​Stikstofdepositie verder afgenomen

Sinds 2005 is de gemiddelde overschrijding van de kritische depositiewaarde gehalveerd. Dat schrijft het Compendium voor de Leefomgeving.In 2022 was de stikstofdepositie gemiddeld circa 365 mol per hectare per jaar hoger dan de kritische depositiewaarde (KDW). In 2005 was dit nog 800 mol per hectare per jaar. Deze afname van de overschrijding van de KDW is het gevolg van een afname van de totale stikstofdepositie. In stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden is tussen 2005 en 2013 ongeveer 20 procent minder stikstof terechtgekomen. Daarna is tot 2021 de depositie ongeveer hetzelfde gebleven. In 2022 is door het relatief droge weer de depositie verder gedaald. Door de daling van de stikstofdepositie had in 2022 29 procent van het oppervlak stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden een stikstofdepositie lager dan de kritische depositiewaarde. Dit was in 2005 slechts 20 procent.De Nederlandse overheid wil de kwaliteit van de natuur verbeteren door onder andere de depositie van stikstof te verlagen. Hiervoor richt zij zich vooral op de Natura 2000-gebieden, waarin kwetsbare habitattypen worden beschermd. In 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) aangenomen. In deze wet is vastgelegd hoe groot het aandeel van stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebieden moet zijn met een stikstofdepositie lager dan de KDW: in 2025 is het doel 40 procent, in 2030 50 procent en in 2035 74 procent.

Bron

Deel dit artikel

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot stikstof , natuur , overheid , stikstofdepositie , Mol , depositie , kdw en hectare ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!

REACTIES
0
DEELNEMERS
0
WEERGAVES
184