Waar gaat het mis bij LTO Nederland? - Opinie Kees Maas

Bij LTO Nederland heb ik soms het gevoel dat we naar de film 'Titanic' zitten te kijken: eens het trotse moederschip dat de belangen van de boer met verve verdedigde, maar nu oogt als dobberend bootje zonder duidelijke koers.

Laatste  |  

Reacties

nieuwoord
Als ze hier naar luisteren zou het goed kunnen komen.
Maar ik betwijfel het.
kanniewaarzijn
Goed stuk van Kees Maas, maar op één punt slaat hij de plank toch mis; hij stelt dat de discussie over het ledenaantal "de mond gesnoerd had kunnen worden met een simpele reactie en het afgeven van een krachtig statement". Dat kan dus NIET, dat is nu net het probleem. LTO kan òf toegeven dat ze inderdaad te weinig leden hebben om de sector te vertegenwoordigen, òf ze moeten een hoog ledental bij elkaar liegen. Beide is geen oplossing.
BoerBart
@kanniewaarzijn
Fijn dat jij ook gewoon positief/constructief kan prikken.
Het zou zomaar kunnen dat LTO melkvee te weinig leden heeft, om de sector te vertegenwoordigen.
Wat dan? Oftewel, Wat nu?
RFC het op laten lossen? LINKE SOEP als je het mij vraagt.
Politiek een carte blanche geven? ONGEWENST naar mijn mening.
Oplossing?....
Zuivel NL 2.0.
Dit is vaker besproken. In zuivelnl moeten belangenorganisaties (LTO NMV...)zitten en zuivelaars(royal A-Ware, RFC....). De zuivelaars mogen niet boven 49% zitten.
Eensgezinde belangenorganisaties moeten wel 51%, en dus beslissingsrecht krijgen.
Gelukkig is het LTO verzoek, om gewasderogatie met 300 kg N op grasland, ondersteund door NAJK en NMV. Ik zou ook RFC en royal A-ware graag zien volgen.
Helaas is RFC verdwaalt en heeft het nu te druk met zichzelf.
Royal A-ware is niet van de leden en daarom mogen we ze niet teveel zeggenschap geven.
LTO Nederland heeft nog steeds last van versnippering (LTO noord, lltb, zlto).
NMV kreeg een goed cijfer en mag nu best het initiatief nemen om zuivel.nl2.0 op te zetten.
John Spithoven
@BoerBart Pluim voor je correcte analyse. Samen met Kees precies een weergave zoals het zit.
christo
Het is niks, was ooit wat en gaat nooit meer wat worden.
+5
mlkvhoudr
Nu heb ik in mijn leven best heel wat kritiek uitgedeeld en mogen ontvangen, maar om nou keer op keer de gene te gaan neersabelen die je belangen probeert te behartigen, daar kan ik het nut niet van inzien
+3
christo
@mlkvhoudr Ze hoeven mijn belangen niet te behartigen. Graag liever alsjeblieft helemaal niet. Hoe krijg ik ze zo ver dat ze daar mee ophouden. Dan ben ik gerustgesteld.
+1
mlkvhoudr
@christo u vraagt wij draaien

trouw.nl/home/…
christo
mlkvhoudr
@christo de buffels zullen toch wel door de lto met rust worden gelaten 😀

Ik ken de afdeling lto buffelhouderij niet in elk geval 😉
+1
christo
@mlkvhoudr Als ik die beesten zie krijg ik op een of andere manier enorm veel zin om een scheerapparaat te zoeken.
marcsterreborn
@christo die neiging heb jij heel vaak, als ik je zo zie...
christo
@marcsterreborn Das grappig. Wanneer je mij kunt zien, mag ik dan raden welke buurman je bent. Sorry, genderneutrale persoon. Anders snap ik um nie.
christo
@christo Of hebben we zo een afspraak?
+1
Jan S
@marcsterreborn Waar heb jij al de tijd uitgehangen? Ik hoop inderdaad dat je reborn bent. Maar gezien je eerste reakties ben ik daar nog niet zeker van.
marcsterreborn
@Jan S Onder een steen uiteraard
Jan S
@marcsterreborn Een winterslaap kan ik dit niet noemen. Wellicht ben je uit de doden opgestaan, maar dan ben je toch iets te vroeg. Het is nog geen pasen. Of wil je je hier weer publiekelijk laten kruisigen?
Pluto
LTO heeft zich niet gerealiseerd dat het eindeloos willen en mogen doorgroeien in de melkveehouderij en de hulp die ze deze sector bood funest was voor andere sectoren . Op het gebied van mestbe en verwerking en de tomeloze grondhonger . De toezegging aan het ministerie dit gaan we aan onze achterban uitleggen al voordat duidelijk was met welke gevolgen , Uitspraak van W Van Stralen , heeft geresulteerd in een onmiskenbaar wantrouwen in de belangenbehartiging . Als er nog een mogelijkheid is dit vertrouwen te herstellen zal ze in de spiegel moeten kijken en niet door de verrekijker naar de landbouw !.
Coen
@Pluto , die @Wiebren is nu een grote fan van GroenLinks, of hij dat altijd al is geweest is mij niet bekend maar verklaart wel hoe RFC nu met haar leden omgaat.
+9
brouwer-de-koning
Sorry Kees.

Sorry Kees, dat het verschil in diversiteit van boeren steeds groter wordt.
Sorry Kees, dat er steeds minder boeren op het "pluche" zitten. Ik hoop dat je het wel waardeert dat ik als jonge boer gekozen heb om mee te besturen.
Sorry Kees, dat jij niet bent uitgenodigd bij de 100 verschillende leden bijeenkomsten die we afgelopen winter hebben gehouden vanuit melkveehouderij.
Sorry Kees, dat onze website geen prioriteit had. Maar wij al onze energie richtte op het bijsturen van de landelijke media, door boeren en bestuurders aan het woord te krijgen. Oa. In het 8 uur journaal en RTLnieuws.
Sorry Kees, dat we jou niet meenemen in alle boer/burger initiatieven die we wel ondersteunen. En we zijn het eens dat de kracht bij boeren zelf ligt, daarom ondersteunen we ook onder andere de initiatieven op BoerenBuren en BoerenvanNederland.
Sorry Kees, dat Marc Calon niet meteen reageerde op het Geelen onderzoek.
Sorry Kees, dat onze leden de DCA training niet voldoende waardeerden om hiermee verder te gaan.
Tot slot, ja wij doen niet alles goed, daarom kies ik er voor om daar verantwoordelijkheid in te nemen en dingen die beter moeten samen proberen te veranderen.
Mocht je goede ideeën hebben Kees, mail die dan gewoon even?

Wilco Brouwer De Koning
wbrouwerdekoning@lto.nl
slagroomvla
Quote Reactie van @brouwer-de-koning:
mail die dan gewoon even?

Om nooit weer wat van te horen?

Inhoudelijke reactie trouwens... Beter wordt het niet?
brouwer-de-koning
@slagroomvla Heb ik een mail van je gemist? Zou je hem dan nog eens kunnen sturen? Ben benieuwd.
+4
slagroomvla
Quote Reactie van @brouwer-de-koning:
Zou je hem dan nog eens kunnen sturen?

Hier meelezen en de algemene opinie oppikken is veel leerzamer! En nee lto hoeft niet namens mij te spreken, ik val namelijk niet onder dat geheimzinnige ledenaantal..
+1
christo
@slagroomvla Ze zeggen wel eens; wie tot tien kan tellen kan de hele wereld bellen. Eenzame mensen aan de top van de lto.
Wolswinkel
Sorry@brouwer-de-koning Denk niet dat Kees Romijn op nog een termijn zit wachten.......
brouwer-de-koning
Sorry @Wolswinkel , die snap ik niet. Kees Romijn is al 1,5 jaar geen bestuurder meer bij de vakgroep Melkveehouderij.
Wolswinkel
@brouwer-de-koning Was ook niet heel serieus bedoelt..
christo
@brouwer-de-koning Ben jij de nieuwe Henk?
+4
robbies
@christo Wilco prikt tenminste nog. Jos kreeg teveel kritiek en smeert hem gewoon.
christo
@robbies TJa, ER zijn ook mensen die zeggen dat bestuurders daar tegen moeten kunnen. Kritiek is toch fijn? Daar kun je beter van worden. Jos had gewoon zij stal volgedrukt voor de peildatum en trok het niet meer volgens mij. Wroeging?
Erik,1979
@robbies daar ben ik het volledig mee eens. Ik ga er regelmatig met gestrekt been in. Ik waardeer het als ze gewoon antwoorden. Bestuurders die het hier niet vol houden kunnen zeker niet tegen de milieu jongens op. Zijn dus zeker niet geschikt!
+4
BoerBart
@Erik,1979
Ik las dat Co je even geblokkeerd heeft. Je kan nu dus niet reageren.
Je kan wel lezen.
Over Jos Verstraten kun je van alles zeggen. Echter naar mijn mening is Jos zeer
Capabel. Ik vind het erg jammer dat"Wij Prikkers" hem weggejaagd hebben.
Het is jammer dat LTO hier continu uitgekotst wordt. LTO krijgt vaak kritiek over hun communicatie en dat ze niet genoeg snappen van het ledengevoel.

Ik zou willen vragen om, net zoals Co wil, LTO ruimte te geven hier. Dan kun je hier hun visie bediscussiëren en aanscherpen.

Verder wil ik nog kwijt dat ik Wilco Brouwer de Koning goed ken.
Hij heeft wat Noord Hollandse arrogantie. Hij woont bij Jack in de buurt, daar is een vlotte babbel gewoon.
Wilco zit in de vakgroep en zet zich 100% in. Hij doet heel veel goede PR voor onze sector. Laat hem hier is prikken, gun hem dat.
BoerBart
@BoerBart
Overigens lees ik de bijdragen van Erik1979 graag.
Frans1
Quote Reactie van @BoerBart:
hun visie

Welke
sorry
@brouwer-de-koning jullie zijn druk met projekten..alles is erop gericht om zoveel mogelijk projektgelden binnen te halen....met de bijbehorende baantjes
+2
Jan S
Quote Reactie van @brouwer-de-koning:
Tot slot, ja wij doen niet alles goed, daarom kies ik er voor om daar verantwoordelijkheid in te nemen en dingen die beter moeten samen proberen te veranderen.

Als je dingen wilt veranderen dan zul je eerst een doel moeten hebben en daar ook voor gaan. En gezien wat de LTO heeft laten zien schort het daar aan Als je jezelf niet houd aan de doelstelling van 2014 (grondgebondenheid) moet je niet verwachten dat boeren vertrouwen krijgen door te roepen dat je verantwoordelijkheid neemt. Want dat is nu net het gene wat ze niet gedaan hebben. Verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen doelstellingen, met alle gevolgen van dien. De LTO roept nu weer dat ze verantwoordelijkheid neme in zake 30% Co2 reductie. Maar er wordt niet gecommuniceerd met de boeren/leden of die daar wel achter staan. Veel sectoren doen niet mee omdat de overheid veel te hoge eisen stelt en de lasten niet eerlijk verdeelt (de grote bedrijven als Schiphol hoeven niets in te leveren, die mogen zelfs groeien), maar de LTO deed er uit eigen beweging nog een schepje boven op. De verantwoordelijkheid wordt genomen over de rug van de boeren, maar voor zaken die de melkveehouders niet willen. Net als het fosfaatdebakel zie verwacht ik er hier ook weer veel slachtoffers zullen zijn.
Dus houd als je blieft op verantwoordelijkheid te nemen voor de boeren, maar ga eens een keer vragen wat de boeren willen en maak je daar sterk voor. Begin als je blieft eens met de boeren te communiceren in plaats met al die hoge heren. Wees een belangenbehartiger in plaats van een bestuurder.
BoerBart
@Jan S
Het is een misverstand dat LTO melkveehouderij extra CO2 wil reduceren. De pers schrijft ook maar wat. De POV heeft wel aangegeven dat ze open staan voor meer reductie. Ze willen graag flink geld voor een extra opkoopregeling.
Ook de glastuinders willen extra CO2 regelen, maar ook hier zal de overheid met geld over de brug moeten komen.

Die grondgebonden visie van weleer paste mij uitstekend. Balen dat het alleen maar misselijkmakende managerspraat was.
Nu (En wat ZLTO betreft, eigenlijk ook in 2014) kan en wil LTO geen starre grondgebondenheid.

Mede door de zeer snelle intensivering van de laatste jaren, kunnen veel LTO leden eenvoudigweg niet voldoen aan oude grondgebonden idealen.

Stel dat LTO nu grondgebonden (GVE/Ha) als ideaal omarmt, dan vallen duizenden bedrijven (ook LTO leden) om.

Wilco en de LTO melkveevakgroep hebben hun visie laten schrijven door boeren. Gewoon boeren dus geen bestuurders/voorzitters. Je kritiek klopt dus niet.

Klinkt mooi, doen wat de boeren willen.
Geloof me, zet 10 boeren bij elkaar, en wedden dat ze het niet eens worden.

Nu heb ik een vraag voor je:
Wat vind jij van het 3 keuzeplan om meer mest(stikstofruimte) op een Ha gras te krijgen?
Iedere boer is anders, mede daarom 3 keuzes. Hoe vind je die insteek?
spotmelker
Quote Reactie van @BoerBart:
Nu heb ik een vraag voor je:Wat vind jij van het 3 keuzeplan om meer mest(stikstofruimte) op een Ha gras te krijgen?Iedere boer is anders, mede daarom 3 keuzes. Hoe vind je die insteek?

Die lijkt heel sympathiek maar zal op weerstand stuiten omdat het 'simpelweg meer willen' uitstraalt. Niet dat ik er tegen ben maar ik begrijp niet waarom er nog steeds geen fosfaatmatrix is die akkerbouwers al decennialang individueel gebruiken, namelijk; bodemtoestand en (geactualiseerd geregistreerd) opbrengend vermogen van de (regionale)grond bepaalt de bemesting. Dan is het aantonen van bemestingsnoodzaak je vertrekpunt en vermijd je discussie over meer koeien of kilo's fosfaat en/of stikstof per hectare. En dat werkt voor de meest gebruikte (onbewerkte) mestsoorten zonder dat de in het 3 keuzemenu gestelde maximum normen worden overschreden. En vééél minder administratie die eigenlijk alleen maar een papieren 'borging' opleveren.
christo
@spotmelker Ik zal op korte termijn aangeven waar de manco's zitten in het voorstel van de lto. Het idee van de klw en 65% eiwit mag daarna verdedigd worden.
christo
@christo Lto wil de klw gebruiken. Deze afbeelding van cijfers van meerdere bedrijven laten zien wat er dan gaat gebeuren. Daar kun je de ogen voor gesloten houden en de sector uitnodigen om bij de 5e veehouder in de tabel op stage te gaan. Ik zie dat niet zo zitten.

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

fossie
@christo Dat is veel opbrengst per hectare. Hoe zit het met het % eiwit van deze boeren. Ik'kom net tekort om aan planeetproef mee te doen.
robbies
@fossie als je net tekort komt, dan kun je dat wel regelen. Ff wat verkoop balen erin tellen en je bent er al
christo
@robbies Zo eenvoudig is het niet. Moet op papier ook kloppen.
christo
@fossie Bel me maar even. Dan lossen we het op. Wanneer het gat niet te groot is kan het direct opgelost worden. Slagroomtaart is altijd goed😀
slagroomvla
Quote Reactie van @christo:
Slagroomtaart is altijd goed

Dat is een koopje, hoorde laatst dat er iemand was die de klw planet proof maakt voor 250,-
+2
christo
@slagroomvla Ben de moeilijkste niet:😀
weurding
@slagroomvla christo heeft omvang taart niet vermeldt 😁
Frans1
Quote Reactie van @slagroomvla:
hoorde laatst

Kom op zeg
Jan S
Quote Reactie van @BoerBart:
Geloof me, zet 10 boeren bij elkaar, en wedden dat ze het niet eens worden.

Nu heb ik een vraag voor je:Wat vind jij van het 3 keuzeplan om meer mest(stikstofruimte) op een Ha gras te krijgen?Iedere boer is anders, mede daarom 3 keuzes. Hoe vind je die insteek?

Als je 10 boeren bij elkaar zet en vraagt wat er morgen moet gebeuren dan krijg je zeker 10 verschillende antwoorden. Als je vraagt waar we over 10 jaar willen zijn met de landbouw, dan denk ik dat er gauw veel meer overeenstemming zal zijn. Tijd heelt alle wonden en zet je de mensen niet meteen voor het blok, hebben ze tijd om zich aan de omstandigheden aanpassen. Daarin schiet de LTO dus tekort Ze hadden een lange termijn visie wat betreft grondgebondenheid en groei. Ze hebben het zelf in de prullebak gegooid (omdat dat de Rabobank het niet goed uit kwam) met als gevolg ongebreidelde intensivering van de melkveehouderij en het fosfaat debakel. Ik zie niet dat ze (de hoofdbestuurders) ook maar iets geleerd hebben van hun blunder.

Quote Reactie van @BoerBart:

Nu heb ik een vraag voor je:Wat vind jij van het 3 keuzeplan om meer mest(stikstofruimte) op een Ha gras te krijgen?Iedere boer is anders, mede daarom 3 keuzes. Hoe vind je die insteek?

Het gaat er om om eerst je doel te formuleren. Wat wil je op termijn bereiken. Als je dat vastgesteld hebt, kun je maatregelen gaan invoeren om dat doel te bereiken. En inderdaad ik ben een groot voorstander om mensen de vrijheid te geven om het op hun eigen manier te doen. Helaas de overheid en met hen de NZO ( toevallig of als gevolg van een verborgen agenda?) willen absolute controle over hoe management (zie de aanzet om via GPS de drijfmestgift per perceel te controleren, de maatregelen die verplicht worden als boeren boven drempelwaardes scoren van bijvoorbeeld kalversterfte etc.) van het agrarische bedrijf. Daarom zie ik dat nog niet gebeuren.
christo
@Jan S De ellende is dat de foutenmarge van de nirs apparatuur zo groot is dat de mestwet een nog groter fiasco wordt dan dat het nu al is. Ik heb al iemand gevonden die dat keurig aan de rechter kan uitleggen en onderbouwen wanneer mijn boekhouding niet meer klopt. Daarnaast geeft de geveinsde betrouwbaarheid de mogelijk om nog ''iets meer'' in de ''goede gewenste'' richting te sturen. Ex raboman Ruud loopt zich het vuur uit de sloffen om de landbouw dat moeras in te trekken. Waarschijnlijk weet hij niet dat nirs niet geschikt is om betrouwbare cijfers te leveren.
Jan S
Quote Reactie van @christo:
De ellende is dat de foutenmarge van de nirs apparatuur zo groot is dat de mestwet een nog groter fiasco wordt dan dat het nu al is. Ik heb al iemand gevonden die dat keurig aan de rechter kan uitleggen en onderbouwen wanneer mijn boekhouding niet meer klopt. Daarnaast geeft de geveinsde betrouwbaarheid de mogelijk om nog ''iets meer'' in de ''goede gewenste'' richting te sturen. Ex raboman Ruud loopt zich het vuur uit de sloffen om de landbouw dat moeras in te trekken. Waarschijnlijk weet hij niet dat nirs niet geschikt is om betrouwbare cijfers te leveren.

Alles wat er aan maatregelen genomen wordt, gaat volgens een verborgen agenda. En dan maakt het niet meer uit of apparatuur al dan niet werkt. Als het uiteindelijke doel van de verborgen agenda maar bereikt wordt.
Jij hebt het zelf aan de lijve ondervonden met het fosfaatdebakel. Ze wisten heus wel dat er na de afschaffing van het melkquotum de boeren binnen de kortste keren het fosfaatplafond zouden overschrijden. Maar kennelijk kwam het de beleidsmakers (incl de RABObank) goed uit om een fosfaatrechten in te voeren, om zo het gewenste (verborgen) doel te bereiken.
Denk ook aan de zogenaamde zure regen vanwege ammoniakemissie die later basisch bleek te zijn, de verdwenen basis gegevens waar het ammoniakemissie beleid op gebaseerd is, de ammoniak meetpunt juist ion de buurt van pluimveestallen en boven rioolputten, de toren hoge ammoniakemissie boven natuurgebieden in het voorjaar terwijl het nog vroor en er dus geen mest uitgereden was. Manipulatie van gegevens en uitkomsten is schering en inslag. Dit wordt gedaan met een doel in een geheime agenda. Op dit moment is men Agenda 21 aan het uitvoeren.
christo
@Jan S Je vergeet asbest en roundup.
+1
brouwer-de-koning
@Jan S Inderdaad Jan. Denken wij dat het verstandig is om zelf aan de slag te gaan met CO2 reductie. Zoals je zelf al aangeeft hoeven wij door goed lobby werk lang niet de 49% te halen die alle sectoren gezamenlijk wel moeten halen. Onze doelstelling 3,5 MTON (is ook ongeveer 3,3% van totale uitstoot Nederland).
Waarom we dit willen? Omdat we dit door technische maatregelen kunnen halen. Zonder aan de dierknop te draaien.
Dat is namelijk het alternatief, 55% van de 2ekamer wil een melkveestapel reductie van 20% Of meer.
Dit hebben we uiteraard ook uitgebreid besproken met onze leden in de 35 melkveehouderij bijeenkomsten die we afgelopen najaar hielden.
christo
@brouwer-de-koning Even een correctie. Zelf was ik aanwezig. De eerste 2 woorden van de powerpoint waren: geen krimp. Daar was niet over te praten.
+1
robbies
Quote Reactie van @brouwer-de-koning:
Waarom we dit willen? Omdat we dit door technische maatregelen kunnen halen. Zonder aan de dierknop te draaien.

lees kostprijsverhoging. een oprechte vraag: waarom is er over dieraantallen niet te praten? Volgens mij zijn er genoeg collega's die een warme sanering wel zien zitten.
brouwer-de-koning
@robbies Als je warme sanering wil, kan je toch fosfaatrechten verkopen? Als jonge boer vind ik dat behoorlijke warme sanering. Of heb jij andere bedragen in je hoofd?
robbies
Quote Reactie van @brouwer-de-koning:
Als je warme sanering wil, kan je toch fosfaatrechten verkopen? Als jonge boer vind ik dat behoorlijke warme sanering. Of heb jij andere bedragen in je hoofd?

Wat schiet het milieu/klimaat ermee op als een ander mijn rechten koopt???

Daarnaast: De uitstoot wordt toch niet bepaald door het aantal rechten dat iemand bezit, maar door zijn vergunning? Hier in Brabant willen ze de veehouderij opruimen ten gunste van de industrie. Willen ze mij weg hebben, dan betalen ze maar voor mijn vergunning. Voor alleen mijn fosfaatrechten maak ik geen plaats.

Overigens wil de belastingdienst de helft nog hebben als je je bedrijf staakt en is de verkoop van varkensrechten niet voldoende om de schuld te vereffenen.

Een warme sanering is opkoop van rechten door de staat, een marktconforme vergoeding voor je vergunning, fiscale voordelen bij staking en een saneringsregeling voor de gebouwen. Wat denk je daarvan?
Achso
@robbies daarnaast heb je waarschijnlijk nog een mooi portie CO2 rechten..
christo
@robbies Omdat dat niet past voor de mensen die meerdere petten ophebben. De krimp van het aantal dieren betekent omzetverlies voor veel bedrijven. De boer is de moderne slaaf en maakt voedsel. De rest van de keten gaat met de buit er van door. Bestuurders verdienen een vermogen om deze lijn krampachtig vast te houden.
Coen
@christo , BIG-Agri (ook belangenbehartiger LTO behoort daartoe) wil geen krimp van de veestapel, daar ligt hun verdienmodel met hun nieuwe slaven.
christo
@Coen Dat is geen toekomstbestendige visie. De jeugd die een beetje slim is laten zich niet knechten. De minder bedeelden komen tekort om boer te worden. Einde oefening.
Achso
@brouwer-de-koning en weer wordt er een getalletje geroepen, zonder erbij te vermelden hoe je eraan komt. Hoe zit het met eventuele vastlegging door de landbouw? In Denemarken en bedrijven als Green Valley ( Ukraine,Poland en Rusland) geven aan CO2 neutraal te (willen) produceren. Wordt vaak niet geschreven over weidegang ed, maar een veel daadkrachtiger optreden. Ik denk dat er veel irritatie zit bij de veehouders door het niet fatsoenlijk naar buiten treden bij verschillende zaken. De zgn ‚kalverfraude‘ is maar een voorbeeld. Ook het niet transparant zijn over wat er besproken wordt en met wie zal een bron van ergernis zijn.
brouwer-de-koning
@Achso vastlegging mag waarschijnlijk pas meetellen vanaf 2021. Daarnaast, hoeveel CO2 leg jij jaarlijks extra vast? En wat betekent meetellen voor het scheuren van grasland?
Achso
@brouwer-de-koning is dat jullie taak niet om daar een formule voor op te stellen? Om je daar hard voor te maken? Is het niet in ieders belang om voor de landbouw CO2 kringlopen in kaart te brengen? En dan niet van het kaliber Fosfaat..
christo
@Achso DE klimaatopgaven van de landbouw is doorgerekend en daar zit een foutenmarge in van 100 tot 200%. Dus dat rekenen laten we nog maar even mee wachten totdat er een ietsiepietsie meer duidelijk is.
+6
JanCees
@brouwer-de-koning Je enthousiasme is prima wel graag een beetje bij de feiten blijven. De klimaattafel landbouw met daarin de LTO en NZO vertegenwoordiging heeft aangegeven te willen gaan voor de 6Mt Co2 reductie ipv van de 3,5Mt.
Gezien de stemmingen in de Tweede Kamer is er geen meerderheid in de Tweede Kamer om de veestapel met 1% of 20% te krimpen. Dus die 55% in de Tweede Kamer die voor krimp van de melkveehouderij zou zijn gaat helemaal niet op de stemmingen waren gisteren.
Dan de 49% reductie waar door het goede lobby werk zo weinig van over blijft.
Dat zit toch iets anders.
De uitwerking van het Parijs zegt 40% minder Co2 in 2030 dan in 1990 en 50% minder in 2050.
In Nederland heeft men daar van gemaakt 49% minder in 2030 dan in 2005.
De reden daarvoor is dat met name de Co2 uitstoot vanuit de energie sector enorm is gestegen tussen 1990 en 2005. De Melkveehouderij daarintegen heeft in de periode een daling gehad van 23% die nu niet telt dat is de achterliggende reden dat Jaco Geurts en Helma Lodders bij de kabinetsformatie hadden ingezet op max 1,5Mt Co2 reductie voor melkveehouderij en waarom dat in het regeerakoord staat. Die 23% reeds gerealiseerde reductie is nu zonder tegenpresetatie in feite gratis weggeven aan de energiebedrijven, gebouwd en transport.
Dan het traject Veengrond.
In Nederland wordt de afbraak van veen op de rekening van de landbouw/melkveehouderij gezet.
In andere lidsaten wordt dat buiten beschouwing gelaten on der de term Sins of our fathers.

Ik ken alle stukken inzake het klimaatakkoord en durf te stellen dat ik de inhoud beter beheers dan mening LTO bestuurder.
Er is op klimaat door/voor de Glastuinbouw goed werk verzet. Voor de sector melkveehouderij absoluut niet.

Waar de landbouw ook heeft zitten slapen is jaarlijks 1 % bomen erbij tot 2050 Reken dat eens door tot 2050 dat is circa 125.000 ha. Die ha komen niet uit de stad of door het ontmantelen van wegen of vliegvelden. Dat komt uit boerengrond. Grondprijs, grondgebondenheid?
Voor een keer grondverkopende lieden als mijzelf meer dan prima maar voor de melkveehouderij een slechte zaak.
Maar 1% per jaar erbij lijkt zo weinig en zo redelijk dus zeggen we maar ja en rekenen is best wel moeilijk.
Nog gekker in blivend grasland zit 960 tot 1100 ton Co2 per ha in bos inclusief het hout circa 600 en bouwland 340.
Als je van gras bos maakt wordt het eerst bouwland en doe je er 30 jaar over om weer op die 600 te komen. Netto Co2 effect is dus 125.000 x 360 = 45 miljoen ton Co2 in de atmosfeer.
Wie op dat resultaat trots is heeft op zijn minst potentie om bij te leren
slagroomvla
Quote Reactie van @JanCees:
LTO en NZO vertegenwoordiging heeft aangegeven te willen gaan voor de 6Mt Co2 reductie ipv van de 3,5Mt.

Voor de bijbehorende subsidie pot voor lto projecten uiteraard!! Kennis overdracht....
+1
Jan S
Quote Reactie van @brouwer-de-koning:
Denken wij dat het verstandig is om zelf aan de slag te gaan met CO2 reductie. Zoals je zelf al aangeeft hoeven wij door goed lobby werk lang niet de 49% te halen die alle sectoren gezamenlijk wel moeten halen.

Wordt het niet eens tijd om je te verdiepen in het hele gecreerde Co2 verhaal. Het slaat kant nog wal wat betref de klimaatverandering en de invloed van de mens daarop.

Deze video gaat over de gemeten waarden/cijfers en hoe de zogenaamde gerenomeerde instituten (o.a. IPCC) die manipuleren.


Deze video gaat over het klimaat door de eeuwen heen en de bullshit conclusie dat de mens verantwoordelijk is voor de klimaatverandering.


Deze video gaat over de manipulatie van de media om alles wat klimaat te maken heeft zo beroerd mogelijk te publiceren

. De LTO laat zich een schuldgevoel aanpraten. Sla terug met feiten en argumenten in plaats je in een hoek te laten drijven en af te laten slachten. Laat je geen schuldgevoel aanpraten door al die gehaaide betweters die geld ruiken.

De enige sector die een beetje Co2 neutraal werkt is de agrarische sector. Behalve gasolie en electriciteit werkt ze klimaatneutraal. Bovendien produceert ze ook nog eens veel wind en zonne-energie, wat de lto zich als ook door de neus heeft laten boren, doordat dat nu net niet mag worden meegeteld.

Quote Reactie van @brouwer-de-koning:
Zoals je zelf al aangeeft hoeven wij door goed lobby werk lang niet de 49% te halen die alle sectoren gezamenlijk wel moeten halen.

En dat noem je goed lobbywerk?? Het is van een zeer triest niveau als je dit goed lobbywerk noemt. Het is niets anders dan het schuldgevoel dat je is aangepraat afkopen. Kijk als je blieft die video's eens. Informeer je, in plaats mij in de mond te leggen dat jullie goed lobbywerk zouden verrichten. Dan kun je niet begrijpend lezen of je wilt niet begrijpend lezen.

Quote Reactie van @brouwer-de-koning:
Onze doelstelling 3,5 MTON (is ook ongeveer 3,3% van totale uitstoot Nederland).Waarom we dit willen? Omdat we dit door technische maatregelen kunnen halen. Zonder aan de dierknop te draaien.Dat is namelijk het alternatief, 55% van de 2ekamer wil een melkveestapel reductie van 20% Of meer.Dit hebben we uiteraard ook uitgebreid besproken met onze leden in de 35 melkveehouderij bijeenkomsten die we afgelopen najaar hielden.

Ja hoor de techniek die lost alles op. Is het niet zo dat juist de techniek er voor gezorgd heeft dat we op dit punt zijn aangeland? Einstein zei het al, Je kunt een probleem niet oplossen door de denkwijze die het probleem gecreeerd heeft. Maar kennelijk willen jullie alles wat faalt nog eens dunnetjes over doen.

Voor de mensen die het klimaat probleem bedacht hebben en geïntroduceerd hebben bij monde van Al Gore is het alternatief is mensen afmaken. Als je denkt dat ik een grapje maak, dan zou je nog wel eens bedrogen uit kunnen komen. Als je meer wilt weten, google dan eens op Agenda 21. En vergeet niet de feiten in de alternatieve media te bekijken.
vedder
Ik denk dat LTO geheel professioneel heeft gekozen voor min of meer 'stille diplomatie' in een tijd dat er nog redelijke politiek was. Dit zal zeker goede dingen hebben opgeleverd. Met de tijd is de politiek meer uiteengevallen naar mensen met een grote en onredelijke bek, net als de NGO's. Tussen dat geweld viel vooral A J Maat totaal niet op. Die liep ook al over license to produce ( maw. je mag blij zijn dat je je voor een appel en een ei mag kromwerken) te piepen en dat de landbouw nog te klein is omgezien te worden.
Ik denk dat belangenbehartiging terug moet naar een grote bek en een grote actiebereidheid om gezien te worden. En nooit op eigen publiek schieten!!!
+5
Grasbaal
Erik en Christo ik heb jullie weer geblokkeerd voor deelname hier. Ik heb al eerder gewaarschuwd en jullie denken er vast anders over maar met telkens alleen maar schoppen richting LTO en alle mensen daar omheen komt niemand een stap verder.
+1
slagroomvla
Quote Reactie van @Grasbaal:
maar schoppen richting LTO

Als je last hebt van lto mag je dat niet melden?
+3
Grasbaal
@slagroomvla ja hoor, maar om dat hier elke dag of zelfs meerdere keren op een dag te doen heeft mijn inziens geen toegevoegde waarde.
Farmer_
@Grasbaal Christo is scherp, mag dat wel.
+2
George
We kunnen ze niet vaak genoeg op hun fouten wijzen want ze hebben bijna alles verkeerd gedaan en een totale misvisie gehad. Daar blijf ik bij!
brouwer-de-koning
@George @slagroomvla kritiek mag altijd. Heb ik ook regelmatig binnen de organisatie. Ben ook geen bestuurder geworden omdat ik denk dat het goed ging /gaat, maar omdat het beter moet. Maar verandering kost nu eenmaal tijd.
christo
@brouwer-de-koning Hoe lang heb je nog nodig?
+1
brouwer-de-koning
@christo Verandering stopt nooit, en gaat altijd te langzaam.
+2
Achso
@brouwer-de-koning netjes politiek antwoord. Misschien zou het sieren om eens iets meetbaars te zeggen/schrijven
brouwer-de-koning
@Achso Als je op de leden bijeenkomsten komt hoop ik dat je de een aantal veranderingen merkt.
+1
Achso
@brouwer-de-koning jullie zullen naar buiten veel duidelijker aanwezig moeten zijn. En dan niet ‚ sneeuw pissen‘ enzo. In een of ander zaaltje een verandering brengen is niet interessant
+1
Arum
@brouwer-de-koning Als je vind dat het beter moet doe er dan wat aan!
1. 300 kg N uit mest op grasland.
2. Bovengronds uitrijden.
3. Vossen, kraaien en roofvogels afschieten.
4. Stoppen met praten over emissieuitstoot mest.
5. Stoppen met de schuld neerleggen bij boeren over kwaliteit van oppervlakte water.
6. Riooloverstorten aanpakken.
7. Stoppen met boeren de schuld te geven van achteruitgang van weidevogels.
(bij de natuurorganisaties zitten ze ook niet meer).

Ga dit maar eens aanpakken en dan ook echt aanpakken!
+1
brouwer-de-koning
@Arum Heel goed. Zie dat we op de meeste punten op dezelfde lijn zitten. Alleen over de beste strategie over aanpakken verschillen we waarschijnlijk van mening. Maar mocht je goede ideeën hebben hoe aan te pakken, mail dan even.
christo
@brouwer-de-koning Om te kijken of jullie al op 1 lijn zitten is het essentieel om te weten hoe jouw aanpak is. Dan weet ik of het zin heeft om mijn visie die al minstens 4 jaar dezelfde is ( best knap!) te delen op dit prikkebord.
Dus hoe ga jij het aanpakken? Ik hoorde laatst van Jos dat we de extra eisen in de maisteelt opgelegd hebben gekregen omdat het wisselgeld was om de normen niet aan te scherpen. Dan klinkt het mij niet waarschijnlijk in de oren dat de volgende ronde een feestje gaat worden.
JanCees
@brouwer-de-koning op dezelfde lijn? Hmm dan ben ik de afgelopen jaren vast niet betrokken geweest bij een aantal van de vermelde dossiers. Maar het kan ook aan mij liggen hoor.

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot lto , nederland , boer en film ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!

REACTIES
85
DEELNEMERS
27
WEERGAVES
3.666
TREFWOORDEN