Melkkoeien

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Melkkoeien. Melkkoeien is een van de 15933 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Melkkoeien nieuws

Nesospora is met gerichte selectie uit te bannen

18-02-2020 - 0 reacties Neospora is een belangrijke oorzaak van verwerpen bij melkkoeien. Volgens Thomas Dijkstra van de Gezondheidsdienst voor Dieren is 80% van de Nederlandse melkveebedrijven besmet met de parasiet en bij 10% van alle melkkoeien in Nederland worden afweerstoffen gevonden. Een vaccin of medicijn tegen de parasiet bestaan niet. Het blijkt echter dat Neospora vooral in bepaalde koefamilies op een melkveebedrijf wordt gevonden. Dat betekent dat de melkveehouder de aandoening met gericht fokbeleid kan bestrijden.


ABN: 'Melkveehouder heeft amper investeringsruimte'

05-02-2020 - 0 reacties Het aantal melkveebedrijven is in 2019 gedaald. Evenals het aantal melkkoeien. Met de huidige melkprijs komt het gemiddelde bedrijf maar net uit de kosten. Enkele factoren die hiertoe een rol spelen zijn de droogte, extra voeraankoop en de niet optimale omstandigheden rond fosfaatruimte.


Boeren kopen meer koeien om zich in te dekken tegen stikstofregels

03-02-2020 - 16 reacties Boeren hebben de afgelopen maanden massaal extra koeien aangeschaft. De melkveestapel is eind 2019 met 30.000 dieren gegroeid. Dat terwijl het aantal melkkoeien in Nederland de afgelopen jaren juist telkens daalde. Een verklaring voor de stijging kan zijn dat melkveehouders speculeren op kabinetsplannen om de veestapel in te krimpen. Door nog snel uit te breiden, vallen de gevolgen van een eventueel gedwongen inkrimping van de bedrijven misschien mee.


Vooruitgang verduurzaming Zuivelketen in 2018 op 8 van de 9 indicatoren

30-01-2020 - 0 reacties De Nederlandse zuivelketen heeft in 2018 op bijna alle duurzaamheidsthema’s vooruitgang geboekt. Acht van de negen indicatoren waarop de sector haar duurzaamheidsprestaties laat meten kleuren groen. Pogingen om de levensduur van melkkoeien te verlengen, bleken niet succesvol. Dat blijkt uit de sectorrapportage van Wageningen Economic Research.


Vleesproductie melkkoeien zorgt voor milieuwinst

25-01-2020 - 99 reacties Door bij koeien niet alleen te kijken naar de melkproductie, maar ook naar het vlees, is veel milieuwinst te behalen. Want het vlees dat in Nederland wordt geproduceerd, hoeft niet te worden ingevoerd, stelt Theun Vellinga van Wageningen Livestock Research.


Melkrobot schat aan informatie voor fokkerij

21-01-2020 - 2 reacties Door de komst van melkrobots is er steeds meer informatie beschikbaar over productieschommelingen van melkkoeien. Koeien met een genetische aanleg voor een stabiele melkproductie hebben vaak ook een genetische aanleg voor een goede uiergezondheid en weinig metabole problemen, zoals slepende melkziekte.


Veertig koeien in plaats van 130 na uitspraak rechter

09-01-2020 - 24 reacties Melkveehouder Oolbekkink uit Holten (OV) kan niet meer dan veertig melkkoeien houden. Hij heeft bij de rechter geen verruiming van het dierenaantal kunnen afdwingen.


Dierpremie van 150 euro voor zeldzame melkkoeien

12-12-2019 - 0 reacties Veehouders met melkgevende koeien, die zijn aangemerkt als zeldzaam huisdier beuren over 2019 en 2020 een dierpremie. Deze premie van 150 euro per aanwezige koe per jaar wordt bekostigd door het ministerie van LNV.


Aantal koeien in extensief gebied terug op oude niveau

29-11-2019 - 7 reacties In de veelal noordelijke provincies ligt het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf weer op het niveau van voor de introductie van de fosfaatwetgeving. Dat tonen de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan. De jongveestapel moet het door het rechtsstelsel ontgelden.


Weidegang melkkoeien per gemeente, 2019

27-11-2019 - 0 reacties Weidegang van melkkoeien in 2018 op basis van de Landbouwtelling 2019.


Meer melkkoeien grazen buiten, maar wel minder lang

26-11-2019 - 5 reacties Voor het tweede jaar op rij is het percentage melkkoeien in de wei toegenomen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2018 kwam 71 procent van de 1,6 miljoen melkkoeien in de wei, tegen 65 procent in 2016.


Zieke koeien opsporen met 3D-camera

16-11-2019 - 0 reacties Ziekten bij melkkoeien kunnen sneller worden gesignaleerd met een 3-dimensionale camera. Xiangyu Song van Wageningen UR heeft een geautomatiseerd 3D-systeem ontwikkeld, waarmee melkkoeien gemonitord kunnen worden. Hij promoveert hiermee op 18 november aan Wageningen University & Research (WUR).


Koeien: klimaatkillers of klimaatredders?

11-10-2019 - 0 reacties Runderen, vooral melkkoeien, worden vaak weggezet als ‘klimaatkillers’. Op de wereldzuiveltop in Istanbul werd het van de andere kant benaderd. Juist melkveehouders hebben een grote troef in handen om bij te dragen aan het stoppen van de opwarming van de aarde.


Koeien: klimaatkillers of klimaatredders?

04-10-2019 - 0 reacties Runderen, vooral melkkoeien, worden vaak weggezet als ‘klimaatkillers’. Op wereldzuiveltop in Istanbul werd het van de andere kant benaderd. Juist melkveehouders hebben een grote troef in handen om bij te dragen aan het stoppen van de opwarming van de aarde. Lees verder ❯


Gaat kameel en geit de melkkoe vervangen?

12-09-2019 - 0 reacties Als boeren in ontwikkelingslanden hun melkkoeien inruilen voor kamelen en geiten, kan de uitstoot van broeikasgassen drastisch worden verminderd. De veestapel of het teeltplan aanpassen aan de klimaatverandering kan bovendien het inkomen van agrarishce ondernemers positief beïnvloeden.


Geen uitzondering in fosfaatrechtenstelsel voor biologische melkveehouder

10-09-2019 - 70 reacties Het fosfaatrechtenstelsel geldt ook onverkort voor een biologisch gemengd bedrijf. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) komt op dinsdag 10 september tot dat oordeel in de zaak van een bedrijf dat aan het omschakelen was naar een biologisch gemengd bedrijf met akkerbouw en melkvee en dat deze omschakeling op 2 juli 2015 nog niet had voltooid. Daardoor komt het bedrijf melkkoeien te kort om de kringloop te sluiten en dat raakt de bedrijfsvoering in het hart.


Nederlandse koeien in top drie voor voerefficiëntie

30-08-2019 - 20 reacties

Originele beschrijving

Nederlandse melkkoeien presteren goed voor voerefficiëntie. Gemiddeld produceren ze 1,3 kg melk met 4,0% vet en 3,3% eiwit per kilo opgenomen droge stof.


Fransen en Denen aan kop qua voerefficiëntie

29-08-2019 - 0 reacties Franse en Deense melkkoeien hebben in vergelijking met andere zuivelproducerende landen de hoogste voerefficiëntie. Per kilo droge stof produceren zij ruim 1,4 kilo melk. Nederlands melkvee volgt met circa 1,3 kilo melk.


Duurzame biefstuk van ‘afgekeurde’ melkkoeien

27-08-2019 - 14 reacties

Originele beschrijving

Oude melkkoeien die niet genoeg melk produceren, gaan vaak meteen naar de slachterij. Vanwege de kwaliteit wordt het meeste vlees vermalen tot gehakt en hamburgers. Terwijl het vlees van oude melkkoeien ook van hoge kwaliteit kan zijn als ze even tot rust kunnen komen.


Minder koeien in Denemarken en Italië

21-08-2019 - 0 reacties Uit de statistieken die de EU bijhoudt en publiceerde in mei/juni blijkt dat het aantal melkkoeien in Italië en Denemarken terugloopt. In Italië is de melkveestapel met 3,4 procent gekrompen tot 1,29 miljoen dieren. Ook is het aantal vaarzen ter vervanging van oude melkkoeien met 4,1 procent gekrompen. Lees verder ❯