LTO: Onhaalbaar' stikstofdoel in wet verankerd

De Tweede Kamer heeft in december een wetgeving aangenomen over stikstof met daarin een 'onhaalbaar' stikstofreductiedoel van 50% in 2035. LTO Nederland betreurt dit en stelt dat er 'een onmogelijkheid in de wet is verankerd'. Volgens de brancheorganisatie is een reductie van 26% met de huidige technieken en gelet op de tijd die innovatie kost in 2030 al 'ambitieus'.

Op 23 februari buigt de Eerste Kamer zich over het vraagstuk. Voor die tijd wil LTO met Eerste Kamerleden in conclaaf. Het is de vraag of uitstel van de wet een oplossing voor de knelgevallen* dichterbij brengt, en of een volgende Tweede Kamer en kabinet tot een wet zou komen die de leden betere oplossingen biedt dan de wet die nu in de Eerste Kamer behandeld wordt, zo stelt LTO.

Ook de glastuinbouw speelt de stikstofproblematiek parten. Tuinders worden geremd in hun uitbreidingsmogelijkheden door 'een systeemfout'. Hierdoor ontbreekt het hen momenteel aan vergunningen. Overigens gaat het in de glastuinbouw om relatief kleine stikstofdeposities, maar juist dat maakt dat men buiten de boot is gevallen. De vrees onder leden van Glastuinbouw Nederland is dat de stikstofcrisis nog jaren voort kan duren.

Reacties

+1
Frans Z.
Mosterd na de maaltijd.
matt
Zeggen ze A en doen ze B ik kan het uit de tekst niet uithalen,of ze nou de wet
Tegen gaan houden,of juist gaan lobbyen,betreuren hebben we niks aan.
Vorige week waren ze er nog blij mee.

Feit is dat de sp ons flink bij de bok heeft gedaan,als de wet word aangenomen.
Realisme
@matt je bedoeld sgp zeker? In dat geval niet meer als cda en vvd. Alleen was de sgp altijd de partij die de realiteit niet uit het oog verloor. Nu zijn ze toch mee gaan doen met het politieke gekonkel
Kid creole
@Realisme kid dacht ook sp
+2
matt
@Realisme die 50% in 2035 heeft de sp voor gezorgd anders stemden ze niet voor.
Realisme
@mattje heb helemaal gelijk. Was ik even vergeten. Dacht dat je de instemming met tegenzin van sgp bedoelde
JanCees
@matt Nee dat hebben LNV CDA, CU, D66 en VVD gedaan
matt
@JanCees dat begrijp ik even niet kun je dit toelichten?
JanCees
@matt das vrij simpel die hebben voor de wet gestemd met die norm van - 50% in 2035 Dat wilde de SP om voor te stemmen en daardoor kwam er meerderheid in de Kamer. SP heeft grote Brabantse wortels
Jean-PierreK
@matt, ik neem aan dat @JanCees bedoelt dat lnv een plan heeft bedacht om steun te krijgen voor een stikstofaanpak (26 % in 2030). En dat de coalitiepartijen daarmee ingestemd hebben. Vervolgens is er door een aantal partijen een extreem bod gedaan (50 % reductie in 2030). Vervolgens lijkt er keihard gepokerd te zijn. Afhankelijk van wat je een acceptabele oplossing vindt kun je iedere partij de schuld / eer geven van het resultaat in de 2e kamer.
Althans dat 🙄 maak ik ervan op basis van de informatie die naar buiten komt.
matt
@Jean-PierreK @JanCees ja nu snap ik wat je bedoelt,ze hadden ook hun poot idd stijf kunnen houden.

Zoals ik er tegen aan kijk,is lto/agractie ook overvallen door die 50%2035
En is dat nooit de bedoeling geweest.

Hier kun je niet achter staan,alles aan doen om deze wet controversieël te
Verklaren.
Mars2
[@matt fb.watch/38oTR7p9E7/

Vanaf 2 min. We hebben al zoveel gereduceerd. 26% is het probleem niet. Tja....
Mars2
@Mars2 Wanneer 26% geen probleem is, welk percentage is het dan wel?
hans1980
Vanaf 1990 moet kunnen
JanCees
@hans1980 Pas op wat je zegt en wat voor uitleg ze daar in Den Haag aangeven.In 1990 zat de landbouw op 280 miljoen kg Nh3 emissie. ALs je daar 26% van neemt is dat 72,8 miljoen kg terwijl we nu op circa 90 mijoen kg ziten. Blijft altijd gevaarlijk om percentage te noemen zonder te duiden vanaf wanneer vanaf welke hoeveelheid. Met dat soort opmerkingen zijn er al heel wat boerenbestuurders de bietenbrug op gegaan
Realisme
@JanCees neem maar genoeg vaseline mee naar Den Haag. Links of rechtsom krijgen ze het altijd voor mekaar om je te naaien
JanCees
@Realisme Daarom hebben de meeste politici en een hoop ambtenaren (paar goeden niet te na gesproken) de pest aan mij, die hebben blauwtjes opgelopen .
Jean-PierreK
@JanCees, @hans1980 bedoelt volgens mij 26 % reductie ten opzichte van 1990 (dus emissie zo'n 200 kton) . Geen reductie van 74 %.
+1
JanCees
@Jean-PierreK gissen met wat bedoelen we is pislink dat bedoel ik te zeggen en dat is niet om vervelend te doen maar ik heb de afgelopen jaren daar een paar keer grote brokken van gezien en nu ook weer niet door Hans maar door LTO CDA VVD en nu gelukkig omgekeerd door SGP Eerste Kamer maar SGP Tweede Kamer maakte ook een verkeerde keuze terwijl ze dachten de PAS melders te helpen.
Over hoe de Stikstofwet en de gerechtelijke uitspraken leiden tot idiote grote risico's en dat vanaf gisteren de uitspraak inzake intern salderen in combinatie met het bijtekenen van natuur door proincies sinds gisteren eigenlijk duizenden bedrijven meer vergunningloos zijn geworden daar komt John Spithoven vandaag wel op terug. Ik zou zeggen lees de blog van Franca Damen van gisteravond even goed door. De kern is dat bij iedere wijziging je vergunning vervalt en je een nieuwe vergunning moet aanvragen. Het intekenen van jouw grond door de provincie is een wijziging.Alle vergunninghouders waar de provincie zonder informeren of toesteming van de boer de grond een stikstofstempeltje geeft is vanaf dat moment vogelvrij voor Mob.
+1
JanCees
marcel r
@JanCees
Even een vraagje ; Hoever staat het met het isotopen onderzoek?
Is dat al van start gegaan afgelopen jaar? Of moet dat nog beginnen?
Ik verwacht hier veel van, gezien het vooronderzoek in Denemarken en van de heer Santing.

Middels het isotopen onderzoek zal blijken hoeveel invloed wij als landbouw daadwerkelijk op de nabij gelegen N-2000 gebieden hebben.
Mijn inschatting is, dat dit onder de 10% ligt.
+2
JanCees
@marcel r dat loopt de pre onderzoeks fase dus het inregelen van alle systemen is het afgelopen jaar gedaan vanaf 1 januari 2021 loopt het onderzoek tot en met 31 decmber 2022 dan afronden en rapport schrijven . De uitkomsten zullen dan worden gepresenteerd . Grappig is dat LNV nu als een haas met WUR ook dit soort onderzoek wil gaan doen maar lopen jaartje achter. Die zullen wel weer na een paar maanden onderzoek een rapportje schrijven wat de huidige denkwijzen zal onderschrijven. Bij WUR milieu is alles te koop voor de overheid.
Jean-PierreK
@JanCees, dat ziet er erg zorgwekkend uit. Als ik het goed begrijp is geen enkele vergunning veilig, indien het niet goed gaat met een habitat en dit op een of andere manier te koppelen is aan de vergunning.
Gerrit v Schaick
@Jean-PierreK Zo lees ik het ook. Indien een vergunning schadelijk is voor een habitat kan/moet de vergunning worden ingetrokken. ben je mooi klaar mee

"stel dat blijkt dat de vergunning in strijd met wettelijke voorschriften is verleend (artikel 5.4, eerste lid, sub c, van de Wnb) of dat de omstandigheden sinds de vergunningverlening zodanig zijn gewijzigd en de vergunning niet zou zijn verleend als die omstandigheden al bekend waren ten tijde van de vergunningverlening (artikel 5.4, eerste lid, sub d, van de Wnb), dan moet het bevoegd gezag mogelijk verder kijken. Het bevoegd gezag moet verder kijken als uit de herbeoordeling van de vergunning blijkt dat deze leidt tot een (dreigende) verslechtering of significante verstoring van natuurwaarden. Dan moet het bevoegd gezag namelijk ook beoordelen of de vergunning móet worden ingetrokken (artikel 5.4, tweede lid, van de Wnb)."
+1
JanCees
@Jean-PierreK dit is heel zorgwekkend maar hier hebben VVD,CDA,D66, CU en LTO vast goed over nagedacht en de minister en die provinciale gedeputeerden die met dossier bezig zijn natuurlijk ook die willen allemaal het beste .
Ze trekken de kluwen steeds strakker en ze zien het niet of ze willen het niet zien.

Dit is de volgende affaire. De eerst volgende hoorzitting zit er een snikkende Carola Schouten die het allemaal niet zo had bedoeld en ze had nooit signalen vernomen dat het beleid zo destructief was voor duizenden boeren gezinnen. En LTO bestuurders en Kamerleden die zullen zeggen : We vertrouwden op de kennis en goede bedoelingen van de ambtenaren zelf vonden we het ook wel complex.

Het is broddelwerk, gepruts door alle betrokkennen en niets anders
Jean-PierreK
@JanCees, zonder stikstof wet was er volgens mij geen letter anders geweest in de blog van Franca Damen.

Overigens stel hypothetisch dat het zou lukken om de depositie bij 75 % van de N gevoelige N2000 gebieden onder de KDW te krijgen, dan zou die andere 25 % nog steeds voor problemen kunnen zorgen. Mogelijk vallen er dan wel complete N2000 gebieden af, waar dan niet meer op getoetst hoeft te worden qua N depositie.

Maar dan nog betekent dat vermoedelijk niet dat deze gebieden geen effect zullen hebben op boerderijen. Er wordt namelijk onderzocht of en in welke mate de waterkwaliteit onder landbouwgrond in specifieke gebieden effect kan hebben op N2000.

Erg jammer dat we als boer gedwongen worden om natuur als bedreiging te zien.
robbies
@Jean-PierreK de natuur is niet de bedreiging, maar de TBO's die blijkbaar onaantastbaar zijn in Nederland
JanCees
@Jean-PierreK De stikstofwet maakt dat met deze uitspraak van de RvS de boer nog afhankelijker is geworden van de politieke willekeur. Binnen de stikstofwet zijn de KDW normen wettelijk verankert. Als een TBO nu een boer weg wil hebben tekenen ze natuur bij daarmee wordt de boer piekbelaster dan voldoet zn vergunning niet meer en kan zn vergunning worden ingetrokken. Vogelvrij dus
+1
kanniewaarzijn
@JanCees Even voor de duidelijkheid....we hebben het over een BESCHAAFD land, toch??
+1
JanCees
@kanniewaarzijn soms twijfel ik daar ook aan
+1
Spuit11
@kanniewaarzijn Valt het je ook op dat de jongens die anderen hier op het bord altijd betichten van complottheorieën, respect voor de politici etc, niet meedoen aan de stikstof bijdrages van John Spithoven?
+2
JanCees
@Spuit11 Dat is met Nico Gerrits op Foodlog ook zo.Als ecologen een boer denken te kunnen villen dan zijn ze er als de kippen bij. Als Nico Gerrits iets schrijft dan blijven ze allemaal oorverdovend stil.
+1
jan.1
Quote Reactie van @JanCees:
De stikstofwet maakt dat met deze uitspraak van de RvS de boer nog afhankelijker is geworden van de politieke willekeur. Binnen de stikstofwet zijn de KDW normen wettelijk verankert. Als een TBO nu een boer weg wil hebben tekenen ze natuur bij daarmee wordt de boer piekbelaster dan voldoet zn vergunning niet meer en kan zn vergunning worden ingetrokken. Vogelvrij dus

Is dat wat Pieter Omtzigt bedoelde, de wetten zijn gemaakt door de overheid en tegen de burger....terwijl de burger juist beschermt moet worden door de overheid.
rene-de-jong
@JanCees En dit broddelwerk vindt zijn oorsprong in de misleiding van het parlement op met name 1 april 2011 & 18 november 2015.

Het is een bewuste misleiding door LNV Ambtenaren welke door de juristen (ook bewust) niet wordt benoemd in alle rapporten die nadien zijn verschenen.
Het HvJEU denk namelijk heel anders over de uitleg van de HRL en het begrip "Natuurlijke Kenmerken"

Zelfs het ABRvS meent dit beleid te kunnen bekrachtigen door OOK contrair (tegengesteld) aan het Hof van Justitie EU te mogen handelen.

Als bovenstaand stukje in de wetgeving niet wordt opgelost kunnen we tot in den treure bezig blijven. Het niet correct implementeren (ook bij Arresten bepaald) van de HRL is nalatig en gezien de bende die het hier is, is het ook onbehoorlijk bestuur.

hier niets mee doen is ook onbehoorlijk bestuur....... van ALLE belangenbehartigers
+2
Realisme
@rene-de-jong als jij de contributie van LNV aan LTO overneemt zullen ze er best wat aan willen doen😏 alles draait om geld. LTO wil zijn organisatie in stand houden terwijl ze steeds minder vertegenwoordigen, betekent dat ze steeds steviger aan de tiet van de overheid moeten lurken.
+1
crisis
Quote Reactie van @rene-de-jong:
hier niets mee doen

Ligt hier niet de taak van SSC? Juridisch de strijd aangaan. Memo's publiceren is mooi. Het verandert alleen niets.
+3
John Spithoven
@crisis Wordt gezamenlijk opgepakt.
+1
crisis
@John Spithoven Top. Samen sterk.

Verbaast me wel dat je hier zo afgeeft op sommige belangenbehartigers. Dan is gezamenlijk oppakken minder vanzelfsprekend.
John Spithoven
@crisis Ik zou 100 % willen dat we op dit dossier samen optrekken.

Maar iets te vaak mijn hoofd gestoten. En misschien visa versa ook. Maar elke dag weer nieuwe kansen met mogelijkheden.
Arend Praas
@crisis allemaal geld overmaken naar SSC want ze moeten een flinke kas hebben want dit gaat wel een poosje duren voor we gewonnen hebben maar alles we positief resultaat is het 1000 voudige waard
+2
JanCees
@rene-de-jong volstrekt met je eens het is een juridische kluwen geworden waar het ministerie en de provincies geen overzicht meer over hebben en zichzelf en daarmee tienduizenden bedrijven in Nederland niet alleen boeren maar veel meer de strop om de nek steeds strakker trekken. Die LNV ambenaren die dit doen gaan natuurlijk een keer onder ede worden gehoord en de adviseurs van de WUR en het RIVM ook en dan hebben ze het allemaal zo niet bedoeld en hadden ze alleen de kennis van toen die met de kennis van nu niet meer relevant is.
Even voor jullie beeld we praten over berekende stikstof deposities van 1 tot 3 gram per m2.
+2
rene-de-jong
Onvoorstelbaar dat een LTO daar nu pas achter komt, John werd voor gek verklaard met zijn waarschuwingen en zie daar........

Pieter Omtzicht had gelijk, er zijn belangenbehartigers die aan de tiet hangen en daarom niet durven zeggen wat fout zit, wat een geluk dat die Calown weg is, Sjaak Tak gaat voortvarender te werk !!

Waar de stikstofwet voor bedoeld is, (o.a. vrijstelling bouwen) gaat vroeg of laat toch nat omdat dat helemaal niet mag van HvJEU
overstekend wild
@rene-de-jong en het fosfaat debacle zal zich herhalen, met als doel; vee krimp door de sector zelf gefinancierd. En Lto doet weer net als het ze spontaan is overkomen en ze door aan tafel te blijven al het mogelijke gedaan hebben voor de sector
Jawis
@overstekend wild hoe kunnen we lto buitenspel zetten?
+1
Realisme
@Jawis niet want de overheid laat ze nooit als gesprekspartner vallen omdat dan het “draagvlak” verdwijnt

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot lto , stikstof , nederland , tweede kamer en ammoniakrechten ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!

REACTIES
45
DEELNEMERS
20
WEERGAVES
3.343