Vraag

Al het Vraag nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Vraag nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Vraag nieuws

Onderzoek en praktijk werken samen voor duurzame hyacintteelt

23-10-2019 - 0 reacties Hoe kun je hyacinten duurzamer telen? De komende jaren gaat een consortium van bedrijven in de teeltsector op zoek naar de antwoorden op die vraag. Ook de business unit Glastuinbouw & Bloembollen van de Wageningen University & Research (WUR) is bij het project betrokken. Doel is om de verduurzaming van de hyacintenteelt te verbeteren, versnellen en aan te passen. Op dinsdag 15 oktober is het consortium officieel van start gegaan.


We kunnen nu meer duurzame verpakkingen maken

22-10-2019 - 0 reacties Steeds meer bedrijven stappen af van papier of plastic verpakkingen voor hun producten. Zij kiezen voor 'PaperFoam', een milieuvriendelijk alternatief. "De vraag naar ons materiaal neemt elke dag toe", zegt Mark Geerts, directeur van het bedrijf PaperFoam. Dankzij de Milieu-investeringsaftrek kon hij zijn productiecapaciteit verdubbelen.


‘De rechtsfilosofie is midden in de rechtspraktijk terecht aan het komen’

22-10-2019 - 0 reacties In december wordt stilletjes de nieuwe Europese Controleverordening van toepassing. Die zal invloed hebben op de toepassing van de Warenwet. Advocaat Silvia Gawronski vraagt zich of de Nederlandse wetgever er al over heeft nagedacht dat bedrijven zich straks niet voldoende kunnen verdedigen tegen de inzet van deze nieuwe bevoegdheden. Willen we dat? Gawronski gaat nader op die vraag in tijdens het Congres Voedselveiligheid en -Integriteit.


Fonterra verhoogt melkprijsprognose

22-10-2019 - 0 reacties De Nieuw-Zeelandse zuivelcoöperatie Fonterra maakt bekend de melkprijsprognose voor seizoen 2019/2020 te verhogen. De goede vraag naar volle melkpoeder en de hogere prijzen voor magere melkpoeder zijn voor de coöperatie de reden om deze stap te zetten.


New Idea in de snijmais

20-10-2019 - 1 reacties Rond het begin van de jaren zeventig kwam de New Idea op Nederlandse bodem. Dit omdat er vraag kwam naar meer capaciteit, want het aandeel snijmaïs in Nederland nam steeds meer toe. De new Idea werd voorzover bekend in Nederland alleen geleverd met haksel-unit. De motor is een V6 van GMC. Opmerkelijk is de afvoer van het gewas na de messenkooi. Dit wordt namelijk met een vijzelbak afgevoerd naar achteren naar de blazer. Hierdoor kon AVCO de pijp achter op de hakselaar plaatsen waardoor het volmaken van een wagen die achter de hakselaar zat gemakkelijker werd. (Bron 


Hoogleraar stikstofcommissie wil snoeien in natuurgebieden

19-10-2019 - 11 reacties

Originele beschrijving

'Veel natuur in Nederland moet beschermd worden. Het is de vraag of dat niet wat minder kan', meldt hoogleraar Rudy Rabbinge in het Algemeen Dagblad. Hij is lid van de commissie-Remkes die het kabinet adviseert over de aanpak van de stikstofcrisis.


Chinese vraag nog wilder, maar varkens genoeg

19-10-2019 - 0 reacties De vraag naar varkensvlees is ongekend goed. China koopt nog meer dan ze al deden. Slachtrijpe varkens zijn zodoende gewild, maar die zijn echter niet dun gezaaid. 


Lagere plasticprijs zet recyclingambities onder druk

18-10-2019 - 0 reacties Europa loopt voorop als het gaat om het recyclen van plastic. Maar de vraag naar bijvoorbeeld gerecycled PET kan binnenkort onder druk komen te staan. De prijzen voor maagdelijk (nieuw, 'virgin') plastic zijn namelijk flink gedaald in de afgelopen maanden.


Stihl boekt omzetstijging door groeiende vraag accumachines

18-10-2019 - 0 reacties


Kies voor zuiver leidingwater - omdat het kan

18-10-2019 - 0 reacties Door tal van oorzaken wordt het voor waterleidingbedrijven steeds lastiger om veilig drinkwater te maken van door allerhande, ook giftige, stoffen vervuild oppervlaktewater. De vraag rijst hoe haalbaar en zinvol het is om voor iedereen 120-130 liter drinkwater per dag te blijven produceren, als we slechts enkele liters daadwerkelijk gebruiken om te drinken.


Landbouw en biodiversiteit: 15 bouwstenen voor biodiverse akkerbouw

17-10-2019 - 0 reacties Biodiversiteit en landbouw kunnen elkaar nog meer versterken. Momenteel neemt de biodiversiteit echter snel af, wat onder meer zichtbaar is bij de insecten- en vogelpopulaties in landelijk en stedelijk gebied. De vraag voor de landbouw en samenleving is: willen we deze trend keren? En zo ja, hoe willen we dat realiseren?


'Je schiet jezelf in de voet als je zegt dat het RIVM-model niet deugt'

17-10-2019 - 0 reacties Toen hij vorige week de hoorzitting aanvroeg, wilde Thierry Baudet ‘de waarheid over stikstof aan het licht brengen’. De vraag is of hem dat gelukt is. Wetenschappers en juristen stortten een overvloed aan informatie over de Kamerleden uit.


'Je schiet jezelf in de voet als je zegt dat het RIVM-model niet deugt'

17-10-2019 - 0 reacties Toen hij vorige week de hoorzitting aanvroeg, wilde Thierry Baudet ‘de waarheid over stikstof aan het licht brengen’. De vraag is of hem dat gelukt is. Wetenschappers en juristen stortten een overvloed aan informatie over de Kamerleden uit.


'Je schiet jezelf in de voet als je zegt dat het RIVM-model niet deugt'

17-10-2019 - 0 reacties Toen hij vorige week de hoorzitting aanvroeg, wilde Thierry Baudet ‘de waarheid over stikstof aan het licht brengen’. De vraag is of hem dat gelukt is. Wetenschappers en juristen stortten een overvloed aan informatie over de Kamerleden uit.


'Je schiet jezelf in de voet als je zegt dat het RIVM-model niet deugt'

17-10-2019 - 0 reacties Toen hij vorige week de hoorzitting aanvroeg, wilde Thierry Baudet ‘de waarheid over stikstof aan het licht brengen’. De vraag is of hem dat gelukt is. Wetenschappers en juristen stortten een overvloed aan informatie over de Kamerleden uit.


Fout in Aerius!

16-10-2019 - 5 reacties Dhr Bisschop (SGP) stelde tijdens het overleg (op ca 57 min) de vraag aan het RIVM waarom NH3 verder verspreid dan NOx terwijl dhr Sommer (Denemarken) aangaf dat het na 1 km wel ophoud.

RIVM geeft eerst het beperkte rekenmodel voor NOx de schuld --> aanvullende vraag Bisschop --> RIVM geeft toe dat de NH3 concentratie na 5km dan al heel erg laag is terwijl NOx verder verspreid. RIVM: "wij onderzoeken dit nog".

Aerius zit dus fout qua emissie reikwijdte mbt NH3 tov NOx.
Aerius moet NOx en NH3 omwisselen qua afgelegde afstand!
Aerius = onbruikbaar! (meten = weten & gissen is missen)


Farmax ontwikkeld de toekomstbestendige LRP Profi spitmachine

16-10-2019 - 0 reacties Voorjaar 2019 kwam in toenemende mate de vraag uit de markt om een LRP Profi te ontwikkelen die de steeds zwaarder wordende zaaimachines aan kan. Met meer dan 50 jaar ervaring in de ontwikkeling en productie van spitmachines heeft Farmax hier goed op in weten te spelen. Doordat de LRP Profi binnen Europa erg populair is, is Farmax sterk betrokken bij zijn gebruikers om de gebruikservaring optimaal te maken. Om deze reden zal op de LRP Profi een nieuwe lift verschijnen. Door deze nieuwe lift zal het mogelijk blijven om zware zaaimachines te tillen zonder dat negatieve effecten optreden…


Weer nieuwe uitbraken van varkenspest in Zuid-Korea

15-10-2019 - 0 reacties In Zuid-Korea zijn opnieuw diverse uitbraken van Afrikaanse varkenspest geconstateerd. Dit geeft volgens de media in het land aan dat de maatregelen om de dierziekte buiten de deur te houden niet effectief zijn. Daarnaast zorgt het virus ervoor dat vraag naar pluimveevlees op de Filipijnen behoorlijk is toegenomen.


Vraag naar biggen zeker niet minder

14-10-2019 - 0 reacties De biggenmarkt lijkt dit jaar aan de traditionele najaarsdip te ontsnappen, al is de term 'ontsnappen' daarbij redelijk zwaar aangezet. De afzet van biggen binnen de vaste koppelingen verloopt namelijk prima, terwijl de exportvraag lijkt te verbeteren.


Open brief aan minister Schouten en Johan Remkes: zo kunt u het stikstofdossier weer vlot trekken

13-10-2019 - 0 reacties De stikstofbrief van minister Schouten is inmiddels 1 week oud. De brief leidde tot nieuwe boerenprotesten. Van de weeromstuit schortte de provincie Friesland het beleid waartoe was besloten alweer op. LTO Noord roept boeren in de andere noordelijke provincies op tot nieuwe protesten om ook elders opschorting af te dwingen. Op Foodlog waarschuwde onlangs advocaat Paul Bodden al voor de lange adem die nodig is voor er weer schot in de vergunningsverlening komt. Nico Gerrits is al jarenlang kritisch op de manier waarop de Nederlandse overheid met het stikstofdossier omgaat. Hij ontkent niet dat overbemesting door stikstofdepositie natuurgebieden ontregelt, maar waarschuwt voor de naar zijn verwachting beperkte positieve effecten die maatregelen zullen hebben. We moeten ons niet alleen de vraag stellen hoeveel natuur en natuurherstel in Nederland ons waard is, maar ook hoeveel natuurwaarde maatregelen realiter kunnen opleveren in een overvol land dat bovendien ook nog eens de nodige stikstof vanuit het buitenland naar binnen ziet waaien.