​Kabinet denkt na over vervanging van KDW's

Aan de deadline van 2030 voor halvering van de stikstofuitstoot gaat het kabinet niet tornen. Wel wil het nadenken over een vervangend systeem voor de kritische depositie waarden (KDW). Dat is de uitkomst van het gesprek tussen kabinet en boerenorganisaties.

Bij het gesprek - dat bijna vier uur duurde - waren acht landbouworganisaties aanwezig, namelijk: LTO Nederland, Agractie, Farmers Defence Force, Dutch Dairmen Board (DDB), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) en de Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders. Vanuit het kabinet namen premier Mark Rutte, minister Mark Harbers van Infrastructuur en de landbouwministers Henk Staghouwer en Christianne van der Wal deel aan het gesprek. Bemiddelaar Johan Remkes was de gespreksleider.

De deadline van 2030, zoals afgesproken in het coalitieakkoord, is volgens Remkes nodig om de natuurdoelen te halen en staat niet ter discussie. Over een vervangend systeem van de KDW's gaat het kabinet nadenken. Remkes: "Iedereen aan tafel had in de gaten dat het voor de individuele boer een onbevredigend instrument is." Premier Rutte beseft dat de KDW's staan voor depositie en de boeren alleen invloed hebben op emissies. Hij begrijpt daarom dat de KDW's voor boeren lastig zijn. Een eventueel nieuw systeem moet volgens hem juridisch robuust zijn voor de vergunningverlening én voor het behoud van de natuur. Tot dat er een nieuw systeem is, blijft de huidige systematiek overeind.

Op vragen van journalisten of en nieuw systeem de deadline van 2023 in gevaar brengt waarop provincies hun plannen van aanpak moeten inleveren, antwoordt de premier dat het 'krap is maar haalbaar'.

Deel dit artikel

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot varkenshouderij , akkerbouw , mark rutte , regen , melkveehouders , pluimveehouders , farmers defence force , stikstofuitstoot , staghouwer , christianne van der wal en kdw ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!