Eikenpropaganda

Zojuist was er in het achtuurjournaal een item over hoe slecht het met de eiken op de Veluwe gaat. De teneur was dat de eiken doodgaan door te veel stikstof en dat dat de schuld is van de boeren. Hier op de boerderij staan drie eiken, allemaal kerngezond, niets mis mee, terwijl ze wel binnen een afstand van tien meter van de stal staan waar al 100 jaar 60 koeien gehouden zijn. Deze hadden dan toch allang dood geweest moeten zijn vanwege de stikstof?

Wellicht dat de werkelijke oorzaak van doodgaande eiken op de Veluwe te maken heeft met een dalende grondwaterstand waardoor ze niet meer kunnen ‘drinken’.

Verder werd er alleen gedaan aan probleemsignalering, er werden geen meetgegevens getoond. 

Deel dit artikel

Reacties

+1
hypotheekboer
Kun je dat niet beter op sociale media drukken ipv hier? Wij weten allang dat het niet deugt. Fotootje van je eigen bomen en de stal erbij.
Newholland12
Al 100 jaar 60 koeien
Megastal uit 1922?
+1
@Newholland12 Ik heb het gemiddelde aangehouden, het minimum was bij mijn weten 40. Maar dan nog, midden in het bos op de Veluwe staat geen stal, maar de eiken gaan dood. Net als 30 jaar geleden, toen de heide doodging, was dat ook de schuld van de boeren, later bleek de werkelijke oorzaak te zijn dat de heide niet begraasd werd waardoor die overwoekerd wordt door gras.
+1
verse koe
Eiken kunnen slecht tegen grondwater schommelingen. Weet niet of dat speelt op de Veluwe. Misschien als gevolg van extreme droogte ?
HansBa
@verse koe waarschijnlijk wel icm dat droge klapzand daar waar maar weinig op wil groeien. We hebben hier de hele oprijlaan vol staan met eiken, nog nooit 1 dood gegaan, terwijl er al generaties lang geboert wordt hier.
T60401
Quote Reactie van @HansBa:
lijk wel icm dat droge klapband daar waar maar weinig op wil groeien

Juist grond met nauwelijks organische stof. Maar ja hoe bouw je ook al weer organische stof op? iets met stikstof 🤔 Grond met organische stof houdt ook beter vocht vast wat weer minder kans op verdroging geeft.
Henry1
@T60401 vooral koolstof toch? Denk niet dat van stikstofkunstmest strooien het organische stof gehalte stijgt? Hooguit ontwikkeld een plant zich wat meer maar de organische stof die de plant dan ontwikkeld door wordt ook sneller weer afgebroken lijkt me.
T60401
@Henry1 Is toch verhouding C/N. organische stof zijn plantenresten. zonder N geen organische stof.

lees de onderstaande stukken maar door denk dat hier en daar een bijlesje op zijn plaats is.

van NOS 8 uur journaal:

De bomen zijn omgevallen doordat de bodem sterk is verzuurd als gevolg van de stikstofneerslag. De bodem is arm aan belangrijke voedingsstoffen als calcium, kalium en magnesium en juist rijk aan aluminium en ammonium. "Daardoor hebben ze minder weerstand tegen ziektes en plagen."

Ook de wortels groeien minder sterk door de verzuurde bodem. Dat maakt ze gevoeliger voor droogte. Ook waaien ze sneller om bij een storm. "De bomen staan dus onder heel hoge druk", zegt Bobbink. Verder is het aantal plantensoorten afgenomen door de stikstofneerslag en zijn ook paddenstoelen nauwelijks nog aanwezig.

stukje van internet geplukt over organische stof:

Organische-stofbalans
Organische stof (humus) heeft vele, belangrijke functies in de bodem en heeft belangrijke invloed op de bodemvruchtbaarheid. Het verbetert de structuur, bevordert de bewerkbaarheid en verhoogt het vochtvasthoudend vermogen van de grond. Het verhoogt de kationenomwisselcapaciteit van de bodem (CEC) waardoor de bodem meer kationen als kalium, calcium en magnesium kan vasthouden. De organische stof zelf bevat relevante mineralen als stikstof, fosfor en zwavel, die na afbraak van de organische stof beschikbaar komen (mineraliseren). De toevoer van vers organische materiaal stimuleert het bodemleven en kan de bodemweerbaarheid verhogen.

Om het organische-stofgehalte in de bodem te handhaven, moet er evenveel effectieve organische stof (EOS) worden aangevoerd als er wordt afgebroken van de organische stof (humus) in de bodem. Effectieve organische stof is de hoeveelheid organische stof die één jaar na toediening nog over is in de bodem en dan deel uitmaakt van de bodem-organische stof. Aanvoerbronnen zijn: gewasresten die achterblijven, groenbemesters die worden ingewerkt en organische mest. De afbraaksnelheid van bodem-organische stof hangt af van diverse factoren: de aard van de organische stof, de grondsoort, het lutumgehalte, de hoogte van het organische-stofgehalte, de C/N-verhoduing, de ouderdom van de organische stof, de ontwateringstoestand van het perceel en de pH van de gron
dijkstra uit w
@verse koe veel water win gebieden onder de veluwe van vitens he
verse koe
@dijkstra uit w als die effect op het grondwater hebben is dat funest

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot stal , koeien , veluwe , stikstof en boerderij ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!