Rekenkamer: regels tegen milieuvervuiling door mest werken averechts

Aanpassingen aan wet- en regelgeving hebben de vervuiling van het milieu door mest niet kunnen tegengaan. Integendeel, de opeenstapeling van regels is eerder de oorzaak van het probleem dan de oplossing. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer na onderzoek naar de stand van zaken op weg naar een duurzame veehouderij in Nederland. Het is een vervolg op onderzoeken uit 2008 en 2013 naar verduurzaming van de intensieve veehouderij.

Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer toont aan dat aan de vooravond van de afschaffing van de melkquota in 2015 het overheidsbeleid op een te optimistisch scenario werd gebaseerd. De lijn die kabinet en Kamer in 2013 inzetten was: groeien mag, zolang de veehouders de mest op eigen land uitrijden of naar de mestverwerking brengen. Daarbij werd erop vertrouwd dat dit mogelijk was binnen de Europese normen voor de uitstoot van ammoniak, stikstof en fosfaat, die onder meer in dierlijke mest voorkomen. Voor de natuur is het schadelijk als er te veel van die stoffen in het milieu terechtkomen.

‘Voortdurende aanpassing regels’
De Algemene Rekenkamer nam onder meer het beleid dat verantwoorde groei van de melkveehouderij mogelijk maakte onder de loep. Dat beleid zorgde niet alleen voor een ‘opeenstapeling van wet- en regelgeving’ en ‘voortdurende aanpassing en uitbreiding van regels’ om de uitstoot van ammoniak, stikstof en fosfaat door de veehouderij te beperken. Het resulteerde ook niet in grip op de vervuiling door mest.
Collegelid van de Algemene Rekenkamer Francine Giskes: “Nu hebben de ministers van LNV en IenW weinig grip op de mestvervuiling, die door de veehouderij wordt veroorzaakt. Dit zien we terug in de wet- en regelgevingspraktijk tegen mestvervuiling. Die praktijk belemmert de handhaving en beperkt goed zicht op het halen van uitstootnormen en het beschermen van de natuur.” Volgens de Rekenkamer was het daarom beter geweest als de keuze voor groei van de melkveehouderij pas was gemaakt, nadat de beschikbare ruimte daarvoor in kaart was gebracht. In het rapport staat daarom: “Met dit beleid is met instemming van het parlement een bewust risico genomen dat gevolgen heeft voor veehouders en de belasting van de biodiversiteit.”

Kom met heldere normen
De Algemene Rekenkamer beveelt zowel de ministers van LNV en IenW als het parlement aan om het ‘patroon te doorbreken’ van steeds weer aanpassen van bestaande regels en invoeren van nieuwe regels. “Stel heldere normen vast en ga daar op handhaven. Vereenvoudig de regels. Verminder de regeldruk.” In haar reactie erkent de minister van LNV dat de regelgeving ingewikkeld is geworden. Zij zegt zich momenteel te bezinnen op het mestbeleid, mede in het licht van de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. De Algemene Rekenkamer vraagt in haar nawoord daarop om in het beleid rekening te houden met tegenvallende uitkomsten in de praktijk. Dat verkleint de kans dat normen worden overschreden.

Bronnen

 Rekenkamer: regels tegen milieuvervuiling door mest werken averechts ()

De opeenstapeling van regels is eerder de oorzaak van het probleem dan de oplossing, schrijft de Algemene Rekenkamer donderdag.

Nieuwsgrazer

Reacties

+3
Pluto
Als je regels met leugens onderbouwd ,is succes uitgesloten !.
+3
Detukkeroettwente
De praktijk moet en zal zich aanpassen , aan de theorie , en dat gaat nooit gebeuren !!!!!!!! jammer maar helaas, mest is geen probleem en word het ook nooit.
Weidezicht
Op basis van wat tonen ze dan vervuiling door mest aan? Satelietbeelden van overwaaiende stikstof en ammoniak uit de industrie europees boven nederland? Gehaltes in oppervlakte water naast riooloverstorten en autowegen? Als de veestapel al zoveel gekrompen is en nog steeds is er vervuiling? Dan zou er 30 jaar geleden geen leven meer geweest zijn in nederland. Waar blijven de grote toeleveranciers en de belangenbehartigers met een huis aan huis folder met daarin de echte waarheid? Of pagina in de krant, of het echte verhaal op het melkpak? Weet ik het maar er kan toch wel iets. In nieuwsuur een boer die zegt dat een koe 43 kilo fosfaat per DAG produceert. Ik lees daar hier niet eens wat over. Dat moet toch hersteld of gerectificeerd worden.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Weidezicht:
een boer die zegt dat een koe 43 kilo fosfaat per DAG produceert

Ach, onze tegenstanders moeten het ook van de grote getallen hebben 😂

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot fosfaatrechten ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!