Mol

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Mol. Mol is een van de 17346 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Mol nieuws

Na 25 jaar duikt gouden ring weer op... in een mestkelder in Meliskerke

03-03-2021 - 0 reacties MELISKERKE - 25 Jaar lang lag een gouden ring in de mestkelder van een boerderij aan de Rapenburgweg 9 bij Meliskerke. Tijdens het schoonmaken van die kelder zag Melisa Mol (23) plotseling iets glinsteren tussen de stukjes beton. Dat bleek de gouden ring te zijn.


Visserij claimt goede saneringsregeling bij harde brexit

27-10-2020 - 0 reacties Veel vissers vinden dat er een goede saneringsregeling moet komen bij een harde brexit. Dat zei econoom Arie Mol van de Wageningse universiteit maandag.


‘Rijkswaterstaat berekende risico granulietstort verkeerd’

02-09-2020 - 0 reacties Rijkswaterstaat heeft een rekenfout gemaakt bij de berekening van het risico van het storten van granuliet in zandwinplas Over de Maas in de gemeente West Maas en Waal. Er zou veel meer van de giftige stof acrylamide vrijkomen dan de dienst zelf berekende, blijkt uit een onderzoek dat deskundigen voor Zembla hebben gedaan. Berekeningen die West Maas en Waal heeft laten doen nadat Zembla de rekenfout had ontdekt, komen op hetzelfde resultaat uit, zegt verantwoordelijk wethouder Ans Mol.


Burgemeester Beijing op bezoek bij Wageningen University & Research in Bleiswijk

15-10-2019 - 0 reacties Op dinsdag 15 oktober bracht de burgemeester van Beijing, Dhr. Chen Jining, samen met een aantal directeuren van het stadsbestuur een bezoek aan de BU Glastuinbouw en Bloembolllen van Wageningen University & Research (WUR) in Bleiswijk. De burgemeester en de voltallige delegatie uit China werden begeleid door Dr. Arthur Mol, vice voorzitter van de Raad van Bestuur van WUR.


LTO - LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot

12-09-2019 - 107 reacties .LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot

LTO Nederland publiceert vandaag haar bijdrage aan het adviescollege Stikstofproblematiek om met nuchterheid, realisme en doorzettingsvermogen per gebied een goede balans tussen natuur, wonen, infrastructuur en landbouw te vinden.

“Boeren en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder boeren geen voedsel en geen groen platteland. We moeten de impasse met nuchterheid en realisme benaderen,” aldus Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland.

LTO Nederland adviseert voor de korte termijn drie oplossingsrichtingen om Nederland van het stikstofslot te verlossen zodat de bouw van nieuwe huizen doorgaat, de auto niet vaststaat in de garage en boeren en tuinders hun bijdrage aan onze voedselvoorziening, economie én natuur blijven leveren:

inzet op minder stikstofemissies door alle betrokken sectoren, inclusief de veehouderij;maatwerk per gebied om kwetsbare natuur te beschermen;een realistische en veilige drempelwaarde voor verwaarloosbare stikstofuitstoot.

Reductie door innovatie
De landbouw heeft de ammoniakuitstoot sinds 1990 al met ruim 65% teruggebracht , een indrukwekkende prestatie van een sector die wereldwijd leidend is. Tegelijkertijd kunnen en willen we meer doen. Door het stikstofslot kunnen boeren en tuinders nu niet investeren in bijvoorbeeld voer waarmee minder stikstof wordt uitgestoten, nieuwe stallen, slimme mestverwerking en andere technologische innovaties waar Nederland wereldwijd om bekend staat. Dat is funest - agrarisch ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ontwikkelen zodat ze hun bijdrage kunnen blijven leveren aan een beter milieu, klimaat en dierenwelzijn. Zo worden niet alleen stikstofemissies teruggebracht maar kunnen ook andere duurzaamheidsdoelen, zoals de reductie van CO2- en methaanuitstoot, sneller worden behaald.

Integraal maatwerk per gebied
Natura2000-gebieden met een lage kritische depositiewaarde (stikstoftolerantie) zijn als hagelslag over ons land verspreid. Generieke krimp biedt geen oplossing omdat er in elk gebied andere oorzaken en effecten stikstofdepositie zijn. LTO Nederland pleit daarom voor een integrale aanpak met maatwerk per gebied. Daarmee kunnen goede resultaten worden behaald die in lijn zijn met de nationale prioriteiten van het omgevingsbeleid . Het gaat erom per gebied een juiste afwegingen te maken tussen natuur, woningbouw, infrastructuur en land- en tuinbouw.

Geen stikstofslot op verwaarloosbare emissies
LTO Nederland benadrukt dat het mogelijk moet zijn om hele kleine, voor de natuur verwaarloosbare stikstofemissies zonder papierwinkel toe te laten. De organisatie stelt daarom een realistische en veilige drempelwaarde voor van 1 mol per hectare per jaar. Dat is een voorzichtige en genuanceerde grens, die overigens hoger ligt in onze buurlanden.

“Het oer-Hollands landschapsbeeld is inmiddels vergunningsplichtig geworden. Een boer moet sinds de Raad van State-uitspraak formeel een vergunning aanvragen om zijn koeien in de wei te laten lopen. Dat is hetzelfde als wanneer de bakker een vergunning voor brood bakken moet aanvragen. Beweiden en bemesten horen bij de kringlooplandbouw. Het kan niet zo zijn dat de juridische impasse dat onmogelijk maakt,” aldus Marc Calon. “De aanleg van bijvoorbeeld ecologische oevers wordt nu stilgelegd omdat de graafmachines een paar dagen stikstof uitstoten. Een vergunningsstelsel voor zulke verwaarloosbare emissies is niet realistisch.”

Nederlandse poldernuchterheid
Op dit moment gaat de juridische status van een Natura2000 gebied boven alle andere maatschappelijke belangen – wonen, reizen, werken. Zelfs de kleinste hoeveelheid extra stikstof mag volgens de regels niet meer. Deze ongewenste werkelijkheid is een probleem voor de hele samenleving.

Op de langere termijn moet worden gekeken wat het aantal, de ligging en de natuurdoeltypen van Natura2000-gebieden betekent voor economische en andere maatschappelijke activiteiten waarbij ammoniak en andere stikstofverbindingen vrijkomen. Een kritische blik hierop betekent uitdrukkelijk niet dat LTO Nederland pleit voor minder natuur. Boeren en tuinders werken in en met de natuur, en zijn als beheerders van het platteland nauw betrokken bij natuuronderhoud en -herstel. LTO Nederland zal hier namens haar achterban het gesprek met het adviescollege Stikstofproblematiek, beleidsmakers, politici en de maatschappij over aan blijven gaan.


Universiteiten duiken in noordelijke landbouw

18-07-2019 - 0 reacties Wageningen University & Research (WUR) en Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaan nauwer samenwerken in onderzoek naar natuurinclusieve en kringlooplandbouw en de plattelandsontwikkeling in Noord-Nederland. Hiervoor hebben RUG-bestuursvoorzitter Jouke de Vries en WUR-rector Arthur Mol woensdag een intentieverklaring ondertekend.


Wageningen en Groningen onderzoeken samen natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland

17-07-2019 - 0 reacties Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Wageningen University & Research (WUR) hebben besloten nauwer te gaan samenwerken op het gebied van natuurinclusieve- en kringlooplandbouw en de daaraan gerelateerde plattelandsontwikkeling in Noord-Nederland. Hiervoor hebben RUG-bestuursvoorzitter Jouke de Vries en WUR-rector Arthur Mol op woensdag 17 juli jl. een intentieverklaring ondertekend.


Malafide bitcoinboeren blijven bezig: ‘Ze wisselen elke paar minuten van site’

24-06-2019 - 0 reacties Mediamagnaat John de Mol en Facebook nemen meer tijd voor een oplossing tegen misleidende Bitcoinreclames met naam en foto’s van De Mol. Ondertussen gaat de fraude gewoon door. ‘De politie doet er amper iets tegen’.


Beekenkamp Plants wint FleuroStar Award 2019

14-06-2019 - 0 reacties Beekenkamp Plants heeft de FleuroStar Award 2019 gewonnen met de Begonia elatior Dreams Garden MacaRouge. Cor Bremmer, Commercieel Directeur, Marc Driessen, Algemeen Directeur, Sirekit Mol, Marketing Manager & Head of Product Trade en Ans van der Velde, Manager Breeding ontvingen de prijs van FleuroSelect voorzitter Heike Gronemann en president Karol Pawlak.


Jonge landbouwministers debatteren over melk op school

29-03-2019 - 0 reacties Van 22 maart tot 5 april maart organiseert Europa Direct samen met de Hooibeekhoeve twee Europaweken. Achttien klassen uit het vijfde en zesde leerjaar van lagere scholen uit Kasterlee, Meerhout, Brecht, Mol en Wommelgem nemen er deel aan interactieve Europasessies. “In amper twee uur tijd worden de leerlingen echte Europa-experts”, aldus gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé. “Tijdens rollenspellen kruipen ze in de huid van de ministers van de lidstaten. Ze discussiëren én stemmen over een wetsvoorstel rond gezonde voeding op school: moet op alle Europese scholen melk gratis worden aangeboden?”


Britt Dekker kan niet wachten om Andalusisch dressuurpaard George op te halen

26-03-2019 - 0 reacties Britt Dekker (27) is overladen met positieve reacties nadat ze gisteren bekendmaakte dat ze binnenkort haar droompaard in de armen zal sluiten. Britts nieuwe werkgever John de Mol geeft haar geen salaris, maar laat dressuurpaard Genciano (ook wel bekend als George) uit Spanje overkomen.

Britt Dekker (27) is overladen met positieve reacties nadat ze gisteren bekend had gemaakt dat ze binnenkort haar droompaard in de armen zal sluiten. Britts nieuwe werkgever John de Mol geeft haar geen salaris, maar laat dressuurpaard Genciano (ook wel bekend als George) uit Spanje overkomen.


Prof. Arthur Mol herbenoemd als lid raad van bestuur WUR en rector magnificus Wageningen University

22-03-2019 - 0 reacties De raad van toezicht van Wageningen University & Research (WUR) heeft prof.dr.ir. Arthur P.J. Mol met genoegen herbenoemd voor een periode van vier jaar als vice-voorzitter van de raad van bestuur van WUR en als rector magnificus van Wageningen University. Mol is sinds 1 juni 2015 in functie.


Arthur Mol over komst IMEC: ‘Dit wordt het Silicon Valley van voedsel en landbouw’

20-01-2019 - 0 reacties WAGENINGEN - Het is goed voor de werkgelegenheid in Gelderland, de provincie komt in één klap prominent op de wereldkaart te staan én de mensheid wordt geholpen met een van de grootste vraagstukken; hoe voeden we 10 miljard mensen? Dus volgens Arthur Mol van de Wageningen Universiteit móet worden geïnvesteerd in Imec.


Vrij baan voor lobbyist Yvon Jaspers bij Jinek

17-01-2019 - 0 reacties Linda de Mol vertrekt naar Talpa en Yvon Jaspers veegt haar paadje schoon: zakelijke belangen worden in Hilversum verkocht als een diep-menselijk verhaal.


Wageningen University & Research maakt belangrijke stappen naar FAIR data science

13-12-2018 - 0 reacties Wageningen University & Research heeft over vijf jaar een goed ontwikkeld en volledig geïmplementeerd FAIR databeleid, stelde Arthur Mol, Rector Magnificus van Wageningen University & Research, op het 'FAIR Data Science for Green Life Sciences' symposium gisteren in Wageningen.


Column: Links lullen en rechts vullen

13-12-2018 - 0 reacties Johnny de Mol kreeg er flink van langs in de social media toen hij stelde minder vlees te eten om het milieu te sparen. Ondertussen laat hij gasten invliegen om in Portugal zijn bruiloft bij te wonen.


Column: Links lullen en rechts vullen

10-12-2018 - 0 reacties Johnny de Mol kreeg er flink van langs in de social media toen hij stelde minder vlees te eten om het milieu te sparen. Ondertussen laat hij gasten invliegen om in Portugal zijn bruiloft bij te wonen. Ook Lewis Hamilton vertoont dergelijk gedrag.


Minister sluit jubileumjaar officieel af met inwijding van Carillon

09-11-2018 - 0 reacties Op 9 November zal Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en wetenschap het jubileumjaar officieel afsluiten. Daarna wordt met een druk op de knop het carillon op de campus ingewijd door de minister samen met Arthur Mol, de rector magnificus.


Minister sluit jubileumjaar officieel af op 9 november met inwijding van Carillon

02-11-2018 - 0 reacties Op 9 November zal Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en wetenschap het jubileumjaar officieel afsluiten. Daarna wordt met een druk op de knop het carillon op de campus ingewijd door de minister samen met Arthur Mol, de rector magnificus. Het carillon is een geschenk van het University Fund Wageningen (UFW), de Wageningen ambassadors en enkele donateurs.


Chimwemwe de Gaay Fortman nieuwe externe commissaris voor Horticoop

31-10-2018 - 0 reacties Chimwemwe de Gaay Fortman is aangetreden als nieuw extern lid van de Raad van Commissarissen van Horticoop. Zij is van huis uit bedrijfseconoom, werkte van 2008 tot 2017 voor de Rabobank en is goed thuis in de Agrifoodsector. De Gaay Fortman is de opvolger van extern commissaris Jaap de Mol.