LTO: weidegangvergunning Schouten onwerkbaar

Een vergunningplicht voor weidegang en bemesting is onwerkbaar en onwenselijk. Dat stelt LTO Nederland samen met een groot aantal partijen in een open brief aan landbouwminister Carola Schouten.

Laatste  |  

Reacties

bio boer
Weidegang geeft toch juist stikstof uitstoot reductie om dat ik weid kon ik in 2015 nog gewoone rooster legen
+1
Dirk van Zetten
@bio boer maak je niet druk. Straks geven ze vrijstelling voor Schiphol, woningbouw en weidegang, in ruil voor minder koeien
buorman
@bio boer
Weiden geeft uiteraard minder emissie..... vanuit de stal
bio boer
@buorman we hebben jaren uitgeschaard naar iemand die was grote deel uitgekocht had nog 15 ha aangehouden daar schaarden we atijd ons jongvee in die had geen mileuvergunning meer zou het om zulke gevallen gaan in de zomer stond de stal leeg dus daar was geen emissie meer
+1
dwers
RFC zit dus nu al in de spagaat, sinds ze vriendjes zijn met natuur monumenten.
+22
spotmelker
Hier blijven de koeien buiten óf ze gaan weg. Laat ze de touwtering krijgen met hun vergunning.
de jonge
@spotmelker haha zo zouden meer boeren moeten gaan denken met alle onwerkbare regelgeving... trouwens..........zullen er al boeren zijn die gecontroleerd zijn op de fosfaatproductie en de referentie van 2018??
de Haas
@spotmelker Daar ligt Carola geen seconde wakker van. Minder minder minder. Dat gaat ze wel even regelen
+7
spotmelker
@de Haas ik lig er ook niet wakker van maar dit is onbehoorlijk bestuur in optima forma waarvan ik geen van de betrokkenen/verantwoordelijken nog serieus kan nemen. Dit moet je sectorbreed verrekken.
+2
hoest
Nou zit iedereen wel op schouten te kankeren maar wat kan zij er aan doen dat beleid dat haar voorgangers gemaakt hebben door een rechter wordt afgeschoten ?
+1
robbies
Quote Reactie van @hoest:
kankeren

heb je daar geen ander woord voor?
+1
hoest
@robbies
Normaal wel maar zolangzamerhandan is het gewoon ziekmakend dat gezever over haar terwijl zij tenminste haar best doet om Dijksma en van dam hun puinzooi op te ruimen.je kunt het met haar eens zijn of niet maar ze neemt tenminste beslissingen.
+3
JohnDeere6serie
@hoest zij had moeten zeggen: ik ben de minister en natuurlijk gaan we geen vergunningplicht voor weidegang en mest rijden invoeren.
buorman
@JohnDeere6serie
zelfs een minister moet zich aan de wet houden
BertK
@buorman Een minister kan aan alternatieve wet- en regelgeving (laten) werken!
+1
buorman
@BertK
Ja best, maar voor nieuwe wetten of wetswijzigingen is ze wel de beide kamers nodig
+2
pieta
Quote Reactie van @hoest:
Nou zit iedereen wel op schouten te kankeren maar wat kan zij er aan doen dat beleid dat haar voorgangers gemaakt hebben door een rechter wordt afgeschoten

En zo kun je elke minister wel in bescherming nemen. Het ligt telkens aan de voorganger. Probleem is meer dat er of geen capabele mensen aan beginnen of ze wel capabel zijn maar een ander doel hebben dan er voor de landbouw te zijn (en zelfs de combinatie van niet capabel en niet voor de landbouw er zitten hebben we gehad = Van Dam). 😁
buorman
Spierballentaal van LTO en overige ondertekenaars, maar als je kijkt welke kleine rotgebiedjes op grote afstand van je bedrijf allemaal invloed hebben op jou NB vergunning, en je vind de Aerius calculator en emissie arme vloeren wel werkbaar.....
Wel dan zal er ook wel eoa gekke vergunning te bedenken zijn die wel werkbaar is.
Eerst maar eens de voorwaarden zien en dan oordelen of eea werkbaar is.
Neemt niet weg dat het allemaal een grote janboel is, maar als je tot hier wel mee kon gaan is het wel wat vreemd dat het nu gaat schuren.
Een geluk is dat ook andere sectoren/partijen last hebben van de uitspraak van de hoge raad
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @buorman:
Een geluk is dat ook andere sectoren/partijen last hebben van de uitspraak

Welnee, in de uitspraak is opgenomen dat e.e.a. wel doorgang kan vinden als er een groot maatschappelijk belang is. En reken maar dat die er dan is!
BertK
@kanniewaarzijn Landbouw is ook van maatschappelijk belang. Sector meer als individu 😞
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @BertK:
Landbouw is ook van maatschappelijk belang

Geldt niet voor de landbouw is er meteen aan toegevoegd. Kwam laatst een stukje van Bruil tegen op "de Boerderij" waar dat in stond.
BertK
@kanniewaarzijn Neventak zorgboerderij vergeten voor al die overwerkte ambtenaren en zo .....
dewittemotor
@kanniewaarzijn Dat is idd net het probleem. Ik vrees dar ze alles bij de landbouw in de schoenen schuiven. Is politiek gezien veruit het makkelijkste
STOPPEN MET al deze onzin, lto moet in de spiegel kijken en bijzichzelf te rade gaan.
+7
John Spithoven
De Raad van State heeft de PAS afgewezen als instrument voor de vergunningverlening. Gevolg is problemen met bedrijven die middels een melding dieren houden. Ook lopende zaken, beweiding en bemesting komen in de problemen. Iedereen is verontwaardigd en duwt terecht zijn hakken in het zand. Maar ik hoor niemand afvragen zijn de vergunningsplichtige activiteiten wel schadelijk voor natuurgebieden. De overheid zegt van wel. Lees het volgende stukje wat het RIVM zegt over vermesting van natuurgebieden door ammoniak.

Het RIVM
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
brengt de stikstofdepositie in Nederland in beeld met behulp van modelberekeningen én metingen. Waarom niet alleen metingen is een vaak gehoorde opmerking? Antwoord daarop is heel eenvoudig: het is gewoon te duur en ondoenlijk om een landsdekkend beeld te maken op basis van metingen alleen. Daarnaast kan met concentratie- en depositiemetingen uiteraard geen directe link worden gelegd met de bronnen, en niet worden bepaald hoe effectief maatregelen zullen zijn. Dat kan met rekenmodellen wel.


Nu heeft het mesdagfonds aangetoond van de metingen onbetrouwbaar zijn. Dus blijft over de modelberekeningen.

Bij mij de vraag die ik ook belangenbehartiging adviseer te stellen:
Overheid, kunt u aantonen dat de vermesting van natuurgebieden die u middels de modellen en metingen weergeeft, afkomstig zijn van de landbouw!

Toon maar eens aan dat de ammoniak die uit onze stallen emiteert, neerkomt op de natuurgebieden. Voetnoot, ammoniak is lichter dan lucht

Hier de gehele link

rivm.nl/hoe-wordt-stikstofdepositie-in-beeld-gebra…
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @John Spithoven:
Nu heeft het mesdagfonds aangetoond van de metingen onbetrouwbaar zijn

Logisch. De atmosfeer bestaat uit meerdere gassen die altijd proberen op alle mogelijke manieren in evenwicht te komen. Op het moment dat je ammoniak meet, is het alweer veranderd. Dus de rekenmodellen die er uit voortvloeien raken helemaal kant noch wal.
CorP
Quote Reactie van @John Spithoven:
ammoniak is lichter dan lucht

dus kan niet eens neerslaan
Noorderling
@CorP ammoniak lost op in water.
+1
John Spithoven
@Noorderling Ja klopt, krijg je de base ammonia.

Dat gaf in de jaren 80 en 90 zure regen die er voor zou zorgen dat voor de eeuwwisseling alle bossen dood waren.🤣

Nu zegt RIVM het is lichter dan lucht maar in het grote geheel vermengt het met de overige stoffen en kan zo neerslaan🤔
@John Spithoven Wat zeggen die slaapkoppen van LTO /RFC hiervan ???
John Spithoven
RIVM geeft aan dat meten duur is en daarom het ze maar 4 meetstations waarvan er twee werken. Als je van 1990 tot heden kijkt kunnen ze per m2 vastleggen wat de concentratie in de lucht is. Ook is er ondanks vele maatregelen geen afname. Hier de link, tabel bekijken.

clo.nl/indicatoren/nl0461-ammoniak/

Overigens laten de satalietbeelden van NASA een heel ander beeld boven Nederland zien. Ammoniak is daarop geen issue.
+2
@John Spithoven Tis allemaal LARIEKOEK.
pieta
Quote Reactie van @John Spithoven:
Overigens laten de satalietbeelden van NASA een heel ander beeld boven Nederland zien. Ammoniak is daarop geen issue

Wat wel?
kanniewaarzijn
@pieta Moet er persé een probleem zijn dan?
pieta
@kanniewaarzijn Nee hoor, maar zo vond ik het wel klinken. Vandaar mijn vraag.
+2
John Spithoven
En dan nog iets in de natuurgebieden meten ze geen depositie van ammoniak maar van stikstof. Een gas waarvan de lucht uit 78.07 % bestaat, al eeuwen lang
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @John Spithoven:
waarvan de lucht uit 78.07 % bestaat, al eeuwen lang

Klopt. Al zou er helemaal geen veehouderij zijn, dan nog zouden de natuurgebieden verrijken.
+1
LTO is de grootste belangen verkwanselaar van west europa.
m uut m
Welke wetgeving verplicht mij momenteel om een vergunning aan te vragen.

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot schouten , lto , bemesting , weidegang en nederland ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!

REACTIES
39
DEELNEMERS
19
WEERGAVES
3.390