Fosfaatreductieplan op punten gewijzigd, Brussel is en blijft kritisch

Wel slim van de EU dat er een prestatie-verplichting aan wordt gekoppeld, melkveehouders die nu nog steeds niet willen meedoen maken meer kapot voor anderen dan hun lief is:
Quote:
Volgens vakgroepvoorzitter LTO Melkveehouderij Kees Romijn is er met het groene licht uit Brussel een onomkeerbaar punt gepasseerd. 'De Europese Commissie heeft het fosfaatreductieplan goed genoeg bevonden om ermee van start te gaan. De derogatie is voor 2017 geen discussie meer als we echt aan de slag gaan met het inkrimpen van de melkveestapel. En dan komen we ook aan de onderhandelingstafel voor de derogatie in 2018.'De vakgroepvoorzitter erkent dat het fosfaatreductieplan een enorme uitdaging is voor de sector en individuele bedrijven. 'Brussel is en blijft kritisch.''


Het fosfaatreductieplan is op punten gewijzigd. De melkgeldregeling is geschrapt, omdat staatssecretaris Martijn van Dam de maatregelen vastlegt in een ministeriële regeling. Het fosfaatreductieplan gaat nu enkel uit van een reductie van de veestapel., de melkgeldregeling maakt er niet langer onderdeel van uit. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam vrijdagavond in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanaf 1 maart wordt de melkveestapel stapsgewijs verkleind. Op bedrijfsniveau moet de veestapel worden teruggebracht tot het niveau van 2 juli 2015 minus 4 procent. De uitzondering voor grondgebonden bedrijven blijft overeind. Bedrijven die daar niet aan voldoen betalen een heffing. Uit de heffingsinkomsten wordt een bonus uitgekeerd aan ondernemers die hun melkveestapel reduceren tot onder het niveau van 2 juli 2015. Deze maatregel moet 4 miljoen kilo fosfaatreductie moet opleveren.

Stoppersregeling
Naast de GVE-reductie (grootvee-eenheden red.) zitten er nog twee belangrijke onderdelen in het maatregelenpakket. Veevoer bedrijven passen het fosfor gehalte aan in hun voeders en van de stoppersregeling verwachten de sectorpartijen dat deze op 20 februari 2017 opengesteld zal worden door RVO.

'De eerste signalen uit de sector, in lijn met het plan komen al binnen.'
KEES ROMIJN, VAKGROEPVOORZITTER LTO MELKVEEHOUDERIJ
Melkveehouders die in 2017 al hun melkvee wegdoen, komen bij de stoppersregeling in aanmerking voor een premie. Hiervoor wordt een subsidieregeling opengesteld in meerdere tranches. De hoogte van de premie is degressief, omdat deelname aan een latere tranche een kortere leegstandsperiode betekent in 2017. Voor deze subsidieregeling is in totaal 50 miljoen euro beschikbaar, waarvan de helft door de zuivelsector wordt gefinancierd.

De staatssecretaris verwacht dat in de komende maanden 1000 tot 2000 melkveehouders van de stoppersregeling gebruik gaan maken.

'De eerste signalen uit de sector, in lijn met het plan, komen al binnen,' zegt Kees Romijn, vakgroep voorzitter Melkveehouderij van LTO Nederland. 'Sinds oktober is het aantal GVE's al met 10 duizend afgenomen. Je ziet dus echt dat de boeren al zijn begonnen met de aanpassingen voor hun bedrijf ondanks dat deze vaak ingrijpend en pijnlijk zijn.'

Hard nodig
De afgelopen tijd is door sectorvertegenwoordigers en het ministerie van EZ hard gewerkt om het maatregelenpakket door de Europese Commissie goed gekeurd te krijgen op een wijze dat het pakket ook voor de boeren uitvoerbaar zal zijn, zegt Romijn.

'De gestelde vragen en opmerkingen van onze leden hebben er bij geholpen om sommige zaken in het plan scherper te formuleren. De komende weken zullen alle onderdelen van het maatregelenpakket naar melkveehouders worden gecommuniceerd zodat ondernemers dan ook echt duidelijkheid hebben wat het plan voor hun bedrijfssituatie betekent. Want dat is hard nodig.'

Bron: nieuweoogst.nu/nieuws/2017/…

Deel dit artikel

Reacties

kuilhapper
"De staatssecretaris verwacht dat in de komende maanden 1000 tot 2000 melkveehouders van de stoppersregeling gebruik gaan maken".

Zou mij niet verbazen als de stoppersregeling in de eerste ronde direct overtekend wordt. Veel stoppers die enkel wachten op verkoopbare fosfaatrechten, en een flink gedeelte hopeloze infuus-bedrijven die mooi op andermans kosten gesaneerd gaan worden, deze laatste krijgen wel een zetje van hun financier de komende weken...
+1
Twentsch Land
@kuilhapper

Zullen vast en zeker infuus bedrijven bij zitten, wat ik laatste jaar hoor van personen die bij veel verschillende bedrijven komen dat de genen die willen stoppen zitten te wachten op duidelijkheid en zekerheid omtrent stoppersregeling......deze groep die daar op zitten te wachten stoppen om leeftijd en geen opvolging of zijn het boeren zat door alle regels.....stoppen uit financiële nood hoor je hier niet op een enkele roddel na.
meelezer10
Quote Reactie van @Twentsch Land:
.....stoppen uit financiële nood hoor je hier niet op een enkele roddel na.

Dat zijn vaak de bedrijven die plotseling stoppen. Maar dan nog wordt een andere reden opgegeven.
koetje 33
@meelezer10
Oud nieuws? De markt vooruitzichten zijn alweer een stuk beter.
cjw73
@koetje 33 hoorde gister van de hoofdsponsor dat de situatie qua financiën bij de meeste nog weinig anders was.
Coen
@cjw73 , die hoofdsponsor verwacht ook aanmerkelijk lagere investeringsbedragen voor aankoop fosfaatrechten dan 120 euro per kg fosfaat
melluk
@Coen die hoofdsponsor heeft wel meer vreemde dingen voorspeld
+2
Coen
@melluk , ook dat is wishful thinking van die hoofdsponsor, ik geloof er niks van.
cjw73
@Coen maar er moet Reservering Capaciteit zijn anders kunnen ze weinig vanwege die nieuwe basel 2 regels.
+1
Coen
@cjw73 , met een beetje goede wil kun je bij een melkprijs all-in van 40 cent in 2017 een heel stuk zelf reserveren voor die aankoop van fosfaatrechten in 2018 😄

ondernemers zelf, adviseurs en banken hadden in de afgelopen jaren veel hogere eisen moeten stellen aan de reserveringscapaciteit op de te produceren liters melk op basis van volledige aankoop voer en mestverwerking, dan waren de problemen van vandaag veel minder groot geweest.
+1
En het liegen en bedriegen gaat gewoon door:

Quote:
De staatssecretaris verwacht dat in de komende maanden 1000 tot 2000 melkveehouders van de stoppersregeling gebruik gaan maken.

Ja, ja. 2000 hobbyboeren.

Quote:
'De eerste signalen uit de sector, in lijn met het plan, komen al binnen,' zegt Kees Romijn, vakgroep voorzitter Melkveehouderij van LTO Nederland

Er is nog geen loket geopend, waar men zich aan kan melden, maar vannacht om 4 uur stond de telefoon bij Romijn roodgloeiend van melkveehouders die willen stoppen.

Ja, ja, ik ben benieuwd wat voor leugens er komende dinsdag in het vakblad Boerderij staan, het zogenaamd "onafhankelijke weekblad voor de landbouw", dat in werkelijkheid gewoon een spreekbuis is van de Leninistisch Trotskistische Organisatie.
+1
pieta
@Ян де веехоудер Wellicht stond de telefoon roodgloeiend omdat ze 12.000 euro per koe hadden gelezen op melkvee.nl. 😁
cjw73
@Ян де веехоудер ze komen vast wel. Ik had ook niet verwacht dat er vorige 8500 landbouw bedrijven gestopt waren.
adriaan33
@cjw73 Hoeveel van die 8500 zijn echt gestopt? Bij bv maatschap vorming krijg je nieuw kvk en bedrijfsnr. Oude nrs zijn gestopt zo word het omschreven
meelezer10
@adriaan33 rond 2000 waren er nog 100000 nu nog 55000 gaat dus echt wel terug
arie.j
Stoppers, moeten die definitief stoppen?
En krijgen die ook geen fosfaatrechten?
Of gaan er na 1-1-2018 weer een flink aantal van melken?
Wiebren
@arie.j ze moeten de melkveetak beeindigen maar op 1-1-2018 nog wel een landbouwbedrijf hebben. Voor de koeien (gve) die worden afgevoerd wordt een bedrag uitgekeerd van €1200,-/koe in eerste tranche. In tranches daarna minder per koe. De banken betalen een overbrugging van €1200,-/koe voor de rechten (koeien van 2 juli 15 dus).
in 2018 kunnen de rechten verkocht worden en het voorschot van de bank moet terug. Ga je toch door moet je ook terugbetalen maar heb je wel de premie per koe binnen. En slacht/exportwaarde uiteraard.
vaak
@Wiebren De stoppers betalen dus niks terug als de rechten er niet zouden komen.
Voor alle duidelijkheid.
Wiebren
@vaak als de rechten niet zouden komen schiet de bank er bij in. Dat risico dekken ze zelf af.
Is puur hypotetisch trouwens, wie denkt dat die rechten er niet komen kan zo bij Trump in de regering
robbies
@Wiebren er zijn nog steeds boeren die hopen op een alternatief, omdat fosfaatrechten niets bijdragen aan de waterkwaliteit en zij niet de financiele ruimte hebben om fosfaatrechten te kopen. Ik kan ze geen ongelijk geven, want P-rechten zijn natuurlijk nog steeds een verschrikkelijk gedrocht om de waterkwaliteit te borgen.

Gaat LTO zich nog inzetten om het fosfaatplafond uit de derogatiebeschikking te krijgen in de periode 2018-2021? Of zit jullie werk erop nu?
Wiebren
@robbies Het eerste stuk van je eerste zin klopt helemaal. Ik snap die boeren ook, het is voor hen een probleem. Ook het kostenargument is zuiver. Waar het misgaat is dat er allerlei wonderlijke argumenten bijkomen die soms zelfs gebracht worden alsof ze juridisch onderbouwd zijn. Dat je het er niet mee eens bent prima, dat je je verzet ook. Maar onzin verkopen om je mening kracht bij te zetten maakt het niet sterker.
Dus:
- fosfaatrechten helpen niet voor waterkwaliteit: nou en? daar zijn ze ook niet voor. Net als varkens -en pluimveerechten zijn ze er om de mestproductie te begrenzen omdat we anders altijd meer produceren.
+2
Ynze Oenema
@Wiebren LTO is echt vreselijk; als ik jou zo lees gaat LTO er niks aan doen om het fosfaatplafond te laten verdwijnen of te verhogen. Jullie hadden dat bij de vorige derogatie al moeten doen.

Als je naar de historie kijkt vanuit vroeger, dan zijn er alleen kippen en varkens bij gekomen. Gelukkig nemen deze bedrijven hun verantwoordelijkheid en verwerken ze de mest. Nu komen er een aantal koeien bij en nu is het logisch en hoognodig volgens het LTO dat er fosfaatrechten komen en dat alle boeren moeten boeten.

Met de melkveewet is onbegrensde groei al niet mogelijk; als LTO had je dan de sector moeten beschermen tegen zo iets als fosfaatrechten.

Mijn conclusie is al jaren dat het lto geen enkele visie heeft. Daarnaast zijn er veel boeren met overbezetting van 20 procent.... Jullie hebben het altijd over de burger, duurzaam en goodwill! Als je dat wilt hebben zou je deze bedrijven eerst moeten korten en die koeien terug geven aan boeren die gegroeid zijn met duurzame stallen.
Wiebren
@Ynze Oenema dat zie je verkeerd Ynse, al kun je uit mijn tekst hierboven wel zoiets afleiden. Maar deze discussie is er niet sinds vandaag.
In 2013 wilde Dijksma een sectorplan, dan kon ze dat meenemen in de onderhandelingen die toen al achter lagen op schema. LTO wilde evenwicht op de mestmarkt via voerspoor, benutten plaatsingsruimte en verplichte mestverwerking. Plafond kon dan verdwijnen en dierrechten ook. Dijksma ging daarmee naar Brussel. Het bleek dat Brussel er heel anders over dacht. Plafond werd een keiharde voorwaarde en dierrechten voor varkens en pluimvee moesten blijven om voor koeien derogatie te geven.
Omdat LTO en Dijksma lang niet op één lijn zaten deelde ze geen informatie over de onderhandelingen. Wat er wel uitkwam, dankzij het sectorplan, was geen dierrechten voor koeien maar de melkveewet. Wel met de afspraak dat die wet goed genoeg was zolang het plafond maar niet werd overschreden.
Dat is wel gebeurd, het sectorplan werkte niet en dus zijn er fosfaatrechten gekomen. Nu die er per 2018 zijn beginnen de onderhandelingen straks anders. Als we eind van dit jaar onder het plafond zitten door het fosfaatreductieplan en er zijn dan rechten voor varkens, pluimvee én koeien kunnen we zonder plafond vindt LTO. En Van Dam vindt dat ook heeft hij de Kamer laten weten. Met een nieuwe derogatie natuurlijk. Eerst is reduceren nodig. Dan praten in Brussel. Daar zijn ze heel duidelijk in.
Twentsch Land
@Wiebren

Maar rechten hebben/geven dan toch automatisch een plafon ?
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Twentsch Land:
automatisch een plafon

Precies. We hebben een nieuw quotum en blijkbaar kunnen we niet zonder.
+5
cornelissen
@Jack Rijlaarsdam Met dank aan o.m. de draaikonten P. Boer en K. Romijn . Ze hebben de sector een zeer slechte dienst bewezen (ook nog een slecht imago). De politiek was waarschijnlijk wel rijp voor grondgebonden maatregelen, maar hun eigen visie van eind 2013 is vlot in de prullenbak verdwenen. Een ramp voor de sector en dan zeker in het bijzonder de sterke polarisatie van de sector ,die mede door NZO/LTO teweeg is gebracht
pieta
@cornelissen Hierbij een link naar die visie. Kun je het nog een keer nalezen wat daar staat. Het gaat over meer als alleen grond. Fosfaatplafond, mestverwerking, early warning etc wordt allemaal benoemd.

lto.nl/actueel/nieuws/…
robbies
@pieta in hoeverre is er naar gehandeld?
+3
m uut m
@robbies
Volgens mij is het de lto die de grondgebonden gezinsbedrijven een pootje ligt.
Lto heeft hier toch echt de visie van 2013 totaal genegeerd.
+7
jorisdriepinter
@m uut m
Wiebren en al zijn andere collega's schakelen snel naar de nieuwe werkelijkheid. En binnen die nieuwe werkelijkheid vinden ze dat ze weer goede dingen voor elkaar hebben kunnen krijgen.
Maar wij zitten thuis met de oude werkelijkheid van een visie op grondgebondenheid etc. en die geeft een nieuwe werkelijkheid in de portemonnee
+1
pieta
@robbies De early-warning is mislukt. 😁
+2
melluk
@Wiebren achteraf praten is altijd gemakkelijk maar ik denk toch dat er sprake van visie was geweest als er bij invoering van de melkveewet vanuit de boerenwereld op gewezen had moeten worden dat het veel straffer moest dan in die wet.
Dat was visie geweest, dan was er een mogelijkheid geweest om tijdig bij te sturen toen iedereen zag dat het helemaal uit de klauw begon te lopen.
Nu ging de sector het zogenaamd zelf oplossen terwijl er geen enkel handvat was.
Het had bij iedereen een beetje pijn gedaan , bij mij ook, maar toch minder dan nu
+5
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @melluk:
Het had bij iedereen een beetje pijn gedaan

En bij de één wat meer, de ander wat minder. Nee, dan was alles pais en vree geweest en had er geen onvertogen woord geklonken...

Het is gewoon niet aan de sector om aan te wijzen welke ondernemers door mogen en welke af moeten vallen. Beleid maken is een taak van de overheid. Zij stelt de kaders, wij gaan daarbinnen ondernemen. Zo hoort het.
melluk
@Jack Rijlaarsdam de heibel was zeker net zo groot geweest, de schade echter een fractie van nu.
Jij vindt niet dat bijv. lto in een bepaalde richting mag wijzen wanneer dat voor de gehele sector beter is,als dat niet kan heeft lto geen enkel bestaansrecht .
Ik ben het wel eens dat de overheid de regels vaststelt maar de regels bepalen doen we met zijn allen
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @melluk:
lto in een bepaalde richting mag wijzen wanneer dat voor de gehele sector beter is,

Dat voor de gehele sector beter is een rekbaar begrip. LTO heeft al eens een richting/toekomstvisie opgesteld. Er zullen echter altijd tegengestelde belangen zijn en tot op de dag van vandaag doet LTO met name aan het verdedigen van zogenaamde verworven rechten.
melluk
@Jack Rijlaarsdam we zijn het wel eens hoor want dat bedoel ik : verdediging van verworven rechten hoort er ook bij maar heeft weinig met visie te maken en dat vind ik jammer.
Helaas
m uut m
@Jack Rijlaarsdam
Verworven rechten????
puntertje
@m uut m 'verworven rechten' Je weet wel van Het Verdrag van de Rechten van de Mens' met de aanvulling dat het ook een breed gedefinieerd 'Algemeen belang' dient. Ja, juristen maken overuren om het in een passende vorm te forceren. Waarbij LTO en NZO ook nog eens volhouden dat het totaal niet strijdig is met een eerder gepresenteerde visie.
robbies
@Jack Rijlaarsdam Jij begrijpt toch ook wel dat de afvallers niet de toekomstgerichte bedrijven zijn waarover LTO rept, de makkelijke laadplekken van RFC en de grootste klanten van de Rabo?
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @robbies:
de afvallers niet de toekomstgerichte bedrijven zijn waarover LTO rept

Het loopt altijd anders dan je denkt. De afvallers die ik in de regio zie zijn voornamelijk ondernemers zonder opvolger die alle rompslomp zat worden.
+1
denktank
@Wiebren Triest dat ook jij en je broodheer LTO erkennen dat het fosfaatreductieplan wordt doordrukt terwijl het niets met de kwaliteit van het grondwater van doen heeft. Jullie hebben geen ruggengraat en geen ballen, wel veel eigenbelang!
+1
vrije boeren
@Wiebren slap gelul van je wiebren . LTO is een verkapte organisatie van de overheid geworden om lui als jou te hersenspoelen . Aardig gelukt al bij jou
+3
puntertje
Quote Reactie van @Wiebren:
Is puur hypotetisch trouwens

Ik heb nog geen groen licht gezien van mededinging, dat zou steeds het heetste hangijzer zijn. En ja, je zult zeggen: 'we verwachten geen problemen', wil ik graag in herinnering roepen dat dat al eens eerder gezegd is. Volgens mij had Grondig bezwaar aangetekend, en dat kan ik me vanuit hun positie goed voorstellen. Die groep is eerst genegeerd, toen de politiek dat beschamend vond knarsetandend omarmd om vervolgens dreigend weggezet te worden als oorzaak van een mislukt plan mochten zij zich gaan roeren. LTO en NZO zijn niet vies van alternatieve feiten om het zo maar eens uit te drukken.
Maar van mij mag Grondig zich wel roeren, of ik nou 15 of 20 koeien in moet leveren maakt mij ook niet zo veel meer uit. Dan maar geen derogatie. Ik schat in dat die laatste 5 koeien minder wel goed gemaakt wordt door de extra winst van mijn zuivelfabriek, die zijn er langzamerhand ook achter gekomen een ongecontroleerde melkvloed tot niets leidt.
Wiebren
@puntertje Het is een ministeriële regeling, daar speelt mededinging amper of geen rol. Vandaar dat de eurocommissaris van Milieu ook uitsluitsel heeft gegeven gisteren.
puntertje
Quote Reactie van @Wiebren:
Het is een ministeriële regeling, daar speelt mededinging amper of geen rol.

Wow, helemaal nieuw voor mij, nationale wetgeving gaat voor de Europese. Misschien Wiebren, kun je dat Theresa May ook nog even vertellen. De Britten wilden namelijk uit de EU omdat ze vonden te weinig autonomie te hebben. Bovendien vreemd om dat te horen van iemand die in het verleden steeds het 'Europees verdrag van de rechten van de mens' aanhaalde om te vertellen dat zaken in Nederland niet zomaar even geregeld zouden kunnen worden.
Alsjeblieft zeg, ontwaak even uit je 'overwinningsroes', We zijn over een hindernisje gekomen maar vechten nog tegen een tijdstraf. Want anders komen we niet eens in de barrage. Er is een stapje gedaan zodat er nu een kans is op een kans om iets voor elkaar te krijgen.
Wiebren
@puntertje of je wilt graag discussiëren om het discussiëren, of je hebt echt geen idee wat je schrijft.
Mededinging is een probleem als bijv bedrijven afspraken maken die de vrije markt beïnvloeden. Grondig heeft zich eerder gemeld bij ACM maar of het meer dan een vraag stellen was vraag ik me af.
Nationale wetgeving is heel wat anders, dan wordt iedereen hetzelfde opgelegd voor het algemeen belang.
Brexit heeft er al helemaal niks mee te maken, of je moet bedoelen dat we van de Nitraatrichtlijn af zijn als we uit de EU stappen, dat is vast zo. Alleen daar hebben we het nu niet over hè.
Het EVRM speelt nog steeds een rol, want je mag niet zomaar eigendom inperken. Daarom wordt er ook rekening gehouden met knelgevallen in de regeling.
Voor de helderheid, de fosfaatreductie wordt afgedwongen door een boete op te leggen. Dat is dus een soort voorganger van een verordening van een productschap zoals de superheffing. Dat is wat anders dan het invoeren van productierechten zoals op 2 juli 2015 aangekondigd.
puntertje
Quote Reactie van @Wiebren:
of je hebt echt geen idee wat je schrijft

Europese wetgeving gaat boven nationale. Dat is waar veel Britten zich aan stoorden. Jij doet nu net alsof je het even met een nationale regeling regelt, je niets met Europa te maken hebt.
Mededinging issues zijn niet alleen afspraken tussen bedrijven, maar ook besluiten van (semi)overheden waar het ene bedrijf voordeel/ minder nadeel van heeft dan andere. En als al iets in algemeen belang zou zijn, mag dat nog steeds niet onevenredig ten koste van een bepaalde groep zijn. LTO bestudeert het verbod op de nertsenhouderij ook nog weet je nog?
Mededinging gaat ook over zaken zoals onrechtmatige subsidie, in een hele brede zin van het woord. Vraag Marcel van Dam maar, die weet dat inmiddels ook.
Wiebren
@puntertje en dan zijn we weer rond, je weet niet wat je schrijft. Je komt met algemene punten die geen van allen het tegendeel zijn van wat ik schrijf.
Met een nationale regeling wordt reductie afgedwongen van fosfaat in mest, dat dat moet volgt uit de Europese regelgeving. We herstellen daarmee als Nederland de overtreding van de Europese regel. Met productierechten mocht dat niet volgens DG Competition, dit wel. Ook de weging algemeen belang/individueel belang zit er in, oa via knelgevallen. De nertsen is voor onze juristen één van de cases die bestudeerd is in de advisering over fosfaat.
puntertje
Quote Reactie van @Wiebren:
Met productierechten mocht dat niet volgens DG Competition

Je weet niet wat je schrijft, dat mocht wel, maar niet als ze (meteen) verhandelbaar waren. En dat wilde LTO per se, omdat anders de politiek een vinger in de pap zou krijgen en de toewijzing van fosfaatrechten dan wel eens richting grondgebondenheid op zou kunnen schuiven.
En verder is het wat vreemd dat tegen nertsenhouders gezegd wordt dat het wellicht bij het Europese hof aangevochten moet worden, maar voor een gewenste regeling weer als voorbeeld case kan dienen om iets af te dwingen. Zou ik als ik nertsenhouder was geen warm gevoel van krijgen..
+1
pieta
Quote Reactie van @puntertje:
e weet niet wat je schrijft, dat mocht wel, maar niet als ze (meteen) verhandelbaar waren. En dat wilde LTO per se, omdat anders de politiek een vinger in de pap zou krijgen en de toewijzing van fosfaatrechten dan wel eens richting grondgebondenheid op zou kunnen schuiven.

In de brief aan de tweede kamer stond dat ze verhandelbaar zouden zijn. Daarom konden ze dat niet wijzigen omdat een rechtszaak aanspannen en winnen dan wel heel gemakkelijk zou zijn. Had ook weinig uitgemaakt tov huidig plan behalve dan dat de niet-grondgebonden boer dan nog niet in had hoeven te leveren tov 2 juli 2015 en nu 4%.
+3
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @Wiebren:
Mededinging is een probleem als bijv bedrijven afspraken maken die de vrije markt beïnvloeden

Ik wil me eigenlijk niet in jullie gezellige onderonsje mengen, maar doe het toch ff. Het reductieplan was privaat en is nu weliswaar onder de ministeriële regeling gebracht, maar een groot deel van de uitvoering blijft in handen van het bedrijfsleven, lees LTO en NZO. De grootste partij binnen de NZO geeft zelfs ronduit toe dat het reductieplan nodig is om de melkaanvoer af te remmen. Ik zie daarin toch wat aanknopingspunten voor de Commissie Mededinging om een onderzoekje te beginnen. Ik vraag me daarom af of het plan wel ter toetsing aan de Commissie Mededinging is voorgelegd. Ligt er een verklaring van geen bezwaar van de Commissie Mededinging of menen de deskundigen op EZ dat de toetsing niet nodig is (net zoals zij er vanuit gingen dat invoering van fosfaatrechten geen ongeoorloofde staatssteun zou betekenen) ?
+1
Wiebren
@Jack Rijlaarsdam Er zijn 5 Brusselse departementen betrokken in de beoordeling van het maatregelenpakket, waaronder Competition (mededinging).
Huppel
@Jack Rijlaarsdam

Dit lijkt me zeker een terecht punt wanneer er van artikel 210 van de GMO gebruik wordt gemaakt. Maar dat wil men met de landbouwwet voorkomen.

Desalniettemin lijkt het mij zo dat deze landbouwwet uiteindelijk ook niet in strijd mag zijn met de Europese wetgeving en dus ook de GMO
zwier
@Wiebren Wanneer is die regeling ingegaan?, 31-12 -16 dacht ik?
Bij de invoering van de fosfaat wet op 02-07-15 was alles wat voor die tijd gebeurd was niet meer terug te draaien, zijn alle mutaties in vee die voor 31-12 zijn gedaan nog wel terug te draaien vraag ik me af?
vaak
@Wiebren Jawel, maar er Is toch afgesproken dat als er geen Derogatie komt in 2018 dat er dan ook geen rechten komen, toch?
Wiebren
@vaak Nee, dat is niet afgesproken. Via een koninklijk besluit wordt de ingangsdatum van de fosfaatrechten bepaald. De minister/staatssecretaris moet voordat hij/zij dat besluit dit voorleggen aan de Tweede Kamer en daarbij motiveren dat er goede verwachtingen zijn voor een nieuwe derogatie. Dat is afgesproken, de rest is interpretatie
+4
harke
@Wiebren nou hebben jullie toch mooi je zin gekregen! !
Kan lto nog jaren gaan opscheppen hoe ze op een hele linkse wijze een groep te ambitieuze ondernemers om zeep hebben geholpen !!
chapo!!
achterhoeker2
@harke je schrijft linkse wijze moet zijn slinkse wijze ,ik geef toe gaat vaak samen maar is toch wat anders.
carla-de-winter
@Wiebren . van dam heeft heeeeeeeeel duidelijk in zwolle gezegd dat als er geen derogatie komt er ook geen fosfaatrechten zullen komen
Wiebren
@carla-de-winter dat sluit aan bij het amendement en wat ik hierboven schrijf. Dus het wordt én derogatie én fosfaatrechten in 2018. Eerst maar eens minder koeien dus. En denk nu niet dat deze op hol geslagen kudde weer zonder beperking losgelaten wordt. Naast fosfaat is er ammoniak wat begrensd.
m uut m
@Wiebren
Hier zeg je meer dan dat je kunt hard maken .
carla-de-winter
@Wiebren fosfaatrechten alleen voor 2018????????
vrije boeren
@carla-de-winter Wat v Dam zegt en gaat doen zijn 2 verschillende dingen(veel doen kan niet meer want hij rot binnenkort op)
gerrie-hul
@Wiebren En hoe gaat het bij de belastingen die afgedragen moeten worden Ook daar graag een antwoord op Die aanslag komt hoe groot dan ook want het gaat om productie rechten
Wiebren
@gerrie-hul ik ben geen fiscalist. Uiteraard moet je een keer afrekenen, maar dat verschilt natuurlijk per bedrijfssituatie
achterhoeker2
@Wiebren Het fosfaatplafond is een harde eis voor derogatie?
Dan denk ik dat we volgend jaar geen derogatie en wel p- rechten hebben.
Todi
@Wiebren Wat zegt de belasting dan?
gerrie-hul
@Todi dat weet nog niemand Als het puur om productie rechten gaat zit je in de hoogste schijf Ga eerst met je account over leggen voor je wat besluit
pieta
@gerrie-hul Je begint gewoon met de heffingsvrije voet ahw en vervolgens ga je naarmate je winst toeneemt naar een hogere schijf toe. Maar je krijgt ook nog MKB-winstvrijstelling.
harke
De gevolgen zijn niet gering
Stoppende ondernemers 2 jaar schuldsanering om van de lasten af te komen
+4
Wimblij
Mijn bevriende belgische collegaboeren vinden het totaal onbegrijpelijk dat de boeren in Nederland dit accepteren. Je moet dit jaar centjes verdienen en niet je productie verlagen/kosten verhogen. Dit jaar moet er ruimte komen voor vervangingsinvesteringen en reserves op te bouwen om klaar te zijn voor de volgende prijsdip. De staat en LTO zorgen zo voor stille armoede onder de boeren.....
+1
Pluto
Er wordt telkens gezegd dat de grondgebonden veehouders niet hoeven in te krimpen maar in de uitleg hier boven staat niks over hoe deze wordt ingevuld . Bovendien wordt er een bericht naar de media gestuurd dat alle boeren meer mest op hun land mogen brengen ???????.
Zoals het nu was mag de boer die niet aan vruchtwisseling doet meer op het land brengen dan de rest . Derogatie is de afgelopen jaren funest gebleken voor fauna - biodiversiteit en vruchtwisseling. Het offer wat hier moet worden opgebracht door de overige landbouw is te groot voor deze club van derogatie bedrijven!!. hier is te veel sprake van ikke ikke ikke en de rest kan stikke. Dit is ook een van de eerste signalen die kees heeft ontvangen!!!!! maar hij ziet dit als wisselgeld .
Grietje62
@Pluto
Quote:
Het offer wat hier moet worden opgebracht door de overige landbouw is te groot voor deze club van derogatie bedrijven!!. hier is te veel sprake van ikke ikke ikke en de rest kan stikke.]

Inderdaad @Pluto laat @Wiebren zich hier maar eens meer bezig houden. Akkerbouwers leveren heel veel in voor de Derogatie van de melkveehouder die te veel koeien heeft en te weinig grond.... Ga eens met Jaap van Wenum praten Wiebren! De kringloop bij de akkerbouw klopt van geen kant meer. Ze hebben meer mest nodig. Even suikerbieten als voorbeeld. Vroeger teelden we 60 ton bieten met 16% suiker per hectare. Dat is nu 90 ton met 17% suiker, door de nieuwe zaadrassen, maar de bemestingsnorm gaat naar beneden. Cosun heeft de norm verhoogd van 16 naar 17 % suiker. Onder de 17% geldt korting. Wat denken jullie klopt onze kringloop nog? Nee de grond raakt uitgeput, en dat geldt ook voor andere gewassen. Ook de gehaltes van organische stof in de grond hollen naar beneden. Kom maar op met die mest van jullie, digistaat en kunstmest hebben we niets aan voor organische stof. Als er geen organische stof in de grond zit, werkt de NP kunstmest en digistaat minder goed. Dus weer meer graan telen. @Wiebren kun je hiervoor ook subsidie regelen?? Hier horen we veel te weinig over van LTO. Derogatie is op dit moment blijkbaar het enige belang. Akkerbouwers wordt wakker, de bemestingsnormen staan nu weer voor jaren vast.

Misschien kunnen de derogatie boeren eerst 2% extra fosfaat reduceren en dat is geen te zware belasting, dat is rechtvaardig, zou veel problemen op kunnen lossen, iedereen moet maar voor ze klaar staan...... Lang niet elke melkveehouder is blij met de regels die nu komen. Sterker nog de LTO leden hebben er niet over kunnen stemmen.... Vast 25 tot 40% staat er helemaal niet achter, het is geen breedgedragen plan!
Wiebren
@Grietje62 ik spreek Jaap vaker dan jij denk ik. Afhankelijk van in welke regio en op welke grond heb je misschien gelijk. Het is echter onzin dat akkerbouw inlevert voor derogatie, het is eerder andersom. Overal in Nederland is het nitraatgehalte onder grasland lager dan onder bouwland. Zeker op zandgrond is het juist in akkerbouw en vooral vollegrondsgroenteteelt nog lang niet op orde.
Dat veredelaars vooral op opbrengst kweken is zeker waar, bij verlaging bemesting gaat dat niet goed. Meer mest gebruiken in de akkerbouw kan zeker, maar gebeurt op de gronden waar het meest past het minst (noordelijke klei).
robbies
@Wiebren in dat opzicht is het dan weer vreemd dat de melkveehouderij beperkt moet worden voor derogatie behoud. Fosfaatrechten worden toch ingevoerd om via derogatie grondwaterkwaliteit te borgen? Althans, dat was het oorspronkelijke verhaal.
Wiebren
@robbies nee dat is niet het oorspronkelijke verhaal. Er wordt alleen zoveel aan de haren bijgesleept. De afspraak is, blijf onder het mestproductieplafond 2002. Dat betekent dat de mestproductie begrensd is. Ongeacht of die van een koe op een groot of een klein bedrijf komt, van een bio of gangbare koe, met veel grond om de deur of weinig, mest verwerkt wordt of niet. Er een kalf bij de koe loopt of niet, in de wei of op stal. Die argumenten komen er allemaal na, als er ruimte verdeeld moet worden omdat de grens overschreden is. In het begin was er gewoon een overschrijding. In 2010 waren de huidige discussies er niet want toen was er een quotum. Toen reduceerden we de mest per koe zonder al die discussies. Eind 2014 was er weer teveel. Natuurlijk had er toen een nieuw quotum moeten komen. Dat was voor de meesten echter even acceptabel als nu een klimaatwet voor Trump.

Het is een versimpelde weergave, de belangentegenstelling heeft het ingewikkeld gemaakt, niet de afspraak met Brussel.
+1
robbies
Quote Reactie van @Wiebren:
blijf onder het mestproductieplafond 2002. Dat betekent dat de mestproductie begrensd is. Ongeacht of die van een koe op een groot of een klein bedrijf komt, van een bio of gangbare koe, met veel grond om de deur of weinig, mest verwerkt wordt of niet.

Op straffe van derogatieverlies als de productie boven het niveau gaat. Dat is helder.
Maar je gaat voorbij aan de totstandkoming van het plafond. Die 172,9 miljoen kilogram is niet uit de lucht gegrepen. Die 172,9 miljoen kilogram is gebaseerd op de plaatsingsruimte op de Nederlandse gronden + een ingeschatte hoeveelheid aan verwerking, zodat er geen onverantwoorde druk op de mestmarkt komt met risico op uitspoeling van N naar bodem en oppervlaktewater.

Wat er echter gebeurd is dat varkenshouders hun mest zijn gaan verwerken en de plaatsingsruimte op hun gronden wordt ingenomen door de groeiende melkveehouders. Zetten deze melkveehouders hun mest verantwoord af? Ja dat doen ze. Omdat de varkenshouderij en de pluimveehouderij meer zijn gaan verwerken is die plaatsingsruimte beschikbaar. Qua plaatsingsruimte doen groeiende melkveehouders niets fout, maar omdat verwerkte mest niet bij het fosfaatplafond geteld wordt is deze groei niet verantwoord. Die rekening wordt echter niet bij de groeiende melkveehouder weggelegd, maar over de sector heen verdeeld.

Laat ik het in een voorbeeld gieten:

Varkenshouder A heeft 1.000 vleesvarkens en produceert 3.900 kilogram fosfaat. Hij heeft 50 ha akkerbouwland in fosfaatklasse hoog ( norm 50 KG P) en heeft dus plaatsingsruimte voor 2.500 kg P. 1 m3 varkensdrijfmest bevat 3,9 kg P. De varkenshouder heeft dus ruimte voor 640 m3 drijfmest, ofwel 12,8 m3/ha .
De overige 1.400 kilogram P (= 360 m3.) verwerkt hij voor een vaste prijs van 15 euro per m3. Zijn buurman- Melkveehouder B- breidt uit en wil kijken of hij kan samenwerken met de varkenshouder. De varkenshouder gaat 3.900 kg P verwerken (= 1.000 m3) a 15 euro. Dit kost hem 15.000 euro.

De deal wordt beklonken door de afspraak dat de melkveehouder 12 euro per m3 bijbetaald (exclusief loonwerkkosten). Dankzij lagere gehaltes in rundveedrijfmest (1,5 kg P) mag de melkveehouder 33 m3 op een hectare rijden (33*4 kg N is 132 kg N/ha en 33*1,5 KG P is 49,5 KG P) . De melkveehouder verwerft dus met deze deal 1650 m3 plaatsingsruimte en rekent de varkenshouder aan het einde van het jaar 19.800 euro af (50ha*33 m3*12 euro/m3). Zijn verwerkingskosten zijn betaald en hij heeft geen loonwerkkosten Daarnaast verbetert de bodemvruchtbaarheid dankzij de aanvoer van organische stof.

Dankzij deze vergrote plaatsingsruimte van 2.500 kg P kan de melkveehouder (productie 8.000 kilogram melk) 62 koeien meer melken, waarbij de mest op een verantwoorde manier is afgezet. Deze 62 koeien dragen wel bij aan het fosfaatplafond, maar de varkensmest die het verdrijft naar de verwerking en export, worden niet bij het fosfaatplafond getrokken. In plaats van de groeiende veehouder op te laten draaien voor de groei, zeg jij nu; Hey melkveehouder in het veenweidegebied met de groei van 70 naar 90 koeien na 2 juli op 70 ha grond. Lever eens koeien in, want ook jij bent gegroeid. Zijn groei heeft echter niet bijgedragen omdat deze groei valt onder de plaatsingsruimte op de Nederlandse gronden waarmee is gerekend bij de vaststelling van het plafond op 172,9 kilogram.

De stelling dat elke groei bijgedragen heeft klopt alleen als verwerking opgeteld zou worden bij het fosfaatplafond. Maar als dat toegestaan zou zijn, dan hadden we geen discussie gehad en was derogatie niet in het geding geweest.
+1
zwier
@robbies Duidelijke uiteen zetting.
Wiebren
@robbies mooi verhaal, klopt alleen niet veel van (behalve sommetjes). Het verklaart wel veel van je opmerkingen hier dus wat dat betreft verhelderend.
172,9 mln kg fosfaat was de mestproductie van de Nederlandse veestapel in 2002. In 2006 werd dit jaar gekozen als referentie voor het mestproductieplafond, want 2003-2004 waren jaren van oa vogelpest.
Toen NL in oktober 2003 werd veroordeeld voor het Europees hof vanwege falend mestbeleid moesten er nieuwe mestregels komen. (zo'n situatie staat Duitsland nu te wachten en Frankrijk heeft net een schikking getroffen). De nieuwe meststoffenwet werd geintroduceerd met ingang van het 3e actieprogramma nitraatrichtlijn en er werd voor het eerst derogatie aangevraagd (daarvoor werd er dierlijke mest op basis van verliesnormen per hectare aangewend). De gebruiksnormen zijn voor het eerst sinds dit nieuwe actieprogramma van kracht geworden en betekenden een forse verlaging van de plaatsingsruimte, die is in de volgende actieprogramma's verder aangescherpt tot het niveau van evenwichtsbemesting in 2015.
Sinds 2006 is dat plafond er en toen was er geen noemenswaardige mestverwerking, Moerdijk was net opgestart. In 2008-09-10 zaten we over het plafond maar met dierrechten en melkquotum was er niet veel risico. In 2014 zaten we er flink onder maar de afschaffing van melkquotum was reden voor zorg bij de Commissie en bovendien hadden we net vanaf dat jaar verplichte mestverwerking (waarover wekelijks in de krant stond dat het niet van de grond zou komen).

Als je het zo op een rijtje ziet is de rode draad dat we continu tegen de grenzen aanlopen. Ook de onderhandelingen die dit jaar starten zullen daar hinder van ondervinden. In NL vinden we het allemaal te krap (normen per hectare te laag, forfaits per dier te hoog, plafond te laag of onzin, productierechten te knellend), maar we hebben eveneens de hoogste veebezetting per hectare en best veel overschrijdingen van de waternormen. Qua biodiversiteit hangen we onderaan, qua landbouwexport bovenaan.
Dat laatste punt is zeker zorgelijk vanuit Brussel bekeken, want veel (economische) druk om te produceren en in stand te houden wat we hebben wringt met afvoeren van mest en risico dat mensen niet doen wat voorgeschreven is. In die zin is grondgebonden productie lang zo risicovol niet. Evenwicht qua mest betekent dat de helft van de mestproductie moet verdwijnen. Want de normen gaan echt niet (veel) meer omhoog.
robbies
@Wiebren Wat je een ander verwijt, doe je nu zelf ook. Niets menselijks is jou dus vreemd 😂 Je haalt er van alles bij, maar geeft geen direct antwoord op de geschetste situatie. Ben overigens wel blij dat mijn betoog voor jou verhelderend werkt. Heb ik toch nog iets bereikt met mijn middag met de calculator. Maar jouw uitleg versterkt alleen mijn stelling dat de groeiers zonder grond de grootste bijdrage leveren en hun pijn gedeeld zien worden met de extensieve veehouders.

Even resumerend; Omdat er geen mestverwerking was in 2002, was de fosfaatplaatsingsruimte in 2002 172,9 kg P. Alle mest werd namelijk geplaatst. Dat was geen probleem met de dierrechten en het melkquotum. In de jaren die volgden werden de gebruikersnormen verlaagd. Nog steeds geen probleem, omdat de productie nog steeds lager lag dan de gebruiksruimte. Het wrong alleen een beetje in de varkenshouderij, maar daar kwamen efficiënte beren die dat probleem snel tackelde ( Al weet ik dat jij liever gelooft dat het de impact is van het voerspoor 😁 )

Nu komen we op het moment dat de productie de plaatsingsruimte overschrijdt, anders hadden we geen fosfaatoverschot.De kilogrammen fosfaat die direct of indirect (via de varkensbedrijven) hun weg vinden naar de verwerking zijn de kilogrammen die ons fosfaatplafond doen overschrijden. De gebruiksnormen zijn namelijk sinds 2014 niet veranderd, de andere sectoren zijn niet noemenswaardig gegroeid en Nederland is niet kleiner geworden in plaatsingsruimte.

Leg jij dan maar eens uit waarom een veehouder met voldoende plaatsingruimte alsnog heeft bijgedragen aan de overschrijding. De plaatsingsruimte is er atlijd geweest. ook ten tijde van de vaststelling van het fosfaatplafond. Dat deze plaatsingsruimte fictief werd ingevuld, is niet het probleem van de eigenaar/beheerder.
Wiebren
@robbies

Nogmaals: de mestproductie van 2002 is als plafond gekozen, niet de plaatsingsruimte (was toen 194 mln)! Dus wat er onder de staart vandaan komt, niet waar het naartoe gaat telt.

Hier vind je de plaatsingsruimte terug, hectares x gebruiksnorm (geen benutting meegenomen):
statline.cbs.nl/Statweb/publication/…

Zoals je ziet fors aangescherpt, ten tijde van bepaling plafond was plaatsingsruimte hoger dan productie, dat klopt. Vanaf 2006 zijn de gebruiksnormen ingevoerd en zijn de normen per hectare verlaagd. Niet omdat Nederland het de jaren/decennia ervoor zo netjes had gedaan overigens.
robbies
@Wiebren De veehouderij in Nederland bestaat dus bij de gratie van verwerking, want 130 miljoen kilogram P plaatsingsruimte hebben we nu, tegenover een productie van 180 miljoen kilogram P. Ongeacht wat de afspraak is; die mest blijft ergens. Dat rijmt niet met je stelling dat iedereen heeft bijgedragen aan het overschot. Alleen degenen die verwerken hebben dat gedaan, of dat nu direct is of indirect via de varkenshouderij

Ik vind het wel fijn dat de antwoorden steeds korter kunnen.
+1
Wiebren
@robbies iedereen die meer produceert heeft bijgedragen. Tevens mijn laatste reactie hierover
+1
robbies
@Wiebren Zonder onderbouwing is het niet meer dan een mening. Een andere dan de mijne weliswaar, maar dat mag gelukkig in Nederland.
+3
puntertje
Quote Reactie van @Wiebren:
iedereen die meer produceert heeft bijgedragen. Tevens mijn laatste reactie hierover

En dan zijn we weer bij het standpunt van jou broodheer Erdohans Huibers.
+1
hans1980
@Wiebren normen worden blijvend aangescherpt tot de laatste boer het licht uit doet
Huppel
@robbies

Deze discussie speelt nu ook. Alleen in een wat andere richting dan wat jij graag ziet. Pluimveehouders en varkenshouders zijn kwaad door het verdwijnen van de POR regeling ten gunste van de derogatie

fd.nl/ondernemen/1186361/…

Effect kan zijn dat ook de VVO's wat duurder gaan worden
robbies
@Huppel Waarom zouden de VVO's duurder gaan worden? In die handel ben ik niet zo thuis.
+1
Huppel
@robbies

Wat ik over de VVO's heb gezegd klopt inderdaad niet, wanneer je aan de POR regeling meedoet is de mestverwerking dus niet overdraagbaar.

rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/…
cornelissen
@Huppel Het is mij ook allemaal niet geheel duidelijk. Ik sprak een pluimveehouder, die ook in 2012 extra tijdelijke pluimveerechten heeft gekregen (iets met diervriendelijk en milieuvriendelijk
bouwen) en dat verhuurde de pluimveehouder (ca 18000 euro op jaarbasis). Hij zag zijn extra inkomsten in gevaar komen en was niet erg enthousiast over een mogelijke intrekking van deze rechten
Twentsch Land
@cornelissen

Dat is wat ik er ook van begrijp....door stallen te hebben die aan specifieke voorwaarden voldeden mocht meer dieren worden gehouden dan je aan rechten hebt. Door het opheffen mag men niet meer kippen of varkens houden dan men rechten heeft.
jorisdriepinter
@Twentsch Land In die zin vindt ik het verdwijnen van de POR regeling logisch. Van de ene kant een P plafond en dan een regeling in stand laten waardoor de P productie kan groeien is niet logisch toch.
Een POR regeling voor de melkveehouderij zou door sommigen ook zeer gewenst zijn gevonden denk ik.
robbies
@jorisdriepinter die is er min of meer al. Groeiers die de mest verwerken, hoeven maar de helft van hun koeien in te leveren.
Grietje62
@Wiebren
Quote:
De afspraak is, blijf onder het mestproductieplafond 2002.

Alles goed en wel, maar in 2002 was het nitraatgehalte boven 50 mg/liter grondwater en op dit moment zit 93% van het grondwater ver onder de norm. Tijd om hier eens meer werk van te maken als sector, b.v. derogatie op bedrijfsniveau.
Nog even wat anders @Wiebren Hoe zit het nu met die POR regeling? Gaan de varkens en kippenboeren nu ook nog inleveren voor die Derogatie?
Er is een spreekwoord en die luidt: Voor elke naald een draad hebben.
Iedereen 20 kg N/ha erbij en allemaal evenveel per ha. en het probleem is opgelost
meelezer10
Quote Reactie van @Grietje62:
93% van het grondwater ver onder de norm

Dus 7% boven de norm. Hoe groot deel is de veehouderij hier schuldig aan? En voor welk deel de vollegrondstuinders?
Bioepz
@Wiebren Ik kwam gisteren een paar tweets van jouw tegen over bio in de nieuwe fosfaatregeling. Je opperde dat bio wordt ontzien doordat er 90% van een standaard melkprijs als korting geldt.Maar je vergeet dat de standaard korting van 800 kg melk/GVE/maand ver boven de bio realiteit is.Daar is een jaarproductie van 7000 kg melk per koe reëel.Dus dag voordeel.
Wiebren
@Bioepz maak het sommetje maar even dan. Standaard 8300 kg melk en 34 ct en bio 7000 kg en 45(?) ct.
brabo
@Wiebren
wiebren, wat die 90 % van de melkprijs betreft, daar zit ook nog wel een verschil in wie je afnemer is. Lever je aan een afnemer die alles in een keer betaald of eentje die allerlei premies en nabetalingen achteraf er nog bovenop doet. Dat kan zomaar een paar cent schelen. Hoe staan jullie daar in?
Wiebren
@brabo er wordt een kale melkprijs of standaard gerekend.
brabo
@Wiebren even beter uitleggen graag.
stel afnemer betaald 30 in 1 keer. dan is de boete 27 cent.
andere afnemer betaald 27 cent voorschot en 3 cent aan nabetaling en premies. Volgens mij is dan de boete maar 90% van 27= 24,3 cent.
Of zie ik dit verkeerd?
Wiebren
@brabo je redeneert nog vanuit zuivelplan december. Neem ik je niet kwalijk hoor, maar in nieuwe regeling wordt het anders. Was bijv 800 kg melk / koe / mnd en dan heffing 90% van een vaste melkprijs. Stel 34 ct dan is dat €244/koe/maand. Dat bedrag kan ook wel in één keer nu, maar zo kom je op een bedrag.
Fictief voorbeeld, stel melkprijs 40 ct.
Als je ook echt 800 kg/mnd melkt dan beur je €320/koe/mnd
Heffing voor elke koe teveel per maand is €288
Geldt voor iedereen dan.
als je 8000/koe melkt is het 666,66 kg/mnd
-á 40 ct = €266,67 melkgeld, €288 heffing.
als je 7000/koe melkt is het 583,33 kg/mnd
-á 50 ct bio = €291,66 melkgeld. en €262,5 heffing

hier komt jouw punt ook om de hoek. veel hangt af van wat je fabriek echt betaalt (gangbaar of bio, nabetaling, weidepremie etc), wat je melkt per koe/mnd en op welk bedrag het gezet wordt.
brabo
Quote Reactie van @Wiebren:
veel hangt af van wat je fabriek echt betaalt

Oke, maar wordt de hoogte van de melkprijs dan bepaald door een externe partij, of pakken ze toch voor het gemak maar de uitbetaalde melkprijs van je eigen fabriek van die maand?
+11
de hoef
@Wiebren ben geen lto er maar voor jou heb ik respect ,ondanks dat vele gezijk hier blijf je reageren [petje af
+2
Twentsch Land
@de hoef

Die mening deel ik de hoef 👍🏻
+1
robbies
@de hoef Ik respecteer Wiebren ook als persoon. De standpunten die hij verdedigd des te minder.
de hoef
Quote Reactie van @robbies:
Ik respecteer Wiebren ook als persoon.

dat is ook het enigste wat ik zeg ,heb hier toch al veel info opgedaan dankzij hem en vele anderen .en probeer daar op in te spelen
+1
robbies
@de hoef Let op he!! Anticiperen wordt niet beloond!!!
+1
de hoef
Quote Reactie van @robbies:
Anticiperen

wakker blijven noemen wij dat
vaak
@robbies Heel knap, de kennis die Wiebren bezit.
Compliment.
Erco
@vaak zou gek zijn als hij dat niet zou hebben. Het is zijn werk
+1
melluk
@de hoef wil ik van harte onderstrepen, petje af
Bioepz
@Wiebren Mijn sommetje staat even verder op. Nee,bio heeft er geen voordeel van hoor .
vrije boeren
Hoe zouden onze Franse collega boeren hiermee omgaan.......................?
Bioepz
Standaard is 9600 kg melk per jaar.Als je dan erkend met 34ct x 90% dan ben je als bio boer nog slechter uit!De standaard boer houdt 327,- over en de bio boer 213,- ( bij 7000 kg m per koe en 45 ct per kg m)
Coen
@Bioepz , het is de vaste LTO-oplossing, dus een technocratisch gedrocht 😞
+2
Pluto
Wiebren praat met jaap maar luistert niet . We hebben een fosfaat te kort !!!!!! bij een pal getal van 25 neemt de uitspoeling van nitraat toe met de factor 40 . En inderdaad als je 80 ton suikerbieten teelt heb je een zodanig tekort gecreëerd dat de volgende teelt in de vorm van mais niet meer oogst dan 35 ton. Org stof zit al 10 jaar onder de kritieke grens en vruchtwisseling is binnen het GLB een ramp voor de biodiversiteit. Voor het jaar 2017 op advies van eurofins zonder derogatie ; Want dat kan nie met akkerbouw in je bouwplan en dat weet wiebren ook wel; naast de max rundveemest Nog wat bij strooien in de vorm van 300 kg kali 60 en 450 kg KAS en bij elke onkruid bestrijding ; en dat is 3 x inclusief de schimmel bestrijding flink gebruik maken van bladmeststoffen en of entec. Misschien en idee voor wiebren om de cijfers weer eens op te zoeken of heeft hij die samen met de ammoniak rapporten weggedonderd ???.

Het laatste nieuws voor tijdens de koffie

Altijd op de hoogte blijven van nieuws met betrekking tot melkveehouderij , kapot , onderdeel , lto , onderdelen , melkvee , fosfor , derogatie , veevoer , melkveehouders , melkveestapel , europese commissie , grondgebonden , brussel , rvo , tweede kamer , 1000 , 2000 , dam , fosfaatreductieplan en europese unie ? De Nieuwsgrazer nieuwsbrief wordt dagelijks verstuurd om 10:00. Meld je ook aan!