Veehouderij

Veehouderij nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Veehouderij nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Veehouderij nieuws

'Werkelijke geuremissie moet leidend zijn'

25-04-2019 - 0 reacties De werkelijke geuremissie zou leidend moeten zijn bij bij een vergunningverlening, niet de theoretische reductie van de installatie. Dat stelt de Commissie Geurhinder en Veehouderij. De commissie heeft onderzoek gedaan nadat Wageningen University &


Regering wil geurhinder aanpakken, maar weet nog niet precies hoe

24-04-2019 - 0 reacties ‘Stel emissiegrenswaarden voor geur op waar de veehouder zich permanent aan moet houden’, beveelt de Commissie Geurhinder Veehouderij aan. ‘Maar hoe dan’, vraagt staatssecretaris Van Veldhoven.


NMV kritisch op deelnemers Ronde Tafel Gesprek Landbouw Klimaat

20-04-2019 - 40 reacties Verbaast waren wij over uitgenodigde partijen aan dit Ronde Tafel Gesprek. Reden voor NMV om daar een statement over te maken.

NMV voorzitter Harm Wiegersma sprak donderdag in op een Ronde Tafel Gesprek over klimaat en landbouw in de Tweede Kamer. Zijn inleiding luidde zo:

Geachte voorzitter, allereerst bedankt voor uw uitnodiging. Ik ben Harm Wiegersma, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders vakbond. Anders dan het overgrote deel dat hier vandaag aan tafel zit, vertegenwoordig ik de onderkant van de keten: de mensen die ook echt landbouw bedrijven. Dát deel van het systeem waar we het vandaag over hebben, waar straks daadwerkelijk klimaatmaatregelen genomen moeten worden. Dit wordt namelijk niet gedaan door mensen die er uitsluitend theoretisch over nadenken. Zij voelen dat zelf niet. Ik ben tevens praktiserend melkveehouder.

Het bevreemdt mij, dat waar het gaat om landbouw in relatie tot klimaat hier meer anti-veehouderij partijen zijn uitgenodigd dan veehouders. Terwijl veehouders wél met de gevolgen van het klimaatakkoord geconfronteerd worden, en die tegenlobby niet eens zelf landbouw bedrijft. Zo wordt de discussie hier blijkbaar gevoerd. De link naar klimaat ontgaat mij van het uitnodigen van een dierenarts hier aan tafel, die een partij vertegenwoordigt die zich uitsluitend verzet tegen de veehouderij. Het idealisme krijgt hier zo een podium, dat doet geen recht aan alle hardwerkende boeren die ik vertegenwoordig die iedere dag voor dag en dauw opstaan om u van gezond voedsel te voorzien. Het staat eenieder uiteraard vrij om landbouwgronden of bedrijven aan te schaffen en deze naar eigen inzicht rendabel te maken. Het is onnodig om in dat proces op slinkse wijze een sector kapot te willen beschadigen. Bovendien een belangrijke sector ,die juist in het klimaatdebat een bijdrage kan leveren.

Boeren hebben namelijk een oplossing. Daar liggen kansen, zeker in de melkveehouderij. De landbouwsector is de enige sector waar op dit moment een reële potentie voor negatieve emissies is. De melkveehouderij is sinds de jaren 80 al fors gekrompen, in tegenstelling tot andere sectoren. Er zijn kansen op verschillende pijlers, maar daarvoor hebben boeren wel uw medewerking en steun nodig. Laat het klimaatakkoord niet verworden tot het paard van Troje ten gunste van de eiwittransitie, die ons momenteel op alle mogelijke manieren door de strot geduwd wordt.

Tot slot wil ik mijn pleidooi eindigen met het volgende: Emissies zijn inherent aan leven. U ademt op dit moment CO2 uit, daarmee veroorzaakt u dus broeikasgasemissie. Koeien net zo; methaanemissie van koeien is onderdeel van de biologische koolstofkringloop. Waarom methaan van koeien wel meenemen en broeikasgasemissie van mensen niet? Het échte probleem is natuurlijk fossiele brandstof. De focus op biologische processen is wat ons betreft slechts een afleiding van waar het daadwerkelijk om gaat. Maar gelukkig kunnen boeren óók op dat gebied een bijdrage leveren. Koester dat!

NMV: voor boeren!

Originele beschrijving

NMV voorzitter Harm Wiegersma sprak vandaag in op een Ronde Tafel Gesprek over klimaat en landbouw in de Tweede Kamer. Zijn inleiding luidde zo:

Geachte voorzitter, allereerst bedankt voor uw...


OM vraagt rechter om veehouderij stil te leggen vanwege dierenwelzijn en hygiëne

12-04-2019 - 2 reacties

Originele beschrijving

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de rechtbank in Zwolle verzocht om een veehouderij uit de gemeente Steenwijkerland voor 6 maanden stil te leggen. Bij een controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bleek volgens het OM, dat op de boerderij meer dan 100 runderen en 80 schapen en lammeren werden gehouden onder erbarmelijke omstandigheden. 


Column: De invloed van scholen en media op imago veehouderij

10-04-2019 - 0 reacties Op dit moment wordt er gewerkt aan een groot pr-plan voor de veehouderij. Het initiatief komt van Vlees.nl en de varkenshouders, voerindustrie, veehandel en genetica willen het in principe ondersteunen.


De invloed van scholen en media op imago veehouderij

10-04-2019 - 0 reacties Ik denk dat media en scholen veel invloed hebben op de publieke opinie en zij worden beïnvloed door allerlei partijen die niet veel op hebben met de landbouw. Kritisch zijn is prima maar de mooie kant van de veehouderij komt te weinig aan bod.


Stichting Agrifacts wint pluimveeprijs

09-04-2019 - 0 reacties Stichting Agrifacts (STAF) is maandagavond 8 april beloond met een prijs voor hun verdiensten voor de Nederlandse veehouderij.


Dierenrechtenextremisten: klein in aantal, groot in bereik

05-04-2019 - 0 reacties Nederland telt slechts enkele tientallen mensen die zich bezighouden met extremistische acties tegen de veehouderij. Hoewel die groep klein is, bereiken zij met hun acties steeds meer mensen.


Wereldvoedselorganisatie FAO: ‘Vleesproductie heeft aanzienlijk minder graan nodig’

04-04-2019 - 0 reacties De wereldvoedselorganisatie FAO heeft een studie gepubliceerd die concludeert dat de veehouderij veel minder graan per kilogram vlees gebruikt en dat varkens en kippen veel meer voor de mens onverteerbare eiwitten eet en deze omzet in dierlijk eiwit.


Veehouderij werkt aan sluiting regionale kringloop

03-04-2019 - 0 reacties Een consortium van bedrijven uit de Nederlandse veehouderij start een onderzoek naar het beter sluiten van regionale kringlopen. Maar ook het gebruik van Europese eiwitbronnen.


Veehouderij werkt aan sluiten regionale kringloop

03-04-2019 - 0 reacties Een consortium van bedrijven uit de Nederlandse veehouderij start een onderzoek naar het beter sluiten van regionale kringlopen. Maar ook het gebruik van Europese eiwitbronnen.


Wereldvoedselorganisatie FAO: ‘Vleesproductie heeft aanzienlijk minder graan nodig’

03-04-2019 - 0 reacties Recentelijk publiceerde de wereldvoedselorganisatie FAO een studie die concludeert dat de veehouderij veel minder graan per kilogram vlees gebruikt en dat varkens en kippen veel meer voor de mens onverteerbare eiwitten eet en deze omzet in dierlijk eiwit.


Ingrid van Huizen benoemd tot programmamanager circulariteit Noord-Nederland

28-03-2019 - 0 reacties Ingrid van Huizen is bij Wageningen Livestock Research benoemd tot programmamanager circulariteit Noord Nederland. In deze nieuwe rol gaat zij de circulaire initiatieven in Groningen, Friesland en Drenthe verbinden met de kennisontwikkeling bij Wageningen University & Research. Doel is bijdragen aan de versnelling van de beoogde transitie naar circulariteit in de veehouderij in Noord-Nederland.


Schonere suiker dankzij de koe

27-03-2019 - 0 reacties

Originele beschrijving

Tienen staat bekend als suikerstad, maar wat heeft dat met veehouderij te maken? Heel wat, zo weet vleesveehouder Jan Van Kelecom uit Hoegaarden. Hij levert suikerbieten aan de Tiense Suikerraffinaderij en verwerkt veel reststromen uit de lokale industrie in zijn veevoeder. Zo smaakt suiker dus extra zoet. - Download de Agri24 app


Opinie: Stop met het demoniseren van onze landbouw

22-03-2019 - 0 reacties Door Marc Calon (voorzitter LTO Nederland)

Nederlandse boeren en tuinders houden het platteland levend en zijn een motor voor de economie. Laten we stoppen met doemdenken.

De Nederlandse land- en tuinbouw is verschrikkelijk. Tenminste, als je een kleine groep harde schreeuwers mag geloven. In de aanloop naar de verkiezingen werd hun stem steeds luider. Dat is schadelijk. Niet alleen voor de ruim 54.000 agrarische bedrijven waar met hart en ziel wordt gewerkt. Als de demonisering van de land- en tuinbouw niet stopt dan raakt dat heel Nederland.

Goed voedsel
Ga op vakantie naar een willekeurig land en vertel aan de eerste de beste boer of tuinder dat je uit Nederland komt. Je zal de hemel in worden geprezen. Niet alleen vanwege Johan Cruijff. We staan ook bekend om goed voedsel, geproduceerd met aandacht voor het milieu, klimaat en dieren. ‘Dit kleine land voedt de wereld’, kopte National Geographic.

Motor
Nederlandse boeren en tuinders houden het platteland levend en zijn een motor voor de economie. De cijfers liegen er niet om. De agrifoodsector is goed voor 761.000 banen. Het Nederlandse handelsoverschot in goederen komt voor 58 procent voort uit de land- en tuinbouw. We hebben de beste universiteit ter wereld als het om voedsel en agricultuur gaat.

Daar mogen we trots op zijn. In plaats daarvan heerst bij een kleine groep luidruchtigen het doemdenken.

Protectionisme
Volgens de populisten moeten we uit de euro en uit de EU. Ze vergeten dat onze economie van open grenzen en een stabiele euro afhankelijk is. Dat geldt ook voor de land- en tuinbouw. Protectionisme en nationalisme, dat in heel Europa de kop opsteekt, kan tot dichtere grenzen en de val van de euro leiden. Dat is een aanval op de boeren en tuinders, en daarmee de Nederlandse economie.

Ot en Sien
Volgens de milieuextremisten moeten we stoppen met veehouderij en moeten onze boeren en tuinders terug naar het Ot en Sien-model. Ze negeren dat we in 2050 zo’n 10 miljard mensen op deze aarde moeten voeden. De Nederlandse agrarische sector heeft per kilo product de laagste impact op het milieu van alle landen ter wereld. Ondernemers hier verjagen is niet alleen de uitstoot verplaatsen, het is hem vergroten.

Transitie
Ontkennen we dat er uitdagingen zijn? Nee. Sinds de Tweede Wereldoorlog was het devies: ‘nooit meer honger’. Hogere opbrengsten dus. 75 jaar later weten we dat er meer is dan efficiëntie. De noodzakelijke transitie is al ingezet. Maar dat kunnen we niet alleen.

Samenwerking
Daarom werken we samen, bijvoorbeeld in het Deltaplan Biodiversiteit. Samen met natuurorganisaties zijn we aan de slag voor een beter bodemleven, meer kruidenrijk grasland en akkerranden waar vogels zich thuis voelen. Iedereen heeft baat bij een goed functionerende polder.

Daarom een oproep. Op wie je ook hebt gestemd afgelopen woensdag: vraag hen de komende vier jaar om de hand uit te steken naar de boeren en tuinders. Alleen dan komen we samen tot de noodzakelijke oplossingen.

Marc Calon is voorzitter van LTO Nederland.


Veehouder voelt zich gedwarsboomd door gemeente Landerd

21-03-2019 - 0 reacties DEN HAAG/SCHAIJK - De gemeente Landerd sleept er van alles met de haren bij alleen maar om te voorkomen een vergunning voor een melkveebedrijf te verlenen, zei de raadsman van veehouderij Pebe uit Schaijk deze week tijdens een rechtszaak bij de Raad van State in Den Haag.


ForFarmers vindt Europese soja slecht voor klimaat

15-03-2019 - 0 reacties Als de Europese veehouderij alleen nog soja van eigen bodem zou gebruiken, leidt dat tot aanzienlijk meer uitstoot van CO2. Europese plantaardige alternatieven voor soja verslechteren de fosfaatefficiëntie.


'Luchtwasser geen oplossing voor Brabants probleem'

13-03-2019 - 0 reacties Luchtwassers zijn niet de oplossing voor de knelpunten die de veehouderij in Brabant veroorzaakt. Dat schrijft Bert van den Berg, programmamanager Veehouderij bij de Dierenbescherming deze week in zijn blog.


Duurzaamheidsoffensief Deense veehouderij

12-03-2019 - 0 reacties De Deense zuivel-en vleesgiganten Arla en Danish Crown willen wereldwijd koploper in duurzame veehouderij worden. In 2050 worden zuivel en vlees uit Denemarken klimaatneutraal geproduceerd.


​3 procent broeikasgassen komt uit kalverhouderij

11-03-2019 - 0 reacties De kalverhouderij produceert slechts 3 procent van alle broeikasgassen die voortkomen uit de veehouderij. Met 75 procent stoot de rundveehouderij de meeste broeikasgassen uit. De varkenshouderij is goed voor 20 procent en de pluimveehouderij - evenal