NewMob wil herstart natuurmetingen door RIVM

Er moet volgens Stichting NewMob weer gemeten gaan worden hoe het staat met de verzuring en vermesting in natuurgebieden. Hiervoor bestond tot 2014 het TrendMeetnet Verzuring. Dit zou bovendien moeten gebeuren met de nauwkeurigheid zoals vereist in de Wet Natuurscherming (Wnb).

Deel dit artikel

Reacties

+1
de jonge
Het antwoord van van der wal zal mij benieuwen, sterke zet van newmob en ssc
+1
Henk2
Burn fire with fire!
GJ Bosch
In de brief wordt aan de minister gevraagd om “binnen twee weken na dit schrijven de KDW en Aerius niet meer te gebruiken bij vergunningverlening”, omdat “met name Aerius in haar werking dermate grote en in aantal veel onzekerheden kent die niet de in de Wnb vereiste zekerheden kunnen geven op het mogelijk voorkomen van negatieve effecten van deze activiteiten op de kwaliteit van de instandhouding van stikstofgevoelige natuur”.

Betekent dit dat de vergunningverlening (“voor bouwactiviteiten, ontwikkeling veehouderijbedrijven en industrie, luchthavens en aanleg infrastructuur”) dan compleet stil komt te liggen?
+3
jan-cees
@GJ Bosch Iedere vergunning die nu of sinds 29 mei 2019 is afgegeven is waardeloos want is sinds die dag aanvechtbaar.
Mob van J Vollenbroek bewijst dat zeer regelmatig.
NewMob wil dat er met juridisch houdbare en voor het milieu zekerheid biedende methoden gewerkt gaat worden.
Door bv alle bodems te gaan meten en ook daadwerkelijk depositie te meten krijg je een zekerder beeld of stikstof wel of geen probleem is. En dus of je wel of niet verantwoord vergunning kan verlenen voor een activiteit in de omgeving.
Voorbeeldje van een recente bodemanalyse in het Speulderbos waar ecologen schrijven en van de daken schreeuwen dat de vogeltje de pootjes breken vanwege de hoge met Aerius berekende stikstof depositie.
Ik zou zeggen oordeel zelf

(klik om te vergroten)

siebes
@jan-cees pH is wel erg laag. Mineralen zijn niet (meer) aanwezig. Bomengroei zal wel niet best zijn.
N in de bodem lijkt vooral het gevolg van de organische stof.
Welke laag is bemonsterd?
En wat “doet” de bodem iets lager?
jan-cees
@siebes 30 cm
Newholland12
@jan-cees de uitslagen van de metingen die Newmob wil laten doen, vormen die een nieuwe nulsituatie?
Wanneer je een nulsituatie hebt zoals hierboven beschreven of eventueel een eerdere nulsituatie hoe weet je dan of een nieuw af te geven vergunning een/geen verslechtering van de natuur oplevert?
Newholland12
@Newholland12 JC, neem even een paracetamol en beantwoordt dan maar
Hetzelfde geldt voor Spithoven
Staat ook nog vraag voor open
Newholland12
@Newholland12 reminder
Hoelang was al bekend dat zuivelnl gegevens leverde aan CBS
Waarom komt dat nu pas naar buiten
Wie heeft het bewijsmateriaal naar boerenbussines gestuurd
Mogen wij dat bewijsmateriaal ook zien?
+3
jan-cees
@Newholland12 er is geen nieuwe nul situatie want er is ook geen oude nul situatie.
Daar waar aantoonbaar stikstof zee gering en dan ook nog eens hoofdzakelijk organische stof gebonden is kan stikstof geen probleem zijn.
Ipv allerlei vragen van de heup te schieten en paracetamolletjes uit te willen delen kun je beter eerst eens de stukken lezen en je wat meer verdiepen.
Dat voorkomt verspillen van tijd en energie van mij
Newholland12
@jan-cees ok
Geen nulmeting aanwezig
Hoe borg je dan geen verslechtering van de natuur?
Newholland12
@Newholland12 Daar waar aantoonbaar stikstof zee gering en dan ook nog eens hoofdzakelijk organische stof gebonden is kan stikstof geen probleem zijn
Jan Cees: is deze redenatie voldoende om vergunningverlening juridisch te borgen?
BertK
@Newholland12 Zulke grond is geen verslechtering mogelijk. Alleen schimmels in de grond, bacteriën zijn al lang dood. Ook duidelijk bewijs dat van alleen kali en stikstofdepositie niets groeien wil. Geen beest heeft daar iets te zoeken. Of betekent het gebrek aan bacteriële activiteit wat anders?

PH van vier is tien keer zoveel zuurdeeltjes als pH van vijf. Iedere pH trap is stap van factor tien. Om van vier naar vijf te gaan is tien keer zo veel kalk nodig als dat je van vijf naar zes wilt.
Melkboer16
@jan-cees tja, niks verbazends aan maar krijg het maar eens uitgelegd.
Petje af voor de energie die je hier in steekt en hopelijk leidt het tot resultaten.
jerseys
@jan-cees door de depositie van zwavel en stikstof door oa industrialisatie de laatste eeuw kunnen calcium en andere elementen toch uitgespoeld zijn. Eenmalig repareren net kalk of steenmeel en daarna de depositie wat beperken.
Frans Z.
Mag ik vragen wat er gebeurd als mevr. vd. Wal deze brief in de prullebak deponeerd?
+2
de hoef
Quote Reactie van @Frans Z.:
als mevr. vd. Wal deze brief in de prullebak deponeerd

dan wordt de stapel groter in de prullenbak , verder niks
Newholland12
newmob.nl/wp-content/uploads/…

Heb me verdiept in jullie visie
Moest wel even lachen
Aerius moet in de prullenbak
Mag van mij
Maar hoe verlenen we dan vergunningen?
Jullie traject van 8 tot 10 jaar is erg lang
En wat me opvalt: er zijn dus wel nulmetingen

(klik om te vergroten)

+1
GJ Bosch
@Newholland12 In dit verband is de mening van Willem Bruil (hoogleraar agrarisch recht) ook interessant. Ook al is er veel kritiek op Aerius, zolang er geen beter alternatief is moeten we het er mee doen.

(klik om te vergroten)

kanniewaarzijn
@GJ Bosch Je zou ook kunnen constateren dat stikstof een vluchtig goedje is dat niet te vangen is, laat staan meten of berekenen. Dat moet je dan ook niet eens willen proberen. Uitkomsten zullen altijd alle kanten uitvliegen en hebben derhalve geen enkele realiteitswaarde.
John Spithoven
Ik zie veel reacties.

Kijk goed naar de bodem analyse

Zure grond, relatief laag organisch stof gehalte voor natuur bodem, hoge C/N ratio waardoor de weinige organisch gebonden stikstof ook nog slecht vrij komt. Mineraal arme bodem ( als je dat vergelijkt met goed bemeste landbouw percelen)

Stel dat er depositie is, 20 kg N. en dat nitrificatie een verzurend effect in het algemeen.

Dan wil ik jullie verwijzen naar de screenshot.

Ammoniak wordt door een verbinding in een zuur in de lucht voor de plant opneembaar ammonium. Bij een overschot aan ammonium krijg je of binding aan de organische stof (immobilisatie) of nitrificatie met als gevolg vorming nitraat en verzurende waterstof atomen.

Maar.......is hier volgens de analyse sprake van overmaat stikstof? Dus is er een kans op nitrificatie en immobilisatie? En dus verzuring?

Jullie mogen het antwoord geven.

(klik om te vergroten)

Newholland12
@John Spithoven mijn antwoord: heb zelf geen verstand van bodemmonsters
Is een bodemmonster basis om een vergunning te verlenen?
Newholland12
@Newholland12 mijn stelling: NewMOB is leuk bezig maar kan boeren de eerste 8 jaar niet helpen
jan-cees
@Newholland12 NewMob is voor de natuur Boeren hebben LTO etc die lossen dit vast op binnen 8 jaar
Newholland12
@jan-cees Duidelijk
Bevestigd dat boeren niets hebben aan jou
+1
de jonge
Ik weet niet wat je tegen jan cees hebt en dat moet je zelf ook maar weten,maar ik ben nu wel nieuwsgierig wat jouw bijdrage aan het door de staat gemaakte ""probleem"" is, of wat jij er aan gedaan hebt of doet om het op te lossen @Newholland12
Twentsch Land
Newholland12 moet je even door heen kijken.......hij speelt constant het spel 😉

@de jonge
+1
de jonge
@Twentsch Land oo dan zal dat het zijn dat ik het niet snap,ik houd op sommige gebieden niet van spelletjes,haha
Twentsch Land
Tja ieder zijn ding maar vindt zijn bijdrages soms best wel humor.

@de jonge
Newholland12
@de jonge niets tegen JC
Wel tegen zijn manier van werken
Interessant doen
Valse hoop bieden
Anderen afsnauwen als toetsenbordhelden
Geen antwoord geven op lastige vragen zoals:
Kun je met een bodemmonster een vergunning juridisch overeind houden
Mijn antwoord op die vraag: dat kan niet
Dus is het werk wat hij doet geen oplossing en geeft het teveel boeren valse hoop
Realisme
@Newholland12 kunnen bodemmonsters in jouw ogen dan niet onderdeel zijn van beleid wat juridisch houdbaar is?
Newholland12
@de jonge mijn bijdrage werd en wordt niet gewaardeerd door degenen die de gesprekken voeren met lnv
Dat is niet erg
Alleen doe je niets tegen het huidige valse beleid
Dus concreet: mijn bijdrage is 0,0
jan-cees
@Newholland12 Tja 0,0 das dan ook niet echt veel maar ondertussen wel anderen de maat nemen.
+2
Weidezicht
@Newholland12 hoe ziet jouw bijdrage, die dus afgewezen is, er dan uit? Ik heb xelf geen idee, maar lees graag oplossingen, ideeen.
Jan-Willem 1980
@John Spithoven
Wat is het resultaat van jarenlang vallend (zuur) eikenblad? Ben ik wel benieuwd naar.
Albert Altena
@Jan-Willem 1980 Ze zullen echt niet willen bekennen dat de natuur zelf ook een grote uitstoter is.
Clickerdeclick
Het is nu twee weken geleden, ik ben benieuwd of er al een antwoord is van v/d Wal.

Nog inhoudelijk een opmerking. Het staat vaker in rapporten maar ook in deze brief. De foutmarge tot wel 100% in de berekening van de stikstofdepositie. Welke waarde moet je hechten aan deze foutmarge? Ten eerste, kan deze niet kloppen als de berekening al geen hout snijdt. Ten tweede, de depositie kan 100% te weinig zijn maar ook teveel. Ten derde, het gaat veelal om belachelijk kleine hoeveelheden met drie cijfers achter de komma. Dus met 100% foutmarge een zeer precieze uitkomst.
+1
Albert Altena
@Clickerdeclick Met die die foutmarge dekken ze zich zelf in als later blijkt dat er niets van klopt.
+1
jan-cees
@Clickerdeclick Reactie gehad dat er begin november een inhoudelijke reactie gaat komen

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot rivm , natuurgebieden , 2014 en verzuring ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!