Zeewier

Zeewier nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Zeewier nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Zeewier nieuws

Kaasmaker met conservatoriumdiploma verwerkt zeewier uit de Waddenzee

12-01-2021 - 1 reacties Vlielander Nils Koster maakt kazen waarin zeewier uit de Waddenzee is verwerkt. Vooral omdat het lekker is, maar ook om zeewier als ‘voedsel van de toekomst’ bekender te maken bij het publiek.


Zeewier kan prima dienen als duurzame voedselbron

24-02-2020 - 0 reacties Wageningse en Indonesische wetenschappers en bedrijven onderzoeken de mogelijkheden voor zeewierteelt. Zeewier heeft alleen zonlicht nodig, zuivert het zeewater en is bijzonder duurzaam te kweken. Ook is het gemakkelijk te verwerken in gezond en smakelijk voedsel voor mens en dier. Wereldwijd is 48 miljoen vierkante kilometer zeeoppervlak geschikt voor de teelt van zeewier. In 132 landen kan zeewier worden gekweekt, maar het gebeurt momenteel slechts in 37 landen


Eerste megazeewierboerderij van Nederland voor de kust van Goeree-Overflakkee

23-11-2019 - 0 reacties Voor de kust van Goeree-Overflakkee komt de eerste megazeewierboerderij van Nederland. Producten uit deze zeeplant komen nu nog voornamelijk uit Azië, maar het plantaardig wondermiddel is bezig met een opmars in Nederland. Zeewier kan worden gebruikt voor producten als thee, kruiden, pasta, vleesvervangers, veevoer én medicijnen. Het kan ook worden gebruikt om biobrandstoffen te winnen.


Auto rijdt eerste kilometers op brandstof uit zeewier

15-11-2019 - 0 reacties Het Europese project MacroFuels, waar ook TNO aan deelneemt, is er in geslaagd om brandstof uit zeewier te maken. Het project richt zich vanaf 2016 op het produceren van biobrandstoffen uit zeewier.
Met het vorig jaar geopende zeewierlaboratorium leverde TNO een bijdrage aan deze doorbraak. Het afgelopen…


Auto rijdt 80 km op zeewier

14-11-2019 - 0 reacties PETTEN - Wetenschappers zijn erin geslaagd om een auto 80 kilometer lang te laten rijden op een brandstof uit zeewier. Dat meldt onderzoeksorganisatie TNO, die hieraan heeft gewerkt als deelnemer aan het Europese project MacroFuels. Ook de universiteit van Wageningen had een aandeel in het project.


Eerste auto rijdt op brandstof uit zeewier

13-11-2019 - 0 reacties Een personenauto heeft de eerste 80 kilometers gemaakt op brandstof uit zeewier. De eerste rijtesten, op wegen in Denemarken, wijzen uit dat ‘zeewier-brandstoffen’, in termen van gebruik en emissies, hetzelfde werken als de reguliere brandstoffen.


Hoe zeewier kan helpen om de klimaatcrisis aan te pakken

06-11-2019 - 0 reacties Minder CO2 uitstoten is niet de enige remedie tegen de opwarming van de aarde. Het is ook mogelijk om het broeikasgas op te ruimen. ,,Maar dat klinkt zo simpel dat veel mensen het wantrouwen.”


Nieuwe editie Handboek Melkveehouderij 2019-2020

02-09-2019 - 0 reacties Wageningen Livestock Research publiceert een nieuwe editie van het Handboek Melkveehouderij. De nieuwe editie is geactualiseerd en uitgebreid met onder andere kennis over sorghum en zeewier als voedergewas, bemesting van snijmaïs, droogstandsmanagement voor individuele koeien, huisvesting van melkvee en verduurzaming van de melkveehouderij.


Broom uit zeewier voorkomt methaanuitstoot melkkoe

27-08-2019 - 1 reacties De Australische Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) denkt een oplossing te hebben gevonden voor de methaanuitstoot van koeien. Door broom uit zeewier aan het voer toe te voegen, wordt de vorming van methaan verhinderd.


Start-up maakt eetbare verpakkingen van zeewier

27-08-2019 - 0 reacties Een verpakking gevuld met water die je in één keer door kan slikken omdat de verpakking eetbaar is: dat is wat de Britse start-up Skipping Rocks Lab op grote schaal wil gaan produceren. Skipping Rocks Lab ontwikkelde ‘Ooho’, een verpakking gemaakt van Notpla. Dit is een membraan, gemaakt van zeewier dat…


Forse methaanreductie mogelijk door toevoeging bromine uit zeewier

27-08-2019 - 0 reacties De methaanemissie bij koeien en schapen kan flink worden verminderd als bromine (CHBr3) uit zeewier aan veevoer wordt toegevoegd. Dat ontdekten onderzoekers van het Australische onderzoeksinstituut Csiro. De Asparagopsis-zeewiersoort die voor de Australische kust groeit, produceert speciale stoffen die bromine bevatten. Deze verhindert voltooiing van


Minister: landbouw moet duurzamer worden en dat kost meer geld

17-06-2019 - 0 reacties Proeven met dierlijke mest, versoepeling van de veevoerregels en de aanpak van kortlopende pachtcontracten. Met die maatregelen wil minister Schouten de omslag maken naar 'kringlooplandbouw'. Een jaarlijkse investering van honderden miljoenen euro's moet daarbij helpen.
Volgens de minister gaat het voortaan om het produceren van voedsel met zo min mogelijk nadelen voor natuur, milieu en klimaat, zegt ze in het AD.
De duurzaam geteelde producten zullen wel duurder worden, waarschuwt Schouten. "Voedsel is ongelooflijk goedkoop geworden. Vroeger waren we ongeveer 20 procent van ons inkomen eraan kwijt, nu is dat zo'n 10 tot 12 procent."
En die rekening wordt betaald door de boer die een laag inkomen heeft en door de natuur en het milieu die zwaarder worden belast, zegt Schouten. "Nu ligt het risico bij de boer. Als aan voedsel hogere eisen worden gesteld, onder meer voor dierenwelzijn, is een hogere vergoeding terecht."
Ook supermarkten hebben daar volgens haar een rol in. Ze wil afspraken over een eerlijkere prijs voor de producten, en een geschillencommissie waar boeren terecht kunnen met klachten over eisen van afnemers. Ook wil Schouten dat het voor boeren makkelijker wordt om gezamenlijk te onderhandelen met supermarkten.
Experimenteergebieden
Om de kringlooplandbouw verder meer vorm te geven, wijst de minister vijf experimenteergebieden aan, waar boeren tijdelijk mogen afwijken van de geldende regels. In regio's in de Achterhoek, de Peel, Twente, Flevoland en Noord-Nederland mag bijvoorbeeld meer dierlijke mest worden uitgereden op het land, waardoor er minder kunstmest nodig is en het mestoverschot afneemt.
Een totaal verbod op kunstmest komt er niet, omdat boeren hun land dan niet voldoende kunnen bemesten. "Maar ik steek nu geld en energie in de ontwikkeling van alternatieven, zodat we in de toekomst wél zonder kunstmest kunnen", zegt Schouten in de krant.
Ook wil Schouten Brussel vragen om de versoepeling van veevoerregels, zodat kan worden gekeken naar insecten en zeewier als eiwitbron. "Voor de teelt van zeewier is geen schaarse landbouwgrond nodig."
Met de aanpak van kortlopende pachtcontracten voor landbouwgrond wil de minister het voor boeren aantrekkelijker maken om hun land duurzaam te gebruiken.
Een omslag in de landbouw is extra hard nodig door de streep die de Raad van State door het Nederlandse stikstofbeleid heeft gezet. Daardoor zijn duizenden vergunningen voor veehouders in gevaar gekomen. "Ik wil dat boeren nieuwe verdienmodellen vinden", zegt Schouten, "daar ga ik ze bij helpen."
Vlees en vis
Dat de voedingsmarkt verandert, bewijzen ook de nieuwste cijfers van het CBS over de prijs van eten. De afgelopen tien jaar steeg die prijs niet eerder zo snel. Vooral vlees en vis werden duurder, met een prijsstijging van 5 procent. Ook de prijs van brood en granen (bijna 4 procent) en zuivel (3 procent) steeg. Alle andere voedingsmiddelen werden gemiddeld 4 procent duurder.
Bij die prijsstijgingen speelt ook de verhoging van het lage btw-tarief een rol. Die steeg begin dit jaar van 6 naar 9 procent.


Melkkoeien stoten minder methaan uit door zeewiervoer

21-05-2019 - 0 reacties Melkkoeien stoten aanzienlijk minder methaan uit door zeewier aan hun menu toe te voegen. Dat zijn de voorlopige resultaten van een laboratoriumproef aan de Universiteit van Wageningen. Methaan is een sterk broeikasgas en de veehouderij is een sector die hier een groot aandeel in heeft. In de zomer wordt de proef in praktijk gebracht. Koeien krijgen op de Dairy Campus in Leeuwarden de komende maanden zeewier te eten.


Zeewierprojectgroep ValgOrize definieert algensmaak voor Europees voedingsmiddelengebruik

21-05-2019 - 0 reacties Twaalf partijen, waarvan vijf uit Nederland, gaan onderzoek doen naar de toepassing van zeewier als voeding onder de noemer ValgOrize. Hoe kunnen we op een duurzame manier zeewier en microalgen produceren die geschikt zijn voor voedseltoepassingen op de Europese markt? De projectgroep van ValgOrize streeft naar een productie van zeewier en microalgen met een constante kwaliteit en aantrekkelijke smaakprofielen.


Dairy Campus neemt zeewier op in rantsoen

20-05-2019 - 0 reacties Koeien die verblijven op Dairy Campus in Leeuwarden, krijgen vanaf 8 juli zeewier in het rantsoen. In de stal worden drie soorten wieren geserveerd die in kleine doseringen bij het voer gaan, om de effecten op de methaanproductie te meten per wiersoort. Aanleiding Uit een


Zeewier in melkveerantsoen voor vermindering methaanuitstoot

20-05-2019 - 0 reacties De koeien op innovatiecentrum Dairy Campus in Leeuwarden (FR) krijgen vanaf 8 juli tien weken lang zeewier in hun rantsoen.


Dairy Campus schotelt koeien zeewier voor

20-05-2019 - 2 reacties Dairy Campus in Leeuwarden voert vanaf 8 juli zeewier aan zijn koeien. De koeien krijgen drie soorten wieren geserveerd die in kleine doseringen bij het voer gaan om de effecten op de methaan productie te meten per wiersoort. Het onderzoek maakt deel uit van het POP3-project Zeewier in een gezonde melkveehouderij.


Zeewier en microalgen als voedselpotentieel in Europa

24-04-2019 - 0 reacties Het nieuwe Interreg 2 Zeeën-project met de naam ValgOrize gaat zoek naar hoe op een duurzame manier zeewier en microalgen zijn te kweken die geschikt zijn voor voedseltoepassingen op de Europese markt.


Met zeewier kan je veel kanten op: "Niet alleen voor sushi te gebruiken, maar ook voor kleren, glas of brandstof"

16-04-2019 - 0 reacties Zeewier biedt enorme mogelijkheden om als duurzame bron een groot aandeel te hebben in de energietransitie van Nederland. Hiervoor is op het terrein van ECN/TNO in Petten een onderzoekslaboratorium ingericht. Het lab is een eerste stap naar verdere ontwikkeling van technologieën voor het omzetten van zeewier naar groene brand- en grondstoffen.


Eetbare verpakking van zeewier

15-04-2019 - 0 reacties Binnenkort kunnen we eetbare verpakkingen verwachten, gemaakt van zeewier, suikerriet of vis en schaaldieren. Tien jaar geleden begon professor Nory Mulyono thuis met het maken van verpakkingen uit zeewier. Mulyono, die inmiddels verbonden is aan de Atma Jaya Universiteit in Indonesië: "Ik wist dat het mogelijk was om de…