DDB wil fosfaatrechten inperken met opkoopregeling

Een opkoopregeling voor stoppende bedrijven is een goede manier om het teveel aan fosfaatrechten in te perken, stelt de Dutch Dairymen Board. DDB keurt de huidige afromingsplannen van landbouwminister Carola Schouten af.

Volgens DDB wordt het voorstel tot wetswijziging, net als eerder de invoering van de fosfaatwetgeving, met stoom en kokend water gefabriceerd. De fosfaatwetgeving is volgens DDB door deze haast al vanaf de start geplaagd door fouten en onzorgvuldigheden. Die moesten in een later stadium worden gerepareerd. Er vindt woensdagmidddag wetgevingsoverleg over dit voorstel plaats.

Die aanpak leidde volgens DDB in de melkveehouderij tot een zware vertrouwenscrisis van melkveehouders met de overheid. Een crisis die de totale sector nog lang schade zal berokkenen, stelt de Dutch Dairymen Board. DDB pleit daarom al vanaf het moment dat het fosfaatplafond werd overschreden, ongeveer drie maanden na afschaffing van het melkquotum, voor een opkoopregeling.

Opkoopregeling
DDB vindt een opkoopregeling de beste manier om de bedrijfsvoering van actieve melkveehouders zo min mogelijk negatief te beïnvloeden. Ook hadden knelgevallen zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden met een opkoopregeling.

Een hogere afroming kent volgens DDB bezwaren. Voor knelgevallen die het niet redden door de fosfaatwetgeving, betekent de verdubbeling van de afroming dat zij met een grotere schuldenlast blijven zitten als de banken de financiering stop zetten. Ook de kopers van fosfaatrechten worden met hogere kosten geconfronteerd nu het aantal fosfaatrechten krimpt, stelt DDB.

Fosfaatrechten
Verdamping van de fosfaatrechten in de fosfaatbank, bestemd voor jonge boeren of het bevorderen van grondgebondenheid, krijgt de handen van DDB ook niet op elkaar. Dat zijn juist de twee belangrijke pijlers van dit systeem. Tot slot denkt DDB dat mogelijke stoppers hun fosfaatrechten nog even vasthouden en doormelken, omdat de minister heeft aangegeven dat de hogere afroming tijdelijk is.

Die groep wacht totdat de afroming weer is verlaagd naar 10 procent, omdat de stoppers denken dat hun fosfaatrechten daardoor meer waard worden. In de ogen van DDB zou de minister beter het stoppen aantrekkelijker kunnen maken, bijvoorbeeld door een opkoopregeling. Hiermee worden actieve melkveehouders ontzien en kunnen melkveehouders zonder opvolger eerder kiezen om de sector te verlaten.

Generieke korting
Volgens LTO is het instrumentarium dat minister Schouten heeft om het teveel aan fosfaatrechten op te lossen, niet zo uitgebreid. Vakgroepvoorzitter Wil Meulenbroeks is daarom blij dat de sector niet opnieuw een generieke korting staat te wachten.

Bronnen

 DDB wil fosfaatrechten inperken met opkoopregeling (www.nieuweoogst.nl)

Een opkoopregeling voor stoppende bedrijven is een goede manier om het teveel aan fosfaatrechten in te perken, stelt de Dutch Dairymen Board. DDB keurt de huidige afromingsplannen van landbouwminister Carola Schouten af.

Nieuwsgrazer

Reacties

Twentsch Land
DDB heeft het beste plan inzake inperken fosfaat, het kost de overheid wel geld en daar hebben ze geen zin aan dus gaan ze toch voor afroming want dan hebben ze het gratis 🤨
+1
van Ittersum
@Twentsch Land bekijk het van overheidswege eens : waarom zouden ze. Tis een beperkte groep hun probleem/wens. Weinig kans dus en het past toch mooi in de warme sanering die de sector zelf financiert, daar zou ik als overheid ook niet mee willen bemoeien
Melkboer16
He bestaan die ook nog?
+1
christo2.0
Geurts zegt: mag niet van Brussel. Mag niet fosfaatrechten opkopen. Klinkt een beetje ongeloofwaardig wanneer er in het regeerakkoord staat dat er miljoenen uitgegeven worden om varkensrechten op te kopen. Dat mag Wel?
van Ittersum
@christo2.0 zal iets meer voorwaarden aanzitten , was dat niet totale stop en sloop?
grondlozeboer
@van Ittersum dat kan hierbij toch ook?
matt
@christo2.0 ja las ik ook zou staatsteun zijn,aan vleesvee uitdelen mag dan weer wel,na overleg.schijnbaar.
christo2.0
@matt Carola heeft 3 goede hulpjes. Kannix, Wilnix en Magnix. Een soort van stripfiguren die elk toneelstuk meedoen.
Rduif
Als de overheid rechten gaat opkopen gaat de prijs van fosfaatrechten ook omhoog. Volgens mij maakt het niet veel uit of de afroming omhoog gaat of dat de overheid ze opkoopt. In beide gevallen zullen fosfaatrechten duurder worden.
Het is wel de vraag wat de volgende stap wordt als er niet genoeg verhandeld wordt. Kan Carola het % afroming dan zomaar opnieuw hoger stellen of moet er dan weer een flitsweiziging plaatsvinden?

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot water , melkveehouderij , schouten , lossen , lto , boeren , melkquotum , ddb , overheid , bedrijfsvoering , schade , melkveehouders , grondgebondenheid , opvolger , jonge boeren , financiering , fosfaatplafond , doormelken , fosfaatrechten , Gerepareerd , maken , moment , weer en wachten ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!