‘Rigoureus dieraantallen verminderen niet de oplossing’

De landbouw kan een zeer grote bijdragen leveren aan het voorkomen van de opwarming van de aarde, zegt Gert-Jan Nabuurs Wageningen University and Research. Rigoureus dieraantallen verminderen in Nederland draagt daar niet aan bij.

De wetenschapper is hoofdauteur van het hoofdstuk landgebruik en landbouw in het nieuwste IPCC-rapport dat handelt over wat mensen kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan. Op de site van Wageningen UR geeft hij antwoord op verschillende vragen.

Belangrijke maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zijn volgens hem stoppen met ontbossing, herstel van bos, de landbouw duurzaam intensiveren en het gebruiken van hernieuwbare grondstoffen. Wat betreft landbouwverbetering merkt Nabuurs dat er in de EU en Nieuw Zeeland al veel bereikt is. Maar op wereldschaal nemen die emissies toe omdat de vraag naar voedsel toeneemt en andere delen van de wereld minder efficiënt werken en minder rekening houden met de uitstoot van broeikasgassen.

Daarom draagt een rigoureuze vermindering van dieraantallen in Nederland niet bij aan de wereldwijde ambitie om broeikasgassen te verminderen. Nabuurs: “Daarmee verplaats je het probleem alleen maar op wereldniveau, het zogeheten spill-over effect. Als je de Nederlandse veehouderij verplaatst naar landen als India of China ben je op wereldschaal geen steek verder.”

De wetenschapper ziet meer in het aanpassen van consumentengedrag: “Als je bedenkt dat je voor 10 euro naar de Middellandse zee kunt vliegen, is dat natuurlijk heel gek als je tegelijkertijd aan de boeren vraagt om miljoeneninvesteringen te doen om emissies tegen te gaan. Maar geen één overheid durft dat vliegen aan te pakken.”

Nabuurs merkt dat economische mechanismen er voor zorgen dat er kromme dingen gebeuren. “En daar kunnen overheden wél in sturen. Dat geldt ook voor consumentengedrag, dat valt te sturen met prijsmechanismen. Mensen met een kleine beurs moet je dan niet de dupe laten zijn van prijsmechanismen. Veel hangt af waar je als overheid de prijs van verhoogt en waar je de prijs van laat zakken.”

Wat nodig is, is een consistent overheidsbeleid voor op lange termijn, vindt de wetenschapper. “Dat is zeker nodig in een sector als landbouw en bosbouw. Verminder de onzekerheden voor boeren, boseigenaren en voor consumenten. Hou vast aan een koers die is uitgezet. Een boer die nu investeert in een nieuwe stal weet niet of volgend jaar die nieuwe stal nog mag. Dat kan niet. Ik weet ook wel dat er niemand in Den Haag zit die dat kan regelen, maar de boodschap is wel: wees betrouwbaar en consistent in je beleid.”

Deel dit artikel

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot landbouw en dieraantallen ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!