Melkkoeien

Melkkoeien is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Melkkoeien en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Melkkoeien nieuws

Schaijkse veehouder heeft na tien jaar vergunning 900 koeien, maar tevreden is hij nog niet

12-06-2020 - 88 reacties DEN HAAG/SCHAIJK - Na tien jaar bakkeleien met de gemeente over een stal voor 900 melkkoeien stond directeur J. Peters van Pebe Landbouwbeheer uit Schaijk donderdag toch weer tegenover de gemeente Landerd bij de Raad van State.


Reclame over melkkoeien misleidend, moet worden aangepast

08-05-2020 - 0 reacties De campagne 'Nederland draait op zuivel' van de Nederlandse Zuivel Organisatie omvat volgens de Reclame Code Commissie op delen informatie die niet klopt.


Bouw stal voor 760 koeien loopt vertraging op

01-04-2020 - 153 reacties De Blijhamse veehouder Wim Verweij die van de gemeente Westerwolde een stal mag bouwen waar 760 melkkoeien in kunnen loopt verdere vertraging op.


Kunnen frietaardappelen als koeienvoer dienen?

30-03-2020 - 30 reacties Op social media verschijnen berichten over het aardappeloverschot dat als voeraardappelen naar melkveehouders gaat. Bijvoorbeeld in het Gelderse Hummelo waar akkerbouwbedrijf Minkhorst leverde aan buurman Ronald Pelgrom, die melkkoeien heeft.


Infecties met mastitis op Nederlandse melkveebedrijven door import van koeien

26-03-2020 - 1 reacties Aan het eind van het jaar kwamen er bij de Veekijker van de Gezondheidsdienst voor Dieren meldingen binnen van practici over melkveebedrijven waar het bedrijfscelgetal tot boven de 400.000 cellen per milliliter melk was opgelopen. Bij de 3 bedrijven werd Streptococcus agalactiae aangetoond in melkmonsters. Uitbraken van uierontsteking veroorzaakt door deze bacterie wordt in Nederland nog maar sporadisch waargenomen. De drie bedrijven hadden melkkoeien aangekocht uit het buitenland en dat heeft hoogstwaarschijnlijk geleid tot insleep van de bacterie.


Jongveebezetting hard onderuit

19-03-2020 - 22 reacties De jongveebezetting is de laatste jaren gedaald tot 5 stuks per 10 melkkoeien.


Drie Noordzigt-koeien leveren elk 100.000 kilo melk op

13-03-2020 - 0 reacties Melkveebedrijf Noordzigt in Sint Jacobiparochie (FR) heeft een bijzonder feestje gevierd. Drie van de 140 melkkoeien hebben elk ruim 100.000 kilo melk geproduceerd.


Saldo melkveehouderij stijgt door lagere voerkosten en hogere melkopbrengsten

03-03-2020 - 0 reacties Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf met 102 melkkoeien een productie van 8980 liter per koe is in januari 2020 uitgekomen op 16.500 euro. Het saldo ligt daarmee 4% boven het niveau van januari 2019 door lagere voerkosten en een hogere melkprijs. Het voortschrijdend gemiddelde saldo over 12 maanden nam voor het eerst sinds begin 2018 weer toe doordat de voerprijs lager en de melkprijs op een hoger niveau kwam dan een jaar geleden. Het saldo lag in januari 2020 nog wel 14% onder het langjarig gemiddelde.


Nesospora is met gerichte selectie uit te bannen

18-02-2020 - 0 reacties Neospora is een belangrijke oorzaak van verwerpen bij melkkoeien. Volgens Thomas Dijkstra van de Gezondheidsdienst voor Dieren is 80% van de Nederlandse melkveebedrijven besmet met de parasiet en bij 10% van alle melkkoeien in Nederland worden afweerstoffen gevonden. Een vaccin of medicijn tegen de parasiet bestaan niet. Het blijkt echter dat Neospora vooral in bepaalde koefamilies op een melkveebedrijf wordt gevonden. Dat betekent dat de melkveehouder de aandoening met gericht fokbeleid kan bestrijden.


ABN: 'Melkveehouder heeft amper investeringsruimte'

05-02-2020 - 0 reacties Het aantal melkveebedrijven is in 2019 gedaald. Evenals het aantal melkkoeien. Met de huidige melkprijs komt het gemiddelde bedrijf maar net uit de kosten. Enkele factoren die hiertoe een rol spelen zijn de droogte, extra voeraankoop en de niet optimale omstandigheden rond fosfaatruimte.


Boeren kopen meer koeien om zich in te dekken tegen stikstofregels

03-02-2020 - 16 reacties Boeren hebben de afgelopen maanden massaal extra koeien aangeschaft. De melkveestapel is eind 2019 met 30.000 dieren gegroeid. Dat terwijl het aantal melkkoeien in Nederland de afgelopen jaren juist telkens daalde. Een verklaring voor de stijging kan zijn dat melkveehouders speculeren op kabinetsplannen om de veestapel in te krimpen. Door nog snel uit te breiden, vallen de gevolgen van een eventueel gedwongen inkrimping van de bedrijven misschien mee.


Vooruitgang verduurzaming Zuivelketen in 2018 op 8 van de 9 indicatoren

30-01-2020 - 0 reacties De Nederlandse zuivelketen heeft in 2018 op bijna alle duurzaamheidsthema’s vooruitgang geboekt. Acht van de negen indicatoren waarop de sector haar duurzaamheidsprestaties laat meten kleuren groen. Pogingen om de levensduur van melkkoeien te verlengen, bleken niet succesvol. Dat blijkt uit de sectorrapportage van Wageningen Economic Research.


Vleesproductie melkkoeien zorgt voor milieuwinst

25-01-2020 - 99 reacties Door bij koeien niet alleen te kijken naar de melkproductie, maar ook naar het vlees, is veel milieuwinst te behalen. Want het vlees dat in Nederland wordt geproduceerd, hoeft niet te worden ingevoerd, stelt Theun Vellinga van Wageningen Livestock Research.


Melkrobot schat aan informatie voor fokkerij

21-01-2020 - 2 reacties Door de komst van melkrobots is er steeds meer informatie beschikbaar over productieschommelingen van melkkoeien. Koeien met een genetische aanleg voor een stabiele melkproductie hebben vaak ook een genetische aanleg voor een goede uiergezondheid en weinig metabole problemen, zoals slepende melkziekte.


Veertig koeien in plaats van 130 na uitspraak rechter

09-01-2020 - 24 reacties Melkveehouder Oolbekkink uit Holten (OV) kan niet meer dan veertig melkkoeien houden. Hij heeft bij de rechter geen verruiming van het dierenaantal kunnen afdwingen.


Dierpremie van 150 euro voor zeldzame melkkoeien

12-12-2019 - 0 reacties Veehouders met melkgevende koeien, die zijn aangemerkt als zeldzaam huisdier beuren over 2019 en 2020 een dierpremie. Deze premie van 150 euro per aanwezige koe per jaar wordt bekostigd door het ministerie van LNV.


Aantal koeien in extensief gebied terug op oude niveau

29-11-2019 - 7 reacties In de veelal noordelijke provincies ligt het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf weer op het niveau van voor de introductie van de fosfaatwetgeving. Dat tonen de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan. De jongveestapel moet het door het rechtsstelsel ontgelden.


Weidegang melkkoeien per gemeente, 2019

27-11-2019 - 0 reacties Weidegang van melkkoeien in 2018 op basis van de Landbouwtelling 2019.


Meer melkkoeien grazen buiten, maar wel minder lang

26-11-2019 - 5 reacties Voor het tweede jaar op rij is het percentage melkkoeien in de wei toegenomen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2018 kwam 71 procent van de 1,6 miljoen melkkoeien in de wei, tegen 65 procent in 2016.


Zieke koeien opsporen met 3D-camera

16-11-2019 - 0 reacties Ziekten bij melkkoeien kunnen sneller worden gesignaleerd met een 3-dimensionale camera. Xiangyu Song van Wageningen UR heeft een geautomatiseerd 3D-systeem ontwikkeld, waarmee melkkoeien gemonitord kunnen worden. Hij promoveert hiermee op 18 november aan Wageningen University & Research (WUR).