Bemesting met Groen Fosfaat resulteert in hoger zetmeelgehalte in snijmais

Binnen het project Groen Fosfaat is een nieuwe organische meststof uit varkensmest ontwikkeld die de gangbare fosfaatkunstmest in de maïsteelt vervangt en een vergelijkbaar resultaat geeft. In de proeven van 2017 was de droge stofopbrengst van maïs bemest met Groen Fosfaat vergelijkbaar met die van de maïs die fosfaat in de vorm van kunstmest had gekregen. De zetmeelopbrengst van de maïs die met Groen Fosfaat was bemest was 8 tot 15% hoger.

Bronnen

 Bemesting met Groen Fosfaat resulteert in hoger zetmeelgehalte in snijmais (www.agriholland.nl)

Binnen het project Groen Fosfaat is een nieuwe organische meststof uit varkensmest ontwikkeld die de gangbare fosfaatkunstmest in de maïsteelt vervangt en een vergelijkbaar resultaat geeft. In de proeven van 2017 was de droge stofopbrengst van maïs bemest met Groen Fosfaat vergelijkbaar met die van de maïs die fosfaat in de vorm van kunstmest had gekregen. De zetmeelopbrengst van de maïs die met Groen Fosfaat was bemest was 8 tot 15% hoger.

Wellicht gerelateerd

Groen fosfaat is goede vervanger kunstmest in maïs

- De eerste resultaten van de bemestingsproeven met Groen Fosfaat zijn bekend. Deze meststof met natuurlijk fosfaat blijkt bij de maïsteelt een zeer goede vervanger van kunstmest. Een uitkomst voor de…

Eerste veldproeven 'Groen Fosfaat' gestart

- Fosfaatkunstmest is voor derogatiebedrijven sinds twee jaar uitgesloten. Drijfmest mag wel gegeven worden, maar dit is vaak onvoldoende voor een optimale opbrengst gezien de plant niet bemest kan wor…

Wageningen UR: Fosfaatkunstmest niet nodig.

- Op pagina 29 van Melkvee een artikel over kunstmest-fosfaatbemesting in de maisteelt.Bij toediening van drijfmest in de rij is er nagenoeg geen opbrengstdaling tov een extra bemesting met kunstmest…

SNM: Minister Verburg verzuimt het mestproblemen aan te pakken

- SNM: Minister Verburg verzuimt het mestproblemen aan te pakken Stichting Natuur en Milieu (SNM) is teleurgesteld in het mestbeleid van minister Verburg van LNV. Volgens de organisatie is de minister…

Boeren steeds zuiniger met mest

- DEN HAAG (AFN) -De afgelopen twintig jaar zijn boeren erin geslaagd met steeds minder fosfaatbemesting minstens dezelfde, maar vaak ook hogere gewasopbrengsten te behalen. Daardoor komt steeds minde…

Nieuwsgrazer

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot groen , fosfaat , kunstmest , bemesting , fosfaatkunstmest , snijmais en meststof ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!