LTO: kabinet moet 750 miljoen euro in stikstofinnovatie steken

LTO Nederland en POV roepen Kamerleden op om minimaal € 750 miljoen van de ruim € 1,3 miljard die in het kader van de stikstofcrisis is geoormerkt voor ‘opkoop en saneringsregelingen’ om te buigen in investeringen en innovaties. Dat is kosteneffectiever en past bij een wereldwijd sterke agrarische sector.

Nederland bevindt zich nog steeds in een stikstofimpasse. LTO Nederland en de POV constateren dat het Kabinet nog niet voor de meest effectieve weg uit de stikstofcrisis kiest. Investeren boven saneren moet centraal staan.

“Stel nu alles in het werk om per direct minimaal 750 miljoen euro van sanering om te buigen naar investeringen en innovaties op de veehouderijbedrijven! Dat is kosteneffectiever stikstofemmissie reduceren, past bij de innovatiekracht waarmee we wereldwijd vooroplopen, en voorkomt dat de sector onnodig onder druk komt te staan,” zeggen Wil Meulenbroeks (voorzitter vakgroep Melkveehouderij), Erik Hubers (voorzitter vakgroep Pluimveehouderij), Linda Jansen (voorzitter Producentenorganisatie Varkenshouderij) en Trienke Elshof (portefeuillehouder Gezonde Omgeving).

Kosteneffectieve inzet
Opkoop van veehouderijbedrijven is een weinig kosteneffectieve oplossing voor de stikstofproblematiek, blijkt ook uit doorrekeningen van het PBL. LTO en POV pleiten daarom voor een kleiner budget voor opkoop (op dit moment ruim 1,3 miljard euro), zodat deze middelen beschikbaar komen voor innovatieve investeringen in management, mestaanwending of betere stalsystemen. De sector heeft oplossingen, maar kostprijsverhogende maatregelen kunnen meestal niet via het product worden terugverdiend. Omdat de rek er bij ondernemers simpelweg uit is zal de overheid investeringen mogelijk moeten maken.

Verstorende effecten
Opkoop is niet alleen minder effectief dan investeren in innovatie, het heeft ook schadelijke neveneffecten op de agrarische sector.

Grote opkoopregelingen vanuit de overheid zullen de markt verstoren en hebben effect op prijzen voor varkens-, pluimvee en fosfaatrechten. Het uit de markt halen van deze dierrechten kan ervoor zorgen dat sectoren of deelsectoren door de ondergrens van het kritische volume zakken. Een opkoopregeling zoals nu wordt voorgesteld biedt geen enkel extra perspectief voor de blijvers.

Het opkopen van grond als onderdeel van beëindigingsregelingen zorgt voor een verdere druk op agrarische ruimte om te ondernemen, naast de lage kosteneffectiviteit. LTO Nederland vindt dat agrarische grond in agrarisch gebruik moet blijven. Ook de Nederlandse burger vindt dat belangrijk, blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Zeker met de gestelde kringlooplandbouwambities zal de agrarische sector de eigen landbouwgrond nodig hebben voor structuurversterking.

Bakens verzetten
De bakens moeten op korte termijn worden verzet. Het gaat om grote hoeveelheden gemeenschapsgeld. De Kamer moet voorkomen dat er de komende maanden onnodige en onomkeerbare besluiten worden doorgedrukt via de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijen.

Laatste  |  

Reacties

+1
jg
Lto gebruikt woorden als "sterke sector". Hoezo is een agrarische sector die voor mijn part 25% kleiner is niet sterk ? Wat heeft volume de basis van de sector gebracht ?? Veel regelgeving , milieubelasting, hoge kostprijzen etc...
Realisme
@jg voorheen was LTO juist altijd voor de stoppers maar nu de aantallen en daarmee hun bestaansfunctie terug loopt beginnen ze te draaien. Vind dat het hand in hand moet gaan. Goede financiële regelingen voor de stoppers en perspectief voor de blijvers. Werk geen 80 uur in de week om na verloop van tijd me bedrijf weg te geven aan de buurt.
mlkvhoudr
@jg de melk die er teveel is en met verlies verkocht word zal en moet geproduceerd blijven worden

De bv Nederland zal wel gek zijn als ze daar in meegaan

Een kansloos pleidooi
+1
Leuk bedacht . iedereen word er weer beter van behalve de boeren weer .
zo lang de consument niet bewuster word kun je er wel 1000 miljard in stoppen maar het word nooit wat
verbi
De burger en/of politiek wil alleen minder vee en anders niks de rest intereseert ze niks en snappen ze ook niet hoe triest ook.
+4
BertK
Weggegooid geld zolang je niet weet of er een probleem is. Eerst duidelijkheid over deposities vanuit landbouw en andere sectoren. Eerst pas melder of vrijstellingen legaliseren. Eerst industrie vergunningen regelen. Eerst....
+3
George
Wat is u weer stikstofinnovatie?
Wat een onzin weer , er zijn wel belangrijkere dingen te verzinnen voor dat geld dan zulke kwats. Geef er maar een miljoentje van aan mij en ze worden goed besteed.
+4
dewittemotor
Kabinet mag er 750 miljoen insteken en wij zelf zeker nog eens 3 miljard. Periferie en al die adviesbureau (waaronder LTO zelf ) weer gered over onze rug.
+1
Kars
@dewittemotor juist jij snapt hem!
Ze willen allemaal ons boeren een probleem aanpraten ook lto, om er zelf aan te verdienen!
Ja zeggen boeren mja zit subsidie op. Ja en denk je dat die fabrikant dat niet in de prijs heeft doorberekend.
Iedereen profiteert ervan behalve de boer.
Of denken jullie dat China alleen varkensvlees koopt uit emmissiearme stallen?
Toegevoegde waarde aan product nul, wordt er op pak melk gezet afkomstig van emmissiearme boer.
Arme boer dat houdt het daar maar bij.
+3
casev
Was het niet 50 miljard wat we dit jaar op de pof leven? Ach dan dit weggegooide geld er ook nog wel achteraan..... We zijn hier in dit land hard bezig alle opgebouwde welvaart weg te geven.....
+1
Detukkeroettwente
Stoppen met deze onzin , stikstof is geen probleeeeeeeeeem ook nooit geweest, en word het ook NOOIT !!!! Stoppen met deze onzin !!!
+1
puntertje
LTO-projecten zit verlegen om projecten denk ik.

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot lossen , lto , nederland , euro , agrarische , ammoniakrechten en stikstofcrisis ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!

REACTIES
12
DEELNEMERS
12
WEERGAVES
1.285