Geitenhouders

Geitenhouders nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Geitenhouders nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Geitenhouders nieuws

Rechter zet streep door geitenverbod

20-03-2019 - 0 reacties Vier geitenhouders in Gelderland hoeven niet alle geiten van hun bedrijf te verwijderen. Met dat vonnis haalt de voorzieningenrechter in Arnhem een streep door een bevel van de gemeenten Ede, Nijkerk en Barneveld. Die wilden dat de geitenhouders hun dieren binnen drie weken verwijderden.


Boeren in onze provincie krijgen mogelijk te maken met geitenstop

14-03-2019 - 0 reacties Geitenhouders in onze provincie krijgen mogelijk te maken met een geitenstop. Dat betekent dat geitenhouders niet mogen uitbreiden.


VVD Overijssel boos om 'bokjesdiscriminatie'

28-02-2019 - 0 reacties De VVD in Overijssel noemt het 'onbestaanbaar' dat provincie Overijssel bij de groeistop onderscheid maakt tussen de gangbare en biologische geitenhouderij. Alleen biologische geitenhouders krijgen de ruimte om bokjes zelf af te mesten.


LTO vraagt geitenhouders besmettingen met Salmonella te melden

22-01-2019 - 0 reacties De LTO vakgroep Melkgeitenhouderij vraagt melkgeitenhouders die iets zien dat kan wijzen op Salmonella of die positieve uitslag op Salmonella ontvangen naar aanleiding van door hen gevraagd onderzoek dit ook bij de LTO te melden. De informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal enkel en alleen worden gebruikt voor de validatie van een tankmelktest.


LTO wil toetsingskader voor verantwoorde groei melkgeitenhouderij

15-01-2019 - 0 reacties LTO Melkgeitenhouderij gaat samen met dierwelzijn-, milieu- en volksgezondheidorganisaties en ketenpartijen onderzoeken op welke wijze geitenhouders in de toekomst hun bedrijf kunnen ontwikkelen zonder dat het maatschappelijk draagvlak in het geding is. Op dit moment geldt in 8 provincies een bouwstop voor geitenhouders.


Geitenhouders verbaasd over plotselinge geitenstop: "Het is paniekvoetbal"

11-12-2018 - 0 reacties Een "storm in een glas water": geitenhouders in Noord-Holland reageren met verbazing op de aangekondigde 'geitenstop' van de provincie. In afwachting van onderzoek naar gezondheidsproblemen rond geitenbedrijven mag er met onmiddellijke ingang geen geit meer bij in de provincie.


Schapen- en geitenhouders mogen dieren bij verlies van nieuw oormerk blijven voorzien

11-12-2018 - 0 reacties Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) had het voornemen om het aantal keer dat een schaap of geit van een nieuw oormerk mag worden voorzien tot één keer te beperken. Zij heeft besloten besloten om deze maatregel toch niet in te voeren, omdat het tot praktische problemen zou leiden. Dat meldt de minister aan de Tweede Kamer.


Schapen- en geitenboer mag dier nieuw oormerk geven

11-12-2018 - 0 reacties Er komt geen maatregel waarbij schapen- en geitenhouders hun dieren slechts één keer een nieuw oormerk mogen geven. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gemeld aan de Tweede Kamer.


Groeistop strijdig met zelf afmesten bokjes

04-12-2018 - 0 reacties Geitenhouders in Overijssel vinden dat ze in de problemen komen door de groeistop die de provincie heeft ingevoerd voor hun sector. Met het oog op dierenwelzijn is sectoraal afgesproken dat geitenhouders de bokjes langer op het erf houden om af te mesten.


Melkgeiten moeten de wei in

22-11-2018 - 0 reacties Geiten moeten de wei in. Het zijn herkauwers en ze moeten gras eten, vinden geitenhouders Willem Dam en Sander Koster. Om te zorgen dat geiten intensief grazen moet je de draad soms meerdere keren per dag verzetten.


Ook varkenshouder riskeert I&R-boete

17-09-2018 - 0 reacties Het Identificatie- en Registratiesysteem (I&R) gaat op de schop. Het is bij rundvee-, schapen- en geitenhouders bekend. Echter, bij varkenshouders begint het nu pas te landen. Ook zij riskeren door de wijzigingen boetes van €500 tot €1.500 per overtreding. De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) maakt daarom bezwaar.


Veel geitenhouders moeten nog enten tegen Q-koorts

27-07-2018 - 0 reacties Geitenhouders zijn wettelijk verplicht hun dieren ieder jaar te vaccineren tegen Q-koorts. Dat moet in ieder geval voor 1 augustus van dit jaar gebeurd zijn. Uit de cijfers die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) beschikbaar heeft, blijkt dat een flink aantal geitenhouders tot nu toe niet geënt hebben. Ongeveer een derde van de professionele geitenhouders heeft nog niet gevaccineerd. Geitenhouders moeten twee keer vaccineren als de tussenperiode langer dan een 1 jaar is tussen de herhalingsvaccinaties.


Schapensector wil meer betrokken worden bij samenstelling draaiboeken voor vestiging wolven

28-05-2018 - 0 reacties De schapensector wil graag meer betrokken worden bij de samenstelling door de provincies van draaiboeken voor vestiging van wolven in Nederland. De sector is wil graag inzetten op preventieve maatregelen, maar deze maatregelen zijn voor veel schapenhouders onbetaalbaar en dat daar dus subsidie voor moet komen. Dat is de uitkomst van een bijeenkomst in het Buitencentrum van de Sallandse Heuvelrug georganiseerd door LTO Nederland, het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders en Wolven in Nederland. Circa 60 schapenhouders bezochten de bijeenkomst.


TV: Geitenhouders praten over toekomst

07-03-2018 - 0 reacties Vandaag in Nieuwe Oogst TV: Vakgroep gaat in gesprek met geitenhouders over toekomstvisie, nieuwe kennissamenwerking voor asperge en aantal stoppers en uitbreiders in de sierteelt groeit.


Programma Duurzame Geiten Zuivel Keten in april 2018 operationeel

19-02-2018 - 0 reacties Twee jaar nadat de geitenzuivelsector begonnen is met verkenningen van een eigen duurzaamheidsprogramma is het zo ver; in april 2018 is het programma Duurzame Geiten Zuivel Keten (DGZK) operationeel. De volgende 7 onderwerpen gaan deel uitmaken van het programma: energiescan, levensduur, antibioticagebruik, zoönosekeurmerk, bokjes thuis afmesten, welzijnsmonitor en actieve bijdrage aan het vergroten van transparantie van de sector. Het is voor geitenhouders mogelijk om op verschillende onderdelen te scoren.


Biologische geitenhouders verenigen zich in Bio Goat Meat

08-02-2018 - 0 reacties Meer dan 30 biologische geitenhouders hebben zich 6 februari officieel verenigd in de� coöperatie Bio Goat Meat. Het doel is het duurzaam fokken bokjes en vermarkten van het biologische vlees.


"Geitenhouderij leeft bij gratie van marktevenwicht"

07-02-2018 - 0 reacties Het gaat goed met de geitenhouderij in de Lage Landen. Zowel in ons land als in Nederland wordt een stijgend aantal geitenhouders voortgestuwd door een mooie en stabiele melkprijs, met als motor een structureel groeiende consumptie. Van de prijsvolatiliteit die melkveehouders het leven zuur maakt, is hier weinig of geen spoor. “Het klopt dat de geitenmelkprijs zich de afgelopen zes jaar heeft gehandhaafd op een stabiel hoog niveau”, aldus Guy Hex van de Limburgse geitenmelkverwerker Capra. Tot een plots melkoverschot eind vorig jaar roet in het eten gooide. 


Coöperatie Bio Goat Meat vermarkt geitenlamsvlees

07-02-2018 - 0 reacties Meer dan 30 biologische geitenhouders hebben zich officieel verenigd in de coöperatie Bio Goat Meat. Binnen de coöperatie worden de krachten gebundeld voor de verkoop van geitenlamsvlees.


NVWA controleert dierenwelzijn op geitenbedrijven

06-02-2018 - 0 reacties Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan vanaf februari inspecties uitvoeren om te controleren of professionele geitenhouders zich houden aan de regels voor dierenwelzijn. Inspecteurs hebben bij deze controles bijzondere aandacht voor het welzijn van de geitenbokjes op melkgeitenbedrijven en op bedrijven die geitenbokjes houden voor de vleesproductie.


Gelderse geitenhouderij tot 2021 op slot

13-12-2017 - 0 reacties Tot 1 januari 2021 mogen Gelderse geitenhouders niet in dieraantallen uitbreiden.