Veehouderij

Al het Veehouderij nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Veehouderij nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Veehouderij nieuws

Een jonge boer wil groeien

19-07-2019 - 0 reacties De wereld is zonder intensieve veehouderij niet te voeden, zegt varkensboer Theo Vernooij. Het liefst wil hij nog meer varkens houden. „De varkenspest in China is goed voor de boer.”


​Nederlandse stierkalveren goedkoop

17-07-2019 - 0 reacties In vergelijking met andere Europese landen zijn stierkalveren in Nederland goedkoop. Zuid-Duitse melkveehouders krijgen de hoogste prijs. Dat blijkt uit cijfers van het internationale onderzoeksnetwerk IFCN die door Verantwoorde Veehouderij zijn gepu


Elektronicagigant geeft veehouders opvallende hint

15-07-2019 - 0 reacties Van een elektronicagigant als het Siemens, bekend van onder meer de vaatwassers en wasmachines, verwacht je niet direct een link met de veehouderij. Toch geeft de multinational aan veehouders een opvallend advies voor het verhogen van de toegevoegde waarde van hun vlees.


VGO: ‘Endotoxineconcentraties meenemen in fijnstofbeoordeling veehouderijen’

11-07-2019 - 0 reacties Verpakt in de handreiking zit het laatste VGO-onderzoek naar endotoxineconcentraties en daarin staat de conclusie dat longproblemen door blootstelling aan endotoxinen uit de veehouderij plausibel is.


VGO: ‘Endotoxineconcentraties meenemen in fijnstofbeoordeling veehouderijen’

11-07-2019 - 0 reacties Verpakt in de handreiking zit het laatste VGO-onderzoek naar endotoxineconcentraties en daarin staat de conclusie dat longproblemen door blootstelling aan endotoxinen uit de veehouderij plausibel is.


Veerman roept Rijk om actie tegen bodemdaling

10-07-2019 - 40 reacties Toch een groot gebied. 😞

Originele beschrijving

Oud-minister waarschuwt in nieuwe rapport voor de miljardenschade die verzakkingen in Nederland aanrichten.

"Melkveehouderij niet overal meer mogelijk
Over de totale economische kosten van het tegengaan van verdere bodemdaling laat Veermans rapport zich niet uit. De €276 mln publiek geld die landbouwminister Schouten uittrekt voor aanpassingsmaatregelen voor boeren in het veenweidegebied noemt Veerman slechts 'het begin'. Het agrarisch bedrijfsleven zal zelf ook de portemonnee moeten trekken. 'De lastigste opgave' noemt Veerman de vraag of in de diepe veengebieden op termijn veehouderij nog mogelijk is. Vernatting van veengebieden kan de bodemdaling wel halveren, maar niet stoppen. 'Melkveehouderij zal in bepaalde gebieden niet meer mogelijk dan wel aanvaardbaar zijn."


Veebedrijf in Nieuw-Schoonebeek een van de eerste slachtoffers stikstofbeleid

10-07-2019 - 50 reacties NIEUW-SCHOONEBEEK - Een veehouderij aan de Europaweg in Nieuw-Schoonebeek kan voorlopig niet veranderen. De Raad van State heeft de vereiste natuurvergunning van het bedrijf vernietigd. De vergunning is namelijk verleend met toepassing van de omstreden PAS-regeling (Programma Aanpak Stikstof).


Antibioticareductie: geen negatief effect concurrentiepositie Nederlandse boeren

01-07-2019 - 0 reacties De verkoop van antibiotica voor gebruik in de veehouderij in Nederland daalde van 2009 tot en met 2017 met 63%. Dit had geen aantoonbaar negatief effect op de gemiddelde productie en de economische resultaten van vleeskuiken- en varkensbedrijven. Ook het concurrentievermogen van de Nederlandse primaire vleeskuiken- en varkenssector ten opzichte van andere landen had niet te lijden onder de vermindering van antibioticagebruik. Dit blijkt uit een onderzoek van Wageningen Economic Research op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.


Veehouderij produceert 7 miljoen kilo minder fosfaat: varkenshouders al sinds 2016 onder plafond

28-06-2019 - 1 reacties De fosfaatproductie uit de veehouderij bedroeg in 2018 162,0 miljoen kilogram. Dat is 7 miljoen kilogram minder dan in 2017 en bijna 11 miljoen kilogram onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilogram.


Minister complimenteert veehouders met reductie antibiotica

27-06-2019 - 0 reacties Minister Carola Schouten maakt de veehouderij een compliment voor de reductie van het antibioticagebruik bij dieren.


Minister complimenteert veehouders met reductie antibiotica

27-06-2019 - 0 reacties Minister Carola Schouten maakt de veehouderij een compliment voor de reductie van het antibioticagebruik bij dieren.


Overlastaanpak vraagt maatwerk bij geurbeleid

27-06-2019 - 0 reacties LTO Nederland en de POV hebben bij staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat nogmaals aan de bel getrokken over haar geurbeleid voor de veehouderij. Zij pleiten voor een geurbeleid dat overlast aanpakt. Dat betreft maatwerk per bedrijf.


'Het lijntje met de boer zo kort mogelijk houden'

25-06-2019 - 0 reacties Familiebedrijf FransenGerrits is al ruim 100 jaar actief in de veevoersector. Huub Fransen, de directeur van het bedrijf, gaat in een gesprek met Wouter Baan in op het verleden, heden en de toekomst van de voer- en varkenssector. Ook vertelt hij waarom hij zich persoonlijk mengt in de discussies tegen de veehouderij op sociale media.


Kringloopgedachte mooi, uitwerking onvolledig

24-06-2019 - 0 reacties Zijn organisatie blijft in verwarring achter na het lezen van de Realisatienota Kringlooplandbouw van het ministerie van LNV. Dat zegt Bert van den Berg, programmamanager Veehouderij bij de Dierenbescherming.


Mestregels hebben negatieve impact vervuiling door mest

23-06-2019 - 0 reacties De opeenstapeling van regels en aanpassingen aan regelgeving hebben een negatieve impact gehad in het oplossen van de vervuiling door mest. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer na onderzoek over de stand van zaken van de duurzame veehouderij in Nederland.


Mestregels hebben negatieve impact vervuiling door mest

21-06-2019 - 1 reacties De opeenstapeling van regels en aanpassingen aan regelgeving hebben een negatieve impact gehad in het oplossen van de vervuiling door mest. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer na onderzoek over de stand van zaken van de duurzame veehouderij in Nederland.


‘Veehouderij moet kans krijgen voor verlagen uitstoot broeikasgas’

20-06-2019 - 3 reacties

Originele beschrijving

‘Het is merkwaardig dat men, als het gaat om de uitstoot van broeikasgas, de omvang van de veehouderij ter discussie stelt, terwijl de industrie de kans krijgt om te werken aan lagere emissies.’


Raad voor Dieraangelegenheden: ‘Benut data voor dierwelzijn’

19-06-2019 - 3 reacties

Originele beschrijving

Digitalisering van de veehouderij biedt mogelijkheden voor verbetering van het welzijn van dieren maar heeft ook risico’s. Omdat ontwikkelingen op dit terrein snel gaan is het belangrijk dat overheid en bedrijfsleven zich hiervan bewust zijn.


‘Minder antibiotica schaadde boeren niet’

19-06-2019 - 0 reacties WAGENINGEN (ANP) - Het terugbrengen van het gebruik van antibiotica in de veehouderij heeft de concurrentiepositie van Nederlandse boeren niet geschaad. Dat concludeert Wageningen Economic Research na onderzoek op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.


„Minder antibiotica schaadde boeren niet”

19-06-2019 - 0 reacties Het terugbrengen van het gebruik van antibiotica in de veehouderij heeft de concurrentiepositie van Nederlandse boeren niet geschaad. Dat concludeert Wageningen Economic Research na onderzoek op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.