RFC gaat zomer winterheffing eind jaar salderen.

Afchaffen die regeling en een vlak leverantiepatroon. Scheelt forse investeringen in verwerkingscapaciteit. En een efficientere benutting van de verwerkingscapaciteit.

Tevens halverwege het jaar een voorschot prestatietoeslag, en 5 % minder winstreservering.

Laatste  |  

Reacties

schoppenboer
Met die gedachte is het toch ooit in het leven geroepen....
+1
Cornelis
Met de huidige seizoensregeling wordt een vlak leverantiepatroon beloont!!! Het nieuwe is dat er niet afgerekend wordt per maand maar aan het einde van het jaar. Dit levert meer cash op in de zomermaanden.
jg
Hoe meer wintermelk, hoe meer toeslag , lijkt me Cornelis.
Cornelis
In je topic schrijf je dat je een vlak aanvoerpatroon wilt. Dit wordt reeds beloond. En ja hoe meer wintermelk hoe meer toeslag
ErikSmale
precies tot het omslag punt dat cashflow onvoldoende is en 'gekocht'(rente) moet worden dan wordt vlakker weer interessanter.

maw. voor bedrijven die zelf een flinke buffer relatief goedkoop kunnen hanteren blijft het interessant om in de winter gross v/d melk te leveren.

Dit effect wordt zelfs versterkt door dat ze met minder melk in de zomer maanden meer cash instroom krijgen doordat ze geen heffing betalen (die wordt alleen cumulatief mee gerekend)

Deze regeling kan dus financieel sterkere bedrijven stimuleren om meer winter melk te produceren dan ze nu al doen.

Vraag blijft echter of op de totale bedrijfsvoering een zeer sterke focus op wintermelk interessant is ten aanzien van de kosten...
pieta
@ErikSmale
Volgens mij had je net zo goed niets op kunnen schrijven. Je eindigt waar je begint mijns inziens. De werkelijke vraag zou moeten zijn verandert het aanvoerpatroon als de regling afgeschaft wordt. Legio bedrijven hebben een langere tkt dan een jaar en daardoor telkens andere piekmomenten in de productie. Hierdoor kan net zo goed een vlak aanvoerpatroon ontstaan als door de regeling van RFC.
Coen
@pieta
de natuur / het weer bepaalt bij weiders het aanvoerpatroon behoorlijk, maar daarvoor krijgen wij dan separaat een kleine compensatie / beloning 😄
ErikSmale
@pieta
niet helemaal, ik geef aan dat voor het ene bedrijf het interessanter wordt om vlakker te leveren terwijl voor het andere bedrijf het juist aantrekkelijker kan zijn om nog meer op winter melk te focussen.

Door de wintermelk regeling op deze manier in te richten creëer je dus mogelijk een ongewenst effect.

Ik zie liever dat de gehele regeling overboord wordt gegooid, is het meest simpele systeem
jg
@Cornelis
De vraag is of het aanvoerpatroon nog vlakker te krijgen is, nu is er een verschil van ca 10 % tussen de hoogste en laagste weekleveringen. Gezien de meest efficiente benutting van verwerkingscapaciteit is verdere afvlakking gewenst. Misschien kun je aangeven wat dit kwa kostenefficientie kan opleveren.
pieta
@ErikSmale
Dan zal ik wel niet snappen. Het enige wat anders wordt is het moment vd financiele verrekening. Dus waarom zou iemand nu gaan verandren.
ErikSmale
@pietamwoah, denk dat het eerder mijn beperkte kunde is in het duidelijk genoeg hier neer te schrijven is 😄

zal nog 1 poging wagen en dan hou ik er mee op 😉
Voorbeeld situatie:
Een boer is gefocused op het produceren van wintermelk voor de hogere prijs, maar hij heeft een zekere hoeveelheid zomermelk nodig voor om dat er anders problemen in de cashflow komen.

Als door deze regeling de zomer heffing niet wordt ingehouden maar verrekend komt er aan cashflow met minder melk even veel geld op de lopende rekening in de zomer periode. Dit omdat de zomerheffing wel van toepassing is maar nog niet direct wordt uitgevoerd (hij wordt immers cumulatief bij gehouden op de afrekening en later pas verrekend). Hierdoor wordt er ruimte op de zomerse cashflow gecreëerd om in de zomer minder melk te produceren en meer winter melk waar een wintertoeslag op van toepassing is.

In dit specifieke geval werkt de regeling dus contraproductief als het doel een constantere melkaanvoer is. De vraag is in hoeveel van de gevallen bedrijven hier daadwerkelijk op gaan sturen en dus de effect ervan in de praktijk is.
pieta
@ErikSmale
Een echte ondernemer laat zich toch niet van strategie afbrengen voor een tijdelijk liquiditeitsnadeeltje. Stel 300.000 kg melk in de zomerheffing is plm 7.000 euro heffing wel of niet ingehouden op je cashflow. Je kijkt toch naar het rendement.
+2
jan is hobbyboer
@ErikSmale
Sinds wanneer moet de melkfabriek de cash-flow van de boeren regelen, daar zijn toch banken voor. En in die paar zomermaanden beetje geld opnemen als je geen buffer hebt zal je ook de kop niet kosten, stel 50.000 euro x 3 maanden x 3% rente is 375 euro (belastingaftrekbaar), pffffff. Dit gaat toch ook weer nergens over, vind je nix van terug aan het eind van het jaar.
Volgens mij speelt dit alleen als je volledig over gefinancierd bent en bij de bank geen geld meer kunt krijgen, nou dan zou ik me ook maar niet teveel zorgen maken, kleine prijsdip in de melk en je gaat toch wel voor de bijl, geniet er nog maar even van.
+1
cs-agrar
@ErikSmale
Als ik het dus goed begrijp, komt die boer in de geldproblemen als hij 's zomers te kort melkt, en bijna zijn hele produktie op de wintermelk en dus toeslag gooit..
Lijkt mij beetje onzin.
Met die toeslag zou hij financieel meer armslag moeten krijgen en dus meer geld in hetzelfde jaar binnen halen. Dan zou hij in de problemen komen door die buffer direct op te maken, anders niet.
Als hij deze strategie niet aanneemt, en meer op de zomermelk gooit, dus minder toeslag, minder inkomsten en dan geen geldproblemen..???
Tis gewoon een kwestie van centenbeheer.
pieta
Heel die zomerregelin is eigenlijk "belachelijk". De prijs vd melk wordt gebaseerd op wat de referentiebedrijven betalen en dus rechtstreeks op de markt en dat gaat RFC weer aanpassen met deze regeling. Vroeger was door interventie de melkprijs het gehele jaar ongeveer gelijk. En was dus de zomerheffing nodig om te stimuleren dat er in de winter wat meer melk kwam.
schoppenboer
Quote:
@jg: En een efficientere benutting van de verwerkingscapaciteit.

Met die gedachte is het toch ooit in het leven geroepen....
Coen
ze beginnen daar dus te luisteren naar hun leden 😄 meer en eerder contant uitkeren 😄 😄

Premie blijft, seizoenheffing waakt over melkstroom

02-10-2013 • Ook na afschaffing van het melkquotum blijft het zwaartepunt van de melkaanvoer liggen in mei en juni. Reden voor FrieslandCampina om het systeem met seizoenheffingen en -toeslagen niet af te schaffen. Een vlakke melkstroom blijft nodig.

Anders dan in Nieuw-Zeeland en Ierland, waar de focus ligt op de productie van zogenaamde bulkproducten, valt er voor FrieslandCampina niets te winnen bij een hoge melkaanvoer in het voorjaar. Welliswaar profiteren de melkveehouders, middels weidegang, dan van lage productiekosten, maar voor de zuivelaar is het juist van belang het hele jaar door de beschikking te hebben over een constante melkstroom.
'Wij zitten in een andere markt', zegt Piet Boer, voorzitter van coöperatie FrieslandCampina. Boer legt uit dat de vraag naar verse producten en kaas jaarrond bestaat. Ierland richt zich meer op de productie van melkpoeder en boter en profiteert nu nog van 100 procent weidegang. Daar worden melkveehouders dan ook gestimuleerd om zoveel mogelijk melk te produceren wanneer de koeien net de wei in gaan. 'Maar dat zie ik over tien jaar ook veranderen.'

Toch benadrukt Boer dat de leden van FrieslandCampina wel degelijk kunnen profiteren van weidegang, omdat het een goedkoop systeem is. Wat niet wegneemt dat via het syteem van toeslagen en heffingen in het ideale geval een plus verdiend kan worden bij het leveren van meer melk in de winter. Zo bedraagt de heffing vier keer 2,30 euro in het voorjaar, tegenover een toeslag van vier keer 2,45 euro in het najaar.
Ook voor de komende drie jaar blijft het systeem van heffingen en toeslagen behouden. De reden dat het systeem blijft bestaan is dat de cooperatie baad heeft bij een vlakke aanvoer. Al is het maar omdat de zuivelaar in het voorjaar anders te maken krijgt met capaciteitsgebrek. Wat verandert is dat de toeslagen en heffingen niet meer maandelijks via de melkprijs verrekend worden, maar alleen nog aan het einde van het jaar.

Wel wordt het duidelijker voor een melkveehouder wat voor effect de toeslagen en heffingen hebben op het totaal resultaat. Elke maand ontvangt de melkveehouder namelijk een overzicht waarin hij precies kan zien wat de stand van zaken is. Dit wordt aan het einde van het jaar automatische verrekend.
gaitwillemjan
en zo is maar net !!!!!

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot zomer , rfc en salderen ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!

REACTIES
18
DEELNEMERS
9
WEERGAVES
20
TREFWOORDEN