​‘Lobbywerk heeft zeker bijgedragen’

Brabantse kalverhouders zijn blij dat de stallendeadline in hun provincie met anderhalf jaar is opgeschort. “Daar heeft de ZLTO/VVK-werkgroep Emissiereductie kalverhouderij zeker aan bijgedragen”, zegt VVK-bestuurder Martijn Kuijken. “Maar een echte oplossing is het uitstel nog steeds niet.” Brabantse kalverstallen van twintig jaar of ouder hoeven pas op 1 januari 2026 aangepast te zijn aan de strengere norm van 50 procent minder ammoniakuitstoot. Dat was 1 juli 2024.Wat is de reden van het uitstel?“Het nieuwe provinciebestuur stelt dat er voor melkkoeien en vleeskalveren onvoldoende stalsystemen beschikbaar zijn die de emissie van ammoniak aantoonbaar terugdringen. Dat klopt natuurlijk helemaal. Alleen luchtwassers zijn een optie, maar die hebben niet de voorkeur. Met onze werkgroep hebben we de problematiek binnen de kalversector de laatste vier jaar goed zichtbaar gemaakt. Naast de melkveehouderij heeft nu ook de kalverhouderij uitstel gekregen. Wanneer in april 2025 blijkt dat de juiste technieken nog steeds niet voorhanden zijn, wordt de datum mogelijk nogmaals uitgesteld.”De provincie Brabant gaat bij de oude deadline uit van 50 procent emissiereductie. Ná die datum zou dat 70 procent worden. Schuift die 50 procent ook mee naar de datum van 1 januari 2026?“Nee, onder de huidige voorwaarden betekent het dat kalverstallen vanaf 1 januari 2026 minimaal 70 procent minder ammoniak moeten reduceren. Elke kalverhouder die een ontvankelijke vergunning aanvraagt vóór 1 oktober 2023 mag nog uitgaan van 50 procent reductie. Daarna is het 70 procent.”Maar er zijn geen stalsystemen - anders dan een luchtwasser - die 70 procent of meer reductie realiseren.“Dat klopt. We blijven als werkgroep in gesprek met de provincie, onder meer over reductiepercentages van ammoniak in relatie tot het jaar van aanvraag en realisatie.”Kalverhouders hoeven de aanvraag van een nieuwe vergunning nu niet door te zetten. Kunnen de gemaakte kosten verhaald worden op de provincie?“Die vraag krijgen we vaker. We verwachten dat de kans hierop heel klein is omdat je als kalverhouder nog steeds een vergunning in mag dienen vóór 1 oktober 2023.”Ben je tevreden over het lobbywerk van de gezamenlijke werkgroep van VVK en ZLTO?“We zijn vier jaar geleden begonnen en hebben in overleg met leden verschillende voorstellen gedaan richting de provincie. Eerlijk gezegd is daar niet veel mee gedaan. Alle inspanningen hebben er wel toe geleid dat de problematiek van kalverhouders duidelijker naar voren is gekomen waardoor de datum nu verschoven is. Dat zie ik als een winstpunt. Voor varkens-, pluimvee-, en geitenhouders in Noord-Brabant blijft de deadline van 1 juli 2024 staan. Onterecht, zeker ook voor de geitenhouders waar bijna alle stallen nog moeten worden aangepast en alleen luchtwassers mogelijk zijn. Díe zorg is voor onze sector minimaal met anderhalf jaar uitgesteld.”Wat is een echte oplossing voor het probleem?“Brabant moet aansluiten bij het landelijk beleid. Niet meer en niet minder. Daarnaast moeten we ook durven te spiegelen en zelf als sector met en goede visie komen over emissies, dierenwelzijn, antibioticagebruik, transportafstanden. Daar ontbreekt het op dit moment ook aan. Een goede visie is nodig om onze eigen toekomst vorm te geven.”Brabantse kalverhouders die vragen hebben over het Brabantse stallenbeleid kunnen bellen met Joris van der Doelen (ZLTO) via 06-57572261 of Martijn Kuijken (VVK) via 06-54323756.Foto: VVK-bestuurder Martijn Kuijken

Bron

Deel dit artikel

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot melkveehouderij , dierenwelzijn , vleeskalveren , ammoniak , melkkoeien , geitenhouders , ammoniakuitstoot , luchtwasser , kalverhouderij en aansluiten ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!