​Uiteenlopende standpunten over stikstof

Op woensdag 22 november 2023 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Wat zijn de standpunten van politieke partijen op het gebied van stikstof? De Kalverhouder heeft ze van enkele partijen op een rij gezet.CDACDA kiest voor extensivering, omschakeling, innovatie en verplaatsing, rekening houdend met het natuurlijk verloop in de sector. Het streefjaar voor stikstof blijft op 2035 staan en de onwerkbare kritische depositiewaarde wordt zowel in de stikstofwet als in de praktijk vervangen door een juridisch houdbaar alternatief. Verder wil het CDA doelsturing in plaats van middelsturing en ook een afrekenbare stoffenbalans.GroenLinks/PvdAGroenLinks/PvdA houdt vast aan het doel om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren. Daarbij wil ze dat boeren de vrijheid krijgen om zelf te bepalen op welke manier ze hun uitstoot terugdringen. Verder wil de partij een einde aan de bio-industrie. Alle stallen moeten voldoen aan de hoogste normen voor dierenwelzijn. Nieuwe stallen mogen ter vervanging van oude stallen of als dat nodig is voor verplaatsing van bedrijven.VVDVVD houdt vast aan 2035 als het gaat om stikstofreductie. Verder wil de partij dat melkveebedrijven grondgebonden zijn. De omvang van de Nederlandse melkveehouderij wordt de maatstaf voor de kalverhouderij. Ook voor intensieve veehouderij is plek in Nederland, op voorwaarde dat er stappen gezet worden op het gebied van dierenwelzijn op basis van een ‘dierwaardige veehouderij’, zoals die nu wordt gedefinieerd in het convenant.BBBDe huidige Stikstofwet gaat van tafel. Bij de aanpak van stikstofbeleid wil BBB de focus leggen op natuurkwaliteit, in plaats van dieraantallen, hectares en stikstof. Daarnaast wil de partij innovatie inzetten om stikstofuitstoot te verminderen. Zolang de Stikstofwet er wel is, moet deze uitgevoerd worden met oog voor mens en ondernemer. PAS-melders krijgen een generaal pardon en worden gelegaliseerd.SGPEr moet niet langer gestuurd worden op nationaal vastgestelde kritische depositiewaarden. Elk gebied is weer anders. Er moeten lokale depositiestreefwaarden komen. Via de afrekenbare stoffenbalans komt er een prikkel om stikstofemissies omlaag te brengenChristenUnieDe stikstofemissies, zowel ammoniak als stikstofoxiden, moeten met de helft omlaag. De reductie daarvan is goed voor de natuur. Alle sectoren dragen hieraan evenredig bij. Hiermee verlaat ChristenUnie de ingewikkelde focus op depositiesturing en slaan ze een nieuwe weg in met het stikstofbeleid.Nieuw Sociaal Contract (Omtzigt)Er is sprake van dominantie van het modeldenken binnen het politieke debat in Den Haag. Of het nu gaat om fiscale maatregelen, de stikstofuitstoot of het klimaatbeleid; de overheid lost het op met modellen. Dit leidt tot onuitlegbare beleidskeuzes. Het is daarom hoog tijd om uit deze modellenwereld te vertrekken, modellen slechts als hulpmiddel te gebruiken en de focus te verleggen naar de praktijk.

Bron

Deel dit artikel

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot melkveehouderij , dierenwelzijn , veehouderij , melkveebedrijven , grondgebonden , stikstofbeleid , kalverhouderij , dieraantallen , stikstofuitstoot en pas-melders ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!