Kengetal

Volg al het nieuws over Kengetal, een van de 15970 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Kengetal nieuwsbrief.

Kengetal nieuws

Fotoserie: ‘Nieuw kengetal Productieresultaat gaat verder dan Voerwinst’

20-09-2019 - 0 reacties Ook na de Pigbusiness thema-avond ‘Management’, afgelopen woensdag 18 september in Veghel, blijft het cliché ‘Meten is Weten’ overeind staan. Voor goed management heb je namelijk betrouwbare en accurate gegevens nodig.


Biggenproductie per uur zegt veel, niet alles

13-06-2019 - 0 reacties Een kengetal als het aantal geproduceerde biggen per uur zegt wat over de arbeidsefficiëntie op een zeugenbedrijf. Het geeft ondernemers met personeel richting en op zo'n kengetal is te sturen. Blindelings de hoogste biggenproductie per uur nastreven is volgens experts niet de juiste weg. Tel ook de bigkwaliteit en de -opbrengst én de arbeidskosten mee.


Grondprijs het hoogst in Nederland

07-02-2019 - 4 reacties De Nederlandse melkveehouderij heeft met bijna € 60.000,- per hectare te maken met de hoogste grondprijs ten opzichte van de betaalde prijzen voor grond in andere zuivellanden. Maandelijks wordt een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse melkveehouderij en een aantal andere exporterende zuivellanden via een specifiek kengetal. Deze keer staat de grondprijs centraal.


Voerkosten verlagen en kringlopen sluiten

21-01-2019 - 0 reacties Bij het begeleiden van studiegroepen en melkveebedrijven zien we een enorme variatie in het kengetal ‘meetmelk uit eigen voer’. Waar sommige veehouders met 15.000 kg melk/ha 8.000 kg melk uit eigen voer produceren, is dat bij anderen 4.000 kg.


Nieuw kengetal voor grondgebondenheid

12-04-2018 - 0 reacties Wanneer is een melkveehouder grondgebonden? In 2013 begon de discussie en daar komt nu een antwoord op. Ton Loman, onafhankelijk voorzitter van de Commissie Grondgebondenheid, maakt bekend dat er een nieuw kengetal komt. Hoe en wat legt hij uit in een nieuwe Boerenbusiness TV.


Nederlandse koe krijgt gemiddeld 1800 kilogram krachtvoer

20-12-2017 - 0 reacties De krachtvoergift van melkkoeien, exclusief jongvee, ligt op 1800 kilogram krachtvoer per koe per jaar. Dit is gemiddeld te opzichte van andere zuivellanden. Maandelijks wordt er een vergelijking gemaakt aan de hand van een specifiek kengetal tussen de Nederlandse melkveehouderij en een aantal belangijke andere exporterende zuivellanden. Deze maand ligt de focus op de krachtvoergift tijdens de lactatie.


Nederlandse melkveehouder betaalt laag rentepercentage over leningen

20-12-2017 - 0 reacties De Nederlandse melkveehouder betaalt met gemiddeld 3 procent het laagste rentepercentage over zijn leningen in vergelijking met collega melkveehouders in andere exporterende zuivellanden. Elke twee maanden wordt er een vergelijking gemaakt aan de hand van een specifiek kengetal. Deze keer staat het rentepercentage centraal.


Hoge levensproductie Nederlandse melkkoeien

20-12-2017 - 0 reacties De Nederlandse melkkoeien hebben gemiddeld een levensproductie van 29.000 kilogram melk per koe. Hiermee hebben zij de hoogste levensproductie ten opzichte van andere belangrijke zuivellanden. Elke twee maanden wordt er een vergelijking gemaakt aan de hand van een specifiek kengetal. Deze keer ligt de focus op levensproductie.


Saldo per kg fosfaat belangrijkste kengetal

19-12-2017 - 0 reacties Vanaf 1 januari 2018 zijn het saldo per kg fosfaat en financieel gezien de reserveringscapaciteit en financiering per kg fosfaat, de belangrijkste kengetallen voor u als melkveehouder, stelt Roelof Jacobi, ondernemerscoach bij Agrifirm Exlan.


Kengetal Melktrend berekent ziektekans koe

15-11-2017 - 0 reacties Lely heeft parameter Melktrend toegevoegd in het gezondheidsrapport van zijn managementsysteem T4C.


Betere fosforefficiëntie dankzij nieuw systeem

03-10-2017 - 0 reacties De Heus Voeders werkt vanaf heden met het ‘Netto Fosfor Systeem’. Met dit systeem kan een betere inschatting worden gemaakt wat er aan fosfor binnen het rantsoen daadwerkelijk beschikbaar is voor de koe. Hierdoor kan er beter gestuurd worden op fosforefficiëntie. Het kengetal ‘Netto Fosfor’


'Met voederconversie 2.300 beter vergelijk mogelijk'

16-09-2017 - 0 reacties Voerfabrikant ForFarmers introduceert een nieuw kengetal voor gangbare vleeskuikens: de gecorrigeerde voerconversie 2.300 gram (VC 2.300). Hierdoor kunnen koppels beter vergeleken worden dan met de VC op 1.500 gram, die nu veel wordt toegepast.


ForFarmers lanceert nieuw kengetal voor vleeskuikens

12-09-2017 - 0 reacties De gecorrigeerde voerconversie 2.300 gram leent zich beter voor het vergelijken van koppels.


Nieuw kengetal vleespluimvee maakt betere vergelijking mogelijk

12-09-2017 - 0 reacties ForFarmers introduceert een nieuw kengetal voor vleespluimveehouders: de gecorrigeerde voederconversie 2.300 (VC 2.300) voor gangbare vleeskuikens. Hierdoor kunnen koppels beter vergeleken worden, zo leert de ervaring. Het nieuwe kengetal sluit beter aan bij de huidige slachtgewichten van gangbare vleeskuikens, zegt Marketing Manager Vleespluimvee Rinze Exterkate. Een correctie van 2 punten per 100 gram komt beter overeen met wat in de praktijk waargenomen wordt.


ForFarmers komt met nieuw kengetal vleespluimvee

12-09-2017 - 0 reacties ForFarmers introduceert een nieuw kengetal voor vleespluimveehouders: de gecorrigeerde voederconversie 2.300 (VC 2.300) voor gangbare vleeskuikens. Hierdoor kunnen koppels beter vergeleken worden, zo leert de ervaring. “Het nieuwe kengetal sluit beter aan bij de huidige slachtgewichten van gangbare vleeskuikens”, zegt Marketing Manager Vleespluimvee Rinze Exterkate.


Het kapitaal in grond van een Nederlandse melkveehouder per 100 kilogram melk is hoog

08-09-2017 - 0 reacties Op een gemiddeld Nederlands melkveebedrijf is meer dan 200,- per 100 kilogram melk aan kapitaal in de vorm van grond aanwezig. Dit is toe te schrijven aan de hoge grondprijzen. De hoeveelheid kapitaal is dan ook erg hoog ten opzichte van de andere zuivellanden. Elke twee maanden wordt er een vergelijking gemaakt aan de hand van een specifiek kengetal. Deze keer ligt de focus op de hoeveelheid kapitaal per 100 kilogram melk.


CEC op de bodemanalyse, wat kan ik daarmee?

05-04-2017 - 0 reacties De bodemanalyse bevat veel informatie. De drie Topmaïstelers willen graag weten hoe ze al deze kengetallen kunnen gebruiken om hun maïsteelt te verbeteren. Bodemspecialist Arjan Reijneveld van Eurofins Agro helpt hen daar bij. De komende weken verschijnen verschillende artikelen waarbij een aantal belangrijke kengetallen uitvoerig worden belicht. In deel 2 wordt het kengetal CEC besproken.


Stelling: Jongvee #fosfaatruimte niet gebruiken voor melkvee?

16-02-2017 - 79 reacties Een duidelijke stelling, mee eens??

Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:

Er wordt door allerlei adviseurs en zelfbenoemde ondernemers zeer nadrukkelijk gewezen op het kengetal kg melk/kg fosfaat. Naast nog meer melk zal het gevolg hiervan zijn dat jongveeopfok grotendeels uit Nederland zal verdwijnen. Dit geeft een extra druk op de nuka-markt en zorgt voor veel extra veetransport: fokkalveren naar het buitenland en import van melkvee.

Naast de volgende dierwelzijnsdiscussie hebben we ook nog het probleem dat we met onze huidige dierziektestatus de grens niet dicht kunnen houden voor hoog risico dieren. Is er al een denkrichting om deze voor de deur staande problematiek af te wenden?

We zouden er hier op het bord een discussie aan kunnen wagen. Gebruik van collectieve intelligentie heet dat, leerde een prikker me eens.

Voorzet: het probleem is dat jongvee fosfaatruimte wordt gebruikt voor melkvee. Dat zou op een of andere manier ontmoedigd moeten worden?


ForFarmers introduceert kengetal ‘Werkelijk fosfor’

28-10-2016 - 0 reacties ForFarmers introduceert een nieuw kengetal voor fosforwaardering in het rantsoen: ‘Werkelijk fosfor’. Dit kengetal helpt melkveehouders om op basis van melkproductie en melksamenstelling de fosforbehoefte van hun melkkoeien nauwkeuriger te bepalen en gerichter te sturen op het werkelijk fosforaanbod.


ForFarmers lanceert nieuw gezondheidskengetal

07-07-2016 - 0 reacties ForFarmers heeft met Metabole Verzurings Index (MVI) een nieuw kengetal ontwikkeld om de gezondheid van de koeien te bewaken.