Melkvee- en varkenshouderij kropen samen uit het dal

In een laatste bijdrage over het jaarresultaat van de Vlaamse land- en tuinbouw, naar aanleiding van de Nazomerontmoeting van Boerenbond, staan we stil bij varkens- en melkveehouderij. Beide sectoren komen uit een pijnlijk lange periode van laagconjunctuur maar herpakten zich in 2017. In de varkenssector is er nu al opnieuw prijsdruk. De zuivelmarkt daarentegen houdt zich sterk dankzij hoge boter- en roomprijzen want magere melkpoeder geraakte je de voorbije maanden aan de straatstenen niet kwijt.

Bronnen

 Melkvee- en varkenshouderij kropen samen uit het dal (www.vilt.be)

In een laatste bijdrage over het jaarresultaat van de Vlaamse land- en tuinbouw, naar aanleiding van de Nazomerontmoeting van Boerenbond, staan we stil bij varkens- en melkveehouderij. Beide sectoren komen uit een pijnlijk lange periode van laagconjunctuur maar herpakten zich in 2017. In de varkenssector is er nu al opnieuw prijsdruk. De zuivelmarkt daarentegen houdt zich sterk dankzij hoge boter- en roomprijzen want magere melkpoeder geraakte je de voorbije maanden aan de straatstenen niet kwijt.

Wellicht gerelateerd

eu zuivelsteun

- EU-zuivelsteun: achtergronden en feiten Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) verstrekt woensdag 21 september 2005 informatie over de toewijzigng van EU-landbouwsubs…

Revolutionaire nieuw webportal voor de Europese Zuivelmarkt

- <b>Ik heb contact opgenomen met DairyPlaza en volgens de contactpersoon is het voor melkveehouders nu nog niet mogelijk om hier (gebundeld) partijen melk aan te bieden maar indien hier genoeg b…

ING bank: De Nederlandse melkproductie kan met 20% toenemen

- <b>Vorige week al een paar regels op <a href= agd.nl/Algemeen/Artikel/… target=0>AGD.nl</a>. Maar hier met dank aan de ING bank een samenvatting van de Inleiding Alta Dairy …

Rene van Bakel en toekomsvisie

- <a href= vilt.be/gevilt/detail.phtml/… target=0>Van Bakel klaar voor revolutie in melkwereld Bron: Vilt.be</a> Samen met zijn twee broers heeft Ren?an Bakel (42) de…

Marktanalyse en prijsmechanisme bij zuivel. Kamerbrief van minister Verburg

- Geachte Voorzitter, Naar aanleiding van vragen van het lid Atsma d.d. 29 mei jl. en van het lid Polderman d.d. 3 juni jl. informeer ik, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, hierbi…

Nieuwsgrazer

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot melkveehouderij , sterk , melkpoeder , tuinbouw , varkenshouderij en zuivelmarkt ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!