Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

Op 13 oktober 2020 stuurde de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering naar de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel voorziet in een wijziging van de Wet natuurbescherming en Omgevingswet om de structurele aanpak stikstof te borgen. Structurele aanpak stikstof Het kabinet heeft de structurele aanpak stikstof op 24 april 2020 bekend […]

Reacties

chien de garde
Boeren lees dit . als dit door gaat is het einde melkveehouderij in Nederland
Bekkink
@chien de garde vroeg of laat is dat toch het plan. Nederland word 1 grote stad
+1
John Spithoven
Franca heeft de kamerbrief voor SSC geanalyseerd, daarna het verhaal in een voor iedereen toegankelijk blog geplaatst.

Er waren hier veel vragen, lees de blog , misschien worden ze beantwoord.
+2
Rijkuil
@John Spithoven nee, geen antwoord
Wel 1 vraag.
Zijn ze nu echt zo krankzinnig om voor de tweede keer dezelfde fout te maken door doelen te stellen zonder idee hoe realistisch die doelen
zijn?
+2
rene-de-jong
Goed werk van Franca;
Hier zouden alle belangenbehartigers bovenop moeten vliegen, laat je dit overvliegen dan snap je er niks van of lig je te slapen in een hele DUURzame slaap.

Bekijk ook de MvT (Memorie van toelichting) en bekijk het plaatje fig 1
rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/…

Dit betekend dat als je nabij of in zo'n paars gebied zit dat je bedrijf vóór 2030 is gesloten althans als je nog vee in de stal wilt, caravan stalling zal nog gaan.
Het betekent overigens ook dat alle levende wezens in en rondom die gebieden vóór 2030 afgeschoten moet worden en er een soort "Mexicaanse muur" langs de grens moet komen om de buitenlandse depositie tegen te houden.

Het wetsvoorstel houdt namelijk in dat:
in 2030 de stikstofdepositie op ten minste 50% van het areaal van de voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden tot onder de kritische depositiewaarde moet worden gebracht.

Dit om bijvoorbeeld het grootste gebied de Veluwe te "redden" want de berekende schade is daar enorm.
In werkelijkheid zijn de cijfers UITMUNTEND
natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx/…
11 maal KLASSE A (uitmuntend) dus ook voor de stikstofgevoelig verklaarde habitattypen.

Dit zijn de cijfers die met het EUROPEES verplichte monitoringssysteem SDF jaarlijks worden gepubliceerd.

Wie gaat deze gekken in de 2e kamer nog tegen houden ??????????
staat Franca er samen met SSC & STAF alleen voor......

Voor wie het niet meer weet wat SDF is, hieronder nog een keer de uitleg
boerenbusiness.nl/opinies/boerenbusiness/…
en dat stikstofdepositie geen standplaatsfactor is, weten ook Ecologen;
veld-post.nl/artikel/…
+4
cs-agrar
Quote Reactie van @rene-de-jong:
staat Franka er samen met SSC & STAF alleen voor......

Laten we ze iig financieel steunen. Ritjes met trekkers levert weinig op, stuur die dieselcenten dan naar staf en/of ssc
chien de garde
@rene-de-jong top rene . nu de rest nog kom uit je slaap boeren
Bartlehiemboer
@chien de garde De boeren slapen al te lang. Ik zie niet meer wat er te redden valt.
John Spithoven
@rene-de-jong Dank je René

Kleine aanvulling
Het CDM rapport over het sprookje van de resultaten van deemissie arme bron technieken van de afgelopen decennia kwam ook boven tafel.

De techniek heeft over alle sectoren zo'n 9 kton minder gereduceerd dam dat er ingerekend was door LNV. Dat wordt voor de komende jaren een extra reductie. Zo'n 9 a 10 %. Dit naast de 26 % uit de kamerbrief.
Jean-PierreK
@John Spithoven, hopelijk staat daar tegenover dat uit onderzoek is gebleken dat bij bemesting juist (10%?) minder uitstoot van Ammoniak is.
chien de garde
En dan zegt Elshof dat er niet veel nieuws in de brief staat .😢🤔 LTO laat de boeren verzuipen
+1
Rijkuil
@chien de garde niet zo negatief doen
LTO helpt lnv
Klinkt veel vriendelijker
Rodeo clown
@chien de garde lto is een onderdeel van de roverheid.
Rijkuil
@Rodeo clown En hoe noem je dan zgn collega’s die lid zijn van de lto?
De geschiedenis gaat zich herhalen
Rodeo clown
@Rijkuil matennaaiers??
Rijkuil
@Rodeo clown
Nationale
Staatsbosbeheer
Boeren
Dat wordt de term voor de blijvers.

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot landbouw , post , natuurbescherming , stikstof , natuur , tweede kamer , wetsvoorstel , ammoniakrechten en 2020 ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!

REACTIES
16
DEELNEMERS
9
WEERGAVES
1.799