Zuurtegraad

Zuurtegraad nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Zuurtegraad nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Zuurtegraad nieuws

'Twentse landbouwbodem is beter dan gedacht'

04-10-2019 - 0 reacties De Twentse landbouwbodem is een stuk minder slecht dan vaak wordt aangenomen. In veel gebieden is de hoeveelheid stikstof toegenomen en zijn de zuurtegraad en het organischestofgehalte gestegen.


Zuurtegraad vet

04-09-2014 - 5 reacties Deze zomer en ook vorig jaar in de warmste periode hebben we last van een hogere zuurtegraad vet. Nu het weer wat frisser is weer normaal op 0,4. Hebben jullie hier ook problemen mee en wie weet hoe je dit kunt voorkomen ?


Verlagen van zuurtegraad door toevoeging

21-04-2014 - 10 reacties Door middel van een toevoeging in het veevoer, kan de zuurtegraad in tankmelk met enkele tienden van procentpunten omlaag gebracht worden. Hiermee kan een strafkorting op de kwaliteit van de melk worden voorkomen. Het product kost op jaarbasis ongeveer 25 euro per koe. 


'Analyses zuurtegraad en koolstof verplicht'

11-03-2014 - 5 reacties Vlaamse melkveehouders moeten van een aantal percelen de zuurtegraad en het organisch koolstofgehalte laten bepalen. Dit is een van de randvoorwaarden om inkomenssteun vanuit Brussel te krijgen.


Zuurtegraad van vet in de melk probleem voor aantal Noordhollandse bedrijven

31-07-2013 - 0 reacties Een hardnekkig probleem ook voor de melkers met een ouderwetse melkleiding op de grupstal:

Een aantal melkveehouders in Noord-Holland dat gebruik maakt van een melkrobot kent problemen met de zuurtegraad van het vet in de melk. Deze blijkt regelmatig te hoog om aan de kwaliteitseisen van Cono Kaasmakers te voldoen. De bedrijven lopen daardoor een toeslag mis en in een enkel geval worden ze zelfs gekort op de uitbetaling voor geleverde melk.

De zuurtegraad van het vet in de melk heeft invloed op de kwaliteit en de smaak van kaas. De zuurtegraad van het vet in melk wordt uitgedrukt in mmol per 100 gram vet. Het gemiddelde ligt in Nederland op 0,6 mmol per 100 gram vet. Cono Kaasmakers betaalt een toeslag van 0,2 cent per kilo melk aan bedrijven met een zuurtegraad beneden dat gemiddelde. Voor bedrijven die melk leveren met vet met een zuurtegraad van 0,8 mmol per 100 gram of hoger worden 0,5 cent gekort in melkprijs per kilo.

De hogere zuurtegraad van melk is een bekend verschijnsel bij melkveebedrijven met een automatisch melksysteem. Omdat koeien vaker dan tweemaal daags worden gemolken krijgen de vetbolletjes in de melk minder tijd om zich te ontwikkelen. Naast het melksysteem speelt ook het rantsoen een rol. Koeien die vrijwel uitsluitend gras krijgen, hebben over het algemeen te maken met een hogere zuurtegraad van het vet in de melk. Verder speelt de behandeling van de melk en rol zoals het pompen, leegblazen van leidingen en de koeling.

bron: Veldpost, 27/07/13


Pensverzuring kost 210 euro per koe per jaar

10-05-2012 - 19 reacties Pensverzuring is een complex fenomeen en een belangrijke schadepost op melkveebedrijven. Willem van Laarhoven, adviseur melkveehouderij bij Valacon-Dairy schat de totale kosten van pensverzuring schat op 210 euro per koe per jaar.

Dierenarts Jonne Twerda schat dat de helft van de Nederlandse melkveebedrijven kampt met pensverzuring. Het aanbieden van een structuurrijk rantsoen waarop koeien veel herkauwen, verkleint het risico aanzienlijk. Het gebruik van buffers biedt ondersteuning.

Bij pensverzuring is de zuurtegraad in de pens van de koe lager dan 5,5 met als gevolg dat de pens-flora gedeeltelijk sterft of niet goed functioneert. Hierdoor stagneert de voerafbraak. "Eenmaal afgestorven penspapillen komen niet terug", waarschuwt Twerda. Afhankelijk van de mate en duur leidt pensverzuring tot een opeenstapeling van problemen. "Het dier doet het niet goed, voelt zich niet lekker en de eetlust en weerstand verminderen." Twerda schat dat maar liefst de helft van de Nederlandse melkveebedrijven ermee kampt.

Herkauwactiviteit, mestconsistentie, pensvulling en conditie zijn belangrijke indicatoren. Maar ook snelle ademhaling, afwijkende bewegingen, verminderde activiteit, een slecht haarkleed, abcessen, kreupelheid en het slecht laten zien van tochtigheid zijn belangrijke graadmeters. Een wisselende melkproductie, dalende en sterk variërende gehalten in de melk zijn af te lezen uit de melkproductieregistratie. "Maar de meest waardevolle signalen komen van de koeien zelf. Laat de laptop liggen en ga de stal in. Als je niet naar de koeien kijkt, dan zie je zeker niets", aldus Twerda.

Van Laarhoven schat de totale kosten van pensverzuring hij op 210 euro per koe per jaar. De gederfde melkproductie is de grootste schadepost. Daarnaast zijn er kosten voor extra klauwbehandelingen en de langere tussenkalftijd en minder opbrengsten door vroegtijdige afvoer. Door het aanbieden van een structuurrijk rantsoen waarop koeien veel herkauwen, bijvoorbeeld bierbostel, perspulp, aardappelpersvezel of luzerne, ontstaat minder snel pensverzuring. Buffers als natriumbicarbonaat, magnesiumoxide en levende gisten kunnen worden ingezet ter ondersteuning.

bron: Molenaar agriholland.nl/nieuws/artikel.html/…


Zuurtegraad v h vet

03-10-2007 - 7 reacties Hoe krijg je de zuurtegraad v het vet omlaag??


Zuurtegraad bronwater

11-08-2008 - 0 reacties Hoi Allemaal,

Hierbij weer eens een berichtje van ons. Jullie hebben ons een half jaar tot een jaar geleden geweldig geholpen met de keuzes voor een stal ( is een serrestal geworden )en de keuze voor een melkrobot ( is titan geworden) van beide hebbenwe nog steeds geen spijt.
Nu willen we graag weer wat meningen horen, ditmaal over bronwater. we hebben het bronwater aan de zure kant, weet iemand of dit erg is voor de koeien, werk je hier pensverzuring mee in de hand of maakt het niet uit.

Koen.


Indikken melk op boerderij ook in Nederland mogelijk - deel 2

14-01-2010 - 0 reacties Persbericht Wageningen Universiteit en Researchcentrum:

Indikken van melk op de boerderij is technisch mogelijk, maar wordt in Nederland nog niet toegepast. In het buitenland gebeurt het wel al op enkele tientallen grote melkveebedrijven met een paar duizend melkkoeien. Melk kan goed op de boerderij worden ingedikt met membraantechnieken, zoals omgekeerde osmose en ultrafiltratie. Behalve membraantechnieken is ook indampen en vriesdrogen mogelijk, maar die opties zijn financieel niet aantrekkelijk. Innovatieve technieken â zoals membraandestillatie, freeze-concentration en fractioneren van eiwitten uit melk â lijken interessant, maar daar is nog geen of weinig ervaring mee. Zo blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Livestock Research.

Kwaliteit rauwe melk

Er is niet veel informatie over de effecten van indikken op de kwaliteit van rauwe melk, zoals kiemgetal en de zuurtegraad van het melkvet. Daarvoor is onderzoek nodig op kleine schaal, waarbij ook naar procestemperaturen en de reiniging wordt gekeken. Er zijn aanwijzingen dat indikken bij temperaturen tussen 30-40 graden Celsius het kiemgetal verhoogt. Een oplossing daarvoor kan zijn om melk bij lage temperatuur in te dikken of als melk warm wordt ingedikt, te zorgen voor een uiterst laag kiemgetal en snel in te dikken en koelen.

Bacteriologische kwaliteit
Voor het behoud van de bacteriologische kwaliteit zijn cruciaal: het goed kunnen reinigen van de membranen, de tijdsduur van het proces, de procestemperatuur, de kwaliteit van het uitgangsmateriaal en de tijd tot de koeling.

Wetgeving
Melkveehouders die op hun eigen bedrijf willen indikken, krijgen te maken met wetgeving. Van een âgewoneâ melkveehouder die aan de kwaliteitsborgingprogrammaâs van de zuivel moet voldoen, wordt hij een zuivelwerker met de daarbij behorende regelgeving. Het fabrieksquotum moet dan worden omgezet in een consumentenquotum. Daarnaast moet de melkveehouder voor een afnemer van zijn ingedikte melk zorgen en hij moet afspraken maken over de productprijs en het transport. Economisch gezien kan een terugverdientijd beneden de 10 jaar worden gehaald als dezelfde prijs voor kilogrammen vet en eiwit wordt betaald als nu voor gewone rauwe melk en wanneer de afvoer- en transportkosten onder de 4,- per 100 kg ingedikte melk blijven. Als we rekenen met afvoerkosten inclusief transport in de richting van de huidige negatieve grondprijs (ca. 3,- per kg melk), dan liggen de terugverdientijden beneden de 5 jaar.

Melkveehouders hebben interesse om zelf melk in te dikken, omdat zij meerwaarde aan hun melk willen toevoegen. Wel roept deze ontwikkeling nog veel vragen bij hen op, vooral over de kwaliteit van de melk (zuurtegraad melkvet) en de economische aspecten. Een belangrijk discussiepunt is hoe de ingedikte melk uitbetaald moet worden. Als een melkveehouder melk wil gaan indikken, moet hij gesprekken voeren over afname en productprijs, omdat de melkveehouder zuivelverwerker wordt volgens de wetgeving. Een melkveehouder kan niet van de ene op de andere dag ingedikte melk gaan leveren aan de fabriek alsof het rauwe melk is.

Downloaden rapport en rekentool
Het praktijknetwerk Haalbaarheidsbepaling indikken van melk op boerderijschaal ontwikkelde een rekentool, die u kunt vinden op: [www.verantwoordeveehouderij.nl]

Deel 1: [melkquotum.startpagina.nl]


Zuurtegraad vet

18-11-2010 - 9 reacties We melken 3 jaar met een VMS waarbij ons zuurtegraad steeds tussen 0.3 en 0.5 lag, geen problemen mee dus! Echter de laatste weken stijgt het de laatste tank was het zelfs 0.9. Wat te doen? We hebben een oud melkte veestappel met gemiddeld 24 ltr 4.8%v en 3.5%e.