Stikstof is ook een probleem

Naast fosfaat zorg over stikstof

Terwijl de normen voor fosfaatproductie per koe vergeleken met Vlaanderen tot discussie leiden, baart de stikstofproductie Henk Schoonvelde, bestuurslid van de LTO vakgroep Melkveehouderij, meer zorgen. De sector moet hierin nog forse stappen zetten, stelt hij.


Verschillende normen voor fosfaatproductie door een Belgische koe dan door Nederlandse, leidt tot discussie. Het verschil verbaast Schoonvelde echter niet. 'De fosfaatexcretie wordt door ieder land afzonderlijk berekend. In België geldt ook een aparte berekening voor Wallonië en Vlaanderen, in Duitsland zelfs voor iedere deelstaat.

Meer mais
'In Vlaanderen wordt in het rantsoen relatief veel mais gebruikt en veel minder gras', vervolgt de vakgroepbestuurder. 'Daardoor krijgen de koeien minder fosfaat via het voer. Dat maakt bij eenzelfde productie ook de fosfaatexcretie per koe lager. Rantsoenen hebben hier veel invloed op.'

De huidige Nederlandse stikstof- en fosfaatproductiegetallen in tabellen van de Meststoffenwet zijn gebaseerd op productie in de jaren 2011, 2012 en 2013. De huidige normen voor fosfaatexcretie zijn ook gehanteerd bij het verstrekken van fosfaatrechten.
'Het lijkt mij niet dat er met terugwerkende kracht nu ineens andere normen, bijvoorbeeld die van België, zouden kunnen gelden', stelt Schoonvelde.

Stikstof ook een probleem
'We moeten slagen maken om de koeien efficiënter met stikstof te laten omgaan’, vervolgt de bestuurder. ‘Ondanks het feit dat we hier al mee aan de slag zijn. De melkveehouderij heeft naast een fosfaatplafond immers ook een stikstofplafond als doel opgelegd gekregen. Ook dit plafond komt voort uit de derogatie-eisen en een al langer bestaande verplichting tot ammoniakreductie.’.

'Wanneer we als sector hier niet op inspelen, eist Brussel mogelijk een verdere verhoging van de generieke korting, dus met kortingen op fosfaatrechten als gevolg’, waarschuwt de vakgroepbestuurder.

‘Dat is voor LTO Nederland onbespreekbaar en vanzelfsprekend zit geen enkele melkveehouder daarop te wachten. We moeten daarom zorgen dat we voor de zomer acties in gang zetten gericht op een efficiënter gebruik van stikstof.’

Schoonvelde vindt wel dat de tabellen uit de Meststoffenwet moeten worden aangepast. Boven de 10.624 kilo melk staat de stikstof- en fosfaatproductie vast en wordt die niet verder verhoogd. 'Dat maakt een geforceerd hoge melkproductie per koe interessant. Die hoge productie kost echter wel meer stikstof en fosfaat, die niet wordt doorgewogen in het fosfaatrechtenstelsel.

Bronnen

 Naast fosfaat zorg over stikstof (www.nieuweoogst.nu)

Terwijl de normen voor fosfaatproductie per koe vergeleken met Vlaanderen tot discussie leiden, baart de stikstofproductie Henk Schoonvelde, bestuurslid van de LTO vakgroep Melkveehouderij, meer zorgen. De sector moet hierin nog forse stappen zetten, stelt hij.

Nieuwsgrazer

Laatste  |  

Reacties

+2
Jan-T
Is dat ammoniak niet het zelfde probleem als het plastic afval in de oceaan.
Het beland in India door tsunami in de oceaan, en circa 2 t/m 3 jaar later komt het op strand aan de andere kant van de oceaan op het strand te liggen door zeestromen en stormen.

Kortom wat heb ik er aan dat Ammoniak theoretisch berekend word, en dat uit de metingen blijkt dat er nog steeds ammoniak in Nederland in de lucht zit.

Kan het ook zijn dat dit uit andere delen van de wereld komt.??
Of staat er een nog steeds een Berlijnse muur om Nederland die het amoniak tegen houd.??

Wie houd hier nu wie voor de gek, en wil zijn baantje behouden.?
+6
slagroomvla
Kijk aan loopjongen Henk mag ons het nieuws brengen zoals hier op prikkebord al gemeld door John Spithoven...
CorP
Quote Reactie van @slagroomvla:
loopjongen Henk

het lijkt wel dat als er ook maar ergens een voordeeltje te halen valt, men daar ipv gebruik van te maken direct maar uitlegd dat het niet kan
putjesschepper
Henk is uit de winterslaap
+4
Noorderling
Door het ene te forceren wordt het volgende probleem gecreëerd.
Waar de N/P verhouding eerst gedwongen aangepast moest worden in het mengvoer leid dit automatisch tot meer N aanvoer op bedrijven ten opzichte van P.

Nu de BEX telkens wordt aangepast en de N voordelen kleiner worden bij hetzelfde voeren, rekensystematiek van 2016 of 2018 scheelt je zomaar 5% N voordeel. Grootste gedeelte van de deelnemers had maar een beperkt voordeel en vallen nu af. Dan is gaat het roer om en wordt er weer volop TGC en raap gevoerd. Het is de enige manier om fosfaat aan te voeren.

Het N probleem gaat echt niet kleiner worden doordat er meer ingezet wordt op blijvend grasland. Zoals in het artikel al gesteld wordt is mais en zetmeel de oplossing voor een lager N excretie met dezelfde productie. Doordat we in 2012 een referentie hebben gekregen die nog steeds boven ons hoofd hangt wat betreft blijvend grasland, laat je het wel om gras ouder dan 5jaar te laten worden terwijl de zode nog best een jaar of 3 mee kan. Is dat het doel geweest van de maatregel? Als ik mn grond in blijvend grasland laat vallen kost resulteert dat in een waardedaling van 10-20 duizend euro per hectare. Dan maar weer ploegen.

Hetzelfde geld voor de verplichting van de NIR sensor wat bij LTO als een verrassing binnen komt. Echter is dit zelf voorgesteld bij plannen voor het inspelen op het klimaatakkoord. Praktijk zal worden dat de loonwerker 2 of 3x per jaar komt bemesten wanneer ze tijd hebben. In plaats van met kleinere machines op het juiste moment onder de juiste omstandigheden wat vaker kleine giften te geven. Wat gaat die sensor dan voor meerwaarde bieden aan het milieu?

Laat alles maar vrij. Productiemiddelen zoals voer, grond en mest zijn wel zo duur of beperkt dat je er zuinig mee om moet gaan. De ene maatregel lokt op andere fronten totaal ongewenste ontwikkelingen op. Je blijft aan het brandjes uit pissen zoals Calon het mooi kan omschrijven.

Hebben we het nog niet eens gehad over het handtekeningetje Keurmest. Als je dat niet ondertekend speelt Schoonvelde in op je geweten dat je niet op het lijstje staat van zelfbenoemde vrome boeren. Het mag toch vanzelfsprekend zijn dat je geen fraudeur bent.
Zolang ze in de grensstreken met mestscheiding in 3 vrachten hun hele mestproductie af kunnen voeren op papier zonder dunne fractie over te houden en de auto's nog een rondje om de kerk in belgie rijden gaat die handtekening echt niks oplossen. Zolang die 80kuub dunne factie varkensmest nog op een ha mais komt gaan we het grondwaterprobleem in zuid echt niet oplossen. Het is niets meer en minder dan een blijk van onmacht van wetgever en LTO om de boeren en mestboeven in het gareel te houden.
+3
de Haas
@Noorderling Je moet niet zo moeilijk denken. Het is boertje pesten en anders niet. Allerlei onzin wordt er maar bijgehaald om het nog wat te laten klinken, maar ze motte ons gewoon niet
+3
Ard Eshuis
@de Haas Precies, dat is het enige doel, elk nieuwsbericht, elke wet, elke aanscherping, het hele geleuter over vlees, het heeft allemaal demotivatie als doel, zodat boeren vanzelf de handdoek in de ring gooien en er stikstofruimte overblijft voor (vlieg)verkeer, elektriciteitsproductie en industrie..
Maar het wil nog niet zo lukken, die boeren geven het zo niet op...
+1
Noorderling
@de Haas
Met dat meehuilen met de wolven bekruipt je wel een naar gevoel.
Dan gaan we maar weer op referentiejacht met een ureum van 35, kun je jezelf niet de schuld geven dat je niks hebt geprobeerd. Stal vol met guste koeien. Je weet het maar nooit.
Duntelaar
@Noorderling je bent niet de enige die een nieuwe referentie peiling verwacht.
+4
Detukkeroettwente
Wat een ZEVER die henk, hij moet zich KAPOT schamen om zulke onzin te verkondigen , dit is ook weer nergens op gebaseerd. Net als methaan/lachgas//huilgas/mosterdgas/ enzovoort.
J.v.G
Lijkt me dat de afgeroomde rechten nu de stkstof te hoog is, ook niet weer uitgegeven kunnen worden! Zou wel heel krom zijn om anderen hiervoor nogmaals te gaan korten!

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot melkveehouderij , lto , koe , stikstof , fosfaat , vlaanderen , fosfaatproductie en fosfaatrechten ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!