'Provincies dralen terecht met stikstofaanpak'

Kabinet en provincies zitten niet op één lijn over de stikstofaanpak. Het gaat de coalitie, met stikstofminister Christianne van der Wal voorop, veel te traag. Het geduld van D66 raakt als eerste op. Deze week zocht Tjeerd de Groot namens die partij de media op om provinciebesturen te verwijten uitermate laks zijn in de stikstofaanpak.

commentaar Esther de Snoo

De Groot ziet het door hem hard uitonderhandelde regeerakkoord nog maar moeizaam tot wasdom komen. Al is de minister wel met de stoppersregelingen gekomen met plek voor bijna de helft van de 21.000 veehouderijen die Nederland telt. Zo heeft De Groot zijn halvering van de veestapel er toch nog door gekregen.

Provincies twijfelen echter over de nut en noodzaak van de zeer ingrijpende gebiedsgerichte aanpak met bijbehorende uitkoop en verplaatsing van bedrijven. De politieke kleur van de provinciebesturen speelt hierbij een rol en maakt dat de verschillen onderling groot zijn.

Daar komt bij dat lokale politici al vooruitkijken naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023. Politieke partijen zien een electorale afrekening op zich afkomen. Ze hebben te maken met hun eigen politieke werkelijkheid en zijn nu eenmaal geen uitvoeringsorgaan van het kabinet. Het is de prijs van de vergaande decentralisatie die nu wordt betaald en het land moeilijk bestuurbaar maakt in tijden van crises.

De Groot en het kabinet zouden eerst eens in de spiegel moeten kijken. Dankzij D66 heeft de formatie bijna een jaar geduurd en nu verwacht juist die partij dat provincies in no time met een integraal en allesomvattend gebiedsplan op de proppen komen zonder dat kaders helder zijn. Hoewel er natuurlijk haast geboden is in de stikstofaanpak, is het tempo dat nu wordt verwacht van provincies, onrealistisch.

Reacties op 'Provincies dralen terecht met stikstofaanpak'
Goedendag ik kom uit de krimpenerwaard ben schapen houder naast een natura 2000 gebied wat ik niet begrijp is dat het totaal niet klopt nu worden boeren onteigend en samen met de grote boeren met zeggenschap krijgen land toegewezen in gebied naast natura 2000 die rijden dit dik onder de drijfmest moeten veel kilometers afleggen met mega grote machines. Wegen worden defect gereden terwijl wij kleinere boeren in onze eigen polder geen land krijgen weet je wat dat scheelt alleen al aan milieu voor verkeer.terwijl de kleinere bedrijven hier allemaal met natuur beheer mee doen. En nog een feit is dat sommige bedrijven te klein zijn en geen land krijgen en de bedrijven met 300 koeien wel ik weet zeker dat de kleine bedrijven het veel beter kunnen en in het algemeen dat het velemalen beter kan zeker qua beleid en ik probeer dit al meer aan te kaarten maar niemand wil en kan er op reageren
Patrick Strijbos @ 04-06-2022 (12:44)

Provincies hebben groot gelijk. De politiek in Den Haag en met name D66 heeft heel lang zitten drammen op de stikstofregels. Er is geen stikstof crisis, het probleem is Den Haag zelf. Ze zijn uit op het land van de boeren. Als er werkelijk een probleem was met de stikstof zou je Schiphol moeten sluiten.
Jos van Straalen @ 04-06-2022 (13:46)

Het probleem ligt in Den Haag. Gelijk oversteken. Boer en burger. d.w.z.Schiphol, industrie verkeer, bouwwereld. allemaal wat!!!!
marten @ 04-06-2022 (15:51)

Patrick uit mijn hart gegrepen, zo krijgen grote bedrijven meer milieu ruimte. minder krimpen en mindere uitstoters verdwijnen. saldo wordt negatief beïnvloed volgende korting volgt minder eiwit minder mais daardoor minder uitstoot/spoeling schouten terecht 150gr ruw eiwit
jan @ 04-06-2022 (16:04)

De provincie NH doet wel wat namelijk boeren opkopen voor industrie wegen en bouw. En veel NNN gebieden afdwingen waar de bestemming agrarisch wordt veranderd naar natuur. Als het gaat om de pas melders met een wettelijk recht op legalisering weigeren ze ook maar 1 gram stikstof te reserveren. Ze verwijzen naar het rijk en het rijk doet ook niets. En de schade loopt op en op voor de slachtoffers van dit pas schandaal. Schiphol mag door, alle industrie zonder nb vergunning oo, de boeren moeten weg. Hoogste tijd dat dit f*** college verdwijnt.
Verhoeven @ 04-06-2022 (21:07)

Deel dit artikel

Reacties

Realisme
Voor haar doen een aardig stuk. Op de laatste zin na. Haast maken met het oplossen van een volslagen onduidelijk probleem doe je alleen als je andere belangen heb

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot natura 2000 , stikstof , drijfmest , politiek , veestapel , Agrarisch , vergunning , stikstofminister en christianne van der wal ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!