Inspraak zonder inzicht geeft uitspraak zonder uitzicht: Ontbreken van bodem analyse in N2000 gebieden

Uit de kamervragen, die JA21 heeft gesteld over stikstof, kwamen opzienbarende feiten boven tafel. Als eerste wil ik noemen het ontbreken van bodem analyse in N2000 gebieden. Te pas en te onpas wordt de veehouderij beschuldigd van een bijdrage te leveren aan vermesting en stikstof accumulatie in N2000. Maar, naar nu blijkt uit de antwoorden op de vragen, weet de overheid gewoon niet wat er speelt in de bodem in de N2000 gebieden. De overheid roept maar wat. Wederom een feit waaruit blijkt dat het stikstof beleid is gebaseerd op modellen, niet op feiten.

Hieronder afbeelding van de kamervragen met bijbehorende antwoorden.

JC verwijst op Twitter naar een artikel van Eurofins over meten in natuurgebieden.


Deel dit artikel

Bijlages

(klik om te vergroten)

Reacties

+3
John Spithoven
De vragen en antwoorden

(klik om te vergroten)

+3
Noorderling
Als het irriteert zit je goed te kietelen, vol houden!
Detukkeroettwente
Er word ALLEEN naar de landbouw gekeken en alle andere eventuele oorzaken blijven buuten schot .
+4
de hoef
Quote Reactie van @Detukkeroettwente:
de landbouw

als ze alle gevallen bomen op zouden ruimen ,in plaats van laten rotten , was er een veel kleiner probleem in het natura 2000 gebied
+1
Twentsch Land
Zo is het maar net ....... het is nog niet lang geleden dat dat ook gebeurde ... zelfs tot de kleinste takjes aan toe werden gesprokkeld om als aanmaakhout te dienen.

@de hoef
Frans1
@de hoef ik betwijfel of een gebiedseigen proces een probleem veroorzaakt🤔
Twentsch Land
Hout wat weg rot maakt stikstof.

@Frans1
+1
Frans1
@Twentsch Land oh? En hoe kan stikstof worden gemaakt dan? Stikstof is er of is er niet. Dat wordt niet gemaakt, dat kan nl niet. En een natuurlijke kringloop als probleem bombarderen🙄 dan was het dus bar en boos voordat de mens er was🤔😬
Twentsch Land
Het is plus plus allemaal .... omzetten ( rotten ) maakt stikstof ..... maar ik denk niet problematisch !

Maar alles samen .... o.a. fossiele brandstoffen en dergelijk maakt in totaliteit meer stikstof ...... om het nu alleen bij de dieren te leggen is niet correct.

@Frans1
bio boer
@Frans1 stikstof kunnen we niet maken wel omzetten in andere verbindingen klaver doet dat al bekend bijvoorbeeld
+5
John Spithoven
@Frans1 Maar we weten het niet.....
We weten niet wat de depositie is, we weten niet wat de herkomst van de depositie is, we weten niet wat de bodem voorraad is, we weten niet wat de herkomst van de bodem voorraad is, en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Meten is weten , en dan plan van aanpak.
Nu beginnen alle partijen bij het laatste ipv het eerste.
Frans1
@John Spithoven Als je van de kringloop, dwz rottend materiaal een probleem gaat maken zit je toch niet op het goede spoor mi. Maar het gaat over zgn input van stikstof, en dat zou idd gemeten moeten worden, nu wordt er van alles beweerd op basis van modellen, maar zonder daadwerkelijke onderbouwing, terwijl fat toch best simpel is.
Boerbakje
@Frans1 Een gebiedseigen proces is dat natuur continu veranderd.
De mens heeft alleen bedacht dat iets zo moet blijven als het is.
John Spithoven
Er zijn zoveel vreemde zaken aan het stikstof beleid. Dit is er 1 van.
Wetenschappers schrijven stappen rapporten over het stikstof probleem, er worden door zowel belangenbehartiging als overheid plan op plan gemaakt voor een oplossing, terwijl het probleem niet in beeld is. En dit is toch een er eerste vereiste, probleem analyse, voordat er een denkrichting in een oplossing kan worden gevormd.

Ook vreemd is dat alle stakeholders voorbij gaan aan bijv deze discussie. Deze kamervragen zijn al 3 weken bekend en kennis geen 1 belangen club inhoudelijk zien reageren. En nu bedoel ik daar niet alleen mee LTO, maar bijv NMV of DDB lijkt ook een slapende organisatie te worden.
Vreemd...
+2
Weidezicht
@John Spithoven Lto krijgt zwijggeld, althans je kan je broodheer niet afvallen. En al die andere clubs hebben er de kennis niet voor, het geld niet om die kennis binnen te halen, of om met advocaten de strijd aan te binden. Met zoveel clubs die ws allemaal op hun manier hun best doen wordt die hele behartiging helemaal niets
+1
sorry
@Weidezicht alleen fdf doet nog wat
Weidezicht
@sorry en agractie op het gebied van burgers het boerenleven/nederlands voedsel onder de aandacht brengen. Zo doen ze allemasl wat, en de kleinsten het meest. Maar het is te versnipperd.
boer.
@John Spithoven de NMV hamert daar al een half jaar op bij de gebiedsgerichte aanpak
John Spithoven
@boer. Dat is super. Maar in gebiedscommissies krijg je het niet op de landelijke politieke agenda. Er moet veel meer van elkaars kennis,gebruikt gemaakt worden. Dat gebeurd nu niet, integendeel zelf.
En het bodem dossier is de afgelopen weken overal gedeeld, geen respons.
boer.
@John Spithoven dat zegt nog lang niet alles.
Hoe komt de stikstof in het natura 2000 gebied?
Door slecht onderhoud! Gewassen laten verrotten geeft meer dan 100 kg stikstof per jaar. En Dan zeuren ze over 6 tot 7 kg stikstof uit depositie
nico-c
@boer. Interessante uitspraak, heb je ook een bron voor die cijfers?
boer.
@nico-c volgens rvo norm zit er 27,9 kg N in 1 ton DS bij graskuil.
Nu zal in natuur wat minder zitten, maar bij de helft kom je bij 10 kg DS opbrengst al aan 140 kg
+1
roscho
@Frans1 , @de hoef , @Twentsch Land
"Chemische samenstelling
De chemische samenstelling van hout, die
overigens in detail van plank tot plank nog
best uiteen kan lopen, wordt allereerst bepaald door het feit dat hout een materiaal is
van biologische oorsprong. Het is dus opgebouwd uit koolwaterstoffen. De massa van
een typisch stuk droog hout bestaat dan ook
voor zo’n 50 % uit het element koolstof (C),
gevolgd door 42 % zuurstof (O) en iets van
6 % door het lichte waterstof (H). Stikstof
(N) maakt slechts ongeveer 1 % van de
massa van hout uit en andere elementen zoals calcium, kalium, natrium, magnesium, ijzer, mangaan, zwavel, chloride, silicium en
fosfor samen nog ongeveer 1 %."

(chemischefeitelijkheden.nl/files/…).

Als slechts 1% van de houtmassa uit stikstof bestaat, hoe kan rottend, ontbindend hout dan oorzaak zijn van teveel stikstof? Het enige wat kan vrijkomen is koolstof, zuurstof en een beetje waterstof. Ik mag aannemen dat meeste van die stoffen weer opgenomen worden als voeding door andere planten. Stikstof komt in dit hele verhaal slechts voor 1% voor. Als het gaat om vochtig hout, dan zit daar dus water in (H2O), wat bij ontbinding vrijkomt als waterdamp.

E.e.a. neemt niet weg, dat het hoog tijd wordt voor geducht onderzoek naar de werkelijke invloed van stikstof op natuurgebieden. Als daar, zoals Vogelaar stelt, nog steeds geen onderzoek naar is gedaan, maar er wordt beleid bepaald, gebaseerd op simpele aannames, dan is dat een schandaal!
+4
rene-de-jong
@roscho Het punt is ze willen het niet weten, de aanname is dat er schade is maar zelfs of deze er is, is niet bekend.
In de rechtspraak heb je gerechtelijke dwaling, bijvoorbeeld de Puttense moordzaak.
Dit is bestuurlijke dwaling (in het kwadraat) waarbij de wetenschap zich kapot moet schamen.

Nergens niks en niemand heeft nog verandering van samenstelling van de grond kunnen aantonen door veronderstelde / berekende depositie, stikstofdepositie is géén standplaatsfactor.

Arjan Reijneveld (Eurofins) schreef al eens eerder een stukje: eurofins-agro.com/nl-nl/…
Zebra
@roscho Rottend hout is geen probleem en maakt ook geen N. De C/N verhouding van hout is 50. Organisch materiaal met een C/N boven de 15 neemt in principe N op tijdens dit proces komt CO2 vrij. Hierdoor daalt de C/N verhouding .Bij een C/N van lager dan 10 is de organische stof opneembaar door de plant en komt er dus N vrij.
John Spithoven
Ik zie diverse discussie over welke processen er wel of niet plaats vinden in een natuur bodem. Maar dat is stap 2. Het gaat er om om vast te stellen we mineralen komen er voor in de bodem, in welke verhouding en met welke herkomst. Daarna kun je wat zeggen over de te verwachten processen.
nitevd
@John Spithoven

Een veel toegepaste aanpak voor het oplossen van problemen is de DEMAIC structuur.

Stap 1: Definitie van het probleem. (moet goed duidelijk zijn)
Stap 2: Meten van de afwijking
Stap 3: Analyse (o.a. d.m.v. test)
Stap 4: Verbeteren (improve)
Stap 5: Controleren

Hierbij geldt dat geen enkele stap kan worden overgeslagen en alleen op basis van feiten en testresultaten conclusies kunnen worden getrokken.
In het geval van het stikstofprobleem gaat het al mank met de probleemdefinitie en worden vervolgens alle overige stappen overgeslagen. Met de ijdele hoop dat in 2035 N2000 gebieden er heel anders uitzien dan nu, wie dit gelooft is wel heel erg naïef.
John Spithoven
@John Spithoven Want stel, maar we weten het niet, dat het gehalte stikstofoxide verbindingen, ontstaan uit verbranding van fossiele brandstoffen, velen malen hoger is dan de ammoniakale stikstof verbindingen in de natuurbodem, dan is er pas echt een probleem. Maar,we weten het niet....

Dan werkt de Hans "pak ze de vergunningen af" Besselink methode niet. NOx emissies zijn nauwelijks vergund.

Dan gaat het pas echt hard achteruit met de staat van de natuur. 🤔🤔🤔
rene-de-jong
@John Spithoven En daarom is het jammer dat Staf de discussie m.b.t. het Drentse onderzoek (door Universiteit Antwerpen) in die richting heeft getrokken.

Juist dit onderzoek (ECOBE 013-R167 & ECOBE 015-R183) zou een vervolg moeten krijgen, een onderzoek naar de 'ver' - thema's
- verzuring
- vermesting
- verdroging

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

De Nederlandse landbouwsector staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!

REACTIES
29
DEELNEMERS
16
WEERGAVES
2.490