Open brief aan minister Schouten en Johan Remkes: zo kunt u het stikstofdossier weer vlot trekken - FoodlogOriginele beschrijving

De stikstofbrief van minister Schouten is inmiddels 1 week oud. De brief leidde tot nieuwe boerenprotesten. Van de weeromstuit schortte de provincie...

Laatste  |  

Reacties

+6
BoerBart
Lid 3. In de op grond van deze richtlijn genomen maatregelen wordt rekening gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en lokale bijzonderheden.

Hier lees ik: Koeien beweiden is geen probleem.
Onteigenen is niet bepaald, sociaal rekening houden met. Dus verboden.
Een vrijwillige stopper zal economisch gecompenseerd moeten worden.
Oude boerderijen die gebiedsspecifiek, cultuurbewakend zijn, mogen blijven.

Carola kan hiermee de impasse oplossen. Hopelijk is ze sterk genoeg. Want hier gaan koppen rollen. Wij boeren moeten Carola helpen met onze acties, alleen kan ze het niet.
+1
Kringloper
@BoerBart Ze is ook niet capabel genoeg om dit op te lossen!
+1
BoerBart
@Kringloper
Ze leert anders verrekte snel. Vergeet niet dat Sharon Dijksma en van Dam de NB-wet niet serieus genomen hebben. Het gaat om het team achter Carola. Dit team is niet zo'n anti-boer PvdA groepje.
Wij moeten met onze acties Carola helpen. Tegelijkertijd en zeker zo belangrijk, moeten we Carola de juiste munitie geven. Zo'n JC Vogelaar en Nicolaas Gerrits kunnen samen met de specialisten uit onze belangenorganisaties, nu het verschil maken.
Carola moet blijven, maar velen beleidsmedewerkers zullen hierin mee moeten gaan.
Dirk van Zetten
@BoerBart wat ook vreemd is, vliegtuigen tellen mee tot 915 meter hoogte, daarboven niet meer (Dan vermengt het wel), snelwegen tot 5 km van snelweg en een koe oneindig ver...., boerderijen dan ook uitstoot tot max 5 km.......stelletje oplichters.....
rene-de-jong
@Dirk van Zetten Beetje opletten Dirk hier is een formule voor... iets met gewenste uitkomst x invloed + model....
Wie heeft m paraat ?? wil even mooi op wat spandoeken printen
BoerBart
@BoerBart
Meneer Vollenbroek vind het Bullshit(Toepasselijke woordspeling?). Het loont de moeite om nu ook de reacties van Foodlog door te nemen. Dan weten we morgen in Den Haag, waar het over gaat.
+3
rene-de-jong
Deze man is goed wakker !!
Nicolaas Gerrits: Toevoegen aan het lijstje Woensdag 12.45-15.00 "koffie bij Carola"

enkele stukjes uit de tekst:

Quote:
Terwijl de auteurs van rekenmodellen zoals AagroStacks en Aerius niet schromen om van modelonzekerheden van 30 tot 70% te spreken, zijn uiterst precieze drempelwaarden gehanteerd van 0,01 mol
Autonomie van terreinbeheerders
Nadat in 2004 de Europese Commissie de aanmelding van toekomstige Natura2000 gebieden had geaccepteerd als voldoende, naar aard (van de habitattypen en soorten) en omvang (oppervlakte van het totaal aan habitattypen), verschenen kort daarna documenten met de Nederlandse instandhoudingsdoelstellingen. Niet alleen was daarin het aantal te beschermen habitats en soorten flink uitgebreid6, ook was veelvuldig sprake van “uitbreiding van oppervlak” van habitattypen en “ontwikkeling” van habitattypen en van habitats (leefgebieden) van soorten, die zelfs niet in de gebieden voorkwamen. Dat waren geen eisen vanuit Brussel of doelstellingen die uit de richtlijnverplichtingen volgden. Het waren wensen van NM en SBB die reeds bestonden voordat gebieden in Brussel werden aangemeld. Zoals bijvoorbeeld het realiseren van droomwensen, waardoor in twintig (20) gebieden het stikstofgevoelige habitattype Actief hoogveen in de doelstellingen verscheen, terwijl de Europese Commissie akkoord was met 2 gebieden.

Quote:
Ook al wil het RIVM, de beheerder van de modellen van geen kritiek horen, de berekenwijzen van emissie en depositie zijn aantoonbaar onjuist en kunnen feitelijk de prullenbak in. Er is geen enkele duidelijkheid over de relatie tussen atmosferische concentraties en de depositie van ammoniak, stikstofoxiden en fijnstof.

Demonstraties bij zowel Provincie, Den Haag en RIVM !
Provincie wil nu nog weer eens extra maatregelen
Den Haag had al eens extra maatregelen opgelegd
en
RIVM weigert het volledige toverdossier te overhandigen en kunnen een nieuw telraam krijgen om de uitslag "Schiphol" opnieuw te berekenen.
+1
j h p
@rene-de-jong Hij zal hiervoor niet extra uit Portugal komen overvliegen, zou wel eens zeer de moeite waard kunnen zijn.
Hij beschrijft het wel vaker heel helder.
Typerend en kenmerkend vind ik hoe hij de rol van terreinbeheerders beschrijft in deze, op een of ander manier kunnen die doen wat ze willen, hun tentakels reiken erg ver ben ik bang.
+2
Albert Altena
Natuurlijk mag er aandacht zijn voor de verschillende reken methodes en normen.
Maar op zich moeten wij onze sector zelf van alle blaam ontdoen.
Voeding van onze dieren "hapt" meer dan de uitstoot, is een sterk argument.
kanniewaarzijn
Dit zou ook in reguliere kranten verteld moeten worden. Tenslotte worden niet alleen de boeren, maar de hele bevolking belazerd!
matt
Reactie vollenbroek!

Zo’n aperte onzin heb ik zelden meegemaakt. Denkt Gerrits nou echt dat de ammoniak de ruimte in wordt geschoten? Wat een bullshit en een aanfluiting voor foodlog om deze bullshit te publiceren.

Begrijp hieruit dat Vollenbroek,geen weerwoord heeft tegen gerrits 🤔))
kwarkje
@matt zodra ze beginnen te schelden en tieren is de inhoud op
Herkenbaar
KOC1981
@matt nee meneer vollebroek, de emmissie komt niet verder dan een paar honderd meter, zie rapporten Denemarken.
Skroefkelos
Banner

(klik om te vergroten)

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot oud , schouten , foodlog , trekken en weer ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!

REACTIES
14
DEELNEMERS
11
WEERGAVES
2.756