Vrijhandelsverdrag

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Vrijhandelsverdrag. Vrijhandelsverdrag is een van de 17233 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Vrijhandelsverdrag nieuws

Zelfs 'zachte' brexit kost Nederlandse economie ruim 4,5 miljard euro

19-11-2020 - 0 reacties AMSTERDAM - De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gaan naar verwachting met een vrijhandelsverdrag uit elkaar. Maar zelfs zo’n ‘zachte’ brexit kost de Nederlandse economie volgens ABN AMRO ruim 4,5 miljard

Een derde van de Nederlandse bedrijven die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk wil zich pas echt voorbereiden op de brexit als de uitkomst van de onderhandelingen bekend is. De gesprekken tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk daarover lopen al maanden, maar het is lang niet zeker dat er binnenkort een akkoord is.


Akkoord op CETA, maar wat houdt het in?

18-02-2020 - 0 reacties De Tweede Kamer heeft vanmiddag ingestemd over het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie (EU) en Canada, kortweg CETA. Daarmee heeft het veelbesroken handelsverdag opnieuw een belangrijke stap gezet. Wat is CETA eigenlijk, en wat betekent dit voor de agrarische sector? Boerenbusiness schetst de gevolgen in 6 vragen.


Brede boerencoalitie roept op: geen vrijhandelsverdrag

29-01-2020 - 0 reacties DEN HAAG - Een breed verbond van boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Vereniging voor Biologisch-dynamische landbouw, roept de Tweede Kamer op tegen vrijhandelsverdrag CETA te stemmen.


Boeren en GroenLinks slaan handen ineen over CETA

14-10-2019 - 0 reacties De groeiende populariteit van agrarische thema's levert, door de boerenprotesten, deels steun op vanuit onverwachte hoek. GroenLinks kondigt een pact aan met de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) om het Vrijhandelsverdrag CETA met Canada tegen te houden.


Boeren willen met hulp van GroenLinks handelsverdrag blokkeren

13-10-2019 - 0 reacties Met een bijzondere gelegenheidscoalitie willen boeren het vrijhandelsverdrag met Canada tegenhouden. Melkveehouders en akkerbouwers slaan de handen ineen met GroenLinks.


Boeren en GroenLinks slaan de handen ineen over CETA

13-10-2019 - 0 reacties De groeiende populariteit voor agrarische thema's in Nederland dankzij de boerenprotesten, levert deels steun op uit onverwachte hoek. GroenLinks kondigt een pact aan met de melkveehoudersvakbond NMV en akkerbouwvakbond NAV om het Vrijhandelsverdrag CETA met Canada tegen te houden.


G20: VS willen niet aan klimaat doen, Brazilië wel in ruil voor vrijhandelsverdrag met EU

30-06-2019 - 0 reacties De VS weigerden de gisteren in Japan afgesloten jaarlijkse G20-top te bekronen met de erkenning van het klimaatakkoord van Parijs. Dat doet de regering van president Trump nu voor de derde keer. Daarom kwamen de leiders van de 20 grootste industrie- en groeilanden met een 19+1 verklaring. Brazilië, dat onder de nieuwe president Bolsonaro een sterk op het nationale belang gerichte koers vaart, maakt wel deel uit van de 19 die maatregelen tegen klimaatverandering serieus nemen.


EMB: noodzaak marktregulering groter dan ooit

11-01-2019 - 0 reacties In het huidige geopolitieke landschap, met een dreigende zuivelcrisis, is de noodzaak voor een instrument waarmee Brussel kan ingrijpen in de Europese zuivelmarkt groter dan ooit. De European Milk Board (EBM) dringt er daarom zeer sterk op aan bij de Europese Commissie dat hun 'Market Responsibility Programme' verankerd wordt in het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

De EBM, een organisatie van Europese melkveehouders, vreest een nieuwe zuivelcrisis. „Met de Brexit-onderhandelingen wil het maar niet vlotten”, zegt vice-voorzitter Sieta van Keimpema. „Als er straks een Brexit is zonder deal, dan zijn er van de ene op de andere dag geen Europese handelsverdragen meer met Engeland. Dat betekent niet alleen dat er dan geen afzet meer is voor de relatief geringe hoeveelheid melk die Nederland naar Groot-Brittannië exporteert, maar ook dat de alle melk die andere EU-landen in Engeland afzetten, op de binnenlandse markt blijft hangen.”

Tel daarbij op de onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag met het Latijns-Amerikaanse handelsblok Mercosur. Dat kan leiden tot een extra aanvoer van bijvoorbeeld Braziliaans rundvlees. Van Keimpema: „Men wil in 2019 zowel de Mercosur-deal als de Brexit afronden. Als er dit jaar een Brexit komt zonder deal, zitten zowel melk als vlees in de problemen.”

TTIP
Ook de TTIP, het handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie, hangt als een dreigende wolk boven de markt. Europa zet volgens de EMB de landbouw maar al te graag in als wisselged voor bijvoorbeeld de auto-industrie. Een vrijhandelsovereenkomst creëert voor de Europese melkveehouderij dan een ongelijk speelveld.

In vergelijking met hun Amerikaanse collega's moeten Nederlandse boeren aan veel meer eisen voldoen. ,,Amerika kent bijvoorbeeld geen I&R-systeem, en voor slachtvee geldt alleen de regel dat de koe nog op vier poten moet kunnen staan. Verder wordt er niet of nauwelijks gekeurd”, weet Van Keimpema. ,,Als de TTIP doorgaat, zijn we als melkveehouders de klos.”

Opbrengstprijs 10 cent te laag
Kortom: er loeren diverse gevaren voor de Europese melkveehouderij. Uit een brede EMB-studie naar de kostprijs van melk in de grote Europese zuivellanden is bovendien gebleken dat de Europese boer gemiddeld 10 cent te weinig beurt voor een liter melk om alle toegerekende kosten te dekken.

De EMB pleit al jaren voor een Market Responsibility Prgramme, maar gezien de huidige situatie wordt zo'n maatregel steeds urgenter, stelt Van Keimpema. De EMB heeft een index ontwikkeld voor de zuivelmarkt. Als die index stijgt, is er meer vraag naar melk en loopt de prijs op. Bij een dalende index is er te veel melk. Boeren zouden dan in eerste instantie vrijwillig minder kunnen gaan melken, tegen een vergoeding (bonus) voor elke niet-geleverde liter melk.

„Dat instrument heeft de EU in 2016 ook toegepast na de Russische boycot; toen was er van oktober 2016 tot januari 2017 sprake van een vrijwillige productiebeperking en dat werkte heel goed”, volgens Van Keimpema. „Vooral de intensieve zuivellanden zoals Ierland maakten gebruik van deze regeling. Wij willen dat dat instrument direct kan worden ingezet bij een onrechtmatige verstoring van de markt.”

Geld wat nu nog verdwijnt in het subsidiëren van interventieregelingen, kan dan worden aangewend voor het financieren van de bonus bij vrijwillige productiebeperking, stelt de EMB. Dit instrument zou een vast onderdeel moeten worden van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, bepleit de EMB.

Huiverig
Binnen de Europese Unie is men echter huiverig voor marktregulering; Eurocommissaris Phil Hogan niet in de laatste plaats. Maar volgens Van Keimpema is er sowieso al geen sprake van een vrije markt. „Men roept dan 'de markt moet het doen', maar 'de markt' wordt tegenwoordig vooral bepaald door handelsverdragen.”

Daarnaast is het zo dat de Europese Commissie simpelweg te weinig kennis heeft van de zuivelmarkt om te begrijpen waarom marktregulering verstandig zou zijn, zegt Van Keimpema. De Milk Market Observatory is speciaal in het leven geroepen om transparantie in de Europese zuivelsector te bovrderen en om tijdig marktontwikkelingen te analyseren. Maar feit is volgens Van Keimpema dat bijvoorbeeld niemand precies weet hoeveel mager melkpoeder er in particuliere opslag zit. „Dat was vroeger, vanwege de subsidie die ermee gemoeid was, veel meer in beeld dan tegenwoordig. Er kan maar zo nog 400.000 ton in particuliere opslag liggen. Er móet nu een plan komen om te voorkomen dat de melkprijs straks gigantisch onderuit gaat.”


Theresa May zou een douane-unie en een vrijhandelsverdrag met de EU voor elkaar hebben

04-11-2018 - 0 reacties The Sunday Times onthult vandaag 'Theresa May’s secret Brexit deal', het geheime plan waarmee de Britse premier deze week eigenhandig de brexit erdoor wil jassen.


Italiaanse regering wil CETA-verdrag niet ratificeren

15-06-2018 - 0 reacties Italië is niet zinnens om het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada (CETA) te ratificeren. De nieuwe regering vindt dat het akkoord onvoldoende garanties biedt voor de bescherming van Italiaanse streekproducten, zo heeft minister van Landbouw Gian Marco Centinaio meegedeeld. CETA zorgt in Europa al jaren voor discussie. In de herfst van 2016 blokkeerde de Waalse regering zelfs een tijdje de ondertekening van het vrijhandelsverdrag met Canada.


EU in gesprek met Oekraïne over ‘kip-achterdeur’

24-05-2018 - 0 reacties De Europese Commissie is in gesprek met de Oekraïense autoriteiten over een hiaat in het vrijhandelsverdrag tussen Europa en Oekraïne.


EU kip-quotum Oekraïne blijkt wassen neus

17-04-2018 - 0 reacties Onbedoelde achterdeur in het vrijhandelsverdrag maakt onbeperkt heffingvrije export mogelijk.


Handelsgesprekken EU en Mercosur gaan 18e jaar in

29-12-2017 - 0 reacties Ondanks bijna 18 jaar onderhandelen hebben het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur en de Europese Unie voorlopig nog steeds geen vrijhandelsverdrag bereikt. De export van rundvlees is volgens vakblad Boerderij één van de struikelblokken. De Uruguayaanse krant El País schrijft dat de EU in ruil voor toenadering op andere onderwerpen bereid zou zijn het importvrije quotum te verhogen van 70.000 naar 90.000 ton. Mercosur eist van de EU een vrijstelling van importheffing
voor jaarlijks 300.000 ton hoogwaardig rundvlees.


Werkgevers dringen aan op uitvoering van CETA

22-09-2017 - 0 reacties De zeven grootste Belgische werkgeversorganisaties roepen de Belgische overheden op de bepalingen van het CETA-akkoord "volledig en onmiddellijk toe te passen". Het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada trad donderdag in werking. De overheden moeten "alle nodige maatregelen treffen met het oog op de snelle en ongehinderde ratificatie van het akkoord door alle Belgische federale instanties", vinden werkgeversorganisaties VBO, Unizo, Boerenbond, Voka, Beci, UWE en Aved.


Handelsverdrag CETA officieus van kracht

21-09-2017 - 0 reacties CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada, gaat vandaag, donderdag 21 september, officieus van start. Een officiële goedkeuring is er nog niet, want zowel de Europese lidstaten als het Europees Hof van Justitie kunnen het verdrag nog gedeeltelijk tegenhouden.


Landbouwlobby wordt nerveus van Trumps handelspolitiek

12-09-2017 - 0 reacties De Amerikaanse landbouwlobby is bezorgd dat president Donald Trump de Verenigde Staten terugtrekt uit een vrijhandelsverdrag met Zuid- Korea. De deal leverde de totale economie minder op dan verwacht, weet vakblad Boerderij, maar pakte voor exporteurs van vlees, zuivel en tuinbouwproducten goed uit. Eerder al trok Trump de VS terug uit het enorm ambitieuze TPP-akkoord met landen rond de Stille Oceaan, waaronder economische grootmacht Japan en het sterk opkomende Vietnam. Het verdrag had de landbouw meer toegang tot traditioneel protectionistische markten moeten opleveren.


Europarlement vreest radioactief voedsel uit Japan bij nieuw vrijhandelsverdrag

12-09-2017 - 0 reacties Europarlementariërs zijn tegen een voorstel van de Europese Commissie om het aantal controles op voedingsmiddelen als rijst, vis en schelpdieren uit Japan te verminderen.


Vrijhandelsverdrag NAFTA opengebroken

16-08-2017 - 0 reacties Al tijdens de verkiezingscampagne werd duidelijk dat Donald Trump geen fan was van de NAFTA, het vrijhandelsakkoord tussen Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Hij noemde het zelfs 'het ergste vrijhandelsakkoord ooit', omdat het nadelig zou zijn voor de VS en miljoenen banen zou kosten.


Nieuw-Zeeland zet vaart achter vrijhandelsverdrag met EU

21-06-2017 - 0 reacties De regering van Nieuw-Zeeland wil dat tegen 2030 90% van de goederen die het in de EU verhandeld onder een vrijhandelsverdrag vallen. Deze week publiceerde minister van Handel Todd McClay een informatief stuk omtrent de inhoud van de voorgestelde overeenkomst. "Deze vroege publicatie zal Nieuw-Zeelandse.....


PvdA wil nu wel af van handelsverdrag TTIP

06-06-2017 - 0 reacties DEN HAAG (ANP) - Als het aan de PvdA ligt komt het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (TTIP) er niet meer. De fractie steunde dinsdag een voorstel van die strekking van de SP en Partij voor de Dieren.
Het bericht PvdA wil nu wel af van handelsverdrag TTIP verscheen eerst op Nieuws.nl.