Friese landbouworganisaties presenteren alternatief veenweideplan

Zeven Friese landbouworganisaties vinden de druk vanuit politieke partijen en burgerinitiatieven op de landbouwsector om de bodemdaling in het veenweidegebied te vertragen te groot. Zij hebben een alternatief veenweideplan gemaakt. LTO Noord, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Agrarische Jongen Fryslân, Vereniging Polderbelangen, de agrarische collectieven, Het Friesch Grondbezit en Feriening Biologyske Boeren Fryslân vinden onder andere dat er meer naar het grondwaterpeil moet worden gekeken in plaats van naar de verhoging van het slootpeil. Daarnaast vinden de betrokken partijen dat niet alleen de uitstoot van CO2 als broeikasgas moet worden onderzocht, maar ook die van methaan en lachgas.

Bronnen

 Friese landbouworganisaties presenteren alternatief veenweideplan (www.agriholland.nl)

Zeven Friese landbouworganisaties vinden de druk vanuit politieke partijen en burgerinitiatieven op de landbouwsector om de bodemdaling in het veenweidegebied te vertragen te groot. Zij hebben een alternatief veenweideplan gemaakt. LTO Noord, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Agrarische Jongen Fryslân, Vereniging Polderbelangen, de agrarische collectieven, Het Friesch Grondbezit en Feriening Biologyske Boeren Fryslân vinden onder andere dat er meer naar het grondwaterpeil moet worden gekeken in plaats van naar de verhoging van het slootpeil. Daarnaast vinden de betrokken partijen dat niet alleen de uitstoot van CO2 als broeikasgas moet worden onderzocht, maar ook die van methaan en lachgas.

Nieuwsgrazer

Wil je een koe kopen of verkopen

Kijk dan eens op koemarkt.nl, dagelijks vers aanbod met kalveren, vaarzen, koeien en stieren.

Advertentie
Bezoek website

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot druk , lto , broeikasgas , boeren , grondwaterpeil , uitstoot , melkveehouders , CO2 , agrarische en fryslân ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!