Boeren Schiermonnikoog nog steeds niet gerust op toekomst - BoerderijQuote:
Ze deden zelf vrijwillig vee weg, uit angst voor gedwongen stikstofkrimp. Maar de boeren van Schiermonnikoog blijven onzeker over hun toekomst.

Deel dit artikel

Reacties

+5
John Spithoven
Verplichte leeskost voor alle deelnemers gebiedsprocessen en bestuurders.....lees, huiver, beredeneer en handel!!!!!

En diep respect voor de boeren van Schiermonnikoog, die eigenlijk een grote waarschuwing voor ons zijn!

(Zie screenshot wat het resultaat van de inspanningen van de boeren op de Schier opleverde)

(klik om te vergroten)

+4
John Spithoven
@John Spithoven De krimp van 606 naar 375 koeien op het eiland gaf als resultaat het uitblijven van een daling van de ammoniak concentratie , die als validatie dient voor het rekenmodel Aerius. En op dit eiland zijn er weinig invloeden van andere activiteiten anders dan .... zeeschepen 🤔
wim-janssen
@John Spithoven Zeeschepen (verbrandingsmotoren in het algemeen) stoten een hoop zooi uit, maar ammoniak komt echt van andere bronnen die vlak in de buurt zijn van de neerslag. De schepen stoten stikstof uit in de vorm van NOx en deze kunnen zich over een grotere afstand verplaatsen.
Het is wel raar dat er geen effect gemeten wordt. Want de helft koeien, betekent de helft uitstoot. Misschien dat er over een langere periode gemeten moet worden.
+1
John Spithoven
@wim-janssen Ik geef ook niet aan dat de gemeten concentraties ammoniak van zeeschepen zouden kunnen wezen. Ik geef aan dat er in een straal van 25 km (afkapgrens Aerius) er weinig andere bronnen zijn dan zeeschepen (en de natuur), los van wat die uitstoten.

Ammoniak concentraties in de lucht kunnen naast emissies uit stallen/bemesten/beweiden ontstaan uit verbrandingsprocessen zoals biomassa, vanuit zee (aldus RIVM) en de natuur zelf.

Naast de forse reductie van vee, hebben de boeren van het eiland ook nog een omschakeling gemaakt naar biologische landbouw. Dat betekent ook nog een verlaging van de stikstofinput aan de voorzijde.
Jannus
@John Spithoven Dit zet de KDW ter discussie als het om de veehouderij gaat
+3
familie pelle
@John Spithoven wat dacht je van dit citaat!!!
Hier twijfeld erisman openlijk over de kdw’s en de relatie tussen stikstofdepositie en de staat van de natuur. Ik vind dit baanbrekende opmerkingen!!! Twijfeld deze gladde aal nu aan zijn eigen “wetenschap”.

(klik om te vergroten)

Jannus
@familie pelle Zet dit artikeltje door naar Caroline BBB
familie pelle
@Jannus heb haar mail niet maar Femke leest hier ook af en toe mee.....
Farma_boerke
@John Spithoven Diezelfde conclusie hadden we al eerder ook getrokken obv de gegevens van de LML meetstations. Nico Gerrits heeft die in excel format. Grote verstoringen zoals de dierruimingen (MKZ, Vogelgriep, varkenspest ed) zijn niet in de datasets terug te zien.

De voorjaarspieken van ammoniak worden nu aan bemesting toegeschreven, maar kunnen ook komen uit het weer opstarten van de natuurlijke processen in het voorjaar. Waarom zie je die pieken anders in de natuurgebieden waar niet bemest wordt?
J Andringa
Interessant artikel. Erisman zegt: Schiermonnikoog is Nederland in het klein.. zou hij daar ook de uitslag van die metingen mee bedoelen? @John Spithoven
+1
Noorderling
@J Andringa
Slotconclusie wordt dan gevaarlijk.
Of het is, koeien weg doen helpt niks.
Optie 2 die beter bij ze past is dat er nog veel meer koeien weg moeten voor beter resultaat. Die hoek zullen ze het eerder zoeken verwacht ik.
+2
klant
@Noorderling koeien wegdoen helpt niks, nog meer koeien weg doen helpt ook niks.
marcsterreborn
@Noorderling Conclusies kunnen ook zijn: 1. Aerius werkt niet. 2. Op Schiermonnikoog is veel waardevolle natuur. Het is niet zo gek dat die prioriteit krijgt, en dat veestapel gekrompen is om natuur meer kans te geven. Dit laatste brengt wel een verantwoordelijkheid van overheid/maatschappij om de boeren die mee hebben gewerkt aan de krimp een goede toekomst te bieden. Dat kun je op verschillende manieren invullen, maar je laat die boeren gewoon niet zitten...klaar
wim-janssen
@marcsterreborn Helemaal mee eens! De overheid moet zijn verantwoordelijkheid gewoon nemen. Als ze al het geld wat ze aan onderzoeken besteden eens hadden gebruikt om de boeren te compenseren....
Noorderling
@marcsterreborn
1kan erisman onmogelijk verkopen. Iets met gezichtsverlies.

Verantwoordelijk van overheid 😅 Kun je rekenen?
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @marcsterreborn:
maar je laat die boeren gewoon niet zitten...klaar

Ehhh...dit is Nederland hoor!
Weidezicht
@J Andringa hebben ze daar niet eerst een nulmeting gedaan voordat ze de helft koeien hebben weggedaan en omgeschakeld? Ammoniak meten, soorten gras e.d. tellen, hoeveelheid wormen per m2 enz?
+4
spotmelker
Gevalletje van mosterd na de maaltijd. Zolang er al gekrompen en emissie beperkende regelgeving is wordt er door het LML nergens significant effect gemeten. Wij trekken onder luid applaus van links en inhalig Nederland aan de eigen strop omdat er niemand het rekenmodel-evangelie durft te torpederen.
+2
kanniewaarzijn
Het "wetenschappelijk" niveau in dit land is nu eenmaal erg laag. Zo'n Erisman is daar een stuitend voorbeeld van; die kerel moet zich heel diep schamen. Maar er zijn er meer helaas.

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot boerderij , vee , toekomst , schiermonnikoog en boeren ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!