​Eisen MDV-stallen nagenoeg ongewijzigd

De eisen die gesteld worden aan stallen die gebouwd worden volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), blijven in 2024 nagenoeg ongewijzigd.Stichting Milieukeur (SMK) is beheerder en ontwikkelaar van het certificatieschema dat hoort bij MDV-stallen. Manager Herman Docters van Leeuwen geeft aan dat er te veel onduidelijkheden zijn in het landbouwbeleid waardoor wijzigingen op dit moment niet gepast zijn. Hij verwijst daarbij naar het convenant dierwaardige veehouderij en het stikstofbeleid.In het nieuwe certificatieschema heeft beheerder Stichting Milieukeur (SMK) wel de tussentijdse voorstellen van het College van Deskundigen verwerkt, en onderdelen geactualiseerd, zodat ze aansluiten op actuele wetten en fiscale regels.Zo zijn de verwijzingen aangepast in lijn met de nieuwe benamingen in de Omgevingswet. Ook zijn de randvoorwaarden die sinds 2023 gelden voor de fiscale regelingen MIA en Vamil opgenomen in het certificatieschema. Dit betekent dat zowel de Omgevingsvergunning moet zijn afgegeven als de vergunning op grond van de Natura 2000-activiteit (voorheen Wet natuurbescherming). Verder geldt er een maximaal aantal dieren per stal. Voor vleeskalveren is dat 1.250. Voor een stal die groter is dan dit aantal kan geen certificatieschema worden aangevraagd. Bij nieuwbouw voor meer dieren kan een veehouder wel besluiten om meerdere stallen te bouwen waarbij er niet meer dan 1.250 dieren in één stal komen.Nieuwbouw op een nieuwe locatie wordt niet gestimuleerd, tenzij het een bedrijfsverplaatsing betreft. Voor varkens en pluimvee geldt daarbij bovendien dat het aantal dieren niet mag toenemen ten opzichte van de oude locatie. Voor melkveestallen is grondgebondenheid dit jaar een vereiste. Dit is overgenomen uit MIA/Vamil.

Bron

Deel dit artikel

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot varkens , onderdelen , pluimvee , veehouderij , vleeskalveren , landbouwbeleid , nieuwbouw , grondgebondenheid , stikstofbeleid en aansluiten ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!

REACTIES
0
DEELNEMERS
0
WEERGAVES
267