Geitenhouders

Al het Geitenhouders nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Geitenhouders nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Geitenhouders nieuws

Eerste wolvengebiedscommissie gaat van start

25-05-2019 - 0 reacties LTO-vakgroep Schapenhouderij en provincie Gelderland zijn initiatiefnemers van de eerste wolvengebiedscommissie. Die bestaat verder uit schapen- en geitenhouders, herders en terreineigenaren, zoals gemeenten en Natuurmonumenten. Andere provincies volgen snel, is de verwachting.


De wolf rukt op: honden worden getraind om vee te beschermen

21-05-2019 - 0 reacties Een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel gaat voor de provincie Gelderland een plan maken om schade in het leefgebied van de wolven op de Veluwe te voorkomen. De commissie is dinsdag ingesteld op initiatief van de schapen- en geitenhouders in het leefgebied van de wolven.


Geitenhouders zien dat het anders moet: ‘Anders groeien we ons kapot’

10-05-2019 - 0 reacties DEN BOSCH - Geitenhouders zeggen het zelf: het aantal geiten moet niet ongebreideld blijven groeien. Een opvallende uitspraak, maar óók welbegrepen eigenbelang.


Nederlandse geitenhouders proberen nieuw draagvalk te vinden

09-05-2019 - 0 reacties


Deskundigen: wolf gaat niet naar park Hoge Veluwe

27-03-2019 - 0 reacties De wolven die zich op de Veluwe hebben gevestigd, zullen Nationaal Park De Hoge Veluwe links laten liggen. Dat hebben wolfdeskundigen gezegd tegen de provincie Gelderland. Rondom het park staan hoge hekken met enkele doorgangen voor wild. Wolven zullen die niet opzoeken, omdat er rond het park voldoende bossen zijn waar ze kunnen jagen, verwachten de deskundigen.

De parkdirecteur van De Hoge Veluwe is daar niet gerust op. Er is volgens hem al een wolf gefotografeerd in het park. "Dat dier was ook meteen weer weg, maar ze kunnen dus wel naar binnen." Hij vreest dat wolven de in het park levende moeflons, kleine wilde schapen, zullen opeten.

Leefgebied vastgesteld
Vorige maand concludeerden onderzoekers dat de wolf definitief terug is in Nederland. Op basis van waarnemingen en dna-onderzoek wordt uitgegaan van twee wolvinnen die zich hebben gevestigd op de Noord-Veluwe en Midden-Veluwe.

Vandaag publiceerde de provincie Gelderland een kaart van het leefgebied van de wolven. Het gebied strekt zich uit van de A28 in het noorden van Gelderland via Putten en Apeldoorn naar het zuiden, vlak boven Arnhem. Nationaal Park De Hoge Veluwe valt daar niet onder.
Deskundigen hebben voor het opstellen van de kaart gekeken naar het gedrag van de dieren, de gemiddelde afstand die een wolf aflegt op zoek naar voedsel en de situatie op de Veluwe, zoals rasters en snelwegen.

Maatregelen
Nu deze kaart is gemaakt, moet bekeken worden hoe het gebied omgaat met de wolf. Het gaat dan onder meer om het nemen van wolfwerende maatregelen en schadevergoedingen voor bijvoorbeeld schapenhouders. Samen met dierenhouders en natuurbeheerders zal de provincie een wolvencommissie instellen die over dit soort zaken gaat praten.
Volgens Omroep Gelderland zijn LTO en het Platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhouders al bezig gesprekken op gang te brengen. De provincie ondersteunt dit en vergoedt maatregelen gedeeltelijk. Hoe dat er precies uit komt te zien, is nog onduidelijk.

Directeur Van Voorst tot Voorst van park De Hoge Veluwe wil wolven zo nodig kunnen vangen of afschieten. Dat is nu streng verboden, want de wolf is een beschermd dier. Van Voorst tot Voorst is in Europa aan het lobbyen voor ander wolvenbeleid, zegt hij.


Rechter zet streep door geitenverbod

20-03-2019 - 0 reacties Vier geitenhouders in Gelderland hoeven niet alle geiten van hun bedrijf te verwijderen. Met dat vonnis haalt de voorzieningenrechter in Arnhem een streep door een bevel van de gemeenten Ede, Nijkerk en Barneveld. Die wilden dat de geitenhouders hun dieren binnen drie weken verwijderden.


Boeren in onze provincie krijgen mogelijk te maken met geitenstop

14-03-2019 - 0 reacties Geitenhouders in onze provincie krijgen mogelijk te maken met een geitenstop. Dat betekent dat geitenhouders niet mogen uitbreiden.


VVD Overijssel boos om 'bokjesdiscriminatie'

28-02-2019 - 0 reacties De VVD in Overijssel noemt het 'onbestaanbaar' dat provincie Overijssel bij de groeistop onderscheid maakt tussen de gangbare en biologische geitenhouderij. Alleen biologische geitenhouders krijgen de ruimte om bokjes zelf af te mesten.


LTO vraagt geitenhouders besmettingen met Salmonella te melden

22-01-2019 - 0 reacties De LTO vakgroep Melkgeitenhouderij vraagt melkgeitenhouders die iets zien dat kan wijzen op Salmonella of die positieve uitslag op Salmonella ontvangen naar aanleiding van door hen gevraagd onderzoek dit ook bij de LTO te melden. De informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal enkel en alleen worden gebruikt voor de validatie van een tankmelktest.


LTO wil toetsingskader voor verantwoorde groei melkgeitenhouderij

15-01-2019 - 0 reacties LTO Melkgeitenhouderij gaat samen met dierwelzijn-, milieu- en volksgezondheidorganisaties en ketenpartijen onderzoeken op welke wijze geitenhouders in de toekomst hun bedrijf kunnen ontwikkelen zonder dat het maatschappelijk draagvlak in het geding is. Op dit moment geldt in 8 provincies een bouwstop voor geitenhouders.


Geitenhouders verbaasd over plotselinge geitenstop: "Het is paniekvoetbal"

11-12-2018 - 0 reacties Een "storm in een glas water": geitenhouders in Noord-Holland reageren met verbazing op de aangekondigde 'geitenstop' van de provincie. In afwachting van onderzoek naar gezondheidsproblemen rond geitenbedrijven mag er met onmiddellijke ingang geen geit meer bij in de provincie.


Schapen- en geitenhouders mogen dieren bij verlies van nieuw oormerk blijven voorzien

11-12-2018 - 0 reacties Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) had het voornemen om het aantal keer dat een schaap of geit van een nieuw oormerk mag worden voorzien tot één keer te beperken. Zij heeft besloten besloten om deze maatregel toch niet in te voeren, omdat het tot praktische problemen zou leiden. Dat meldt de minister aan de Tweede Kamer.


Schapen- en geitenboer mag dier nieuw oormerk geven

11-12-2018 - 0 reacties Er komt geen maatregel waarbij schapen- en geitenhouders hun dieren slechts één keer een nieuw oormerk mogen geven. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gemeld aan de Tweede Kamer.


Groeistop strijdig met zelf afmesten bokjes

04-12-2018 - 0 reacties Geitenhouders in Overijssel vinden dat ze in de problemen komen door de groeistop die de provincie heeft ingevoerd voor hun sector. Met het oog op dierenwelzijn is sectoraal afgesproken dat geitenhouders de bokjes langer op het erf houden om af te mesten.


Melkgeiten moeten de wei in

22-11-2018 - 0 reacties Geiten moeten de wei in. Het zijn herkauwers en ze moeten gras eten, vinden geitenhouders Willem Dam en Sander Koster. Om te zorgen dat geiten intensief grazen moet je de draad soms meerdere keren per dag verzetten.


Ook varkenshouder riskeert I&R-boete

17-09-2018 - 0 reacties Het Identificatie- en Registratiesysteem (I&R) gaat op de schop. Het is bij rundvee-, schapen- en geitenhouders bekend. Echter, bij varkenshouders begint het nu pas te landen. Ook zij riskeren door de wijzigingen boetes van €500 tot €1.500 per overtreding. De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) maakt daarom bezwaar.


Veel geitenhouders moeten nog enten tegen Q-koorts

27-07-2018 - 0 reacties Geitenhouders zijn wettelijk verplicht hun dieren ieder jaar te vaccineren tegen Q-koorts. Dat moet in ieder geval voor 1 augustus van dit jaar gebeurd zijn. Uit de cijfers die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) beschikbaar heeft, blijkt dat een flink aantal geitenhouders tot nu toe niet geënt hebben. Ongeveer een derde van de professionele geitenhouders heeft nog niet gevaccineerd. Geitenhouders moeten twee keer vaccineren als de tussenperiode langer dan een 1 jaar is tussen de herhalingsvaccinaties.


Schapensector wil meer betrokken worden bij samenstelling draaiboeken voor vestiging wolven

28-05-2018 - 0 reacties De schapensector wil graag meer betrokken worden bij de samenstelling door de provincies van draaiboeken voor vestiging van wolven in Nederland. De sector is wil graag inzetten op preventieve maatregelen, maar deze maatregelen zijn voor veel schapenhouders onbetaalbaar en dat daar dus subsidie voor moet komen. Dat is de uitkomst van een bijeenkomst in het Buitencentrum van de Sallandse Heuvelrug georganiseerd door LTO Nederland, het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders en Wolven in Nederland. Circa 60 schapenhouders bezochten de bijeenkomst.


TV: Geitenhouders praten over toekomst

07-03-2018 - 0 reacties Vandaag in Nieuwe Oogst TV: Vakgroep gaat in gesprek met geitenhouders over toekomstvisie, nieuwe kennissamenwerking voor asperge en aantal stoppers en uitbreiders in de sierteelt groeit.


Programma Duurzame Geiten Zuivel Keten in april 2018 operationeel

19-02-2018 - 0 reacties Twee jaar nadat de geitenzuivelsector begonnen is met verkenningen van een eigen duurzaamheidsprogramma is het zo ver; in april 2018 is het programma Duurzame Geiten Zuivel Keten (DGZK) operationeel. De volgende 7 onderwerpen gaan deel uitmaken van het programma: energiescan, levensduur, antibioticagebruik, zoönosekeurmerk, bokjes thuis afmesten, welzijnsmonitor en actieve bijdrage aan het vergroten van transparantie van de sector. Het is voor geitenhouders mogelijk om op verschillende onderdelen te scoren.