Zonneenergie

Zonneenergie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. In Nederland zijn voornamelijk twee technieken in gebruik die zonlicht omzetten in een andere vorm van energie: zonnecollectoren (of zonneboilers) en zonnepanelen. De juiste spelling is eigenlijk zonne-energie. Met streepje dus.

48 zonnepanelen optimaal bij gebundeld om elke zonnestraal op te vangen
48 zonnepanelen optimaal bij gebundeld om elke zonnestraal op te vangen 🔗