Bosbemesting in Europees verband is noodzakelijk

Om een gefundeerd antwoord te kunnen geven op de vraag of en hoe bos bemest moet worden, zijn bij Harderwijk proefpercelen aangelegd. Ir. A. Hekstra is de initiatiefnemer van die bosbemestingsproeven. Hij is docent Bodemvruchtbaarheid en Milieu aan de Christelijke Agrarische Hogeschool te Dronten. Ter plaatse gaf hij uitleg en liet hij zien wat de proeven inhouden.

„Bosbemesting is een "symptoombestrijding", bestrijding van een ziekteverschijnsel. Het bos in Europa is ziek. In bosbouwkringen heeft men zich lang tegen bemesting van bos verzet. Men wil niet de gevolgen bestrijden, maar de oorzaken aanpakken. Dat is prachtig, maar het moet volgens mij beide gebeuren. Noodgedwongen moet echter de aanpak van de ziekteverschijnselen voorrang hebben. Anders hebben wij over twintig jaar waarschijnlijk geen gezond bos meer. Een effectieve bemesting is mogelijk. Of bosbemesting op grote schaal zal plaatsvinden, is een tweede. De wetten van de economie drijven ons naar de afgrond". Aldus de heer Hoekstra.

Mest in bossen? De meeste mensen vinden dit vreemd. Waarom eigenlijk? In de landbouw is het toedienen van meststoffen normaal. Waarom zou het voor bosbouw abnormaal zijn? Ir. Hekstra vindt bosbemesting beslist niet vreemd. Integendeel. Hij ziet bemesting als de enige oplossing om onze kwijnende bossen te redden.

Reacties

Weidezicht
Artikel uit 1988. Hoe is het nu met die proef en bemesting van bossen?
Pluto
Bosbemesting is vloeken in de kerk . Er is geen enkele wettelijke mogelijkheid die dit toestaat . Hoe dichter een bos bij een veehouderij bedrijf staat hoe vitaler de vegetatie is . Het is niet voor niets dat landbouw Nederland alles wat controle door satelliet belemmerd moet verwijderen .

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot prachtig , vreemd , bosbouw , landbouw , dronten , bos , milieu , europa , gezond , ir , bemesting , europees , economie , meststoffen , agrarische , bodemvruchtbaarheid , vraag en normaal ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!

REACTIES
2
DEELNEMERS
2
WEERGAVES
1.268