OPINIE Bart Kemp, voorzitter Agractie Nederland

Het kabinet trekt €60 miljard uit voor de aanpak van stikstof en klimaatverandering. Bart Kemp legt de wat hem betreft retorische vraag voor of deze aanpak de natuur gaat helpen. „Den Haag is de boerenstand in recordtempo aan het decimeren ten gunste van andere belangen.”

We leven in een overvol landje. We willen voldoende plaats om te wonen, recreëren, te werken en een aantrekkelijk platteland waar we voldoende veilig voedsel produceren. Dat botst.

Daarom heeft het kabinet een rigoureuze aanpak bedacht die, samen met de klimaataanpak, minimaal €16.000 per huishouden van vier personen gaat kosten – in totaal €60 miljard. Maar gaat deze aanpak de natuur ook verder helpen? En willen Nederlanders dit beleid?

Nee. Deze extreem dure aanpak gaat voorbij aan de kennis dat veel meer factoren, zoals onder meer vocht- en bodemtoestand, van grote invloed zijn op de kwaliteit en ontwikkeling van de natuur. Bovendien zal veel van de vermindering van stikstof weer ingevuld gaan worden door economische groei en vliegverkeer. Zowel de commissies Remkes en Hordijk als het Planbureau voor de Leefomgeving hebben in hun adviezen uitgesproken dat je ammoniak en stikstof niet kúnt uitruilen, dat het huidige rekenmodel Aerius niet geschikt is, en dat de stikstofneerslag op zichzelf niets zegt over de staat van de natuur. Er is zelfs geen doorrekening gemaakt óf het uitgeven van deze miljarden van úw geld de natuur ook maar iets gaat helpen.

Hoe kunnen we dit wél oplossen? De landbouw kan en wil daaraan een grote bijdrage leveren. De afgelopen twintig jaar hebben we door allerlei maatregelen onder meer de stikstofemissie al meer dan 65% verminderd. En we kunnen de uitstoot met nieuwe technische methodes nogmaals halveren. Dit is ruim zeven keer goedkoper dan uitkoop van boerengezinnen én we blijven veilig en betaalbaar voedsel produceren in deze tijd van oorlog en inflatie.

Stoppen

Daarnaast willen boeren die de komende tien jaar gaan stoppen een bijdrage leveren en er zijn boeren dicht bij een Natura2000-gebied die vrijwillig willen verplaatsen naar een andere plek. Want we begrijpen dat er (stikstof)ruimte nodig is voor de bouw van woningen en andere economische ontwikkeling.

Daar horen wel wat vragen bij. Willen we als samenleving accepteren dat we in een tjokvol land met straks 20 miljoen inwoners en alle economische activiteiten bepaalde stukjes door onszelf gecreëerde ’wensnatuur’ niet volgens het boekje op natuurlijke wijze in stand kunnen houden? Dat dit soms beter kan in de vele gebieden in Europa waar de bevolkingsdichtheid veel lager is? Gunnen we ook nog ruimte aan een vitale gewaardeerde boerenstand die de ruimte krijgt te zorgen voor een aantrekkelijk platteland en veilig en betaalbaar voedsel kan produceren met een minimum aan emissies?

Vruchtbare delta

Wij pleiten voor realistische, houdbare natuur met oog voor het natuurlijke proces van verrijking in een vruchtbare delta die op veel gebieden het ’afvoerputje van Europa’ is. Met daarnaast volop ruimte voor een aantrekkelijk en gevarieerd platteland met ’boerennatuur’. Geef de boer de financiële ruimte om dit in stand te kunnen houden.

Daar horen wel andere keuzes bij dan die de overheid nu maakt. Nu is Den Haag de boerenstand in recordtempo aan het decimeren ten gunste van andere belangen. Hierdoor wordt ook de schaalvergroting versneld doorgezet; immers alléén de sterkste en grootste bedrijven overleven.

Bart Kemp is voorzitter van Agractie Nederland en schapenhouder in Ede, Gelderse Vallei.

Bron: Telegraaf

Deel dit artikel

Reacties

+1
Tiepmachien
Ach jeetje
Weer een stuk tekst
Wijzen met het vingertje
Maar.... welke oplossingen heeft Dhr Kemp
Graag even toetsen aan de jurisprudentie voordat hij het hier komt vertellen
Oeps: dan blijft er niets over van zijn ideeën
En door maar weer met de bv Nederland.......
+1
Jan-T
Quote Reactie van @Tiepmachien:
Ach jeetjeWeer een stuk tekstWijzen met het vingertje

Vind deze tekst niet passend bij het item wat een crisis gaat veroorzaken in ons mooie Nederland.
Ben van mening dat onze belangbehartigers en de Overheid er een zooitje van maken.

En uw reactie vind ik kleuter gedrag.
Tiepmachien
@Jan-T Sorry
Kemp heeft heel goede ideeën om het probleem op te lossen?
+3
jan-cees
@Jan-T @Tiepmachien heeft wel gelijk, Kemp duikt meteen in de “constructieve” houding van landbouw heeft de oplossing. Oplossing voor wat dan? Heeft Kemp al eens vastgesteld wat nu eigenlijk de omvang van “het probleem” is? Nee dat heeft Kemp niet want er is nog steeds nergens gemeten. Als je niet meet maar wel in “oplossingen” denkt dan kan dat op basis van Aerius met 100% onbetrouwbaarheid en meer.En boeren in de omgeving van een natuurgebied geven die meer depositie op natuurgebieden en is het daardoor goed voor de vermindering van de depositie dat juist daar boeren worden uitgekocht???
Voor simpele ziel die weinig weet van emissie en depositie dan volg je die overheidsdenklijn.

Maar verrassing “piekbelasters” zoals ze zulke beddrijven noemen die bestaan niet. Ik heb inmiddels stuk of 6i onderzoeken waarvan 1 uit Nederland die met metingen aantonen dat na circa 300 meter afstand van een stal de ammoniak niet meer waarneembaar is ten opzichtte van de achtergrond concentraties.

Daarnaast is iedere ha die de landbouw uitgaat en die omgezet wordt naar “natuur”
of landschapsgrond weer een beperkende factor voor de boer die de nieuwe buurman is van die “ nieuwe natuur”.
Kemp en ook Verduin van LTO Noordholland moeten zich eerst eens verdiepen in de materie en stukken lezen voordat ze gaan praten met overheden en media.
Het zijn beide naieve mannen die blijk geven verrekte weinig inzicht te hebben wat er moet gebeuren,

Om te beginnen is dat METEN van stikstofdepositie en HERKOMST bepalen van die depositie. Dan TOETSEN van KDW . Waarom is die in Duitsland en Denemarken 7 tot 40 keer ruimer dan bij ons??

Als die acties zijn genomen dan WEET je HOE groot is “HET PROBLEEM” en “WEET” je in welke hoek je de OPLOSSINGEN kunt zoeken.

Zowel Kemp als Verduin gaan daar aan voorbij . Die staan al in de overheidsoplossingen modus zonder dat ze maar ook iets weten van of er daadwerkelijk een probleem is en wat of wie de veroorzaker is en wat dan de oplossing kan zijn.
Levensgevaarlijk om zulke mannen aan tafel te laten gaan.
HenkjanOtten
@jan-cees gelijk hebben of gelijk krijgen zijn 2 verschillende dingen. Je kunt soms heel erg gelijk hebben en toch niets gedaan krijgen. Hoe je het beste tactisch kunt opereren weet je altijd pas achteraf is mijn ervaring zowel privé als zakelijk.
de jonge
@HenkjanOtten zo zijn er ook mensen die geen gelijk hebben maar wel gelijk krijgen en daarmee een complete sector naar de kloten helpen, en dat keur je dan goed??
HenkjanOtten
@jan-cees behalve dat; erg goedkoop om te reageren met 'ze weten het niet, ze snappen het niet' trouwens. Heb je het hen ooit gevraagd denk ik dan😏
+5
jan-cees
@HenkjanOtten Beter goedkoop dan duurkoop. Ik reageer op je twee bijdragen . Als iemand met onvoldoende kennis van zaken gaat zitten praten bij LNV of opinie stukken in een krant laat plaatsen waarin hij of zij een strategisch onjuiste keuze maakt dan staat het een ieder vrij om daar op te reageren en dat doe ik dan ook.
Het ingezonden artikel heb ik ook op twitter op gereageerd en een vlucht als reactie op gekregen van de Agractie tweet beheerder/ster. Van lees onze visie maar.

Wat was er fout aan het ingezonden stuk.
Het ging uit van de gegevenheden en uitgangspunten van het beleid.
Daarmee trap je in de val om mee te gaan in denklijn van de overheid.

De opmerking dat stoppende bedrijven in de nabije omgeving van natuur aan een mogelijke oplossing kunnen bijdragen is erg ondoordacht.
Natuurlijk wordt bedoeld vrijwillig maar dan nog is het ondoordacht.

Om te beginnen wordt bij de redenatie er van uitgegaan dat bedrijven dichtbij de natuur tot grote emissie zullen leiden op die natuur.
Alle wetenschappelijke onderzoeken die ik ken zeggen dat tot 250/300 meter van de bron Nh3 niet meer meetbaar is ten opzichte van de achtergrond depositie.
Er zijn niet zo heel veel bedrijven die op minder dan 350 meter afstand staan van een stikstofgevoelig hexagoon. Dus daar gaat het al mis het bied dus geen oplossing.
Sterker nog het "probleem"wordt groter.
Immers die grond van die stopper maken ze natuur van of landschapsgrond.
Het areaal landbouw neemt af en het areaal natuur wordt groter en dus worden weer meer boeren geconfronteerd met natuur in de omgeving en kan het hele stikstofpiramide spelletje opnieuw beginnen.

Wat moet er gebeuren. ?
Paar dingen.

1 Meten van depositie en herkomst bepalen van depositie.
Dat gebeurt nog steeds niet dat willen LNV en RIVM ook niet.

2 Bodemmonsters nemen van alle 162 N2000 gebieden en in kaart brengen wat de toestand van de bodem is en welke verzurende stoffen er in die bodem zitten en herkomsttyperen.

3 vrijgave van de natuurdatabase zodat inzage komt in welke gebieden stikstof nu daadwerkelijk echt een probleen is en waar niet.

Pas wanneer deze droie stappen zijn genomen kun je gaan kijken welke oplossingen er zijn voor welk "probleem".

Alles wat je tot die tijd doet is geleuter van mensen die te veel meedenken vanuit het narratief van de overheid.

Verder waarom kan stikstofclaim niet procederen?

Beetje beter opletten StikStofClaim heeft al procedure gehad en weer paar in voorbereiding.
De voermaatregel is ingetrokken een paar uur voor de uitspraak van de rechtbank in Den Haag uitspraak zou doen over een procedure van SSC tegen de staat.

Nu is heel concreet de procedure in voorbereiding tegen de provincie Gelderland tegen het bijtekenen van 55.000 ha natuur vanwege twee vogelsoorten die daar zouden voorkomen.
Hoe begin je een procedure?
Die start je met een vriendelijke nette maar juridisch wel heel correcte brief.
Op de eerste brief is niet geantwoord.
Op de tweede brief van de advocaat is ook niet geantwoord.
Dan stuurt de advocaat nog 1 keer een rappel en daarna kun je gaan procederen.

Procederen tegen onteigen kan niet zolang er geen concreet geval is waar wordt onteigend.
Afgelopen weken zijn een paar Wobs van Jan Salden en mij gepubliceerd waarmee harder is geworden dat de onderbouwing van het stikstofbeleid niet deugt en de onzekerheden heel groot zijn maar ook dat RIVM/LNV de cie Hordijk niet volledig hebben geinformeerd.

Ook is weer helder geworden dat verkeer en bouw een andere behandeling krijgen dan landbouw dat wisten we wel maar we hadden het nog niet hard. Nu wel.

Er zijn nog een paar Wobs onderweg met cruciale informatie (stuk of vier) voor de prikkers die mij volgen op twitter die hebben kunnen lezen dat er gister een brief van de advocaat is gestuurd aan TNO omdat die de onderbouwing van de 25km niet willen geven en de correspedentie hierover met LNV en I&W. Zo loopt er ook nog een Wob op het debacle van de top 100.

Pas als je dossier kneiterhard is kun je met enige kans op succes gaan procederen.

Ik begrijp je haast die hebben wij ook. Maar eerst een heel goed en compleet dossier en dan gaan procederen.

Even voor de beeldvorming.
Je trekt niet alle informatie zo maar boven tafel dat komt stukje voor beetje in beeld soms niet eens via het stikstofbeleid maar bijvoorbeeld via het Nationaal Strategisch Plan.

Als jet het juridische wapen onjuist in stelling brengt is het voorgoed verloren.
Ik loop al heel wat jaartjes mee en er is binnen georganiseerd landbouw Nederland niemand met meer kennis van het stikstof en fosfaatdossier dan John Spithoven. Ook ik niet.
Er is ook niemand die er tientallen uren per week als goedbedoelende vrijwillger insteekt behalve John.

Maar als jij het beter kan en weet ik zou zeggen, wat let je gang we volgen je progressie heel graag.
HenkjanOtten
@jan-cees maar hij stelt toch juist dat de onderbouwing niet klopt in het stuk?? Dat we toe moeten naar realistisch natuurbeleid, en waarom het huidige beleid niét realistisch is? Ik lees het als een doordachte poging een twijfelende groep burgers onze kant op te trekken in hun denken. Dat gaat niet met de botte bijl via de krant.
jan-cees
@HenkjanOtten Het wordt lastig onderhandelen met de overheid als je al in hun narratief van stikstof is een probleem we moeten piekbelasters vrijwillig opkopen meegaat.
Nog lastiger het resultaat voor de overblijvende veehouders in de omgeving die plots natuur nasst zich krijgen ipv een een boerenbedrijf.

Toch maar eens wobstukken gaan lezen.
Kwam er vandaag 1 tegen waarin ambtenaren aangeven dat boeren met agrarisch natuurbeheer geen regulier agrarisch gebruik maken van hun percelen en daardoor die percelen bij het voorkomen van geknikte vossenstaart en koekoeksbloem als stikstofgevoelig moeten worden aangemerkt.

Koekoeksbloem had ik gewoon in mn gras staan en geknikte vossenstaart ook beide in de perceelsranden.

Agractie zit er gewoonweg niet diep genoeg in en dan maak je uitglijders
HenkjanOtten
@jan-cees ik snap je stappen en ben het er volledig mee eens. Probleem is alleen dat de coalitie een volledig ander spoor heeft uitgezet op basis van andere 'feiten' en argumenten, om het nog maar niet te hebben over de onderliggende beweegredenen. (Anti veehouderij) Vraag is hoe je/we daar nú op kunnen/moeten anticiperen. Daar kun je geen jaar mee wachten. En zolang je je gelijk niet wettelijk kunt bewijzen, of de coalitie van hun plannen af kunt brengen gaat het wel door. Of je nu gelijk hebt of niet..
+1
jan-cees
@HenkjanOtten Coalitie gaat idd blind door dus gaan we zorgen dat er grotere weerstand komt want ook al gaan ze door de rechter zal ook met het huidig voorgestelde beleid alle momenteel voorgestelde maatregelen als onvoldoende bestempelen want de overheid kan nooit met zekerheid vaststellen dat de genomen maatregelen geen negatief effect op de natuur hebben.

Dus coalitie kan wel doordrammen maar het stopt bij de rechter.
MaFlodder
@Tiepmachien ach jeetje, weer een belerend vingertje van de prikkebord gebruikende als dagbesteding 'tiepmachien'. Welke oplossing heeft Tiepmachien zelf??
jan-cees
@MaFlodder Vraagje wat heb jezelf bijgedragen aan zinvolle oplossingen? Dom meelullen in gebiedsproces zonder kennis van zaken? Ben je soms LTO Noord bestuurder in Overijssel dan snappen we dat volledig. Dat is goed voor de LTO projecten kas heb ik onlangs vernomen
mlkvhoudr
@jan-cees he bah geld verdienen
+1
MaFlodder
@jan-cees haha je had er niet verder naast kunnen zitten😄 Ik heb zelf weinig bijgedragen aan oplossingen, behalve oa ssc ea steunen die zich inzetten om de waarheid op tafel te krijgen. Om met een oplossing te komen, zal er eerst vastgesteld moeten worden wat het probleem is. Als er al een probleem is. Zolang dat niet is vastgesteld is er ook geen enkele oplossing te bedenken.
jan-cees
Tiepmachien
@MaFlodder zie bijdrage van Jan Cees
Wat betreft de snerende en suggestieve schrijfwijze die je toepast en met jou veel andere agribusinessfans: bespaar je de tiepteit, je maakt alleen jezelf belachelijk door de boodschapper ipv de boodschap tot onderwerp te maken😎
+1
John Spithoven
Validatie OPS

Onderstaande op basis van door JC Vogelaar opgevraagde stukken aangeleverd door de overheid.

4 metingen

2 NH3 concentratie meting, beide varkensbedrijven DK tot 300 m bron en USA 700 tot bron, korte periode, geen correctie overige bronnen en stalinvloeden, geen depositie meting.
2 zwaveldioxide meting, verspreidinmodel validatie 1 met hoge bron, verspreidingsgebied tot 20 km en 1 met lage bron verspreidingsgebied 800 meter.

Conclusie
- Aerius/OPS is niet gevalideerd met NH3 depositie metingen
- niet gevalideerd met NOx depositie metingen
- niet gecorrigeerd voor invloeden van buitenaf die niets met de emissie en depositie van de bron te maken hebben.

Deze informatie is achter gehouden voor de commissie Hordijk, de tweede kamer en de rest van Nederland.

Aerius/OPS is ongeschikt ✅
+1
John Spithoven
@John Spithoven En als de overheid toegeeft dat OPS model in Aerius niet gevalideerd is met depositie meting (komt vanavond op onze website), kun je in gebiedsprocesen ook geen piekbelasters aanwijzen en gedwongen onteigenen. Want.....het model produceert een uitkomt die niet juridisch hard kan maken dat een bepaalde piekbelaster fors bijdraagt aan een overschrijding van een KDW. Zeker als deze piekbelaster buiten de 300 meter van een N2000.

Dus bestuurders, u wilt werken aan een oplossing, terwijl u zich juridisch op zeer glad ijs begeeft. En een tegenstribbelende piekbelaster zou u zomaar voor het bankje kunnen slepen met al u goede bedoelingen.
crisis
Quote Reactie van @John Spithoven:
het model produceert een uitkomt die niet juridisch hard kan maken dat een bepaalde piekbelaster fors bijdraagt aan een overschrijding van een KDW.

Mogge @John Spithoven , zit hier een mogelijkheid voor SSC om met een kansrijke procedure de gemodelleerde werkelijkheid van tafel te schuiven en zo besluitvorming op basis van onafhankelijke metingen af te dwingen?
John Spithoven
@crisis We denken van wel.
mlkvhoudr
@John Spithoven iets met peer review systeem aerius, ik heb er een hard hoofd in dat dit tot wat gaat leiden

aerius.nl/en/reviews/
+2
jan-cees
@mlkvhoudr en dat is nu precies waar het op mank gaat. Bij de peer reviews tot nu toe kregen de reviewers (ook hordijk niet) maar zeer beperkte gegevens en die klopten wel dat is gewoon als rekenraampje 3 + 2 bolletjes geeft vijf bolletjes maar hoe het verspreidingsmodel in ops werkt en hoe dat is gevalideerd is nooit onderdeel van de review geweest en ook nooit gerapporteerd en daar komen we door diverse Wobs nu achter .
En er zijn er nog koppeltje onderweg.
Jurist heeft gister weer brief gestuurd aan TNO dat ze onterecht een Wob verzoek afwijzen.

Dat we niet onder de motorkap mogen kijken en deze stukje voor beetje moeten openbreken met Wobs en advocaten zegt dat er iets te verbergen is.
Net als de NDF rapportages niet toegangkelijk zijn.Dat is ook raar.
We mogen dus niet weten wat de staat van instandhouding van de natuur is aan de hand van fysiek beoordelingen maar wel vanuit het rekenmodel?
+1
HenkjanOtten
@John Spithoven vraag aan u, hoe komt het eigenlijk dat jullie met stikstofclaim nog steeds niet aan het procederen zijn? Ik had dat eigenlijk een jaar geleden al verwacht, mogelijk waren we dan nu een stuk verder. Aan het geld zal het niet liggen toch? Lijkt mij dat er inmiddels een flinke zak geld in die stichting is opgespaard?
+1
rene-de-jong
Een ieder zou in zijn/haar Provincie de gebiedsanalyses eens moeten bekijken;

- Deze zijn stuk voor stuk opgesteld o.b.v. de AERIUS uitkomsten
- Dit is dus o.b.v. VERONDERSTELDE, BEREKENDE & FICTIEVE Schade

De algehele monitoring van de natuur in Nederland is o.b.v. deze FICTIEVE schade !

Het negeren van de door de EU verplichte SDF monitoring geeft dit als resultaat: FICTIEVE schade

Maar ook binnen de ingevulde SDF systematiek is deze werkwijze er in geslopen !
Janssen & Bijlsma hebben bijvoorbeeld bij H2130 (Grijze Duinen) voor de gehele kustlijn deze fictieve schade opgevoerd, van Zeeland t/m Rottumerplaat code ROOD
En vanaf de grens met DTSL code GROEN

(klik om te vergroten)

Wonderlijke CODE ROOD (Janssen & Bijlsma)
+2
rene-de-jong
Juristen moeten het dus (ook) over een andere boeg gooien en NIET langer in deze AERIUS fuik zwemmen.

De helft van iets wat fout is, is nog steeds niet goed......
Jan-T
Quote Reactie van @rene-de-jong:
Juristen moeten het dus (ook) over een andere boeg gooien

Er is 1 jurist van de MOB die er een verdien model aan heeft.
En deze word er ook nog chagrijnig van. wat ik vreemd vind.
Als je het juridisch denkt op te kunnen lossen.
Dan ben je niet bezig met oplossingen maar met frustreren van de oplossingen.?
Juridisch word het stikstof probleem niet opgelost. het zal in het moeras verstikken.
spotmelker
@rene-de-jong rekenen is de enige abstracte wetenschap. Het is goed of fout, nooit ertussenin. En al die rekenmodellen waar wij mee geconfronteerd worden zijn....niet goed!
Tiepmachien
Agractie
Onafhankelijke belangenbehartiging?

agractie.nl/contact/

(klik om te vergroten)

producent
@Tiepmachien
Ach, jij en je medestanders worden o.a. door de postcodeloterij gesponsord kun je gelijk zien waar je voor staat.
jan-cees
@producent nu ken ik tiep een klein beetje althans wel eens aan de telefoon gehad en denk dat tiep net als ik geen gebruik zullen maken van postcodeloterij
+1
producent
@jan-cees
Oké, aan zijn manier van typen had ik hem aan de andere kant van het midden ingeschat. Maar hij zit dus rechts van het rechtse midden, het wereldje is ook maar klein.
familie pelle
@Tiepmachien van jou “steun” aan belangenbehartigers denk ik niet dat ze kunnen overleven.
+1
Tiepmachien
@familie pelle is ook niet de bedoeling

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot agractie en bart kemp ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!

REACTIES
35
DEELNEMERS
13
WEERGAVES
3.302
TREFWOORDEN