De tijd die je ervoor neemt, daar moet je echt rekening mee houden.”

Kees Vendrik: „We geven miljarden uit aan fossiele energie en de subsidies daarop – wel drie keer zo veel als aan duurzame energie. Zullen we daar gewoon mee ophouden in Nederland?”

Hermans: „Ja zeg, dat kun je wel zomaar gaan doen. Maar ik kan niet een-twee-drie overzien wat daar de effecten van zijn. Wel leuk geroepen.”

Vendrik: „Dat is niet alleen leuk geroepen, het al acht jaar geleden afgesproken in de G20. Dus de wereldleiders hebben gezegd: we gaan ermee stoppen. Verschillende landen zijn ermee bezig, maar Nederland doet weinig.”

Hermans: „En dan heb je de VS en China en die gaan er gewoon mee door. Kijk Kees, ik zeg niet dat je het niet moet doen. Maar je moet weten wat de effecten zijn, je kunt bepaalde bedrijfstakken zwaar treffen. Daar moet je mee oppassen.”

Boris van der Ham: „Het echte verschil tussen ons hier aan tafel zit vooral tussen D66, GroenLinks en misschien ook VVD aan de ene kant en het CDA aan de andere. En dan gaat het over de intensieve veehouderij. Die moet drastisch anders. Maar laten we ook onze boeren beschermen tegen de concurrentie uit slecht presterende landen. Ik vind dat je daar ook als liberale partij naar kunt kijken.”

Koopmans: „Wij zijn al de meest duurzame boeren van de wereld.”

Van der Ham: „Zeker. En dan mag het toch nog beter, wat ons betreft.”

Hermans: „Duurzaamheid wordt een belangrijk onderdeel van het regeerakkoord, met welke partijen dan ook. De kern zal zijn: in welk tempo? En wat kun je dan nog verdienen?”

Vendrik: „De groene economie is juist een banenmotor van jewelste.”

Hermans: „Op termijn wel, ja.”

Vendrik: „Nee, nu al. Je moet nu je kans grijpen. Dat doen we te weinig.”

Hermans: „Nou, dat vind ik niet.”

Vendrik: „…en dat is doodzonde. We halen die duurzame energie uit het buitenland. Daar worden ook de zonnepanelen gemaakt. Doodzonde. Dat kunnen we zelf doen. Ondertussen besteden we ook nog bakken met geld aan olie en gas.”

Hermans: „We lopen al heel erg vooruit. En ik vind: ga bij mensen geen irritatie opwekken met kleine maatregelen.”

nrc.nl/nieuws/2017/…


Interimwet veedichte gebieden

13-04-2017 -

Dit wetsvoorstel bevat instrumenten om maatregelen te nemen in gebieden die te kampen hebben met negatieve gevolgen van de aanwezige omvangrijke veehouderij voor de kwaliteit van de leefomgeving.


Niet-melkleverende bedrijven vrijgesteld

12-04-2017 -

Staat sinds deze morgen op Melkweb

Staatssecretaris Van Dam heeft een wijziging aangekondigd in de Regeling fosfaatreductieplan 2017. Alle niet-melkleverende rundveebedrijven worden alsnog buiten de regeling gehouden. De staatssecretaris komt daarmee tegemoet aan bezwaren van deze bedrijven. De zuivelsector vindt het jammer dat de regeling beperkt blijft tot melkleverende bedrijven. De aanpassing maakt de regeling voor deze bedrijven complexer, maar daardoor niet minder effectief.

De zuivelsector ondersteunt het voornemen van de staatssecretaris om de regeling zo aan te passen dat het tijdelijk elders onderbrengen van dieren op niet-melkproducerende bedrijven wordt tegengegaan. Op die manier kan de al in gang gezette afname van de fosfaatproductie worden voortgezet.

De fosfaatreductie kent een voortvarende start. In de periode 1 oktober 2016 t/m 1 april 2017 is de veestapel al met ongeveer 90.000 runderen gekrompen. Samen met de overtekende subsidieregeling voor beëindiging van melkveebedrijven én de verlaging van het fosforgehalte in melkveevoeders zorgt dat er voor dat de Nederlandse veehouderij op de goede weg is om dit jaar niet meer fosfaat te produceren dan de Europese Unie toestaat.


Mest schadelijker voor mens dan xtc-afval

04-04-2017 -

No Farmers, No Food. Zonder mest, geen voedsel. Voor de rest laat ik het hier maar bij:

Bij een dumping van drugsafval is een relatief klein stuk grond vervuild. Dat is een kwestie van afgraven en reinigen, waarna het effect teniet gedaan is. De ammoniakdampen gaan als kleine aerosole deeltjes de lucht in die boven de hele provincie hangt.

Hans van Grinsven, programmaleider Landbouw bij het PlanBureau voor de Leefomgeving, kan geen vergelijking maken tussen de effecten van drugsdumpingen en veehouderij. Maar hij wijst er wel op, dat de maatschappelijke schade van het houden van vee groot is.

Meer: omroepbrabant.nl/…


Geschat wordt dat 30 tot 40 procent van de mest in het zwarte circuit zit

01-04-2017 -

Boute beweringen die niet voor versoepeling van mestregels zullen zorgen, zelfs niet als we een CDA staatssecretaris krijgen....

Geschat wordt dat 30 tot 40 procent van de mest in het zwarte circuit zit. Boeren rijden dus meer mest uit over het land dan ze mogen. Alles wat boven de norm zit, zouden ze moeten afvoeren naar een verwerkingsbedrijf, maar dat kost geld. Volgens het Planbureau is het tijd voor scherpere keuzes. En dat zou kunnen betekenen dat je in bepaalde gebieden bepaalde soorten landbouw niet meer toestaat. "Maar dat is aan de politiek, aan de boeren en aan de burgers."

Meer: omroepbrabant.nl/…

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond laat in een reactie weten te twijfelen aan de geschatte omvang van de mestfraude. Verder vindt de bond dat er meer geïnvesteerd moet worden in mestverwerking. "Dan krijgen we stoffen waarmee we de bodem op maat kunnen bemesten," aldus vice-voorzitter Mark Tijssen van de LLTB.

Meer: 1limburg.nl/boeren-frauderen-nog-steeds-veel-met-m…

Rabobank wil krachtiger optreden tegen boeren die frauderen met mest. Dat is volgens de bank nodig om het maatschappelijk draagvlak voor de veehouderij in Nederland te behouden. 'De grens aan het aantal dieren in bepaalde regio's is beperkt'. Rien Nagel, lid van raad van bestuur van Rabobank Nederland, zegt dat mestfraude vooral een cultuurprobleem is in Zuid-Nederland.

Meer: boerenbusiness.nl/mest/artikel/…


Ruim 28.000 bezoekers beurzen Evenementenhal Venray

20-03-2017 -

Afgelopen weken kwamen ruim 28.000 bezoekers af op de agrarische vakbeurzen in Evenementenhal Venray. Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) had 17.266 bezoekers op 14,15 en 16 maart, terwijl de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV) een week eerder kon rekenen op 10.742 bezoekers.