Gebiedscommissies

Deze weken starten ion de meeste provincies de gebiedscommissies.
Sectorpartijen praten mee over een oplossing van het stikstofprobleem. Vaak zonder enige kennis over de problematiek (meten is weten) schuiven zij de poten onder de tafel bij de provincies om middels inventarisaties in bufferzones collega's te rubriceren als ongewenst. Als collega's in buurt van N2000 maar stoppen dat komt het allemaal goed.

SCHOFTERING!!!

De historie herhaalt zich waarbij notabelen beslissen over het lot van het volk!

Deel dit artikel

Reacties

+1
John SpithovenAnnie ziet dit tenminste wel, de rest slaapt of denkt aan projectgelden.
+2
Noorderling
@John Spithoven
De eerste stap naar bedrijven onder water zetten, eerst financieel, uitroken en daarna fysiek..
+1
Koeien boertje
Wie komen er in die gebiedscomissies te zitten?
boer.
@Koeien boertje brede lanbouwbehartigers tot aan FDF aan toe met plaatselijke vertegenwoordegers
Jan-T
Quote Reactie van @Koeien boertje:
Wie komen er in die gebiedscomissies te zitten

Alle burgers en wijsneuzen die straks een volkstuintje nodig hebben nabij natura 2000 gebieden.
+1
MaFlodder
Je schopt nu tegen de verkeerde poten aan John!! Wat wil je nou dan, dat alleen LTO Najk en natuurorganisaties hun gelakte schoentjes onder de tafel houden?? Of zou het beter zijn dat er ook nog een paar met verstand aanschuiven en met hun klompen die verrekte poten onder die tafel weg trappen, zodat er nog kans is dat die hele tafel in elkaar sodemieterd. Als we van lto najk en natuurorganisaties afhangen stamp dan maar direct een bord in de tuin!
+1
JohnDeere7serie
@MaFlodder Helemaal niet. je creeert draagvlak die er helemaal niet is. Standaard formule. Op zo'n commissieavond vragen ze de boeren 3 dingen op te schrijven die ze wel willen of zien als oplossing. 3 weken later nieuwe vergadering: de meeste boeren willen dit en dit. Terwijl diep in hun hart willen ze dat natuurlijk helemaal niet! Het is gewoon een verloren zaak zodra je mee gaat praten.
MaFlodder
@JohnDeere7serie Klopt, het is een 'verloren zaak zodra je mee gaat praten" En daar zit t probleem! Het zijn nl altijd dezelfde bobo's die hun gelakte schoentjes onder de tafel hebben geschoven. En die lui verpatsen de sector! Altijd al gedaan en dat zullen ze nu weer doen! Die poten moeten onder de tafel weg getrapt worden. Dat kan alleen als je ervoor zorgt dat er óók mensen met verstand bij zitten en die er dwars voor gaan liggen. Die voorkomen dat die bobo's al die bedrijven verpatsen, omdat het ze zo makkelijk afgaat, omdat niets of niemand ze ook maar een strobreed in de weg zit!
+3
demelkboer
Systeem van klankbordgroepen. Alle belanghebbenden in een griep gooien dan verwateren alle belangen en het de politiek vrij spel. " De klankbordgroep is het er mee eens!"
kanniewaarzijn
@demelkboer Sectorvertegenwoordigers moeten hier dan ook verre van blijven. Je kunt snappen dat dit maar één kant op kan gaan, ze manoeuvreren zich in een onmogelijke positie.
+1
JanCees
@demelkboer zo werkt het idd en dan wordt er later bij besluitvorming gezegd dat de sector betrokken was.
Bij dit soort klankbordgroepen moet je wegblijven zeker als het beleid juridisch nog gaat worden aangevochten dan zou je als bestuurder ook hoofdelijk kunnen worden aangesproken.
demelkboer
@JanCees wie zwijgt stemt toe, maar wie mee praat stemt ook toe. Da's het idee van een klankbordgroep. " Democratie in optima forma. " Ja amehoela, niet dus. Belangen afwegen is wat anders dan 50% +1 van de stemmen. Ik heb aan den lijve ondervonden hoe een klankbord groep wordt gebruikt om te sturen. Burgers denken dan, maar die boeren praten toch mee.? Wat zeuren ze nu. Burgers vinden het dan ook heel normaal dat de belangen van een agrariër zijn grond gelijk worden gesteld met de belangen van een achtertuin van een burger.
MaFlodder
@JanCees Als je er zo over denkt snap ik ook nie wat je in de politiek doet! Daar gaat het precies zelfde! Wil je verandering dan zul je feitelijke input moet geven. En luisteren ze nie? Dan ga je dwarsliggen tijdrekken. En daarbij kun je altijd opstappen als er ondanks tegengas gewoon doorgedrukt wordt. Maar om ze gewoon maar vrijspel te geven? Nee!
+2
JanCees
@MaFlodder ik doe niet zoveel in de politiek behalve dat ik af en toe zorg dat ja21 vragen kan stellen die anderen vanwege onvoldoende dossierkennis niet stellen. Verder houd ik altijd mijn eigen verhaal en geef mijn mening
+4
John Spithoven
Ik heb nogal wat heftige reacties gehad over deze topic.
Maar....wat wil men nu bereiken door deel te nemen aan gebiedsgerichte processen?
Meedoen om samen met ambtenaren turflijstjes te maken van bedrijven in 1 en/of 3/5 km bufferzones. En dan op basis van bijv criteria als hij of zij heeft een modern bedrijf of een opvolger, die mag voorlopig blijven zitten mits hij of zij natuur inclusief wordt. En hij of zij is te klein, geen opvolger enz, die moet (in eerste instantie, 'vrijwillig' het bedrijf afstaan. Waar haal je het recht vandaan om over collega's te oordelen.
En dan oordelen op basis van modellen, waarvan de wetenschap gezegd heeft dat ze niet doelgeschikt zijn als het gaat om vergunning verlening. Lijstjes op basis van depositie bijdragen, opgesomd door ambtenaren, waarbij LNV in de antwoorden op kamervragen van JA21 Eppink op 6 september 21 zegt dat de depositie na 1 km niet meer defineerbaar is ten opzichte van de bron. Sommers Denemarken en Santing Dwingelerveld hebben het over max 400 meter .
Ben je dan als bestuurder voor je achterban bezig of voor je eigen bankrekening cq projectpot.

Daarom geen spijt van het aanroeren van deze discussie. Deelnemers geven vandaag ook aan naar mij 'we gaan er bij zitten want we vertrouwen die andere sectorpartijen niet'. Zo ver is het nu al in de sector....schandalig en diep triest!
+1
jan 10
Dus de gebiedscommissies zijn er al,ik begrijp van John dat daar boeren burgers en buiten lui inzitten,die over over het lot gaan praten van boerenbedrijven naast 2000 gebieden.
Waarom zit jij er dan niet in,dan kan je er nog dwars voor gaan liggen.
Hier op het prikbord zitten volgens mij niet veel ambtenaren jou stukken te lezen..
+1
John Spithoven
@jan 10 Tijd gebrek.....12 provincies, zo'n 3 gebiedscommissies per provincie dus 30 a 35 groepen......

En ik wil niet oordelen over andermans eigendom . En dan werken naar een oplossing als de probleemstelling niet duidelijk is.

En gezien de uitspraak Amer centrale verwacht ik dat de provincies NH, ZH, Utr en gedeeltelijk NB en Geld volledig veehouderij vrij worden.

Veehouderij is vergund en rest niet. Er is simpelweg gewoon niet voldoende vergunde stikstof ruimte om industrie, verkeer en luchtvaart te legaliseren.

Daarom zijn sector partijen ook stapelgek dat ze ons dwingen in allerlei reductie plannen. Komt er nog minder vergunde stikstof ruimte en verergeren zij het probleem alleen maar.
En dat allemaal gebaseerd op een niet gevalideerd model......

INSPRAAK ZONDER INZICHT GEEFT UITSPRAAK ZONDER UITZICHT!!!!!
+11
Arend Praas
Hallo John , ik zit ook in zo'n gebiedscommissie en al 3 jaar in een provinciaal overleg samen met vertegenwoordigers van POV, NVP ,AJK, FDF, LTO en NMV. We doen ons stinkende best om de waanzin van het Natuur en N beleid bij ambtenaren en politici tussen de oren te krijgen. Veel informatie word ons aangereikt door SSC en Staf,veel dank hiervoor. Ik breng ook wel in dat we N kunnen reduceren tot we een ons wegen maar dat de overheid alleen belang heeft bij onze vergunde N ruimte ,omdat die juridisch niet toe mag nemen. We hebben in Overijssel de afspraak dat als blijkt dat we alleen N mogen leveren en er onvoldoende toekomst perspectief is voor de landbouw, we met zijn allen opstappen. Als dit dan ook gebeurt in alle andere provincies dan kunnen we als landbouw nog een gezamenlijke vuist maken. Er moeten nog een paar meer van dit soort vergunningsblunders zoals Schiphol, de Amercentrale en het natuurgebied rond Bakkeveen boven tafel komen en er gaan steeds meer burgers, politici en ambtenaren inzien dat dit natuurbeleid geheel op de schop moet en dat de boeren het al 2 jaar bij het rechte eind hebben. Ik ben zeker voorstander zo veel mogelijk samenwerking van Agrarische organisaties. Arend Praas NMV Overijssel
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Arend Praas:
We doen ons stinkende best om de waanzin van het Natuur en N beleid bij ambtenaren en politici tussen de oren te krijgen.

En politici en ambtenaren doen hun stinkende best om diezelfde waanzin erin te houden. Snap eens een keer dat N slechts een middel is. Zinloos dus om te praten met lieden die de vernietiging van (een deel van) de sector tot doel heeft.
Jannus
Quote Reactie van @kanniewaarzijn:
En politici en ambtenaren doen hun stinkende best om diezelfde waanzin erin te houden. Snap eens een keer dat N slechts een middel is. Zinloos dus om te praten met lieden die de vernietiging van (een deel van) de sector tot doel heeft.

Eerst slopen voor je weer op kunt bouwen,zo werkt het op dit moment
Koeien boertje
@Arend Praas je kunt wel opstappen maar dan zal het de eerste x zijn dat lto en ajk met jullie mee gaan.
Ik vind het een top instelling, maar de trap na is van de collega's vaak geweest.
Zet em op met het gezamelijk front!
+1
John Spithoven
@Arend Praas Goed alle inzet, maar is verloren moeite.
Doel van de overheid/ provincie is reductie stikstof. Onderliggende agenda is de grond.

De VHR schrijft voor dat een lidstaat haar natuur moet beschermen en er geen achteruitgang mag wezen. 80 % van de N2000 Nederland voldoet aan die eis.
Stikstof is 1 van de drukfactoren , niet de hoofdreden van staat van de natuur Nederland doet dat wel en beoordeeld daardoor 29 % van areaal als in orde. Foute interpretatie.
Daarnaast wordt druk factor stikstof met een niet gevalideerd kreupel model berekend waarbij de overheid het verrekt om droge depositie te meten.(de COTAG meetopstelling meet lucht concentratie, dat in tegenstelling wat LNV in kamerbrieven beweerd)
De juridusche houdbaarheid van stikstofreductie is nul.
Elke kg stikstof die de sector in het huidige speelveld reduceert zorgt voor een versnelling van de krimp.

Zie jij nog redenen om de overheid cq provincie te voorzien van input? Of denk je dat je inspraak hebt?
+1
cormick654
@Arend Praas Ben melkveehouder bij bakkeveen, lees je in de krant hoe over je wordt gepraat ipv dat er met je wordt gepraat
cornelissen
Quote Reactie van @cormick654:
bij bakkeveen

De aanwijzing van dit gebied als Natura 2000 gebied is m.i. ook op een "smerige" manier gedaan. Had bezwaar aangetekend tegen deze aanwijzing , omdat ik eerst de gevolgen wou weten voor de omgeving.
Alles afgewezen, voor wat betreft de gevolgen voor de omgeving kon je pas bezwaar aantekenen bij de beheerplannen en die zouden naar verwachting binnen drie jaar na de aanwijzing worden gepubliceerd. Met als gevolg ,dat dus de aanwijzing al een voldongen feit was.
Weidezicht
@Arend Praas klinkt plausibel, maar hoe gaat dat dan in zo n overleg? Wordt er dan daadwerkelijk per bedrijf doorgenomen hoe of wat, wel blijven, niet blijven? Hebben jullie dan ook contact met andere "gebieden". Wordt er ook gesproken over andersoort bedrijven (loonwerkers, autobedrijven of wat voor industrie/mkb er dan ook in die gebieden zitten) die vaak ook een bepaalde vorm van uitstoot hebben?
Kalfjes
De heren die nu over het lot van andere beslist kan het wel eens duur tekomen staan
Als blijkt met rechtzaak dat de boer gelijk heeft zijn jullie aansprakelijk voor de schade
+2
boer.
@Kalfjes zijn jullie al gehersenspoeld door de zuivel. Die heulen ook met de vijand zoals natuurmonumenten.
Natuur en milieu en staatsbosbeheer zitten wel aan tafel. Boeren op dit prikkebord incl John hebben liever een beleid gestoeld op deze organisaties. En maar jammeren.
Wees blij dat er nog mensen dwars voor gaan liggen en proberen de provincies wakker te schudden. En dit niet voor eigen gewin zoals John deze boeren van beticht.
Kalfjes
@boer. Je begrijpt mijn verkeerd
+4
John Spithoven
@boer. Lammert, dank voor de classificatie jammeren.😡

Zoals ik ook jouw net rechtstreeks duidelijk heb proberen te maken is het volgende.
Ik heb het fosfaatdossier meegemaakt, gezien dat bij de besluitvorming het een aaneenschakeling van fouten was. Ik heb stevig tegen gestribbeld. Maar was roepende in de woestijn tijdens de overleggen. . We zijn allemaal getuigen van de gevolgen......
Fosfaatrechten die zijn ontstaan als gevolg van opzwepende pepverhalen , we moeten de wereld voeden.... Daarna onder invloed van verwerkingscapaciteit heeft de sector gekozen voor fosfaatrechten. Vanaf het FRP was het doel minder melk. En na enkele jaren zitten we nu weer in situatie van een schreeuwend te kort aan melk.....

Maar wat zijn de gevolgen van oa mijn aanwezigheid bij de overleggen op het ministerie. De pijn van grote groepen knelgevallen. Mensen die tot wanhoop en uiterste werden gedreven. Met mij kennis heb ik geprobeerd ze te helpen,,tevergeefs. Voel mij daar enigszins verantwoordelijk voor.

Met stikstof zal ik mij, binnen mijn mogelijkheden inzetten dat dat nooit meer gebeurd. Sectorpartijen die deelnemen aan praatgroepen waar ze de gevolgen niet van overzien en waar altijd een dubbele agenda onder zit, is contraproductief.

Dus Lammert, maar ook Arend, jullie weten allebei dat mijn inzet niet bestaat uit jammeren maar kennis delen en proberen te sturen zodat fosfaatdossier 2.0 niet ontstaat.
+1
pieta
Quote Reactie van @John Spithoven:
En na enkele jaren zitten we nu weer in situatie van een schreeuwend te kort aan melk

Dit is een mooie bijwerking. 😁
+1
de Tank
@pieta en komt niet door invoering ffrechten.
+1
Jannus
Quote Reactie van @pieta:
Dit is een mooie bijwerking.

Ieder nadeel heb sijn voordeel

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot schuiven , starten en kennis ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!