NMV kritisch op deelnemers Ronde Tafel Gesprek Landbouw Klimaat

Verbaasd waren wij over uitgenodigde partijen aan dit Ronde Tafel Gesprek. Reden voor NMV om daar een statement over te maken.

NMV voorzitter Harm Wiegersma sprak donderdag in op een Ronde Tafel Gesprek over klimaat en landbouw in de Tweede Kamer. Zijn inleiding luidde zo:

Geachte voorzitter, allereerst bedankt voor uw uitnodiging. Ik ben Harm Wiegersma, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders vakbond. Anders dan het overgrote deel dat hier vandaag aan tafel zit, vertegenwoordig ik de onderkant van de keten: de mensen die ook echt landbouw bedrijven. Dát deel van het systeem waar we het vandaag over hebben, waar straks daadwerkelijk klimaatmaatregelen genomen moeten worden. Dit wordt namelijk niet gedaan door mensen die er uitsluitend theoretisch over nadenken. Zij voelen dat zelf niet. Ik ben tevens praktiserend melkveehouder.

Het bevreemdt mij, dat waar het gaat om landbouw in relatie tot klimaat hier meer anti-veehouderij partijen zijn uitgenodigd dan veehouders. Terwijl veehouders wél met de gevolgen van het klimaatakkoord geconfronteerd worden, en die tegenlobby niet eens zelf landbouw bedrijft. Zo wordt de discussie hier blijkbaar gevoerd. De link naar klimaat ontgaat mij van het uitnodigen van een dierenarts hier aan tafel, die een partij vertegenwoordigt die zich uitsluitend verzet tegen de veehouderij. Het idealisme krijgt hier zo een podium, dat doet geen recht aan alle hardwerkende boeren die ik vertegenwoordig die iedere dag voor dag en dauw opstaan om u van gezond voedsel te voorzien. Het staat eenieder uiteraard vrij om landbouwgronden of bedrijven aan te schaffen en deze naar eigen inzicht rendabel te maken. Het is onnodig om in dat proces op slinkse wijze een sector kapot te willen beschadigen. Bovendien een belangrijke sector ,die juist in het klimaatdebat een bijdrage kan leveren.

Boeren hebben namelijk een oplossing. Daar liggen kansen, zeker in de melkveehouderij. De landbouwsector is de enige sector waar op dit moment een reële potentie voor negatieve emissies is. De melkveehouderij is sinds de jaren 80 al fors gekrompen, in tegenstelling tot andere sectoren. Er zijn kansen op verschillende pijlers, maar daarvoor hebben boeren wel uw medewerking en steun nodig. Laat het klimaatakkoord niet verworden tot het paard van Troje ten gunste van de eiwittransitie, die ons momenteel op alle mogelijke manieren door de strot geduwd wordt.

Tot slot wil ik mijn pleidooi eindigen met het volgende: Emissies zijn inherent aan leven. U ademt op dit moment CO2 uit, daarmee veroorzaakt u dus broeikasgasemissie. Koeien net zo; methaanemissie van koeien is onderdeel van de biologische koolstofkringloop. Waarom methaan van koeien wel meenemen en broeikasgasemissie van mensen niet? Het échte probleem is natuurlijk fossiele brandstof. De focus op biologische processen is wat ons betreft slechts een afleiding van waar het daadwerkelijk om gaat. Maar gelukkig kunnen boeren óók op dat gebied een bijdrage leveren. Koester dat!

NMV: voor boeren!

Originele beschrijving

NMV voorzitter Harm Wiegersma sprak vandaag in op een Ronde Tafel Gesprek over klimaat en landbouw in de Tweede Kamer. Zijn inleiding luidde zo:

Geachte voorzitter, allereerst bedankt voor uw...

Bron

Laatste  |  

Reacties

+5
hans1980
Helder, klimaattafels met enkel gelijkgestemden linkse ratten
Boerderie
@hans1980 dit was een ronde tafel he, een sessie waarbij Kamerleden zich kunnen laten informeren over een bepaald onderwerp door relevante genodigden...
+5
spotmelker
Als enige beroepsgroep jaar in jaar uit meer dan 20 ton CO2 uit de lucht halen, er kwalitatief heel hoogwaardig voedsel van maken en dan praten ze over saneren? Het blijft een (s)linkse vorm van landjepik waarvan de revenuen in de zakken van rechtshandelende plucheklevers beland.
+11
jan.1
Goed verhaal van Harm.
+21
Frans1
Heldere,duidelijke taal!
Dit is praat van een voorzitter van een belangenbehartiger! 👍
cornelissen
Quote Reactie van @Frans1:
Heldere,duidelijke taal!Dit is praat van een voorzitter van een belangenbehartiger!

Hij was ook tegen fosfaatrechten,maar ging als meeloper zonder protest akkoord, zijn eigen leden vernachelen ,die hun verantwoordelijk hadden genomen,door grondgebonden te willen uitbreiden en op de peildatum onomkeerbare investeringen hadden.
Het is, dat Grondig is ontstaan,anders waren ze ook nog voor wat ze hadden, gekort.
+1
gerrie-hul
@cornelissen en wat heeft lto aan de klimaatafel bereikt Volgens mij helemaal niets Wel makkelijk om op anderen af te geven Nmv heeft niet aan de klimaatafel gezeten en kan niet als meeloper worden genoemd Van lto draaien ze met alle winden mee en hebben er niets van terecht gebracht
+4
Boerderie
@gerrie-hul cornelissen maakt er sinds 2015 een sport van om de club, waar hij nota bene zelf lid van is, op alle mogelijke manieren af te vallen. Hetzelfde gebeurt op ledenavonden, waar hij graag de sfeer aan het einde van een constructieve en positieve avond nog graag even volledig onderuit haalt met kritiek op zaken die nu (helaas) onbeinvloedbaar zijn.

Heb hem al eens gevraagd waarom hij nog lid is, je bent samen nmv namelijk (zo sterk als de zwakste schakel daarin als vereniging) geen antwoord gehad helaas.
cornelissen
@Boerderie Tja , als argumenten ontbreken en dat voor een vereniging ,die pretendeert voor alle melkveehouders te zijn. En dit is geen kwestie van je kunt het niet iedereen naar zin maken, maar hier zijn bedrijven financieel compleet in de knel gekomen, terwijl ze niet weten wat ze verkeerd hebben gedaan. ( in mijn geval grondgebonden uitbreiden )
Een hele zwarte bladzijde in de geschiedenis van de vereniging.
Doordat argumenten ontbreken snap ik natuurlijk wel ,dat men je liever kwijt wil hebben ,maar ik zal het bestuur er voorlopig nog wel aan herinneren, wat mogelijkerwijs als pijnlijk wordt ervaren, maar het is dan ook een hele smerige streek, die wel of niet -als meeloper van lto op het gebied van fosfaat zonder een fatsoenlijke overgangsregeling- bewust is gekozen
Dus ik blijf nog wel even lid( kan mij als lid JC. Vogelaar als voorzitter nog goed herinneren), hoewel ik niet meer denk dat het een belangenvereniging is van alle melkveehouders en daar ook geen geheim van maak
Heel treurig allemaal
+4
familie pelle
@cornelissen ik snap totaal niet dat je de nmv als meeloper beschouwt aangezien de nmv een totaal andere visie had tav de afschaffing van de melkquotering. Want door deze afschaffing en de daarop volgende chaos heeft niet alleen jou en meerdere bedrijven maar ook de totale sector in de problemen gebracht. Overigens is hier meerdere keren door de toenmalige voorzitter van de nmv voor gewaarschuwd. Dat jij de nmv verantwoordelijk houdt voor deze chaos, waarin zij inderdaad niets kunnen betekenen voor de gecreëerde problemen, is erg kortzichtig en geeft blijk van een korte termijn geheugen.
christo
@familie pelle Er is toch nog wel een pijnlijk extra puntje aan de fosfaatsoap toegevoegd toen de nmv eventuele vrijkomende ruimte ging claimen om de korting terug te draaien eind vorig jaar. Ook op dat moment koos men er bewust voor om de knelgevallen niets te willen geven. M.i. een historische vergissing.
+7
familie pelle
@christo ik denk dat de meeste boeren de nmv daarin steunen.
christo
@familie pelle Dat denk ik ook. Ik vind het trouwens wel eerlijk dat je toegeeft een ander de ondergang te gunnen.
boer.
@christo jullie zijn toch niets meer gekort (als je al gekort bent) dan andere veehouders die ook wel willen groeien.
familie pelle
@christo Geef me 1 reden waarom ik iemand die ik niet ken 100.000 euro moet geven? Ik gun niemand de ondergang, ook mezelf niet.
Erik!1879
@familie pelle slaat natuurlijk nergens op. Waarom zou je ze het niet gunnen?. Vele hebben een nieuwe stal gebouwd naar de toenmalige wetgeving. Volledig legaal. Daarna werd de wetgeving volledig op zijn kop gegooid zonder overgangsregeling. Dat er dan een oplossing gemaakt wordt voor de pech gevallen is niet meer als normaal.
+2
hans1980
@Erik!1879 ja ja en dan maar nieuwe knelgevallen maken door te blijven korten op niet grondgebonden bedrijven, je blijft zo aan het rechten kopen dat houdt niet iedereen vol..
+1
Jan S
Quote Reactie van @christo:
Dat denk ik ook. Ik vind het trouwens wel eerlijk dat je toegeeft een ander de ondergang te gunnen.

Ik denk niet dat de NMV een ander de ondergang gunt. Daarvoor moet je bij de mensen zijn die het beleid bedacht hebben en uitgevoerd hebben. Dus de overheid, LTO en niet te vergeten de Rabobank. NMV mocht alleen nog mee praten over het beperken van de schade. Maar dat dit beleid schadelijk was is iedereen hopelijk wel duidelijk.
overstekend wild
@christo Knelgevallen door ingrijpen/beleid van de overheid ontstaan dienen door de overheid financieel gecompenseerd te worden. (Je zou kunnen stellen, vorm van schadeloos stelling om die vaak op de gok veel te groot gebouwde stal weer af te kunnen breken...) en niet met P rechten van collega veehouders!
gerrie-hul
@cornelissen je hebt het over JC Vogelaar Ik ook vooral als voorzitter van lto is toen als een blad aan de boom omgedraaid En niet te vergeten de ibr affaire
pieta
@Boerderie Microfoon uitzetten.
+3
sorry
Ah...de rfc taktiek...
+2
slagroomvla
Quote Reactie van @Boerderie:
Heb hem al eens gevraagd waarom hij nog lid is,

Heb helemaal niks met clubjes die geld kosten, maar als bestuurders/medewerkers zich gaan afvragen waarom bepaalde mensen nog lid zijn....dan ben je wel een beetje de weg kwijt.

Draai de vraag om, waarom voelt een lid van het eerste uur zich zo in de maling genomen door zijn eigen club?
Boerderie
@slagroomvla mijn punt was:waarom lid zijn van een vereniging (die dus gedragen wordt door leden) als je die alleen onderuit wilt halen? Hij schaadt zijn club en dus zichzelf zo. Constructief meedenkende leden zijn altijd welkom op onze commissievergaderingen, dat wordt regelmatig in het ledenblad gepubliceerd. Dát is mijn punt. Niet waarom iemand lid moet zijn, integendeel, maar op deze manier?
slagroomvla
Quote Reactie van @Boerderie:
Hij schaadt zijn club en dus zichzelf zo.

Haha, niet de boel omdraaien! Zijn club schaadt hem... en dat blijft hij tot vervelens toe jullie onder de neus drukken. Waarom zou hij moeten bedanken als lid, omdat hij een punt heeft?

Na het lezen van het wob verzoek kan je onmogelijk beweren dat de nmv nergens van wist, ze stonden er bij en keken er naar!
cornelissen
@Boerderie Ja ,klets maar mooi aan, de reactie , die ik van de nmv heb gekregen via de mail was : Zoek maar een advocaat, op mijn schrijven aan het bestuur ,dat door het ontbreken van een fatsoenlijke overgangsregeling voor mij (maar mogelijkerwijs ook anderen ) een rendabele bedrijfsvoering niet meer mogelijk zal zijn ,in een latere mail ondersteund door een financieel rapport van een registeraccountant.
(Rapport via internet niet meegestuurd , maar wel ter inzage)
Toen wist ik voldoende , daarvoor ben je dus lid
christo
@cornelissen Ik ben wel benieuwd hoe de nmv er nu tegenaan kijkt. Eerst had boerderie het over dat de knelgevallen financieel gecompenseerd dienden te worden ipv met rechten. Nu de rechter alles als voorzienbaar kwalificeert kun je dat argument niet meer gebruiken. Heb je de laatste tijd nog iets van de nmv vernomen hoe ze nu over knelgevallen denken?
cornelissen
@christo Volgens H.Wiegersma is de fosfaatrechtenkwestie een gelopen race en voor de rest zegt hij niets er over.
slagroomvla
Quote Reactie van @Boerderie:
Constructief meedenkende leden zijn altijd welkom op onze commissievergaderingen

Deze zin viel mij ook nog op, voor kritische leden is geen plaats?
+1
Erik!1879
@Boerderie dat vind ik nergens op slaan. Jullie moeten ook in de spiegel kijken! Wij waren heel lang lid van de NMV en NVV. Mijn vader heeft zich heel veel ingezet voor de NVV. Ik ben er 1000% zeker van dat mijn vader en veel van zijn oud collega's het nooit accepteert had dat er veehouders zo voor de gek gehouden zijn. Daar hadden jullie ook een rol in. Wij hebben die wob onderzoek ook gelezen. Dat is een heel groot zwart blad in de geschiedenis van de NMV. Ondertussen weet iedereen hoe het gelopen is. Ik schrijf niet voor niets dat ze een paar zware bestuurders erbij moeten nemen. Maar als je het goed leest in al mijn reacties dan begrijp je wel dat ik vind dat die paar die aan de onderhandelingstafel zaten in die tijd er nu niet meer thuis horen. (Maar mijn sympathie heeft de NMV nog steeds, ik hoop dat er zich veel aansluiten want wat er nu afspeelt is geen toestand)
+1
mlkvhoudr
@Boerderie ik snap wel wat je bedoeld, elke vergadering/boerenbijeenkomst heeft er zo n boer tussen zitten, dan komt er met zoveel geweld zuurstof uit dat er net niet meer genoeg zuurstof in de bovenkamer beschikbaar is. Een bult kabaal en weinig toegevoegde waarde.
+2
robbies
@mlkvhoudr dat is altijd nog beter dan de overgrote zwijgende meerderheid die uit angst om voor schut gezet te worden maar gewoon hun mond houden.
mlkvhoudr
@robbies eens ik stel vaak de eerste vraag als niemand anders dat doet puur om de discussie los te trekken, vaak vind ik de latere vragenstellers betere vragen hebben. Wat ik bedoelde : holle vaten klinken t hardst
+3
Erik!1879
Allemaal lid worden van deze vereniging. Krijg je weer eenheid. (Wel een paar zware jongens erbij zodat ze niet teveel gaan polderen met andere partijen)
+2
Frans1
@Erik!1879 heeft christo niet genoeg aanmeldingen
+1
Dre van Helmond
Goed verwoord .
Boeren hebben de oplossing
sorry
Quote Reactie van @Dre van Helmond:
Boeren hebben de oplossing

nog op de receptie bij hans geweest?
+1
Albert Altena
@Dre van Helmond
Boeren hebben de oplossing totaal niet.
Boeren zitten met hun kringloop altijd in evenwicht.
De oplossing zit in het luxe gedrag van de mens.
+2
Albert Altena
Prima pleidooi.
Behalve door te zeggen dat de melkveehouderij de laatste jaren al gekrompen is, want daarmee geef je indirect aan dat minder dieren wel gevolgen heeft.
Neee. Minder dieren is gewoon ook minder gewas( voedsel ) verbouw wat juist de uitstoot saldeert.
Ook wordt er vaak gezegd dat de wereld gevoed moet worden is een verkeerd statement.
Dieren vreten veel afval, dat is waar, maar ook veel wat ook wel door de mens rechtstreeks geconsumeerd kon worden.
Beoog dat de kringloop van het dier totaal geen inbreuk maakt op klimaat en de mest het belangrijkste product is van het dier.
Mest op het land houdt het leven in de groei en bodemleven. Wat weer voedsel is voor insecten en daarmee weer voedsel voor weidevogels ed.
+3
Jaap40
@robbies inderdaad, dat er velen altijd maar hun mond houden bij vergaderingen en later maar van alles wat vinden. Vragen stellers staan wat mij betreft juist nooit voor schut! Ga er maar staan in Die volle zaal, petje af! Laat juist wel van je horen.

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot melkveehouderij , landbouw , kapot , onderdeel , probleem , koeien , veehouderij , nmv , boeren , gezond , dierenarts , paard , veehouders , melkveehouders , melkveehouder , CO2 , klimaat , voedsel , tweede kamer , maken , brandstof , moment , klimaatakkoord en 80 ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!