Regulering grote grazers belangrijk voor behoud biodiversiteit

‘Rewilding’ is een wereldwijd groeiende beweging in de natuurbescherming waarin het herstel van natuurlijke processen centraal staat. De Oostvaardersplassen laten zien dat dit concept niet zonder problemen is. Aantalsregulering van grote grazers, door de mens of door predatoren, blijkt nodig om soortenrijke insectenpopulaties in stand te houden.

Bronnen

 Regulering grote grazers belangrijk voor behoud biodiversiteit (www.wur.nl)

‘Rewilding’ is een wereldwijd groeiende beweging in de natuurbescherming waarin het herstel van natuurlijke processen centraal staat. De Oostvaardersplassen laten zien dat dit concept niet zonder problemen is. Aantalsregulering van grote grazers, door de mens of door predatoren, blijkt nodig om soortenrijke insectenpopulaties in stand te houden.

Nieuwsgrazer

Niet zo gezellig als de veemarkt..

..maar wel net zo effectief! Koemarkt.nl is de online marktplaats voor handel in rundvee.

Advertentie
Bezoek website

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot natuurbescherming , biodiversiteit , oostvaardersplassen en problemen ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!