Windenergie

Recente nieuwsberichten m.b.t. Windenergie

Polderbuurt wil eigen windpark

26-05-2017 -

GEFFEN - Een windmolenpark waar iedere bewoner van het poldergebied tussen Oss en Den Bosch baat bij heeft. Dat is het doel van een groep boeren die de koppen bij elkaar hebben gestoken. ,,We willen een redelijke verdeling van lusten en lasten", vertelt Martino van den Hurk, veehouder in het Geffense deel van de polder.


Windboeren NOP lopen miljoenen euro's mis

23-05-2017 -

De rechtbank in Lelystad doet over minimaal 6 weken uitspraak over het geschil tussen 32 boeren uit de Noordoostpolder en windpark Westermeerwind. De boeren vinden dat de uitbaters van het windmolenpark zich niet aan de afspraken houden. Hierdoor lopen de boeren miljoenen euro's mis.


FluxEnergie: Boeren eisen voor rechter deel opbrengst windpark IJsselmeer -

22-05-2017 -

22 mei 2017 - Ruim dertig boeren uit de Noordoostpolder vrezen miljoenen mis te lopen omdat Westermeerwind, de ontwikkelaar van het windpark in het IJsselmeer, zich niet aan de afspraken zou houden. Vandaag staan de partijen voor de rechter.


Noordoostpolder - Boeren eisen deel opbrengst windpark op

19-05-2017 -

Zo'n dertig boeren uit Noordoostpolder hebben Westermeerwind BV voor de rechter gedaagd. De boeren vinden dat zij op basis van afspraken in het verleden recht hebben op een belangrijk aandeel in het buitendijkse windpark in Noordoostpolder. Dat deel zou een waarde van enkele tientallen miljoen euro vertegenwoordigen. Volgens de boeren probeert Westermeerwind, de ontwikkelaar van het buitendijkse deel, onder die afspraken uit te komen. De boeren beroepen zich op een convenant uit 2002. Zij...


Friese boer mag kleine windmolen plaatsen

16-05-2017 -

Boeren in Friesland mogen kleine windmolens met een tiphoogte van maximaal 10 meter plaatsten op hun erf. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben hiervoor de verordening Romte aangepast.

Het provinciebestuur stelt als voorwaarde voor plaatsing van de molens dat de energie wordt opgewekt voor eigen behoefte van het agrarisch bedrijf, dat de windturbine op het bestaande bouwperceel wordt geplaatst en dat de molen zorgvuldig binnen het landschap wordt geplaatst.


Kabinet, staar je niet blind op wind- en zonne-energie

09-05-2017 -

De keus voor duurzame energie wordt beloond, maar het kabinet moet zich niet blindstaren op één bron. Het windpark Gemini dat gisteren is geopend, laat vooral zien hoe snel windenergie op zee goedkoper is geworden. De 150 windmolens die 55 kilometer boven Ameland zijn neergezet, leveren stroom voor 17 cent per kilowattuur. De stroom uit de windparken die in de toekomst voor de kust van Zeeland zul


Vraag naar windmolens stuwt winst Vestas

05-05-2017 -

Windmolenbouwer Vestas heeft de omzet en de brutowinst in het eerste kwartaal flink zien stijgen. Het Deense bedrijf meldde vrijdag 29 procent meer omzet en een ruime verdubbeling van de operationele winst (ebit).


Treinen NS rijden jaar eerder op groene stroom

26-10-2016 -

Alle elektrische treinen van de Nederlandse Spoorwegen rijden vanaf 1 januari op groene stroom opgewekt met windenergie. Dat is een jaar eerder dan gepland. "Hiermee zijn we het eerste land ter wereld. Onze 9 miljoen klanten in Nederland kunnen dan elke dag reizen zonder schadelijke CO2-uitstoot", aldus interim president-directeur van de NS Roger van Boxtel.


Shell in de race voor windenergie op zee

13-05-2016 -

Duurzame energie: Samen met Eneco en Van Oord doet Shell een gooi naar de aanleg van windparken op zee. Dat is niet alleen duurzaam, er valt ook geld mee te verdienen.


Flevoland - 'Flevoland wil geen windmolens van andere provincies'

30-03-2016 -

In Flevoland is geen ruimte voor windmolens die in andere provincies niet passen. Dat vindt het CDA in Provinciale Staten. Flevoland kreeg onlangs een pluim van Greenpeace. Flevoland doet het goed met de windenergie, aldus de milieu-organisatie. Andere provincies blijven achter. Maar Flevoland hoeft die achterstand niet op te vangen, zegt CDA-Statenlid Johan van Slooten. Woensdagavond bespreken de Staten het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Daarin wordt voorgesteld alleenstaande windmolens onder te brengen in groepen of rijen. Het aantal windmolens kan volgens het plan omlaag, omdat nieuwe molens meer stroom draaien dan de oude.


Twijfels over windmolens dicht bij kust

04-07-2015 -

Het rijk wil de beoogde windparken bij Zuid- en Noord-Holland uitbreiden met een strook tussen de 10 en 12 mijl. ,,Het is nog niet duidelijk waarom de extra gebieden voor windenergie op zee nodig zijn’’, meent de Commissie mer.


Windenergie levert 5 cent op per kWh, maar het kost 9 cent

17-11-2014 -

De overheid geeft daarom een subsidie van 4 cent per kWh, de eerste 10 jaar van het bestaan van de molen. Daarna sloopt u gewoon uw goeddraaiende ...


Vreugdenhil koopt windenergie van zijn melkveehouders

06-09-2014 -

Betaalt Vreugdenhil Dairy Foods nog steeds een topprijs??:

Sinds deze week koopt Vreugdenhil Dairy Foods windenergie van zijn melkveehouders. Hierdoor verdubbelt Vreugdenhil de inkoop van groene stroom.

De windenergie wordt geleverd door melkveehouders die melk leveren aan Vreugdenhil en daarnaast ook lid zijn van de coöperatie Windunie. Veel van de 250 leden van deze coöperatie zijn namelijk agrariërs met een windmolen op het erf.

Meer: veeteelt.nl/economie/nieuws/…


'Zonne-energie heeft net zulke goede mogelijkheden als windenegie' - Groene Courant

14-08-2014 -

Er wordt te veel gefocust op windenergie in Nederland, vindt hoogleraar


Windenergie is iets moois - Groene Courant

18-07-2014 -

'Ik weet ook wel dat een horizon zonder moderne windmolens mooier is dan met. Maar hoe moet het dan'


Windenergie. Column van Co

13-07-2014 -

We zijn het met z’n allen wel eens in ons kleine Nederland wanneer het over schone energie gaat. Er moeten windmolens komen en veel zonnepanelen om zoveel mogelijk te profiteren van duurzame energie en op deze manier onze aarde en onze eigen omgeving te beschermen. De EU stelt dat de Europese landen in 2020 minimaal 14% duurzame energie moeten realiseren en Nederland heeft uit hoofde van Premier Mark Rutte gesteld dat dit zelfs 16% zou mogen zijn. Voor Nederland houdt dat in, als het over windenergie gaat, dat er rond die tijd ongeveer 6000 Mega Watt (Jaarlijks stroomverbruik van ongeveer 1,7 miljoen huishoudens) opgewekt wordt door wind. Met de ontwikkeling van elektrische auto’s zal de vraag naar stroom alleen nog maar toenemen, maar stel je eens voor, een snelweg met oplaadpunten waarvan de energie door wind wordt opgewekt. Schoner kunnen we niet rijden lijkt me en in de steden zouden in de toekomst roet en stofdeeltjes niet meer voor gezondheidsgevaar zorgen. Windenergie is iets moois. Maar wanneer er een windmolen in onze omgeving komt te staan, worden we ineens kritisch en dan vinden dat de molen of molens ergens anders moeten staan.


Windenergie opwekken met hoogspanningsmasten

01-02-2014 -

In plaats van nog meer windmolens op land te bouwen, kunnen beter bestaande hoge objecten zoals hoogspanningsmasten worden gebruikt voor de opwekking van windenergie.


Eendrachtig strijden energiereuzen tegen subsidie op schone energie

11-10-2013 -

De Europese elektriciteitssector slaat de handen ineen om een einde te maken aan subsidies op zonne- en windenergie. Topmannen van tien grote ...


'Windmolens kosten veel meer dan in Energieakkoord staat'

05-10-2013 -

De plannen van de overheid om flink meer windenergie te winnen, kosten veel meer dan nu wordt gedacht. Dat stellen elf wetenschappers in een brief die naar minister Henk Kamp (Economische Zaken) is gestuurd. 


'Extra windmolens zijn peperduur'

05-10-2013 -

De plannen van de overheid om flink meer windenergie te winnen, kosten veel meer dan nu wordt gedacht.