LTO zoekt..

VACATURE VOORZITTER LTO NEDERLAND
LTO Nederland
De organisatie en haar leden
De bijna 50.000 Nederlandse agrarische ondernemers produceren op efficiënte en duurzame wijze kwalitatief hoogwaardige agrarische producten, waaronder veilig, smaakvol en gezond voedsel en spelen een belangrijke rol bij het beheer en de aankleding van de groene ruimte. Met hun ondernemerschap, kennis en maatschappelijke betrokkenheid zijn zij toonaangevend in de wereld.
De ondernemers zijn aangesloten bij hun eigen regionale ondernemers- en werkgeversorganisatie, LTO Noord, de ZLTO of de LLTB. Deze drie regionale organisaties werken nauw samen in federatieve vorm onder de noemer LTO Nederland. Daar bundelen ze hun belangen en behartigen deze nationaal en internationaal. Zij maken zich sterk voor de economische en maatschappelijke positie van de leden van de regionale organisaties.
Profiel voorzitter LTO Nederland
De uitdaging voor de organisatie en haar voorzitter
De agrosector opereert in het hart van de samenleving en neemt een verantwoordelijke positie in ten aanzien van thema’s als: duurzaamheid (bodem, water, klimaat en energie), leefomgeving (ruimte, landschap en natuur), (dieren)welzijn en gezondheid, economie en voedselzekerheid. Dat doet zij uiterst innovatief en met oog, oor en hart voor andere belangen en in samenspraak met velen, ook internationaal. De lokale en regionale verbindingen worden daarbij gekoesterd. De sector en haar omgeving worden gekenmerkt door grote dynamiek, verwevenheid van issues en een divers krachtenveld. Dat stelt steeds hogere eisen aan het opkomen voor en rechtdoen aan de belangen van de sector. Om dat nog beter te kunnen doen is LTO haar organisatiestructuur en werkwijze aan het aanpassen. Het transitieproces moet onder andere leiden tot landelijk georganiseerde vakgroepen, waarin expertise wordt gebundeld en de slagkracht wordt vergroot. Deze verandering zal ook gevolgen hebben voor hoe LTO georganiseerd en geleid wordt. Dat is een noodzakelijk en spannend proces. Van de nieuwe voorzitter wordt verwacht dat hij of zij de urgentie van deze verandering onderschrijft en daar vorm aan kan geven.
Rollen
De voorzitter geeft bestuurlijk leiding aan de vereniging LTO en zit ook het bestuur van de federatieraad van LTO Nederland voor. Hij of zij vertegenwoordigt LTO Nederland op het hoogste niveau naar bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, politiek en overheden. Ook vertegenwoordigt de voorzitter LTO Nederland als werkgeversorganisatie op sociaal economisch gebied en op diverse terreinen in Brussel en andere internationale verbanden.
Persoonlijkheid
De voorzitter is zowel intern als extern het boegbeeld van de organisatie en belichaamt de kernwaarden van LTO Nederland: toonaangevend, toekomstgericht en maatschappijbewust. Hij of zij is als verbinder in staat mensen, sectoren en maatschappelijke thema’s met elkaar te verbinden, zowel op de inhoud als op de relatie. Aandacht voor mensen, humor, charisma en een goede
uitstraling helpen daarbij. De voorzitter inspireert en enthousiasmeert. Daarom moet de voorzitter zich ook kunnen identificeren met de land- en tuinbouwsector. Een agrarische achtergrond is daarbij een pre, affiniteit een voorwaarde.
Competenties en eigenschappen
De voorzitter:
 Heeft goed ontwikkelde bestuurlijke vaardigheden en ruime bestuurlijke ervaring opgedaan. Kan sturing geven aan een groot veranderingsproces.
 Heeft een visie op de ontwikkelingen van de primaire land- en tuinbouw binnen de nationale en internationale agroketens en een brede blik op de maatschappelijke thema’s die daarmee verband houden. Kan een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen vertalen in lange termijn doelstellingen.
 Is in staat intern en extern een dialoog te voeren en van daaruit richting te geven aan de belangenbehartiging. Beschikt daarvoor over uitstekende communicatieve vaardigheden. Kan goed luisteren. Weet goed om te gaan met de (sociale) media.
 Is een vaardige belangenbehartiger. Weet een standpunt goed onder woorden te brengen en kan goed onderhandelen. Weet overredingskracht, tact en persoonlijkheid op een goede wijze te benutten. Heeft een rijk netwerk en weet dit verder uit te bouwen.
 Heeft internationale ervaring. Is bij voorkeur bekend met Brussel en beschikt over een goede talenkennis, met name het Engels.
 Leidt als voorzitter vergaderingen efficiënt en effectief. Is in staat in een open sfeer te creëren, waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor de taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen. Weet een team te smeden.
Tijdsinvestering
 Is 3,5 dag per week beschikbaar.
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact op nemen met ir. M.P. Cuijpers, directeur van LTO Nederland. Telefoon: 06 – 83 52 39 89.
Sollicitatie
U kunt uw motivatiebrief en CV, bij voorkeur per e-mail, sturen naar Jan Deelstra, die het bestuur van LTO Nederland tijdens deze procedure ter zijde staat. De reactietermijn sluit 20 juni a.s.
Emailadres: jan.deelstra@publicpartners.nl.
Postadres: Public Partners, t.a.v. Jan Deelstra, Stieltjesstraat 60, 2313 SL Leiden.

Laatste  |  

Reacties

George
Echt iets voor Sjakkie. 😄
weurding
ik las de kop en dacht....... leden 😄
+4
jan is hobbyboer
Quote:
@weurding: ik las de kop en dacht....... leden

Ik zat meer aan 'LTO zoekt visie' te denken.
+1
puntertje
'LTO zoekt iets maar heeft eigenlijk geen idee wat'
dorpsrandhoeve
Nou Jan, hier is je kans.............
+1
hans van toos
Jan als hobbyboer kun je dit er wel bij doen,bovendien ben je een man met visie!
+1
jan is hobbyboer
Quote:
@hans van toos: Jan als hobbyboer kun je dit er wel bij doen,bovendien ben je een man met visie!

Maar geen lid van die club, heb ik even geluk 😄. Mooie ondankbare taak om die industriemelker proberen te overtuigen dat ze echt op de verkeerde weg zijn, ondanks dat de LTO club hen altijd deze kant op gestuurd heeft. Huidige landbouw-model gaat toch naar de kloten, we zien wel wat er voor terug komt. Daar heb er dit weekend onder de notenboom nog eens wat over na zitten te denken, maar daar ga ik jullie maar niet mee vervelen 😄.
+1
vette piet
Je wilt toch geen kapitein worden van een zinkend schip?
brabo
Quote:
@cs-agrar: bijna 50.000 Nederlandse agrarische ondernemers

hoeveel zijn er lid van LTO ?
+3
marcel r
Lid zijn van LTO is de basis van je bedrijf. Ondanks dat ze soms keuzes maken waar je het niet mee eens bent.

Eigenlijk zou iedere landbouwer lid moeten zijn van LTO.
Eén stem richting Den Haag/ Brussel.
+1
puntertje
Quote:
@marcel r: soms

dat is wel erg eufemistisch
+9
Herbert
Euh, sorry hoor. Maar met zulke grote dingen als fosfaatrechten kun je als gemiddeld bedrijf zonder grootheidswaanzin beter geen lid zijn van Lto. Netwerk grondig heeft die bedrijven nog een beetje gered, daar had Lto volledig het fosfaatprobleem op af willen schuiven. En dan gaan ze zich druk maken over koudmerken, iets waar je consument echt fan van is... Nee, ik ga nooit van mijn leven lid worden van die "sectorvertegenwoordigers" de verschillen tussen melkveebedrijven worden te groot voor 1 organisatie
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@Herbert: de verschillen tussen melkveebedrijven worden te groot voor 1 organisatie

Belangrijk puntje van aandacht, inderdaad. Hier deze week een huiskamerbijeenkomst met wat opstandelingen, ben benieuwd hoeveel er hiervan lid blijven.
meelezer10
Quote:
@Jack Rijlaarsdam: Hier deze week een huiskamerbijeenkomst met wat opstandelingen

toen ik mijn lidmaatschap opzegde werdt ik persoonlijk bezocht. Gaan ze dit nu al groepen doen? Denk dat george weer gelijk gaat krijgen. Exit LTO.
+1
MTSTAMMINGA
Quote:
@Herbert: de verschillen tussen melkveebedrijven worden te groot voor 1 organisatie

Lees de COLUMN van Kees Antuma in Nieuws Oogst maar uit Dedemsvaart
Die verwoordt het probleem wel aardige
+1
marcel r
Quote:
@Herbert: Nee, ik ga nooit van mijn leven lid worden

Dan neem ik aan dat je de belangenbehartiging zelf regelt.
Dat je 14 april in Den Haag aanwezig was voor het debat over de fosfaatrechten.
Lto was er wel...
+2
Herbert
Ik ben geen superfanatieke boer, maar melk 80 koeien omdat je wel een beetje bij het gemiddelde moet blijven wil je toekomst houden. Ik was er 14 april inderdaad niet. Maar het grappige is dat mijn bedrijfsvoering misschien nog wel beter past bij de ideeën van stadse politici dan bij Lto. Dierrechten paste mij veel beter dan al dat gedoe met fosfaatrechten en kringloopwijzers.

Maaarrrr, ik ben nu wel kritisch op Lto wegens deze onderwerpen maar realiseer natuurlijk ook heel goed dat ze ook genoeg doen wat mij wel past. Helaas voor ze niet genoeg om deze grote onderwerpen te vergeven.
+1
jan is hobbyboer
Quote:
@Jack Rijlaarsdam: met wat opstandelingen

Echte opstandelingen zijn allang vertrokken, dit zijn CDA-ers die wat pruttelen, vaak mede gevoed door hun eigen financiele situatie die de zenuwen wat opener maakt.
+1
jan is hobbyboer
Quote:
@meelezer10: werdt ik persoonlijk bezocht

Verschil is er, ik heb nog nooit iemand van LTO gezien. Houden zo.
+1
klompen
@marcel r
ja lto was er wel ......
+2
KuikenenKoe
Quote:
@Herbert: de verschillen tussen melkveebedrijven worden te groot voor 1 organisatie

is volgens mij het pijn punt

is in verleden al begonnen om alle sectoren tevreden te houden en binnen clubje te houden, is m.i ook aan de hand binnen melkvee sector (mijn achtergrond is intensieve sector)
het is natuurlijk ook een zeer moeilijke opgave belangen te behartigen
voor verschillende type bedrijven
is niet schuld van lto of wie dan ook, is zo gelopen
en hoe op te lossen zou ik ook niet weten
bedrijfsbelangen gaan steeds meer uit elkaar lopen en mensen worden mondiger
zie in mijn omgeving wel kundige betrokken lto bestuurders met hart voor de landbouw die goed werk verrichten
daarom soms wel eens beetje last heb van wroeging omdat ik hier wel van mee profiteer
+1
cs-agrar
Quote:
@marcel r: Eén stem richting Den Haag/ Brussel.

dat is dan wel weer zo..
+4
spotmelker
Quote:
@cs-agrar: dat is dan wel weer zo..

Moet natuurlijk wel de goede stem zijn 😉
jan is hobbyboer
Quote:
@marcel r: Eén stem richting Den Haag/ Brussel.

Ik denk dat het goed is dat Den Haag/Brussel weet dat er ook nog boeren zijn die al die door LTO bedachte gekkigheid om industriemelkers in het zadel te houden/helpen echt de foute weg is. Dat er heus wel draagvlak is om de landbouw echt te reorganiseren, maar dat ze dat draagvlak niet bij de gevestigde orde moeten verwachten, wat bijna altijd zo is geweest. De gevestigde orde zit er voor de huidige belangen, willen liefst zo min mogelijk wijzigen. LTO/NMV zijn typisch clubs van de gevestigde orde, geen toekomstbestendige visie, alleen hakken in het zand, tegen elke wijziging.
Jack Rijlaarsdam
Quote:
@jan is hobbyboer: De gevestigde orde zit er voor de huidige belangen, willen liefst zo min mogelijk wijzigen.

De gevestigde orde is per definitie een meerderheid van de sector. Je kunt van een belangenbehartiger niet verwachten tegen deze meerderheid in te gaan. Ergo: we kunnen van LTO niet serieus verwachten dat deze een toekomstvisie ontwikkelt die ver afwijkt van het huidige beleid. Veranderingen dienen dus van onderaf (hobbyboeren) of bovenaf (overheid/maatschappij) geïnitieerd te worden. Dat is doorgaans een lange (lijdens)weg.
+2
jg
Alber Jan Maat geeft aan dat verbetering van inkomen nu prioriteit heeft.
Probleem is dat een groot deel van de melkveehouders verbetering van inkomen gelijk uitgegeven heeft/ uitgeeft aan meer melkproductie...... Kijk naar de advertenties van veevoerbedrijven: verbetering van (fosfaat)-efficientie moet leiden tot meer melkproductie, niet tot meer inkomen voor de melkveehouder.
Buffervorming of besteedbaar inkomen zijn begrippen die weer moeten gaan leven.
lkool
Idee dat al eens eerder is geopperd: zorg dat bufferen fiscaal interessant gemaakt wordt. We hebben met zijn allen de MQ afschrijving ingeleverd, daar mag best wat voor terug komen. Nu wordt vooral gestimuleerd om het geld gelijk maar op te maken als je wat verdient hebt.
Het is nu niet actueel vanwege de lage melkprijs, maar voordat je het weet brand het geld weer ieder zijn zak...
jan is hobbyboer
Quote:
@lkool: Nu wordt vooral gestimuleerd om het geld gelijk maar op te maken als je wat verdient hebt.

Dit is vooral een mentale aandoening onder veel moderne boeren, dat heet bij huisvrouwen 'koopverslaving'. Kenmerk van verslaafden is dat ze de oorzaak van het probleem vooral bij een externe factoren zoeken en niet daar waar ze het moeten zoeken, bij zichzelf. Niemand verplicht je om (zinloze) dingen te kopen. Gedragsveranderingen zijn alleen heel erg moeilijk voor de meeste mensen. Dus ik zou wat professionele hulp zoeken, voordat er agv complete financiële chaos er een bord in je tuin geplaatst wordt.
+1
Marco de 1ste
Ja,ja 50000 leden en dan vragen ze een part-timer als veurzitter. Dan neem je zelf toch niet serieus!! Ik de lto al lang niet meer. Lto als vertegenwoordiger van de ratrace naar de laagste kostprijs,
+2
storm
Komkom mopperaars, hoe moet het dan wel? Ik ben het ook niet altijd eens met LTO maar ga er vanuit dat zij voor de sector de juiste beslissingen nemen. Dat niet iedereen het daar altijd mee eens is dat spreekt voor zich.
Maar stel nou eens dat LTO morgen wordt opgeheven want het is nogal ondankbaar werk wat ook nog slecht betaald zeker voor afdelingsbestuurders. Wie gaat dan de kar trekken, NMV, Sieta ach kom collega's dan neem je jezelf toch niet serieus als je denkt dat het dan beter wordt.
-1
jan is hobbyboer
Quote:
@storm: maar ga er vanuit dat zij voor de sector de juiste beslissingen nemen.

deze uitspraak is ook nergens op gebaseerd. Sector naar de kloten en LTO zit er nog??
-1
voortman
De blijvers in de sector nemen LTO natuurlijk al lang niet meer serieus. Probleem is dat men in Den Haag LTO nog steeds ziet als de stem van de agrarisch ondernemers. Dus als deze plucheplakkers een mening verkondigen denkt men dat de hele sector zo denkt. Het zou interessant zijn hoeveel % van de productie, dus niet van de ondernemers, het LTO-beleid steunt. Wie weet daar meer over te vertellen?
+2
ejb
Verbaasd mij dat vooral niet of ex leden heel erg negatief over LTO doen maar zelf helemaal niets doen om hun eigen belangen dan te behartigen(en denken dan zelfs dat ze een voorbeeldbedrijf hebben) en toen ik in dezelfde negatieve toon sprak over mijn ex melkfabriek was de wereld hier op prikbord veel te klein want daar mocht niet negatief over gesproken worden.

En alleen maar omdat een club waar zij geen lid van zijn een nieuwe voorzitter zoekt.
Maar ik weet wel een goede voorzitter en hij heet Rudie.
+1
jg
Misschien was het niet terecht dat je op negatieve toon over je ex-melkfabriek sprak. Daarnaast zijn er vele andere belangenbehartigers naast Lto. DDB , NMV , Natuuur/Milieu , politieke partijen , Grondig, Zlto etc. Dus waaruit blijkt dat indien iemand geen lid van Lto is zijn belangen niet worden behartigd ??
weurding
Quote:
@jg: Grondig, Zlto etc.

zou zlto beter zijn dan lto? 😉
jg
@weurding Je weet het tegenwoordig niet meer ..... 😄
ejb
Quote:
@jg: Misschien

nu ben je dus zelf ook niet zeker.
Als ik overigens de laatste tijd topics erover lees en hoe de leden het een en ander er van vinden wordt het wat mij betreft allemaal wel bevestigd.
storm
je bedoeld Freriks!!. lijkt mij ook een goeie maar of hij het wil?
Tis toch een hondebaan en mij lijkt daarom Ger Koopmans daar wel geschikt voor.
+1
Cornelis
Kan die goed blaffen dan? 😄

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot water , humor , lto , lto-noord , duurzaamheid , gezondheid , grond , ondernemerschap , werk , politiek , economie , zlto , klimaat , structuur , voedsel , straling , brussel , agrarische , voedselzekerheid en vacature ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!